VÄLKOMMEN TILL VÄSTBO FÅGELKLUBBS OBS-BOK

 

Skriv i Obs-boken.  

ÖLMESTAD 06:35: Lärkfalk 1 ex.
DRAVEN 19:20-19:40: Skedand 6 ex, Rödbena 1 juv, Grönbena 6 ex, Gluttsnäppa 1 ex, Gråtrut 1 ad.
VÄCKLINGE: Steglits 2 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-07-16 21:41
RENINGSDAMMARNA: Smådopping 1 par med 3 pulli, Svarthakedopping 4 ad. + 4 juv., Snatterand 25 ex., Sångsvan 2 par, Mindre strandpipare 1 juv., Rörhöna 1 juv., Vigg 2 honor med 4 + 7 pulli, Forsärla 2 ex., Grönbena 1 ex., Backsvala 5 ex., Gråhäger 1 ex.
Bo Gillberg, <bo.gillberg@telia.com>
Gislaved - 2018-07-16 13:44
DRAVEN 13:10-16:20: Sångsvan 2 par med ungar (3+minst 1), Bläsand 6 ex, Brunand 1 hane, Vigg 1 hona med 3 pull, Gråhäger 2 ex, Havsörn 4 ex, Röd glada 1 ex, Brun kärrhök 1 par, Fiskgjuse 1 ex, Lärkfalk 1 ex, Rödbena 5 ex.
VÄCKLINGE: Härmsångare 1 ex, Makaonfjäril 1 ex.
KINNABERG: Steglits 4 ex.
(SA,mfl)

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-07-15 22:12
MAJSJÖN: Storlom 1 par, Fiskgjuse ett bo med 1 ad + 2 juv
ASKEBO VÄGSKÄL, VÅTHULT: Törnskata 1 hane

Erik Larsson, Bo Gillberg, <er.la@telia.com>
GISLAVED - 2018-07-15 14:48
DRAVEN 19:20-20:30: Smådopping 1 juv, Skedand 1 hona med 8 nykläckta ungar, Bläsand 3 hanar i eklips, Brushane 2 ex, Rödbena 1 juv, Grönbena 8 ex, Skrattmås 30 str SV, Fiskmås 2 ad str SV, Fisktärna 1 par med flygg unge. (Smådoppingen höll till i viken norr om Kinnaberg,Häckning!?)
VÄCKLINGE: Steglits 1 ad + 1 juv.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-07-14 22:37
NORRA BOLMEN. Havsörn 1 ad, Ängspiplärka 1 varnande par, Skrattmås 12, Fisktärna 5 ex i LIljenäsviken.
Willy & BIrgitta Strömblad, <strombladwilly@gmail.com>
- 2018-07-14 19:14
RENINGSDAMMARNA: Smådopping 1 par ruv., Svarthakedopping 4 ad. + 3 juv., Snatterand c:a 25 ex., Mindre strandpipare 1 ad. + 2 juv., Vigg 3 honor med 1 + 6 + 9 pulli, Forsärla 3 ex.
Bo Gillberg, <bo.gillberg@telia.com>
Gislaved - 2018-07-12 20:00
DRAVEN: Sädgås 1 ex, Bläsand 2 ex, Skedand 1 hona + 7 ungar, Vigg 5 ex, Gråhäger 2 ex, Röd glada 2 ex, Havsörn 1 subad, Brun kärrhök 1 par, Fiskgjuse 4 ex, Brushane 2 ex, Grönbena 3 ex, Rödbena 6 ex, Fisktärna 6 ex, Småfläckig sumphöna 1 spel kl 23:00, Kattuggla 1 ungkull hörd Väcklinge. (SA, Tore Holsendahl)
Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-07-11 23:43
LÖVÅSABERGET 10/7 22:30-23:00: Nattskärra 1 spel.
DRAVEN 10/7 23:50: Småfläckig sumphöna 1 spel.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-07-11 00:01
DRAVEN: Bläsand 1 hane, Skedand 1 hona, Röd glada 2 ex, Havsörn 1 subad, Tornfalk 1 ex, Gråhäger 3 ex, Brushane 1 hane, Rödbena 1 ex, Gråtrut 1 ad.
VÄCKLINGE: Steglits 2 ex.
REFTELEVIKEN: Lärkfalk 1 ex, Grönsångare 2 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-07-10 21:46
RENINGSDAMMARNA: Smådopping 1 par ruv. + 1 ex., Svarthakedopping 6 ad. + 3 juv., Sångsvan 1 par, Snatterand minst 15 ex., Vigg 2 honor med 4 resp. 7 pulli, Grönbena 1 ex., Drillsnäppa 1 ex., Mindre strandpipare 2 ex., Rörsångare 1 ex., Sävsparv 1 ex., Trädpiplärka 1 ex., Ormvråk 1 ex.
Bo Gillberg, <bo.gillberg@telia.com>
Gislaved - 2018-07-10 16:31
DRAVEN 9.10-12.00: Kärrsnäppa 1, Brushane 5, Gråhäger 1, Kricka 50, Skedand 1 hona, Kanadagås 46, Sångsvan 3, Havsörn 1 subad, Fisktärna 3, Törnskata 1.
DRAVÖ. Glada 1 ex
ÅS: Glada 3 ex seglande tillsammans.

