VÄLKOMMEN TILL VÄSTBO FÅGELKLUBBS OBS-BOK

 

Skriv i Obs-boken.  

DRAVEN 18:10-19:00: Knölsvan 1 ad, Bläsand 50 ex, Skedand 2 ex, Stjärtand 1 ex, Storskarv 1 ex, Gråhäger 4 ex, Röd glada 1 ex, Brun kärrhök 1 juv, Stare 100 ex.
VÄCKLINGE: Ljungpipare 14 str, Gulärla 2 ex, Stenskvätta 4 ex, Gransångare 2 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-09-18 19:43
JÄRANÄS 8.45-12.00: Minimalt sträck. Rastande Stenskvätta 3, Ängspiplärka 15, Ringduva 130 ex. Övrigt: Havstrut 3, Häger 1, Storskarv 5, Lövsångare 1 ex.
Willy Strömblad, <strombladwilly@gmail.com>
- 2018-09-18 17:49
DRAVEN 17:15-16:00: Knölsvan 1 ad, Bläsand 17 ex, Skedand 2 ex, Storskarv 1 ex, Gråhäger 2 ex.
VÄCKLINGE: Svarthätta 2 hanar, Gransångare 1 ex, Bo/Bergfink ca 100 str.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-09-17 19:20
JÄRANÄS 8:40-12:00. Sträck av bl.a Tornfalk 5, Stenfalk 1, Brun kärrhök 2, Ormvråk 2, Enkelbeckasin 1, Ladusvala 8, Sädesärla 26 ex. Rastande: Stenskvätta 4, Lövsångare 1 ex. Stationärt: Havsörn 1 ad + 1 subad, Spillkråka 1, Häger 1, Storskarv 3, Gräsand 40, Havstrut 1 ad.
Willy & Birgitta Strömblad, <strombladwilly@gmail.com>
- 2018-09-17 18:11
RENINGSDAMMARNA: Rörhöna 1 juv., Smådopping 3 ad. + 6 juv., Stjärtand 2 ex., Bläsand 3 ex., Snatterand 1 par + 3 hanar, Sångsvan 1 par, Storskarv 1 ex., Sothöna 18 ex., Fiskgjuse 1 ex.
Bo Gillberg, <bo.gillberg@telia.com>
Gislaved - 2018-09-17 16:40
FRIDSNÄSTORNET 09:00-13:00: Knölsvan 1 ad, Grågås 13 str, Bläsand 10 ex, Skedand 2 ex, Skäggdopping 1 juv, Gråhäger 9 ex, Storskarv 175 str, Röd glada 3 ex, Havsörn 1 ad + 1 yngre, Brun kärrhök 2 juv, Sparvhök 6 str, Ormvråk 15 str, Fiskgjuse 1 ex, Tornfalk 4 ex, Trana 140 ex + 16 str, Skogsduva 1 ex, Sånglärka 1 str, Ladusvala 11 str, Trädpiplärka 5 str, Ängspiplärka 250 str, Sädesärla 7 str, Stenskvätta 7 ex, Björktrast 11 str, Dubbeltrast 2 str, Gransångare 1 ex, Bo/bergfink 850 str, Steglits 1 ex, Grönsiska 150 str, Hämpling 1 str, Sävsparv 2 str.
Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-09-16 14:39
DRAVEN 17:00-17:30: Bläsand 2 hanar, Skedand 4 ex, Storskarv 1 ex, Gråhäger 7 ex, Röd glada 2 ex, Brun kärrhök 1 juv, Blå kärrhök 1 juv, Ormvråk 4 str, Tornfalk 1 juv, Ladusvala 2 ex.
Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-09-15 21:06
SVANAHOLMS ÄNGAR: Röd glada 1 ex, Trana 260 ex, Stenskvätta 4 ex.
LILJENÄS-/BADVIKEN 12:40-13:40: Havsörn 1 yngre, Brun kärrhök 1 hane str, Större strandpipare 6 ex, Kärrsnäppa 7 ex, Småsnäppa 1 ex, Fisktärna 2 ex, Stenskvätta 3 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-09-15 16:11
DRAVEN 10:50-11:30: Bläsand 2 ex, Gråhäger 3 ex, Röd glada 1 juv, Brun kärrhök 1 juv, Tornfalk 2 juv.
Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-09-14 19:01
JÄRANÄS 9.00-12.30: Sträck av bl.a Storskarv 132, Havsörn 2, Brun kärrhök 1, Sparvhök 6, ormvråk 1, Trana 82, Ladusvala 4, Trädpiplärka 4, Ängspiplärka 4, Sädesärla 103, Stare 1, Bo/Bergfink 642, Grönsiska 884, Grönfink 11 ex. Rastande: Tofsvipa 4, Stenskvätta 3 ex. Stationärt Havsörn 1, Gråhäger 1, Gråtrut 20 ex.
Willy o Birgitta Strömblad, <strombladwilly@gmail.com>
- 2018-09-13 13:32
DRAVEN 10:15-11:00: Gråhäger 2 ex, Brun kärrhök 1 hane, Tornfalk 1 ex, Pilgrimsfalk 1 juv, Kärrsnäppa 5 ex.
VÄCKLINGE: Röd glada 1 juv, Sparvhök 1 ex, Lärkfalk 1 ex, Ladusvala 2 str, Gulärla 1 str, Trädpiplärka 2 str, Stenskvätta 1 ex, Bergfink 2 str.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-09-13 12:28
GISLAVED: Småsnäppa 1 adult spatserade omkring i en vattensamling vid pressutkastet på reningsverket
Anders Wikland, <>
- 2018-09-12 18:27
DRAVEN 10:00-10:15: Bläsand 19 ex, Stjärtand 3 ex, Skäggdopping 2 ex, Gråhäger 2 ex, Brun kärrhök 2 juv, Brushane 1 ex.
VÄCKLINGE: Röd glada 1 juv.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-09-12 12:08
JÄRANÄS 9.40-10.45: Röd glada 1, Tofsvipa 4, Storskarv 33, Häger 1, Bofink 100, Bergfink 1, Stenskvätta 2, Grönsiska 20 sträckande. Regn...
Willy Strömblad, <strombladwilly@gmail.com>
- 2018-09-11 12:30
DRAVEN 10:00-10:30: Bläsand 15 ex, Skedand 3 ex, Storspov 1 ex.
VÄCKLINGE: Ärtsångare 1 ex, Gransångare 1 sj.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-09-10 12:35
Endast 6 personer slöt upp vid dagens vandring vid Draven. Det blev dock en ganska trevlig promenad som dominerades av mycket falkar! Det sågs minst 5 lärkfalkar och 3 tornfalkar och dessutom en ung pilgrimsfalk. En överflygande rödstrupig piplärka var också en av höjdpunkterna! Som avslutning bjöd klubben på korv som kunde avnjutas i min trädgård i 20-gradig värme! I övrigt sågs bla: Sångsvan 5 ex, Bläsand 25 ex, Kricka 100 ex, Skedand 6 ex, Storskarv 2 ex + 65 str, Gråhäger 3 ex, Röd glada 4 ex, Havsörn 1 ad, Brun kärrhök 1 hane + 3 juv, Fiskgjuse 1 ex, Tofsvipa >200 ex, Brushane 6 ex, Enkelbeckasin 15 ex, Spillkråka 1 ex, Stenskvätta 8 ex, Buskskvätta 3 ex, Ärtsångare 1 ex, Gransångare 4 ex, Lövsångare 1 ex, Bergfink 2 str.
Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-09-09 20:49
VÄCKLINGE DRAVEN 05:40-17:30: Idag deltog jag i SM i Tomtskådning och fick ihop 56 arter (Lägre än förväntat då mitt rekord är 78 arter från 2010): Bla; Sångsvan 5 ex, Bläsand 3 ex, Kricka 100 ex, Gräsand 100 ex, Stjärtand ca 70 str i artren flock, Skedand 1 ex, Storskarv 2 ex, Gråhäger 2 ex, Röd glada >6 ex, Havsörn 1 ad + 1 subad, Brun kärrhök 1 hane + 3 juv + 1 juv str, Sparvhök 2 str, Tornfalk 4 ex, Lärkfalk 3 ex, Trana >200 ex, Större strandpipare 2 str, Ljungpipare 1 ex, Tofsvipa >200 ex, Brushane 4 ex, Enkelbeckasin 4 ex, Ladusvala 8 str, Gulärla 20 ex, Buskskvätta 1 ex, Stenskvätta 7 ex, Ärtsångare 1 ex, Gransångare 2 ex, Lövsångare 1 ex, Grå flugsnappare 1 ex, Stare >50 ex, Grönsiska >60 str mm.
Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-09-08 23:00
DRAVEN 18:25-19:00: Bläsand 2 hanar, Skedand 5 ex, Vigg 1 ex, Storskarv 1 ex, Gråhäger 4 ex, Havsörn 1 ad, Brun kärrhök 2 juv, Brushane 4 ex, Stare >50 ex, Gulärla >25 ex.
VÄCKLINGE: Stenskvätta 1 ex, Gransångare 2 ex, Lövsångare 1 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-09-07 20:58
DRAVEN 18:30-19:30: Bläsand 6 ex, Skedand 3 ex, Gråhäger 4 ex, Röd glada 3 ex, Brun kärrhök 1 juv, Gulärla >10 ex.
VÄCKLINGE: Gransångare 2 ex, Stenskvätta 1 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-09-06 21:11
JÄRANÄS 9-12: Svartsnäppa 1 ex, Ängspiplärka 5 ex, Sädesärla 30 ex, Grönsiska 147 ex sträckande, Stenskvätta 5 ex, Gulärla 1 ex, Ringduva 50 ex rastande, , Röd glada 1 ex, Havstrut 4 ad 1 juv, Storskarv 4 ex stationära.
Willy & BIrgitta Strömblad, <strombladwilly@gmail.com>
- 2018-09-06 17:34
RENINGSDAMMARNA: Vattenrall 1 ad., Rörhöna 1 juv., Smådopping 2 ad. + 2 juv., Svarthakedopping 1 juv., Snatterand 5 par, Storskarv 3 ex., Sångsvan 5 ex., Forsärla 2 ex.
Bo Gillberg, <bo.gillberg@telia.com>
Gislaved - 2018-09-06 11:41
RENINGSDAMMARNA: Bläsand 4 ex., Skedand 4 ex., Smådopping 1 ad. + 2 juv., Svarthakedopping 1 juv., Snatterand 15 ex., Storskarv 3 ex. + 3 ex. str., Sångsvan 5 ex., Forsärla 3 ex.
Bo Gillberg, <bo.gillberg@telia.com>
Gislaved - 2018-09-05 21:00
DRAVEN 18:15-19:30: Bläsand 5 ex, Skedand 2 ex, Skäggdopping 1 juv, Storskarv 1 ex, Gråhäger 4 ex, Brun kärrhök 2 juv, Fiskgjuse 1 ex, Tofsvipa >200 ex, Brushane 2 ex, Kärrsnäppa 1 ex, Enkelbeckasin 9 ex, Stare 150 ex.
VÄCKLINGE: Gulärla 1 ex, Gransångare 2 ex, Lövsångare 1 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-09-04 20:23
RENINGSDAMMARNA: Sångsvan 5 ex, Grågås 7 ex str, Snatterand >15 ex, Smådopping 1 juv, Storskarv 3 ex, Forsärla 3 ex
Erik Larsson, <er.la@telia.com>
GISLAVED - 2018-09-04 17:23
JÄRANÄS 10.15-12-30: Havstrut 1 ad med 1 juv, Fiskgjuse 2 ex med byte flög åt varsitt håll, Gråtrut ca 10 ex, Trädpiplärka 2 ex, Stenskvätta 1 hona, Trana 2 sträckande.
Willy Strömblad, <strombladwilly@gmail.com>
- 2018-09-04 16:12
VÄCKLINGE 22:45: Kattuggla 1 ex hördes.
Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-09-03 22:57
ÖLMESTAD 14:30: Forsärla 2 juv.
DRAVEN 17:10-19:30: Stjärtand 3 ex, Skedand 5 ex, Gråhäger 3 ex, Brun kärrhök 3 juv, Gulärla 8 str.
VÄCKLINGE: Gransångare 2 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-09-03 20:01
JÄRANÄS 9-12.30: Sträck av bl.a Trana 28, Ängspiplärka 1, Gulärla 4, Sädesärla 90, Stare 4, Grönsiska 71 ex. Stationärt/rastande: Storlom 1, Storskarv 10, Röd glada 1, Fiskgjuse 1, Sparvhök 1, Stenskvätta 2, Dubbeltrast 2 ex.
Willy & BIrgitta Strömblad, <bwsd@telia.com>
- 2018-09-03 19:01
SKALLEVED: Nötkråka 1 ex
Lennart Bäckman, <le.ba@tele2.se>
Skalleved - 2018-09-03 18:53
ANDERSTORPS STORMOSSE: Tornfalk 1 ex, Dubbeltrast 3 ex
Erik Larsson, Bo Gillberg, <er.la@telia.com>
GISLAVED - 2018-09-03 17:12
RENINGSDAMMARNA: Smådopping 2 ad. + 2 juv., Storskarv 3 ex., Sångsvan 5 ex., Snatterand c:a 15 ex., Forsärla 2 ex.
LILJEGRÄND 1-2/9: Stenskvätta 1 ex.

Bo Gillberg, <bo.gillberg@telia.com>
Gislaved - 2018-09-02 21:13
UNNARYD. Trädgårdssångre 1 ex i fågelbqdet den 1 sept.
Willy & Birgitta Strömblad, <strombladwilly@gmail.com>
- 2018-09-02 20:12
DRAVEN 17:40-18:30: Skedand 2 ex, Gråhäger 3 ex, Brun kärrhök 3 juv stationära + 1 hane str, Blå kärrhök 1 hane, Större strandpipare 1 ex, Brushane 2 ex.
VÄCKLINGE: Röd glada 1 ex, Gransångare 1 ex, Lövsångare 1 ex, Grå flugsnappare 2 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-09-02 19:28
DRAVEN: Sädgås 1 ex, Brun kärrhök 1 juv, Storspovar hördes.
VÄCKLINGE: Törnskata 1 juv.
FÄRGARYD: Stenskvätta 2 ex. Grå flugsnappare 1 ex, Älg 2 ex.
FÄRGÅN 09:55-10:15: Bläsand 1 ex, Gluttsnäppa 1 ex, Gulärla 5 ex + 2 str.
HYLTEBRUK: Rörhöna 1 ad i Skridskodammen.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-09-01 22:17
DRAVEN 10:00-10:30: Bläsand 11 ex, Stjärtand 5 ex, Skedand 2 ex, Gråhäger 1 ex, Havsörn 1 ad, Brun kärrhök 2 juv.
VÄCKLINGE: Röd glada 1 ex, Tornfalk 1 ex, Gransångare 1 ex, Stenskvätta 1 ex.
ÅBYKRYSSET N.BOLMEN 17:30-18:00: Brun kärrhök 1 hane, Ljungpipare 3 ex, Brushane 2 ex, Svartsnäppa 2 ex, Gulärla 3 ex, Stenskvätta 3 ex.
LILJENÄSVIKEN 18:00-18:30: Trana 13 ex, Större strandpipare 3 ex, Kärrsnäppa 4 ex.
ÅS SKOLA: Storspov 4 ex, Stare 100 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-08-31 21:03
DRAVEN 10:00-11:00: Bläsand 4 hanar, Vigg 1 par, Gråhäger 2 ex, Bivråk 1 str, Röd glada 2 ex, Brun kärrhök 1 juv, Storspov 8 ex.
VÄCKLINGE: Tornfalk 1 ex, Gulärla 6 str, Svarthätta 1 juv, Gransångare 2 ex, Stenskvätta 3 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-08-30 23:49
JÄRANÄS 8.40-12.00: Sträck av Gråhäger 3, Bivråk 3, Ladusvala 96, Hussvala 2, Gulärla 2, Grönsiska 76 ex. bl.a. Stationärt: Glada 1, Storlom 5, Sorskarv >10, Havstrut 2, Fiskgjuse 1, Buskskvätta 4, Svarthätta 1, Gröngöling 1 ex.
SÄVSÅS: Kattuggla 1 ex i skorstenshuv.

Willy & BIrgitta Strömblad, <bwsd@telia.com>
- 2018-08-29 12:21
DRAVEN 09:30-11:00: Gråhäger 3 ex, Röd glada 2 ex, Havsörn 1 subad, Brun kärrhök 2 juv, Fiskgjuse 1 ex, Ljungpipare 1 ex, Kärrsnäppa 1 ex, Backsvala 6 ex.
VÄCKLINGE: Trädpiplärka >10 str, Gulärla >5 str, Gransångare 1 ex, Stenskvätta 2 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-08-29 12:16
DRAVEN 10:00-11:30: Sädgås 1 ex, Bläsand 6 hanar, Gråhäger 2 ex, Brun kärrhök 1 juv, Tornfalk 1 ex, Gluttsnäppa 1 ex.
