VÄLKOMMEN TILL VÄSTBO FÅGELKLUBBS OBS-BOK

 

Skriv i Obs-boken.  

I går kväll ropande Pärluggla och Kattuggla Sjögården Saraböke i dag Svarhätta 2 sjungande samt Trädgårdssångare och Svart Vit flugsnappare Grönsångare Gransångare.
Ove Gustavsson, <ove.hylte@telia.com>
Hyltebruk - 2019-05-19 15:45
Göken och Tornseglaren har anlänt.
Peter Müller, <>
Reftele - 2019-05-19 11:13
DRAVEN 19:40: Svarttärna nu 2 ex.
Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-05-18 19:42
DRAVEN: Skedand 4 hanar, Bläsand 1 par, Vigg 3 ex, Gråhäger 2 ex, Brun kärrhök 1 hane, Fiskgjuse 1 ex, Lärkfalk 1 ex, Brushane 2 hanar, Rödbena 3 par, Grönbena 1 spel, Gluttsnäppa 1 ex, Fisktärna 1 par parning, Svarttärna 1 ex, Backsvala 1 ex.
VÄCKLINGE: Tornfalk 1 ex, Gulärla 1 ex.
KINNABERG: Gök 2 rop, Spillkråka 1 spel, Stenskvätta 2 hanar, Grönsångare 1 sj.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-05-18 19:20
RENINGSDAMMARNA: Sångsvan 1 par på bo, Grågås 2 ex, Snatterand 4 hanar, Kricka 1 hona + 5 pulli, Skedand 1 hane, Svarthakedopping 1 ex på bo + 4 ex, Mindre strandpipare 1 ex, Tofsvipa 1 ex, Törnsångare 1 ex sj
Erik Larsson, <er.la@telia.com>
GISLAVED - 2019-05-18 17:09
GULLERYD: Sett och hört trummande mindre hackspett
Ann-Katrin Andersson, <anneander@gmail.com>
Gislaved - 2019-05-18 12:18
LILJENÄSVIKEN 18:40: Fisktärna 1 ex, Stenskvätta 1 hane.
SVANAHOLMS ÄNGAR 18:50: Trana 110 ex, Ljungpipare 9 ex, Storspov 1 ex.
KINNABERG: Skogsduva 1 ex.
DRAVEN 19:20-19:40: Årta 1 hane, Skedand 1 hane, Vigg 2 hanar, Storspov 1 varnande, Rödbena 1 spel.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-05-17 21:13
19.30-21.00 MÅRÅS NATURRESERVAT: 10 st Grönsångare sång. 3 st Lövsångare sång. 1 st Taltrast sång. 2 st Koltrast sång. 1 st Svarthätta. 2 st Bofink sång. 1 st Gärdsmyg sång.
BYÅS: 2 st Kanadagäss. 2 st Trana
ÅKERSBRO: 2 st Trana
NISSARYD: 9 st Trana. 16 st Grågås. 5 st Sångsvan

Roger Larsson, <roger1haga@gmail.com>
Långaryd - 2019-05-16 21:27
Fridsnästornet 8.00-10.00 Havsörn 2 ex som kom från norr och drev ut alla grågäss i klarvattnet.Jag räknade till 2500 ex men troligtvis var de fler kanske 2800? I övrigt 4 fiskgjusar i samma kikarfält,Årta 1par,Skedand 4 ex mm
Ulf Ekerhed, <ulfeke@edu.gislaved.se>
Reftele - 2019-05-16 17:18
ANDERSTORPS STORMOSSE 00:50-01:15: Nattskärra 1 ex satt på Nabbavägen (SA,Henrik Grahn).
Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-05-15 21:06
JAKOBS SJÖ: Gransångare 1 sj, Drillsnäppa 1 ex.
Willy Strömblad, <strombladwilly@gmail.com>
- 2019-05-15 18:45
Hensjö damm: Forsärla 1 par
Lennart Bäckman, <lb73052@outlook.com>
Skalleved - 2019-05-15 15:51
N.BOLMEN igår: Småspov 1 ex, Vattenrall 2 spel.
AS.LS

Anders Sandh, <hestrahoning@outlook.com>
Hestra - 2019-05-15 06:21
SMÅLANDIA: trädlärka sj.
AL Kantola, <alkantola@tele2.se>
Gislaved - 2019-05-14 20:26
RENINGSDAMMARNA: Gråhakedopping 1 par, Mindre strandpipare 2 ex., Ormvråk 1 ex., Snatterand 2 par + 4 hanar.
Snatterand 1 hona + 10 pulli (11.5).
RECTICEL GISLAVED: Strandskata 1 ex.

Bo Gillberg, <bo.gillberg@telia.com>
Gislaved - 2019-05-14 16:58
JÄRANÄS: Småskrake 1 par, Havstrut 1, Storlom 3, Storskarv 2, Skogsduva 1, Törnsångare 1 sj, Grågås 2 kullar + 50 ad, Kanadagås 12 ad.
Willy Strömblad, <strombladwilly@gmail.com>
- 2019-05-14 16:12
SMALÅS: Göktyta 2 ex, spelar och verkar nu uppehålla sig på en allt mindre yta. Vi kan hoppas.....
Mats Hallberg, <mats.hallberg@bahnhof.se>
Gislaved - 2019-05-13 20:45
DRAVEN: från Fridsnästornet: brun kärrhök (hona), storspov (2 ex), gråhäger, fisktärna (ett par), törnsångare, trädgårdssångare, gök. På väg till gömslet: göktyta (rop). Gömslet: rödspov, ljungpipare, fiskgjuse, skedand, havsörn gluttsnäppa. Väcklingetornet: lärkfalk. Dessutom tittade vi på ett rådjur som flera gånger attackerade en räv, som tydligen hade tagit dess kid.
AL & Arto Kantola, <alkantola@tele2.se>
Gislaved - 2019-05-13 17:55
UNNEN. Smålom 1 ex hördes flyga över Unnarydsvikne strax före kl.21.
Birgitta & Willy Strömblad, <bwsd@telia.com>
- 2019-05-12 21:40
DRAVEN 20:30-21:00: Kanadagås 3 ungkullar, Årta 1 hane, Lärkfalk 1 ex, Brushane 1 ex, Rödbena 1 par parning.
Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-05-11 21:24
DRAVEN 05:50-09:20: Vitkindad gås ca 330 str O, Skedand 5 ex, Snatterand 1 par, Vigg 2 hanar, Skäggdopping 1 par, Röd glada 2 ex, Blå kärrhök 1 hane, Brun kärrhök 1 hane, Fiskgjuse 1 ex, Gluttsnäppa 4 ex, Gråtrut 1 par, Fisktärna 2 par, Tornseglare 2 ex, Gulärla 8 str.
HUNNAHALL: Gråhäger 2 ex, Grönbena 1 spel, Gök 1 rop, Sävsångare 1 sj, Trädgårdssångare 1 sj, Ärtsångare 1 sj, Gulärla 1 par.
FRIDSNÄSTORNET: Orre 1 tupp förbiflygande, Trädgårdssångare 1 sj, Törnsångare 1 sj.
JONSBO ÄNGAR: Gulärla 1 par.
VÄCKLINGE: Stenskvätta 2 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-05-11 19:54
GULLERYD: Trädgårdssångare, sjungande. Stenknäck, par,vid fågelmatningen samt ett antal ladusvalor
Ann-Katrin Andersson , <anneander@gmail.com >
Gislaved - 2019-05-11 12:38
Väcklinge:Dubbelbeckasinen spelade i ca 10 min med start 21.15.Därefter kom en stor skock kor rusande ned från Kinnaberg och ut i området där beckasinen befann sig.En beckasin lyfte och flög med låg stadig flykt ca 100 m norrut.Därefter hördes inget spel.
Ulf Ekerhed, <ulfeke@edu.gislaved.se>
Reftele - 2019-05-10 22:23
VÄCKLINGE: Sparvhök 1 ex, Gök 2 rop, Törnsångare 1 sj.
Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-05-10 22:00
DRAVEN kväll: Årta 1 hane, Skedand 3 ex, Röd glada 1 ex, Brun kärrhök 1 par, Stenfalk 1 hona, Brushane 4 ex, Gluttsnäppa 2 ex, Grönbena 3 ex, Rödbena 1 spel, Dvärgmås 1 ex 2K, Fisktärna 3 ex, Jorduggla 1 ex jagade på Väcklingesidan och försvann neråt Kinnaberg.
REFTELE RENINGSVERK: Storspov 1 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-05-10 21:55
RENINGSDAMMARNA: rörhöna, rödbena, skogssnäppa
AL Kantola, <alkantola@tele2.se>
Gislaved - 2019-05-10 20:07
RENINGSDAMMARNA: Ägretthäger 2 ex., Dvärgmås 1 ex., Smådopping 2 ex., Svarthakedopping 3 par, Mindre strandpipare 1 par, Sångsvan 1 par ruv., Snatterand 3 par + 5 hanar.
REFTELE: Turkduva 1 ex. (BG,HG)
ÅBYKRYSSET: Fjällpipare 1 ex., Ljungpipare 30 ex. (BG,HG)

Bo Gillberg, <bo.gillberg@telia.com>
Gislaved - 2019-05-10 17:54
RENINGSDAMMARNA: Dvärgmås 1 ex 2K
Erik Larsson, <er.la@telia.com>
GISLAVED - 2019-05-10 10:30
VÄCKLINGE 06:30: Aftonfalk 1 hane sitter på ledningen vid Väcklinge norra vägskäl!
Stefan Andersson , <ludde.x@telia.com >
Reftele - 2019-05-10 08:28
Vi var 7 personer som samlades för en Dravenkväll och det blev en kväll vi sent ska glömma! Bla rastade totalt ca 120 dvärgmåsar i sjön, dessutom sågs 2 grupper med fisk och silvertärnor! En jorduggla jagade runt, samt sågs några brushanar och grönbenor! Vi avslutade kvällen vid Kinnaberg där dubbelbeckasinen hade konsert, ackompanjerad av kattuggla, enkelbeckasin, rödbena, grönbena, gök och buskskvätta! Några av oss hann även med en avstickare till Svanaholms ängar tidigare på kvällen där 4 vackra fjällpipare rastade! Sanslöst! //Stefan
Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-05-10 00:02
KINNABERG DRAVEN 20:45-21:45: Ljungpipare 5 ex förbiflygande, Dubbelbeckasin 1 spel från 21:10 (SA,BG,HG).
Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-05-08 22:28
DRAVEN: Grågås >500 ex, Skedand 3 ex, Bläsand 1 hane, Vigg 6 ex, Röd glada 2 ex, Brun kärrhök 1 hona, Fiskgjuse 2 ex, Pilgrimsfalk 1 ad, Trana 150 ex, Storspov 2 spel, Rödbena 1 spel, Grönbena 3 ex, Fisktärna 2 par, Ladusvala >50 ex.
Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-05-08 22:25
SMALÅS: Gök och Göktyta, 1 ex vardera.
Mats Hallberg, <mats.hallberg@bahnhof.se>
Gislaved - 2019-05-08 21:03
KINNABERG DRAVEN 21:10-21:45: Dubbelbeckasin 1 möjligen 2 ex, spelade nu lite mer frekvent strax NV om Kinnaberg (SA,MHg,CH,BLn,Christian Sandolf).
Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-05-07 22:17
DRAVEN: Sothöna 1 ex, Rödbena 1 spel, Gluttsnäppa 1 ex, Fisktärna 1 ex.
KINNABERG 19:50: Mindre strandpipare 2 ex på den nysådda åkern, Dubbelbeckasin sporadiskt spelande längs vägen till Kinnaberg.

Stefan Andersson, <ludde,x@telia.com>
Reftele - 2019-05-07 22:12
SÄNNÖ, Femsjö: Grågås 61 ex + 2 par med pull,
KULLHULY: Buskskvätta 1 par
IBRO: Drillsnäppa 1 ex
HJÄLMSHULT, Unnaryd: Buskskvätta 2 ex.

Willy & Birgitta Strömblad, <bwsd@telia.com>
- 2019-05-07 13:06
Steglits, 2 ex, Liljegränd.
AL & Arto Kantola, <alkantola@tele2.se>
Gislaved - 2019-05-06 11:35
DRAVEN kväll: Snatterand 1 par, Årta 1 par, Sothöna 1 par.
Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-05-05 21:29
SMALÅS 15.30: Göktyta 1 ex spel
Mats Hallberg, <mats.hallberg@bahnhof.se>
Gislaved - 2019-05-05 19:42
DRAVEN Fridsnästornet 8.00-9.30: Stjärtand 1 hane, Bläsand 2 par + 1 hane, Skedand 1 par + 3 hanar, Årta 2 hanar, Vigg 1 par, Storskarv 2 ex, Fiskgjuse 5 ex, Havsörn 1 subad, Rödglada 1 ex, Pilgrimsfalk 1 ex 2K, Storspov 2 spel, Enkelbeckasin 2 ex, Rödbena 1 ex, Gråtrut 1 ex, Fisktärna 1 par + 1 ex, Trädpiplärka 1 sj, Svarthätta 1 hane sj, Nötskrika 1 ex
Christian Sandolf, <>
- 2019-05-05 19:20
RENINGSDAMMARNA: Sångsvan 1 par på bo, Snatterand 2 par + 4 hanar, Smådopping 1 ex, Svarthakedopping 4 ex, Mindre strandpipare 1 ex, Forsärla 1 hona, Ärtsångare 1 sj
Erik Larsson, <er.la@telia.com>
GISLAVED - 2019-05-04 19:14
Deltog idag i Småland Big Sit och stod i Fridsnästornet 06:00-14:00 och fick ihop 61 arter trots snöglopp och hagelskurar! Såg bla: Storskarv 2 ex, Knölsvan 1 par på bo, Sångsvan 12 ex utöver de 2 häckande paren, Sädgås 1 ex, Bläsand 2 par, Stjärtand 1 hane, Årta 1 hane, Skedand 5 ex, Vigg 19 ex, Röd glada 2 ex, Havsörn 1 ad + 1 ex 2K, Brun kärrhök 1 par, Blå kärrhök 1 hona str, Duvhök 1 ex, Fjällvråk 2 str, Fiskgjuse 2 ex, Tornfalk 2 ex, Orre 1 tupp spelande, Ljungpipare 1 str, Enkelbeckasin >5 spel, Storspov 2 spel, Rödbena 1 spel, Gluttsnäppa 7 str + 1 ex, Grönbena 2 spel, Drillsnäppa 1 ex, Gråtrut 1 ad, Fisktärna 2 par, Sånglärka 1 sj, Ladusvala 10 ex, Hussvala 20 ex, Gulärla 1 str mfl...
Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-05-04 16:34
DRAVEN: Bläsand 2 par, Årta 1 hane, Skedand 1 par, Havsörn 3 ad, Rödbena 1 par parning.
Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-05-03 20:54
TIRAHOLM. Hussvala 6 ex
MÖLLEKVARN: Havsörn 1, Storskarv 1, Fisktärna 4, Gråtrut 4, Enkelbeckasin 1, Ärtsångare 1 ex.

Willy Strömblad, <strombladwilly@gmail.com>
- 2019-05-02 18:53
RENINGSDAMMARNA: Svartsnäppa 1 ad., Gluttsnäppa 3 ex., Sångsvan 1 par på bo, Smådopping 2 ex., Svarthakedopping 6 ex., Snatterand 3 par + 4 hanar, Grönbena 10 ex., Grågås 1 par + 5 pulli + 2 ex.
Bo Gillberg, <bo.gillberg@telia.com>
Gislaved - 2019-05-02 17:57
DRAVEN 06:10-09:00: Gravand 1 par, Skedand 5 ex, Bläsand 1 par, Årta 2 hanar + 1 hona, Vigg 1 par, Gråhäger 1 ex, Havsörn 2 ad, Röd glada 1 ex,Fiskgjuse 1 ex, Pilgrimsfalk 1 ex 2K, Rödbena 2 spel, Grönbena 1 ex, Gråtrut 1 ad, Fisktärna 2 par, Orre 1 tupp satt o spelade i en ek söder om sjön.
SVANAHOLMS ÄNGAR: Tundrasädgås 1 ex, trana >100 ex, Ljungpipare 50 ex, Hämpling 1 ex.
LILJENÄSVIKEN: Grågås 7 ungkullar, Knölsvan 1 par, Havsörn 1 ad slog grågåsunge, Storspov 1 spel, Enkelbeckasin 1 spel, Grönbena 1 spel, Fisktärna 1 ex, Ringtrast 1 hona på fälten i höjd med stigen till tornet, Steglits 1 ex.
ÅS KYRKA: Röd glada 1 ex.
ÅS ÄNGAR: Storspov 1 spel.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-05-01 18:41
SMALÅS 14.00: Göktyta 2 ex. Fram på dagen blev de två. De har hittat varandra och bråkade dessutom om en holk med en flugsnappare.
Mats Hallberg, <mats.hallberg@bahnhof.se>
Gislaved - 2019-05-01 18:15
SMALÅS 07.30: Göktyta 1 ex, spelar och visar upp sig fint i/runt min tomt.
Mats Hallberg, <mats.hallberg@bahnhof.se>
Gislaved - 2019-05-01 07:53
DRAVEN: Sångsvan 2 par på bo, Skedand 1 hane, Bläsand 4 ex, Snatterand 1 par, Vigg 1 hane, Havsörn 1 ex 2K, Pilgrimsfalk 1 ex 2K slog mås, Rödbena 1 spel.
VÄCKLINGETORNET 20:45-21:15: Vattenrall 2 spel, Morkulla 1 spel, Buskskvätta 3 sj, Sävsångare 1 sj.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-04-30 22:02
Havsörn obestämd,hussvala 20 st, Ladusvala 1 st Glada Storlom en ropande S Färgen Sjögården samt nu ropande kattuggla på tomten.
Ove Gustavsson, <ove.hylte@telia.com>
Hyltebruk - 2019-04-30 21:34