Willy & Birgitta Strömblad, <strombladwilly@gmail.com>
- 2018-07-10 16:25
DRAVEN: Ägretthäger 1 ex, Gråhäger 1 ex, Havsörn 1 yngre, Brushane 2 ex, Rödbena 2 ex, Grönbena 1 ex, Storspov 1 ex, Gråtrut 1 ad.
VÄCKLINGE: Steglits 1 sj.
FLATEN: Kanadagås 1 par + 2 ungar, Kricka 1 hona, Drillsnäppa 2 ex, Gråtrut 1 ad, Fisktärna 1 ex.
TANNSJÖN: Fiskgjuse 1 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-07-09 22:01
RENINGSDAMMARNA: Sångsvan 2 ad, Grågås 1 ex, Snatterand: 25 ex (ca 20 juv från troligen 2 kullar), Vigg 1 hona m 6 pulli, Smådopping 1 ad, Svarthakedopping 1 ad matande 1 juv + 3 ad, Mindre strandpipare 3 ex, Enkelbeckasin 3 ex, Backsvala 10 ex, Forsärla 1 juv
Erik Larsson, <er.la@telia.com>
GISLAVED - 2018-07-09 16:37
ANDERSTORPS STOREMOSSE FÅGELTORNET: Röd glada 1 ex, Lärkfalk 1 ex, Forsärla 1 str mot S.
VINDSKYDDET: Kricka 8 ex, Skogssnäppa 1 ex.
NENNESMO: Röd glada 1 ex.
DRAVEN: Ägretthäger 1 ex, Gråhäger 3 ex, Bläsand 1 hane, Röd glada 1 ex, Havsörn 1 yngre, Brun kärrhök 1 hona, Brushane 1 ex, Storspov 2 ex, Skogssnäppa 2 ex, Rödbena 6 ex, Gråtrut 1 ad.
VÄCKLINGE: Steglits 2 juv.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-07-08 23:00
UNNARYD: Grågås 18 ex mot S, Strandskata 1 ex på Strandvallen.
Willy Stömblad, <strombladwilly@gmail.com>
- 2018-07-07 12:10
DRAVEN 19:30-20:20: Ägretthäger 1 ex, Bläsand 2 hanar, Havsörn 1 ad, Brun kärrhök 1 hona, Brushane 1 ex, Grönbena 7 ex, Rödbena 2 ex.
VÄCKLINGE: Röd glada 1 ex, Steglits 4 ex.
FLAHULTASJÖN 12:00-13:00: Rörsångare 3 sj, Sälgskimmerfjäril 1 hane.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-07-06 22:37
RENINGSDAMMARNA 13:45-15:30: Sångsvan 1 par, Snatterand 12 ex, Svarthakedopping 2 par med 1+1 unge + 3 ad, Mindre strandpipare 1 ex, Enkelbeckasin 1 ex, Grönbena 2 ex, Backsvala 1 ex, Forsärla 2 ex.
Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-07-06 19:33
DRAVEN 5/7: Skedand 1 hona + 7 ungar, Bläsand 3 hanar, Havsörn 1 subad + 2 yngre, Gråhäger 2 ex, Grönbena 4 ex, Rödbena 3 ex.
VÄCKLINGE: Steglits 1 sj.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-07-06 00:10
RENINGSDAMMARNA: Vigg 2 honor med 1 resp. 6 pulli, Rörhöna 1 ad. + 1 juv., Smådopping 1 par ruv. + 1 ad., Mindre strandpipare 2 ex., Drillsnäppa 2 ex., Grönbena 2 ex., Forsärla 1 hane, Enkelbeckasin 1 ex., Snatterand 8 ex., Bläsand 1 hane.