VÄCKLINGE: Gulärla 1 ex, Törnsångare 1 ex, Gransångare 2 ex, Rödstjärt 1 hane, Stenskvätta 2 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-08-28 12:25
RENINGSDAMMARNA: Vattenrall 1 juv., Rörhöna 2 ad. + 1 juv., Smådopping 3 ad. + 2 juv., Svarthakedopping 1 juv., Storskarv 3 ex., Sångsvan 5 ex., Snatterand c:a 15 ex., Forsärla 1 juv., Gråhäger 1 ex., Buskskvätta 1 ex., Skrattmås 7 ex. samt många Hus- Ladusvalor och några Tornseglare.
Bo Gillberg, <bo.gillberg@telia.com>
Gislaved - 2018-08-27 15:27
JÄRANÄS 8.40-11.00: Sträck av bl.a Storskarv 24, Fiskgjuse 2, Tornseglare 2, Ladusvala 83, Gulärla 15 ex. Stationärt: Storlom 2, Dubbeltrast 6, Gråhäger 1 ex.
Willy & Birgitta Srömblad, <strombladwilly@gmail.com>
- 2018-08-27 11:44
HASSELGATAN: Nötkråka 2 ex
Erik Larsson, <er.la@telia.com>
GISLAVED - 2018-08-26 22:21
DRAVEN: Bläsand 1 ex, Skedand 5 ex, Kricka >100 ex, Röd glada 1 ex, Havsörn 1 subad, Brun kärrhök 1 hane + 1 juv, Brushane 4 juv, Grönbena 1 ex.
SVANAHOLMS ÄNGAR: Röd glada 1 ex, Havsörn 4 ex, Sparvhök 4 str, Fiskgjuse 1 ex, Lärkfalk 1 str, Fiskmås 5 str, Gulärla 3 str.
LILJENÄSVIKEN: Grågås >300 ex, Röd glada 4 ex, Brun kärrhök 1 hane + 1 juv, Sparvhök 1 ex, Fiskgjuse 1 ex, Gulärla 1 str.
REFTELE: Turkduva 1 ex vid tingshuset.
(SA,BLn,Jörgen Fritszon).

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-08-26 20:40
UNNEBÄCKSÅS 9.30: Bivråk 1 ex mot SV
Willy & Birgitta Strömblad, <bwsd@telia.com>
- 2018-08-26 20:26
LILJENÄS-/BADVIKEN: Havsörn 4 ex, Gråhäger 6 ex, Större strandpipare 9 ex.
SVANAHOLMS ÄNGAR: Röd glada 3 juv, Sparvhök 1 ex, Tornfalk 1 ex, Gulärla 3 ex, Trädgårdssångare 1 ex, Törnskata 1 juv, Blåhake 1 ex i dike strax SO Kanalbron.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-08-25 14:19
MELLBY: Röd glada 1 ex.
DRAVEN kväll: Stjärtand 12 ex, Skäggdopping 1 juv, Gråhäger 3 ex, Tornfalk 1 juv, Ljungpipare 2 ex, Brushane 2 ex, Kärrsnäppa 2 ex, Grönbena 1 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-08-24 20:43
RENINGSDAMMARNA: Storskarv 2 ex. (1 med nyfångad orange fisk!), Smådopping 3 ad. + 3 juv., Sångsvan 5 ex., Snatterand c:a 15 ex.
Bo Gillberg, <bo.gillberg@telia.com>
Gislaved - 2018-08-24 19:13
LILJENÄSVIKEN. Vi letade efter W:s tappade glasögon. De låg regndroppsglittrande på Grönhammar, där VFK satt i går kväll. I vilken fanns idag Sandlöpare 1, Kärrsnäppa 3, St strandpipare 3, Gluttsnäppa 1, Skrattmås 3, Gråtrut 2, Brun kärrhök 1, Gröngöling 1 ex.
TORKELSNÄS: Fiskgjuse 1 ex med byte..

Willy & Birgitta Strömblad, <strombladwilly@gmail.com>
- 2018-08-24 11:57
16 skådare hade mött upp till TRANKVÄLL I LILJENÄSVIKEN. Det blev 10 Ljungpipare, 4 Ladusvalor, 1 Brun kärrhök, 1 Kustsnäppa, 2 Kärrsnäppor, 5 Strandpipare, 1 Sandlöpare, 1 Buskskvätta, 1 Stenskvätta, 1 Nötväcka, 4 Ringduvor, 1 Fiskgjuse, 5 Storspovar, 1 Rödhake, 3 Tranor, 2 Korpar
Peter Müller, <info@bildpeter.se>
Reftele - 2018-08-23 21:50
DRAVEN 16:30: Havsörn 1 subad.
Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-08-23 21:40