VÄLKOMMEN TILL VÄSTBO FÅGELKLUBBS OBS-BOK

 

Skriv i Obs-boken.  

DRAVEN: Knölsvan 1 par på bo, Dvärgmås 1 ex 2K, Stjärtand 1 hona, Skedand 3 hanar, Vigg 3 ex, Storskarv 2 ex, Rödbena 2 ex, Storspov 1 spel, Ladusvala >50 ex.
Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-04-24 12:26
HENJA 19.30: Ljungpipare 10 ex, Storspov 5 ex
Mats Hallberg, <mats.hallberg@bahnhof.se>
Gislaved - 2018-04-23 21:07
GISLAVED: Strandskata 1 par dagligen vid kommunförrådet
Anders Wikland, <anders.wikland@gislaved.se>
- 2018-04-23 19:44
GISLAVEDS RENINGSDAMMAR: magert utbyte i regn: Smådopping 1 ex, Svarthakedopping 2 ex, Ladusvala >50 ex, Snatterand 5 ex.
Willy & Birgitta Strömblad, <strombladwilly@gmail.com>
- 2018-04-23 17:46
DRAVEN 21:40-22:10: Småfläckig sumphöna 1 spel, Kattuggla 1 rop i Väcklinge.
Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-04-22 22:17
DRAVEN 18:00-19:00: Årta 1 par, Snatterand 1 par, Bläsand 10 ex, Skedand 4 ex, Havsörn 1 ad, Brun kärrhök 1 hona, Rödbena 2 par, Fisktärna 1 ex, Knölsvan 1 ex (SA,BLN).
VÄCKLINGE: Skogssnäppa 2 ex, Sånglärka 1 sj, Hämpling.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-04-22 21:39
RENINGSDAMMARNA: Snatterand 1 par + 1 hane, Gråhakedopping 1 ex, Svarthakedopping 3 par, Grönbena 5 ex
Erik Larsson, <er.la@telia.com>
GISLAVED - 2018-04-22 17:39
TALLBERGA ÅS: Mindre hackspett 1 trum, Svarthätta 1 sj.
SVANAHOLMS ÄNGAR: Sångsvan 10 ex, Röd glada 2 ex, Blå kärrhök 1 hona, Sparvhök 1 ex, Fiskgjuse 1 ex, Ljungpipare 50 ex, Storspov 2 ex, Enkelbeckasin 2 spel.
BADVIKEN: Enkelbeckasin 1 spel, Fisktärna 1 ex, Hussvala 1 ex, Gransångare 1 sj.
LILJENÄSVIKEN: Skedand 1 par, Strandskata 1 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-04-22 13:28
DRAVEN: Svarthalsad dopping 2 ex, Ägretthäger 1 ex, Knölsvan 2 ex, Vitkindad gås 130 str O,Bläsand 15 ex, Snatterand 1 par + 1 hane, Stjärtand 1 par, Skedand 1 par + 1 hane, Vigg 4 ex, Storskrake 1 hane, Röd glada 1 ex, Havsörn 1 ad, Brun kärrhök 1 par, Sparvhök 1 ex, Fjällvråk 1 ex, Fiskgjuse 1 ex, Ljungpipare 2 ex, Brushane 2 hanar, Rödbena 3 ex, Fisktärna 1 ex.
FRIDSNÄS: Mindre hackspett 1 trum, Trädpiplärka 1 sj, Svarthätta 1 sj, Steglits 1 ex, Hämpling 1 ex.
HUNNAHALL: Ladusvala 1 ex, Trädpiplärka 1 sj, Lövsångare 1 sj.
KÄLLSTORP: Trädpiplärka 2 sj, Lövsångare 10 sj, Stjärtmes 1 par.
VÄCKLINGE: Ladusvala 1 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-04-21 21:58
2 st Ladusvala ,Svarthätta,Mindre hackspett samt 2 Fiskgjuse Sjögården Saraböke
Ove Gustavsson, <>
Hyltebruk - 2018-04-21 10:17
DRAVEN 19:30-21:00: Ägretthäger 1 ex födosökte utanför Hunnahall, var uppe och flög flera gånger men landade utanför Hunnahall varje gång! I övrigt Bläsand 22 ex, Skedand 1 par + 2 hanar, Vigg 1 par, Brun kärrhök 1 hona, Fiskgjuse 1 ex.
VÄCKLINGETORNET 21:00-21:40: Vattenrall minst 5 ex hördes, Trana 170 ex, Dvärgbeckasin 1 spel, Rödbena 1 spel.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-04-20 22:01
Reftele Podalen 180419: Lövsångare 1 sj, Gransångare 1sj, Rödstjärt 1sj
Kållerstad 180419: Ladusvala 1 ex

anders aronsson, <anders@decalprodukter.se>
Kållerstad - 2018-04-20 17:45
SMALÅS 22.45: Sjörre 2 sträck, Kattuggla 2 ex, Enkelbeckasin 1 ex spel
Mats Hallberg, <mats.hallberg@bahnhof.se>
GISLAVED - 2018-04-19 23:05
DRAVEN 19:30-21:40: Knölsvan 2 ex, Vitkindad gås ca 100 str mot O, Bläsand 43 ex, Snatterand 1 par, Skedand 1 par, Vigg 3 hanar, Skäggdopping 1 ex, Blå kärrhök 1 hona, Vattenrall 1 spel, Storspov 3 ex, Skogssnäppa 1 ex. Gluttsnäppa 1 ex, Rödbena 2 ex.
Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-04-19 22:28
Gislaved, Henja by: Råka.
AL & Arto Kantola, <alkantola@tele2.se>
Gislaved - 2018-04-19 19:53
GISLAVED SMÅLANDIA/VATTENVERKET 12.30: Trädlärka 1 ex spel, Trädpiplärka 1 ex spel, Gulärla 2 ex, Större Korsnäbb 2 ex
Mats Hallberg, <mats.hallberg@bahnhof.se>
Gislaved - 2018-04-19 13:26
VÄCKLINGE 22:25: Sjöorre 1 nattstr flock.
Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-04-18 22:31
VIRHULT 21.00: Kattuggla 1 ex.
SKINNEBO: Morkulla 4 ex längs vägen

Willy Strömblad, <strombladwilly@gmail.com>
- 2018-04-18 22:24
Kållerstad Kvarnagård 180418 21:00: Vitkindad gås 1 mindre flock 20 eller fler sträckande mot NO
Anders Aronsson , <Anders@decalprodukter.se>
Kålöerstad - 2018-04-18 21:30
GISLAVED: Lövsångare 1 ex sj vid Gisle fotbollsplan
Erik Larsson, <er.la@telia.com>
GISLAVED - 2018-04-18 20:52
RENINGSDAMMARNA: Gråhakedopping 1 ex., Snatterand 1 par + 1 hane, Sävsparv 1 hane, Sångsvan 1 par, Grågås 1 ex.
Bo o Helena Gillberg, <bo.gillberg@telia.com>
Gislaved - 2018-04-18 20:41
DRAVEN 15:50-19:10: Skäggdopping 2 ex, Bläsand 41 ex, Snatterand 1 hane, Skedand 3 par + 2 hanar, Stjärtand 13 ex, Vigg 16 ex, Röd glada 1 ex, Sparvhök 1 hane, Fiskgjuse 1 ex, Strandskata 1 ex, Rödbena 2 ex, Storskarv 10 ex.
VÄCKLINGE: Steglits 1 sj.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-04-18 19:34
UNNARYD: Glada 1 ex seglade utanför vårt fönster 11:50.
Willy & Birgitta Strömblad, <>
- 2018-04-18 11:56
VÄCKLINGE DRAVEN 22:20-22:50: Sjöorre flera nattstr flockar hördes, Kricka nattsträckande hördes, Vattenrall 1 spel.
Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-04-17 22:52
RENINGSDAMMARNA 19.30: Snatterand 5 ex, Svarthakedopping 2 ex, Sävsparv 1 ex, Stenfalk 1 ex
Mats Hallberg, <mats.hallberg@bahnhof.se>
GISLAVED - 2018-04-17 21:29
DRAVEN 15:15-18:30: Gråhakedopping 1 ex, Skäggdopping 1 ex, Bläsand 40 ex, Snatterand 1 par, Vigg 3 ex, Storskarv 10 ex + 3 str, Brun kärrhök 1 hona, Strandskata 1 ex, Rödbena 1 ex, Skogssnäppa 1 ex, Havstrut 1 ad, Ladusvala 1 ex.
Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-04-17 19:15
UNNEN: Havstrut 1 par, Bläsand 1 par, Kricka 10 ex, Vigg 1 ex, Gransångare 1 sjungande.
YASJÖN: Skogssnäppa 2 ex, Bergfink sjungande.
HJÄLMSHULT: Gransångare 1 sjungande, Ängspiplärka 2 ex.

Willy Strömblad, <strombladwilly@gmail.com>
- 2018-04-17 12:46
GISLAVED: Strandskata 1 par vid kommunförrådet
Anders Wikland, <>
- 2018-04-17 08:44
DRAVEN 17:30-18:30: Knölsvan 2 ex, Bläsand 76 ex, Stjärtand 3 par, Skedand 1 par, Brunand 19 ex, Vigg 3 hanar, Gråhäger 10 ex, Fiskgjuse 1 ex, Strandskata 1 ex, Rödbena 1 spel, Ladusvala 1 ex.
Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-04-16 21:16
HENJA BY: Röd glada 1 ex, Stenskvätta 2 par
RENINGSDAMMARNA: Gråhakedopping 1 ex, Forsärla 1 hona

Erik Larsson, <er.la@telia.com>
GISLAVED - 2018-04-16 18:20
UNNARYDSVIKEN, Innen. Skrattmås 50 ex rastande
MÖLLEKVARN: Havsörn 1 ex flög med byte i klorna mot väster, Storlom 1 par, Storskrake 1 hane, Havstrut 1, Gråtrut 10 ex.
TIRAHOLM: Storlom 1, Storskarv 2, Gråtrut 3 ex
JÄRANÄS: Småskrake 1 par, Storlom 2 par, Storskrake 1 hane, Ängspiplärka 21 rastande, Sävsparv 8 hanar + okänt antal honor rastande, Stenskvätta 4 ex

Willy & Birgitta Strömblad, <strombladwilly@gmail.com>
- 2018-04-16 17:56
SMÅLANDIA: trädlärka sj.
Anna-Liisa Kantola, <alkantola@tele2.se>
Gislaved - 2018-04-16 16:28
DRAVEN: Knölsvan 3 ex, Stjärtand 2 par, Bläsand 76 ex, Snatterand 1 par, Brunand 16 ex (13 hanar + 3 honor), Sjöorre 1 par, Storlom 1 ex förbiflyg, Storskarv 16 ex, Strandskata 1 ex, Rödbena 2 spel.
FRIDSNÄS: Mindre hackspett 1 trum, Gransångare 1 sj.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-04-15 19:17
UNNARYDSVIKEN. Storlom 2 ex.
Birgitta Strömblad, <wsd@telia.com>
- 2018-04-15 19:00
RENINGSDAMMARNA 18.00: Snatterand 5 ex, Drillsnäppa 1 ex, Hussvala 2 ex, Ladusvala ca 15 ex
Mats Hallberg, <mats.hallberg@bahnhof.se>
GISLAVED - 2018-04-15 18:51
SVANAHOLMS ÄNGAR: Storspov 2 par.
LILJENÄSVIKEN: Sjöorre en flock hördes i dimman, Orrspel hördes, Enkelbeckasin 1 spel, Storspov 1 ex.
KÅREHAMN: Storlom 1 ex.
MÖLLEKVARN: Forsärla 1 ex, Gråsiska 4 str.
TIRAHOLM: Sjöorre en flock hördes, Småskrake 1 hane, Storlom 2 ex, Storskarv 1 ex, Sånglärka 1 sj.
JÄRANÄS: Sjöorre 15 ex, Storskrake 13 ex, Storlom 1 ex, Havstrut 1 ad, Mindre hackspett 1 rop, Spillkråka 1 ex, Gransångare 1 sj.
JÄRANÄS BOKSKOG: Skogsduva 1 rop.
UNNARYD: Fasan 1 tupp.
HÄSSLEHULT: Stenskvätta 1 ex.
JÄLLUNDEN: Knölsvan 1 par.
FLATEN: Storskrake 1 hona, Storlom 3 ex.
DRAVÖ ÅS: Röd glada 1 ex åt på trafikdödad hare.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-04-15 18:06
Den 14.4:
KROKSJÖN: Gransångare 1 sjungande
BRUNNSBACKA KVARN: Forsärla 1 ex

Birgitta Strömblad, <wsd@telia.com>
- 2018-04-15 12:42
DRAVEN: Knölsvan 1 ex, Bläsand 76 ex, Snatterand 1 par + 2 hanar, Stjärtand 3 par, Skedand 1 hane, Gråhäger 4 ex, Fiskgjuse 2 ex, Rödbena 2 spel, Havstrut 1 ad.
VÄCKLINGE: Röd glada 1 ex, Råka 1 ex 2K.
VÄCKLINGETORNET 20:45-21:30: Sångsvan 1 par på bo, Vattenrall 2 spel.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-04-14 21:55
FÄRDA: Ringtrast 1 hane, Dubbeltrast 9, Rödvingetrast 25, Fiskgjuse 1, Ängspiplärka 4 ex.
ÖDEGÄRDETS BOKHULT: Skogsduva 1 tutande, Spillkråka 1 trummande.

Willy Strömblad, <strombladwilly@gmail.com>
- 2018-04-14 16:51
FLAHULTASJÖN: Sångsvan 1 par, Kricka 5 ex, Gransångare 1 sj.
ANDERSTORS STORMOSSE STRÅUDDEN: Röd glada 1 ex, Ljungpipare 1 par, Varfågel 1 ex, Hämpling 1 str.
NISSANVALLEN GISLAVED: Gransångare 1 sj.
RENINGSDAMMARNA 11:10-12:15: Gråhakedopping 1 ex, