VÄLKOMMEN TILL VÄSTBO FÅGELKLUBBS OBS-BOK

 

Skriv i Obs-boken.  

ANDERSTORP: Kungsfiskare 1 ex satt vid ån nedanför Anderstorps kyrka (Calle Lindsten).
Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-11-18 23:19
FÄRGÅN: Ägretthäger 1, Sångsvan 5, Storskrake 1 hane.
STRÖMHULT: Stjärtmes 8 ex.
UNNARYD: Sidensvans 12 ex.

Willy Strömblad, <strombladwilly@gmail.com>
- 2019-11-18 12:08
SMÅLANDSSTENAR: Sidensvans 200 ex.
JÄRANÄS: Storskrake 6 ex.
TIRAHOLM: Storskrake 6 ex, Havstrut 1 ex, Gråhäger 1 ex, Duvhök 1 ex.
SUNNARYD: Tallbit 22 ex, Storskarv 5 ex, Dubbeltrast 2 ex, Grönsiska 150 ex.
N.BOLMEN: Storskarv 1 ex, Fjällvråk 1 ex, Ormvråk 2 ex, Steglits 9 ex.
ÅS ÄNGAR: Sångsvan 22 ex, Röd glada 1 ex.
DRAVEN: Utöver Stefan: Salskrake 1 hona.
AS.LS

Anders Sandh, <hestrahoning@outlook.com>
Hestra - 2019-11-17 19:03
FÄRGÅN 09:30-11:45: Ägretthäger 2 ex, Sångsvan 11 ex, Knipa 4 ex, Pilgrimsfalk 1 juv (SA,AS,LS), i övrigt Röd glada 1 ex, Bergfink 300 ex, Stenknäck 1 ex, Steglits 1 ex, Sävsparv 1 ex.
NISSARYD: Dubbeltrast 3 ex.
BOARP: Röd glada 1 ex, Ormvråk 1 ex.
FEGENS SÅGVERK SMÅLANDSSTENAR: Rödhake 1 ex.
DRAVEN: Knölsvan 2 ad, Sångsvan 10 ex, Grågås 1 ex, Bläsand 19 ex, Knipa 8 ex, Gråhäger 1 ex, Havsörn 1 ad, Tofsvipa 170 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-11-17 14:56
DRAVEN 11.00-11.45: Knölsvan 2 ad, Sångsvan 5 ad, Bläsand 19 ex, Knipa 11 ex, Storskarv 2 ex, Havsörn 1 ad, Blå kärrhök 1 hane, Tofsvipa 170 ex, Grönsiska 100 ex (Fridsnäs)
Christian Sandolf, <>
- 2019-11-17 12:28
DRAVEN 09:50-10:10: Knölsvan 2 ad, Bläsand 20 ex, Kricka 15 ex, Storskarv 1 ex, Tofsvipa 200 ex.
Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-11-16 15:35
GISLAVED: Gråsiska ca 200 vid kommunförrådet. Eller kanske 199, för en blev slagen av en Sparvhökshane.
Anders Wikland, <>
- 2019-11-15 18:54
NORRA BOLMEN 9.40-12.15: Spetsbergsgås 2, Sädgås 500, Varfågel 2, Fjällvråk 1, Ormvråk 1, Sparvhök 1 hane, Srorskrake 56, Bläsand 1, Gräsand 23, Storskarv 1, Björktrast 800, Rödvingetrast 25 ex.
Willy & Birgitta Strömblad, <bwsd@telia.com>
- 2019-11-15 18:02
Anderstorp Kl 09:40 ca 150 st Sidensvansar födosökte i rönnarna bakom Nordea.
LG Hellman, <lassehellman51@gmail.com>
- 2019-11-15 16:40
DRAVEN 15:35-16:05: Sångsvan 10 ex, Storskrake 88 ex, Knipa 4 ex.
Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-11-15 16:14
GISLAVED: Sidensvans ca 200 vid kommunförrådet
Anders Wikland, <>
- 2019-11-15 15:20
Smålandstenar: I rönnarna vid sängfabriken, Tallbit 11ex och Sidensvans ca 50ex
Ulf Ekerhed, <ulfeke@edu.gislaved.se>
Reftele - 2019-11-14 15:52
FJÄLLANDSNÄS, Unnaryd. Varfågel 1 ex i skogen.
Willy Strömblad, <strombladwilly@gmail.com>
- 2019-11-14 15:14
SMALÅS 12.45: Tallbit 6 ex i rönnarna runt huset.
Mats Hallberg, <mats.hallberg@bahnhof.se>
Gislaved - 2019-11-14 13:17
ANDERSTORP, Bergsgatan.Nu har vår rönn fått matgäster, Björktrast 20 ex och Tallbit 1 hane och 1 hona
Marianne Hedlund, <marianne@larshedlund.com>
Anderstorp - 2019-11-10 18:41
ANDERSTORP, LYCKÅS: tallbit 10 ex
Emil Malm, <malm.leh@gmail.com>
Anderstorp - 2019-11-10 17:29
DRAVEN: Knölsvan 2 ad, Sångsvan 5 ex, Grågås 4 ex, Skedand 5 ex, Bläsand 3 ex, Kricka 4 ex, Fjällvråk 1 ex, Tofsvipa 20 ex, Varfågel 1 ex.
VÄCKLINGE: Domherre 12 ex, Gråsiska 15 ex, Steglits 1 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-11-10 15:48
ÅS KYRKA 09:20: Ormvråk 1 ex.
KÅREHAMN 09:30-11:00: Sångsvan 7 str, Storskarv 1 ex, Havsörn 1 ad, Ormvråk 1 ex, Gråtrut 1 subad, Varfågel 1 ex vid norra vägskälet!
SVANAHOLMS ÄNGAR 11:15-12:40: Sädgås 430 ex, Spetsbergsgås 2 ex, Grågås 2 ex, Sångsvan 7 ex, Ormvråk 2 ex, Pilgrimsfalk 1 juv, Stare 4 ex, Steglits 11 ex.
LILJENÄS: Ormvråk 1 ex, Dubbeltrast 1 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-11-10 13:51
LILLARYD: Stjärtmes 8, Bergfink 30, Björktrrast 25, Dubbeltrast 2 ex.
NORRA BOLMEN. Varfågel 1 ex, Hammargårdsfälten, Ormvråk 1 ex, Liljenäs, Björktrast 100 ex, Storån.

Willy Strömblad, <strombladwilly@gmail.com>
- 2019-11-09 18:55
DRAVEN: Knölsvan 2 ad, Kricka 19 ex, Salskrake 1 ex, Storskrake 22 ex, Havsörn 2 ad, Fjällvråk 1 ex, Tofsvipa 20 ex.
VÄCKLINGE: Spillkråka 1 ex, Stare 1 ex, Gråsiska 2 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-11-09 18:50
Anderstorps Stormosse, vindskyddet: Kungsörn, yngre 1 ex.
Emil Malm, <malm.leh@gmail.com>
Anderstorp - 2019-11-09 16:17
RENINGSDAMMARNA: Salskrake 1 ex., Grågås 2 ex., Storskarv 2 ex., Knipa 8 ex., Gräsand 15 ex.
LILJEGRÄND: Sidensvans >50 ex.

Bo Gillberg, <bo.gillberg@telia.com>
Gislaved - 2019-11-08 19:47
DRAVEN 16:00-16:30: Knölsvan 2 ad, Sångsvan 3 ad, Skedand 5 ex, Kricka 3 ex, Salskrake 7 ex, Storkrake 22 ex, Fjällvråk 1 ex. Typiskt, 2 arter som vi saknade på artrallyt!
Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-11-08 18:54
SMALÅS 12.30: Tallbit 18 ex i rönnarna runt huset. Smidigt att kunna fota inifrån!
Mats Hallberg, <mats.hallberg@bahnhof.se>
Gislaved - 2019-11-05 21:10
ANDERSTORP: Tallbit 8 ex vid Sandahls
Anders Wikland, <>
- 2019-11-05 11:42
Helgens aktivitet resulterade i 25-30 arter.Tyvärr ingen smådopping eller vigg som tydligen försvann tidigare i veckan.
LILJEGRÄND: Sidensvans >75 ex., Stare c:a 50 ex.
SLÄTHULT: Tallbit c:a 20 ex.
BURSERYD: Tallbit c:a 25 ex.
BOSEBO: Tallbit c:a 15 ex.

Bo Gillberg, <bo.gillberg@telia.com>
Gislaved - 2019-11-03 21:29
UNNARYD: Tallbit 14 ex, 12 honor2 hanar, Aspvägen.
BOCKSHULT, Långaryd: Tjäder 1 tupp
NYDALA, Långaryd: Domherre 10 ex
GASSLJUNGA: Grönfink 4 ex.
MJELLERYD: Ormvråk 1 ex.
NISSARYD: Röd glada 2 ex
NISSAN FÄRGARYD: Grönsiska 100 ex
FÄRGÅN: Grågås 2 ex.

Willy & Birgitta Strömblad, <bwsd@telia.com>
- 2019-11-03 20:28
BJÄRSVED: Sidensvans 85 ex.
ÖJHULT: St.korsnäbb 3 ex, Ormvråk 1 ex.
STENGRÅDSHULTSJÖN: Kanadagås 2 str, Sidensvans 18 ex.
RAKALVEN: Havsörn 1 ex.
SVINHULT: Tallbit 3 hanar 1 hona.
AS,LS

Anders Sandh, <hestrahoning@outlook.com>
Hestra - 2019-11-03 17:50
VÄCKLINGE 04:30: Kattuggla 1 ex klävittade.
FLAHULTASJÖN 07:00-08:00: Knipa 2 par, Rödhake 2 sj, Järnsparv 1 ex.
ANDERSTORPS STORMOSSE 08:40-10:50: Orre 2 hönor, Varfågel 1 ex och Tallbit 13 ex alldeles söder om Stret.
SLÄTHULTS VÄGSKÄL 12:00: Tallbit 7 ex.
SANDVIKS KYRKA FEGEN: Storskarv 3 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-11-03 17:25
GISLAVED, sydväst: Trots ca 28000 steg i skogarna SV Gislaved, 15 mil i bil och ca 13 timmar så blev det bara 40 artar. Så bortser man från 38 Tallbitar och minst 50000 Björktrastar så var det ganska dåligt därute i år.
Mats Hallberg, <mats.hallberg@bahnhof.se>
GISLAVED - 2019-11-03 16:59
Golfbanan Nissafors Bruk 09:00
Tallbit 3 + 24 ex i Rönnbärsträd.

Radan öster om bro över väg 643 (Nära Stengårdshult) Strömstare 1 ex.

LG Hellman, <lassehellman51@gmail.com>
Nissafors - 2019-11-03 15:09
KÅREHAMN: Småskrake 3 hanar 5 honor, Trädlärka 1 str, Sidensvans 22 ex, Tallbit 9 ex, Stenknäck 1 ex.
AS.LS

Anders Sandh, <hestrahoning@outlook.com>
Hestra - 2019-11-02 22:48
SLÄTTERYD, Unnaryd: Tallbit 8 ex, Dubbeltrast 1.
TIRAHOLM: Skäggdopping 2, Storskarv 4, Gråtrt 1, Storskrake 53, Spillkråka 1 ex.
JÄRANÄS: Tallbit 12, Sidensvans 2, Dubbeltrast 2, Röd glada 1, Storskrake 16, Gröngöling 1 ex

Willy & Birgitta Strömblad, <bwsd@telia.com>
- 2019-11-02 19:22
SVANAHOLMS ÄNGAR 11:05-15:00: Sångsvan 20 ex, Sädgås 220 ex, Bläsand 6 ex, Kricka 1 ex, Röd glada 1 ex, Fjällvråk 2 ex, Tofsvipa 200 ex, Enkelbeckasin 8 ex, Rödhake 1 sj, Stjärtmes 10 ex, Tallbit 13 ex, Steglits 4 ex.
STORÅNS MYNNING: Kungsfiskare 1 ex, Gråhäger 2 ex, Spillkråka 1 ex, Steglits 1 ex.
BADVIKEN: Sångsvan 9 ex, Storksrake 8 ex, Orrspel hördes, Havsörn 1 ad, Enkelbeckasin 2 ex, Gråsiska 5 ex.
(SA,AS,LS)

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-11-02 17:38
VÄCKLINGE 06:18: Kattuggla 1 ex klävittade.
BILLARPAVÄGEN GRYSSHULT 07:00: Morkulla 1 ex.
ÅBJÖRNABO 07:25: Sidensvans 1 ex.
LILLARYDS BÅTHAMN 07:35-07:48: Dubbeltrast 3 ex.
SUNNARYD: Gråhäger 1 ex, Storskarev 1 ex, Rödhake 1 sj, Bergfink 120 ex, Tallbit 23 ex.
VÅRTSJÖN: Tallbit 1 hane.
MÖLLEKVARN: Rödhake 1 ex.
TIRAHOLM 09:35-10:45: Skäggdopping 1 ex, Storskarv 8 ex, Storskrake 53 ex, Havstrut 1 ad, Fiskmås 1 ad, Ringduva 1 ex, Sädesärla 1 ex,Stjärtmesar, Dubbeltrast 1 ex.
SPORDA: Dubbeltrast 1 ex.
DRAVEN 15:15-16:30: Sångsvan 22 ex, Skedand 11 ex, Bläsand 5 ex, Kricka 10 ex, Fjällvråk 1 ex, Tofsvipa 1 ex, Stare 200 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-11-02 17:32
UBBÅS: Tallbit 16 ex.
INGALSBO: Tallbit 27 ex på FM.
AS
Tallbit 7 ex på EM
HÄLLABÄCKSÅG: Tallbit 18 ex.
AS.LS

Anders Sandh, <hestrahoning@outlook.com>
Hestra - 2019-11-01 18:15
DRAVEN 15:50-16:20: Bläsand 3 ex, Gräsand 300 ex, Kricka 5 ex, Havsörn 2 ad, Tofsvipa 18 ex.
VÄCKLINGE: Sångsvan 20 ex, Stare 15 ex, Gråsiska 1 ex, Steglits 8 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-11-01 17:16
BÅRARYD 12:45: Tallbit 6 ex, vid badplatsens parkering.
Mats Hallberg, <mats.hallberg@bahnhof.se>
Gislaved - 2019-11-01 13:17
Tallbit 2 ex (hane hona) i rönn vid Hasselgatan 13
Erik Larsson, <er.la@telia.com>
Gislaved - 2019-11-01 12:20
BLÅBÄRSSTIGEN: Sidensvans 27 ex, Gråsiska 6 ex, Rödhake 1 ex.
SLÄTTERYD: Snösparv 1 ex.
AS

Anders Sandh, <hestrahoning@outlook.com>
Hestra - 2019-10-31 20:18
SVANAHOLMS ÄNGAR 9.30: Sädgås 200, Röd glada 1, Tofsvipa 25, Ormvråk 1 ex.
Willy & Birgitta Strömblad, <bwsd@telia.com>
- 2019-10-31 19:42
DRAVEN 16:10-16:55: Bläsand >30 ex, Gräsand 300 ex, Kricka >10 ex, Knipa 1 hona, Storskarv 2 ex.
VÄCKLINGE: Sångsvan 9 ex, Stare 2 ex, Björktrast >100 str, Rödvingetrast >10 str, Gråsiska 1 ex, Steglits 1 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-10-31 19:33
191031 Hensjö 09:00:Tallbit 6 honfärgade sträckande.
anders aronsson, <anders@decalprodukter.se>
Kållerstad - 2019-10-31 18:03
DRAVEN 16:30-16:40: Bläsand >50 ex, Gräsand >200 ex. Mängder med änder på svämmorna på Jonsbo ängar, dock får långt avstånd i kombination med för dåligt ljus för att urskilja det mesta!
Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-10-30 17:15
JÄRANÄS 8.40-11.50. Sträck av bl.a Snösparv 1, Steglits 3, Hämpling 2, Storskarv 40, Bergfink 50, Grönsiska 18 ex Övrigt: Sädesärla 1 rastande, Havsörn 1 2K, Gråhäger 2 ex.
Willy Strömblad, <strombladwilly@gmail.com>
- 2019-10-30 16:28
Ängaberget-Jonsbo: Snösparv 1 ex.

Sven Arne Lagerstedt, <svenarne.lagerstedt@gmail.com>
Draftinge - 2019-10-29 22:23
28/10 HESTRA: Grågås 2500 str minst, Vitkindad gås 450 str, Kanadagås 180 str, Bläsgås 24 str, Sångsvan 56 str, Ormvråk 16 str, Steglits 9 str + 1 ex på matningen. Har aldrig varit med om detta innan, många flockar gick över dimman på morgonen.
ANDERSTORP: Tranor 181 str.
AS

Anders Sandh, <hestrahoning@outlook.com>
Hestra - 2019-10-29 20:34
FRIDSNÄSTORNET 16:15-16:35: Sångsvan 2 ad, Bläsand >40 ex, Snatterand 1 par, Stjärtand 1 ex, Skedand 6 ex, Kricka >10 ex, Gråhäger 1 ex, Silvertärna 1 ex.
Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-10-29 19:23
DRAVEN 15:45-16:390: Kanadagås 2 ex, Skedand 14 ex, Bläsand >100 ex, Kricka 110 ex, Gråhäger 1 ex, Tofsvipa 150 ex, Enkelbeckasin 7 ex, Silvertärna 1 juv.
VÄCKLINGE: Steglits 2 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-10-28 18:56
JÄRANÄS: Vinterhämpling 8, Grönsiska 57, Storskrake 17, Gråhäger 3 ex, Dubbeltrast 1, Rödvingar, Grågäss hördes flera gånger utan att vi såg några.
TIRAHOLM: Gråtrut 5 ad, Spillkråka 1 ex.

Willy & Birgitta Strömblad, <bwsd@telia.com>
- 2019-10-28 17:40