Bo Gillberg, <bo.gillberg@telia.com>
Gislaved - 2018-07-05 20:10
DRAVEN 20:10-20:50: Sångsvan 1 par + 3 ungar, Vigg 1 hane, Havsörn 1 subad, Fiskgjuse 1 ex, Rödbena 2 juv, Grönbena 5 ex, Gråtrut 1 ad, Fisktärna 5 ex. Stora mängder flygga skrattmåsungar i sjön, dock har knölsvanparet lämnat sjön, de sista gångerna jag såg dom kunde inga ungar ses, troligtvis har ungarna drabbats av den blodparasit som ofta drabbar just knölsvanungar i mindre sjöar i inlandet!
Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-07-04 21:40
DRAVEN 3/7 19:15-19:50: Bläsand 1 par, Gråhäger 1 ex, Havsörn 1 yngre, Rödbena 1 ex, Gråtrut 2 ad.
Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-07-04 00:10
RENINGSDAMMARNA: Vattenrall 2 ad., Smådopping 1 par ruv., Rörhöna 1 ex., Forsärla 1 ex., Mindre strandpipare 3 ex., Gråhäger 1 ex.
Bo Gillberg, <bo.gillberg@telia.com>
Gislaved - 2018-07-02 20:38
NORRA BOLMEN 9.30-12.00: Brun kärrhök 1 hane, Grågås ca 300 ex, Svartsnäppa 1 ex, Fisktärna 1 ex., Trana 48 ex
Willy Strömblad, <strombladwilly@gmail.com>
- 2018-07-01 12:49
RENINGSDAMMARNA: Vattenrall 1 ad. med 1 pulli, Rörhöna 1 par med 2 pulli, Smådopping 1 par ruv. + 1 ad., Svarthakedopping 1 par ruv. + 3 ad. + 3 pulli, Forsärla 2 ex., Snatterand 20 ex., Bläsand 2 hanar, Grågås 1 par med 4 ungar, Tornseglare 25 ex., Trädpiplärka 1 ex., Sångsvan 1 par.
Bo Gillberg, <bo.gillberg@telia.com>
Gislaved - 2018-06-30 20:23
TIRAHOLM: Glada 1 ex, Hussvala ca 10 häckande par.
Willy&Birgitta Strömblad, <strombladwilly@gmail.com>
- 2018-06-30 19:00
DRAVEN: Ägretthäger 1 ex, Fiskgjuse 1 ex, Grönbena 1 ex, Rödbena 2 ex.
VÄCKLINGE: Lärkfalk 1 ex, Kattuggla 1 ad, Gök 1 ad, Buskskvätta 1 ungkull, Steglits 1 sj.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-06-29 23:47
Törnskaterally. 1 hona, Bjärsmossen, Ölmesberg, 1 par, Älmhult, Jälluntofta, 1 hona , Åbjörnabo, Ås. Dessutom Buskskvätta 1 par, Sörsjön, Färda, Morkulla 1 ex, Starrflo, J-tofta, gott om tofsmes, svartmes, kungsfågel, talltita i skogarna.
Willy & BIrgitta Strömblad, <strombladwilly@gmail.com>
- 2018-06-29 18:15
DRAVEN 28/6 på kvällen: Ägretthäger 1 ex, Havsörn 1 subad, Grönbena 6 str SV, Gluttsnäppa 1 ex, Rödbena 1 ex.
VÄCKLINGE: Steglits 3 ex, Kattuggla en tiggande ungkull hörs från tomten.
(SA, John F. Kvarnbäck)

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-06-29 17:00
LOFTUDDAGÖLEN 19:30: Smålom 1 ex lungt simmande/dykande - avledande! Någon på rede?
Mats Hallberg, <mats.hallberg@bahnhof.se>
Gislaved - 2018-06-28 20:09
DRAVEN 19:00-19:50: Bläsand 3 hanar, Havsörn 1 yngre, Brun kärrhök 1 hona, Brushane 2 ex (hane+honfärg), Rödbena 2 ex, Grönbena 5 ex, Gråtrut 1 ad.
VÄCKLINGE: Steglits 1 sj.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-06-27 21:37
VÅTHULT 16:30: Törnskata 1 hane
REFTELE, TINGSHUSET 21:00: Turkduva 1 ex
DRAVEN, VÄCKLINGE 21:30: Ägretthäger 1 ex, Steglits 1 ex

Mats Hallberg, <mats.hallberg@bahnhof.se>
Gislaved - 2018-06-26 22:07
DRAVEN: Ägretthäger 1 ex, Årta 1 hona, Skedand 1 hona, Vigg 4 hanar, Rödbena 2 ex, Storspov 9 str SV, Gråtrut 1 ad + 2 subad.
VÄCKLINGE: Härmsångare 1 sj, Steglits 1 sj.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-06-26 21:40
RENINGSDAMMARNA 25/6: Smådopping 1 par ruv. + 1 ad., Svarthakedopping 2 par med 3 pulli + 2 par ruv. + 1 par bobygge + 2 ad., Rörhöna 1 ad., Mindre strandpipare 1 ex., Enkelbeckasin 2 ex., Snatterand 10 ex., Bläsand 1 hane, Tornseglare 5 ex.
VÅTHULT (Väg mot Askebo/Snäreboholm) 25/6: Törnskata 1 hane, Gulsparv 2 ex.

Bo Gillberg, <bo.gillberg@telia.com>
Gislaved - 2018-06-26 21:11
DRAVEN 18:00-18:40: Bläsand 1 hane, Brunand 1 hane, Havsörn 1 ad, Brushane 1 hane, Rödbena 2 ex, Gråtrut 1 ad.
VÄCKLINGE: Steglits 1 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-06-25 22:43
En vaktel lockar intensivt i södra delen av börjagård mellan 23 och midnatt
Tommy wästlund, <t.vastlund@hotmail.com >
DRAFTINGE - 2018-06-24 23:58
DRAVEN: Bläsand 3 hanar, Havsörn 1 yngre, Fiskgjuse 2 ex, Brushane 2 ex, Rödbena 2 varnande, Grönbena 2 ex, Gluttsnäppa 1 ex. (Brushanarna såg ut att vara ungfåglar vilket i så fall kan indikera häckning i sjön)!
Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-06-24 22:50
BÄSTÅS, Långaryd: Glada 1 seglande
FÄRGÅN: Havsörn 1 ad, Fisktärna 2, Tofsvipa 8 rastande, rörsångare 1 sjungande, Sävsparv 1 sj.
NISSAN FÄRGARYD: Forsärla 1 hona,
NISSARYD: Bivråk 1 ex, Stenskvätta 1 par, Glada 1 ex

Willy & Birgitta Strömblad, <strombladwilly@gmail.com>
- 2018-06-24 17:37
DRAVEN (igår 15.30-17): ägretthäger, häger, vitkindad gås, gluttsnäppa, brushane 1 hane, grönbena 2 ex, brun kärrhök 3 ex, ett tiotal storspovar.
AL & Arto Kantola, <alkantola@tele2.se>
Gislaved - 2018-06-24 08:37
DRAVEN 19:10-19:30: Rödbena 10 ex, Gluttsnäppa 2 ex, Grönbena 6 ex, Brushane 1 hane, Gråtrut 1 ad.
VÄCKLINGE: Härmsångare 1 sj.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-06-23 23:46
DRAVEN: Ägretthäger 1 ex, Bläsand 3 hanar, Havsörn 1 ad + 2 yngre, Röd glada 1 ex, Brun kärrhök 1 par, Brushane 10 ex, Storspov 8 ex, Gluttsnäppa 2 ex, Rödbena 3 ex, Gråtrut 1 ad, Fisktärna 5 ex.
VÄCKLINGE: Steglits 1 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-06-22 22:24
RENINGSDAMMARNA: Smådopping 1 par ruv. + 1 ad., Svarthakedopping 1 par med 1 unge + 1 ad. med 1 unge + 2 par ruv. + 1 par bobygge, Snatterand 10 ex., Bläsand 2 hanar, Forsärla 1 hona, Sångsvan 1 par, Enkelbeckasin 1 ex., Grönbena 2 ex., Drillsnäppa 1 ex., Tornseglare 25 ex., Backsvala 2 ex.
Bo Gillberg, <bo.gillberg@telia.com>
Gislaved - 2018-06-22 13:45
DRAVEN 21/6 09:10-12:20: Ägretthäger 1 ex, Grågås 5 ungkullar, Snatterand 2 ex, Skedand 1 hona, Vigg 1 hane, Röd glada 1 ex, Havsörn 1 ad + 2 yngre, Brun kärrhök 1 hona, Fiskgjuse 1 ex, Lärkfalk 1 ex, Brushane 3 hanar, Storspov 4 ex, Svartsnäppa 2 ex, Gluttsnäppa 8 ex, Grönbena 4 ex, Rödbena 2 ex.
VÄCKLINGE: Kärrsångare 1 sj, Härmsångare 1 sj, Steglits 1 ex.
(SA,Tore Holsendahl).

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-06-22 00:55
GISLAVED: Strandskata 1 ex vid kommunförrådet, Mårtensgatan.
Anders Wikland, <>
- 2018-06-21 15:31
DRAVEN 9.15-12.00: Ägretthäger 1 ex, Storspov 36 rastande, Havsörn 2 ex, , Grågäss i tusental, Årta 1 hane, Kricka 1 hona med 8 full, Brunand 1 hane, Brun kärrhök hona, Rödbena 1, Fisktärna 2 ex.
ÅS: Glada 1 ex

Willy & Birgitta Strömblad, <strombladwilly@gmail.com>
- 2018-06-20 12:50
DRAVEN 10:15-11:00: Bläsand 1 hane, Skedand 1 hona, Brunand 1 hane, Havsörn 1 yngre, Brun kärrhök 1 hona, Lärkfalk 1 ex, Svartsnäppa 1 ex, Rödbena 2 ex, Grönbena 2 ex.
VÄCKLINGE: Kärrsångare 1 sj i buskage i sjökanten nedanför mitt, Steglits 2 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-06-20 12:16
DRAVEN 17:00-18:30: Havsörn 1 ex, Röd Glada 2 ex, Brun Kärrhök 2 ex, Fiskgjuse 1 ex, Brushane, Storspov, Enkelbeckasin och Svartsnäppa 1 ex vardera. Allt i kraftig blåst.
Mats Hallberg, <mats.hallberg@bahnhof.se>
Gislaved - 2018-06-19 21:20
HYLTEBRUK: Rörhöna 1 ex i Skridskodammen
FÄRGÅN: Glada 1 ex, Fiskgjuse 1 ex

Willy & BIrgitta Strömblad, <strombladwilly@gmail.com>
- 2018-06-19 13:05
DRAVEN 10:00-10:30: Brun kärrhök 1 hona, Brushane 2 hanar.
Bengt L såg även Ägretthägern från Fridsnästornet på morgonen.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-06-19 12:29
RENINGSDAMMARNA: Brunand 1 hona, Bläsand 1 hane, Snatterand 7 ex., Svarthakedopping 2 par ruv. + 1 par med 1 unge + 2 ex., Backsvala 2 ex.
Bo Gillberg, <bo.gillberg@telia.com>
Gislaved - 2018-06-18 21:33