VÄLKOMMEN TILL VÄSTBO FÅGELKLUBBS OBS-BOK

 

Skriv i Obs-boken.  

SMALÅS 22.00: Kattuggla 1 ex ropande
Mats Hallberg, <mats.hallberg@bahnhof.se>
Gislaved - 2020-02-26 22:21
LÖVÅSABERGET 17.45: Berguv 1 ex, ropade flitigt och visade sig fint.
Mats Hallberg, <mats.hallberg@bahnhof.se>
Gislaved - 2020-02-26 18:32
DRAVEN 16:40-17:15: Knölsvan 4 ad, Snatterand 1 hane + 2 honor, Brunand 1 hane, Knipa 6 ex, Storskrake 10 hanar, Trana 5 ex.
Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2020-02-25 17:32
DRAVEN 16:40-17:00: Knölsvan 2 ad, Brunand 1 hane, Salskrake 2 honor, Storskrake 2 hanar, Trana 2 ex.
MELLBY: Ormvråk 1 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2020-02-24 19:50
BJÖRKHULTET, VÅRTSJÖN: Varfågel 1, Ormvråk 1 ex.
ÅS ÄNGAR: Blå kärrhök 1 hona, Sånglärka 1, Sädgås 160, Sångsvan 14 ex.
DRAVEN: Knölsvan 2, Storskrake 1 hane, Gräsand 20 ex.
SVANAHOLM: Röd glada 1 ex.

Willy & BIrgitta Strömblad, Elisabeth Henriksson (Strömblad), <bwsd@telia.com>
- 2020-02-24 19:29
LÖVÅSABERGET 18.00: Morkulla 2 ex, dock ingen Berguv (andra försöjet)
Mats Hallberg, <mats.hallberg@bahnhof.se>
Gislaved - 2020-02-24 18:36
DRAVEN: Knölsvan 10 ad + 1 juv, Snatterand 1 hane + 2 honor, Bläsand 1 par, Kricka 7 ex, Storskarv 1 ex, Havsörn 1 ad + 1 ex 2K, Blå kärrhök 1 hona, Tofsvipa 80 ex, Gråtrut 2 ad.
VÄCKLINGE: Röd glada 1 ex, Trana 2 ex, Storspov 1 ex, Varfågel 1 ex.
REFTELE: Kricka 3 ex i svämmorna längs v.153.
ST.IGLASJÖN SMÅLANDSSTENAR: Storskrake 5 ex.
FÅLLINGE: Ormvråk 1 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2020-02-23 19:18
DRAVEN: Knölsvan 8 ad + 1 juv, Sädgås 2 ex, Kanadagås 430 ex, Storskarv 1 ad, Snatterand 1 hane + 2 honor, Bläsand 1 par, Kricka 1 hane, Havsörn 1 ex 2K, Trana 2 ex, Tofsvipa >100 ex, dessutom Utter 1 ex kvar.
ÅS ÄNGAR: Sädgås 660 ex, Bläsgås 3 ex, Knölsvan 2 ad, Sångsvan 36 ex, Salskrake 2 honor, Röd glada 2 ex, Ormvråk 3 ex.
ÅS SKOLA: Steglits 1 ex.
SVANAHOLMS ÄNGAR: Sädgås 670 ex, Bläsgås 80 ex, Storskarv 1 ex, Röd glada 1 ex, Ormvråk 1 ex, Tofsvipa 36 ex, Sånglärka >50 ex.
DRAVÖ: Ormvråk 1 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2020-02-22 16:58
DRAVEN 16:30-17:15: Knölsvan 3 ad + 1 juv, Bläsand 1 par, Knipa 10 ex, Havsörn 2 ad, Trana 4 ex, Tofsvipa 21 ex, det häftigaste var dock en UTTER som sågs simma söderut i sjön med kurs mot utloppet!
VÄCKLINGE: Röd glada 1 ex, Stjärtmesar.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2020-02-21 17:27
DRAFTINGE: Trana 3 ex
Sven Arne Lagerstedt, <svenarne.lagerstedt@gmail.com>
Draftinge - 2020-02-21 16:37
UNNARYD: Rngduva 1 ex tutande från Sjätteesjös mosse på morgonen.
ÅS ÄNGAR: Sångsvan 8, Tofsvipa 4, Stare 5, Fiskmås 4, Gråtrut 2, Skrattmås 1.
DRAVEN. Blå kärrhök 1 hane, Trana 2, Knölsvan 2, Kanadagås 100, Gröngöling 1, Rödräv 1 ex.

Willy Strömblad, <strombladwilly@gmail.com>
- 2020-02-20 15:58
RENINGSDAMMARNA: Varfågel 1 ex., Trana 1 ex., Vigg 5 hanar + 1 hona, Sångsvan 2 par, Storskrake 2 honor, Storskarv 5 ex., Grågås 2 ex.
SVANAHOLMS ÄNGAR: Glada 1 ex., Trana 1 ex., Ormvråk 1 ex., Bläsgås 6 ex., Stare minst 10 ex. samt mängder av Grå-, Säd- och Kanadagäss.
ÅS ÄNGAR: Dvärgmås 1 ex., Glada 1 ex. samt gott om Grå- Kanadagäss, Sångsvanar, Tofsvipor och Starar.
DRAVEN: Blå kärrhök 1 hane.

Bo Gillberg, <bo.gillberg@telia.com>
Gislaved - 2020-02-19 21:29
ANDERSTORP, 10:00- 11:00: Årets första knippar i Bråarpssjön.
Töråsbäcken: Strömstaren satt på en gren mitt i den strida bäcken.

Marianne Hedlund, <marianne@larshedlund.com>
Anderstorp - 2020-02-19 21:28
ÅS ÄNGAR 16.30: Dvärgmås 1 ad, Salskrake 1 hona, Knipa 3 ex
Christian Sandolf, <>
- 2020-02-19 20:45
DRAVEN 16:35-17:20: Dvärgmås 1 ad i vinterdräkt var tillbaka i sjön, Knölsvan 10 ad + 1 juv, Sångsvan 4 ad, Grågås >300 ex, Kanadagås >300 ex, Kricka 1 par, Knipa 5 ex, Storskrake 3 ex, Trana 4 ex, Tofsvipa 54 ex, Varfågel 1 ex.
Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2020-02-19 19:27
DRAVEN 16:35-17:00: Dvärgmås 1 ad i vinterdräkt flög runt i sydvästra delen av sjön, plötsligt lämnade den sjön och drog lågt mot väster rakt genom Väcklinge by!
I övrigt: Trana 1 ex, Tofsvipa 75 ex, Knölsvan 4 ad + 1 juv, Kricka 1 hane, Knipa 4 hanar, Storskrake 1 hane.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2020-02-18 19:35
9 st storskarv vid reningsdammarna
per hagesjö, <per.hagesjo@ntex.com>
Gislaved - 2020-02-18 18:59
DRAVEN 16:40-16:50: Bla Storskrake 2 hanar, Tofsvipa 60 ex.
Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2020-02-17 19:19
DRAVEN: Bläsgås 1 ex, Knölsvan 12 ad, Sångsvan 5 ad, Kricka 10 ex, Storskrake 14 ex, Knipa 1 hane, Havsörn 1 ad, Blå kärrhök 1 hane.
Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2020-02-15 17:20
DRAVEN 16:10-16:50: Knölsvan 10 ad + 1 juv, Sångsvan 2 ad, Knipa 1 hane, Storskrake 12 ex, Tofsvipa 15 ex.
Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2020-02-14 19:25
Svanaholms ängar ska det vara!
Willy Stömblad, <>
- 2020-02-14 16:39
Knipa ÄNGAR: Röd glada 2 ex
FÄRGÅN i går: Sångsvan 4, Knipa 1 hona
UNNARYD igår: Sidensvans 25 ex (BS)
VARE igår: Tjäder 1 höna (BS)

Willy o Bitgitta Strömblad, <bwsd@telia.com>
- 2020-02-14 16:34
VÄCKLINGE 22:30: Kattuggla 1 rop.
Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2020-02-13 22:30
DRAVEN 16:35-17:00: Salskrake 2 honor, Knölsvan 10 ad, Sångsvan 2 ad.
Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2020-02-13 19:29
GULLERYD: Knipa, ett par, i dammen
Ann-Katrin Andersson, <anneander@gmail.com>
Gulleryd, Gislaved - 2020-02-12 08:25
TEGET REFTELE 16:25: Sidensvans 12 ex.
DRAVEN 16:35-16:50: Knölsvan 6 ad, Sångsvan 12 ad, Kricka 9 ex, Storskrake 3 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2020-02-11 19:02
RENINGSDAMMARNA: Vigg 4 hanar + 1 hona, Storskrake 2 honor, Storskarv 4 ex., Sångsvan 2 par, Knölsvan 1 ad., Kanadagås 2 ex.
Bo Gillberg, <bo.gillberg@telia.com>
Gislaved - 2020-02-11 13:11
DRAVEN 12:20-13:30: Tyvärr kunde jag ej hitta Svarthakedoppingarna, men iaf Salskrake 1 hona, Storskrake 6 ex, Sädgås 20 ex, Blå kärrhök 1 hane, mm
Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2020-02-09 14:21
DRAVEN 8.30-10.00: Svarthakedopping 2 ex, Tofsvipa 32 ex, Kricka 4 ex, Storskrake 4 ex, Havstrut 1 ex, Havsörn 2 ex.
Mats Hallberg, <mats.hallberg@bahnhof.se>
Gislaved - 2020-02-09 11:59
ÖJHULT: St.korsnäbb 6 ex, Orre 1 ex.
AS.LS

Anders Sandh, <hestrahoning@outlook.com>
Hestra - 2020-02-08 22:17
DRAVEN: Knölsvan 9 ad + 1 juv skulle det vara....
Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2020-02-08 16:55
DRAVEN: Knölsvan 1 ad + 1 juv, Sångsvan 8 ad, Sädgås 4 ex, Grågås >200 ex, Kanadagås >200 ex, Storksrake 12 ex, Knipa 3 hanar, Havsörn 2 ad, Tofsvipa 25 ex, Ringduva 1 ex.
VÄCKLINGE: Röd glada 1 ex, Gröngöling 1 rop, Stare 1 sj.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2020-02-08 16:54
GISLAVED: I går 7/2 Sidensvans 18 ex vid kommunförrådet
Anders Wikland, <>
- 2020-02-08 14:45
Sidensvans 11 ex vid Hasselgatan
Erik Larsson, <er.la@telia.com >
Gislaved - 2020-02-08 14:07
UNNARYD den 7.2: Vinterns livligaste aktivitet på fågelmatningen med Grönsiska 43, Bergfink 6, Rödhake 1 ex bl.a, och Gröngöling 1 ex i en björk i trädgården
Willy & Birgitta Strömblad, <bwsd@telia.com>
- 2020-02-08 12:26
N.BOLMEN: Havsörn 1 ex, Röd glada 2 ex, Ormvråk 1 ex.
AS.LS

Anders Sandh, <hestrahoning@outlook.com>
Hestra - 2020-02-07 18:27
LÖVÅSABERGET 16:35-17:15: Berguv 1 rop, Rödhake 1 ex, Dubbeltrast 1 sj.
LÖVÅSA BY 17:25-17:40: Kattuggla 1 rop.
LÖVÅSA-NENNESMO-GRUSGROPEN REFTELEVÄGEN: Flertalet stopp gjordes längs dessa sträckor i hopp om pärluggla, men inte något hördes!

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2020-02-06 20:13
RENINGSDAMMARNA: Sångsvan 2, Snatterand 1 hane + 2 honor, Gräsand 30, Vigg 1 hona, Knipa 22, Storskrake 1 hona
Erik Larsson, <er.la@telia.com>
Gislaved - 2020-02-06 17:36
NORRA BOLMEN. Röd glada 1, Bläsgås 9, Sädgäss, grå gäss, kanadagäss i oräknat antal utspridda och blandade på Svanaholms ängar, Gulsparv 35 ex, Ormvråk 3 ex.
UNNARYD. Grönsiskornas antal har ökat till 43 ex på vår fågelmatning. Rödhake 1 ex dök upp dagen efter räkningen.

Willy och Birgitta Strömbld, <bwsdtelia.com>
- 2020-02-06 14:57
LILJEGRÄND: Vinterfågelräkningen resulterade i 11 arter och 36 individer med Gärdsmyg 1, Skata 3, Domherre 5, Talgoxe 3, Blåmes 2, Tamduva 5, Grönsiska 7, Kaja 4, Svartmes 1, Gråsparv 3, Grönfink 2 samt utanför räkning c:a 8 Sidensvans.
Bo Gillberg, <bo.gillberg@telia.com>
Gislaved - 2020-02-03 21:36
BLÅBÄRSSTIGEN 12: "Vinterfåglar inpå knuten " 12 Arter och 162 fåglar, Sparvhök 1, Skata 2, Entita 1, Blåmes 19, Talgoxe 15, Nötväcka 2, Koltrast 1, Pilfink 14, Bergfink 1, Domherre 2, Grönfink 6, Grönsiska 98.
AS,LS

Anders Sandh, <hestrahoning@outlook.com>
Hestra - 2020-02-03 21:16
HASSELGATAN 14: "Vinterfåglar inpå knuten " gav som väntat det sämsta resultatet som jag haft sedan starten. Endast 13 arter och 43 fåglar enl följande: Grönsiska 7, talgoxe 5, domherre 5, blåmes 4, kaja 4, pilfink 4, tamduva 3, skata 3, entita 2, nötväcka 2, grönfink 2, kråka 1, gråsparv 1
Erik Larsson, <er.la@telia.com>
Gislaved - 2020-02-03 20:05
ANDERSTORP, Bergsgatan,Vinterfåglar inpå knuten: Kaja 32, Pilfink 8, Talgoxe 7, Grönfink 7, Gråsparv 5, Blåmes 4, Domherre 3, Kråka 2, Skata 2, Nötväcka 1 större Hackspett.
Tyvärr kom inte rödhaken. MH och OH.

Marianne Hedlund, <marianne@larshedlund.com>
Anderstorp - 2020-02-03 19:32
GULLERYD: Fågelräkning:Bergfink 5, blåmes 11, bofink 1, domherre 14, entita 2, grönfink 2, grönsiska 6, gulsparv 10, gärdsmyg 1, koltrast 1, nötskrika 2, nötväcka 2, stenknäck 1, svartmes 2, större hackspett 2, talgoxe 5, talltita 1. Samt gräsand 6 ex i dammen och en korp ovanför. (19 arter)
Ann-Katrin Andersson , <anneander@gmail.com>
Gislaved - 2020-02-03 18:26
SMALÅS: Vinterfåglar inpå knuten på vår matning gav 94 individer av 14 arter enligt följande: Grönsiska 48, Blåmes 12, Talgoxe 9, Domherre 6, Bergfink 5, Grönfink 3, Gulsparv 2, Svartmes 2, Entita 2, Talltita 1, Skata 1, Nötskrika 1, Sparvhök 1, Nötväcka 1.
Mats Hallberg, <mats.hallberg@bahnhof.se>
Gislaved - 2020-02-03 17:25
UNNARYD: Vinterfåglar inpå knuten på vår matning gav bara 41 fåglar men 17 arter: Gulsparv 7, Skata 6, Talgoxe 3, Blåmes 3, Grönsiska 3, Kaja 2, Nötväcka 2, Koltrast 2, Svartmes 2, Större hackspett 2, Entita 2, Grönfink 2, Pilfink 1, Bergfink 1, Bofink 1, Gärdsmyg 1, Trädkrypare 1 ex.
Willy & Birgitta Strömblad, <strombladwilly@gmail.com>
- 2020-02-03 15:34
I helgen har det varit Vinterfåglar inpå knuten och jag har räknat på min matning vid VÄCKLINGE NORREGÅRD och fick ihop 145 fåglar av 10 arter enligt följande: Sparvhök 1, Skata 2, Kaja 31, Entita 2, Blåmes 22, Talgoxe 9, Gråsparv 22, Pilfink 42, Grönfink 12, Gulsparv 2.
Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2020-02-02 20:40
DRAVEN: Knölsvan 8 ad + 1 juv, Sångsvan 11 ad, Knipa 1 hane, Havsörn 1 ad, Fjällvråk 1 ex, Tofsvipa 12 ex.
SVANAHOLMS ÄNGAR 10:35-12:40: Sädgås >1000 ex, Bläsgås >50 ex, Grågås >200 ex, Kanadagås 70 ex, Ormvråk 2 ex, Björktrast >100 ex.
LILJENÄS: Mindre hackspett 1 trum.
ÅS ÄNGAR: Sångsvan 3 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2020-02-02 19:16
ANDERSTORP Töråsbäcken: Strömstare 1ex
Bråarpsvägen: Domherre 4ex, Grönsiska 3ex och Entita 1ex (MH och OH )

Marianne Hedlund , <marianne@larshedlund.com>
Anderstorp - 2020-02-02 17:04
DRAVEN: Knölsvan 9 ad + 1 juv, Sångsvan 10 ex, Snatterand 1 hane + 2 honor, Kricka 1 hane + 2 honor, Havsörn 1 yngre, Blå kärrhök 1 hane, Tofsvipa 9 ex, Varfågel 1 ex.
VÄCKLINGE: Sparvhök 1 hane.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2020-02-01 18:29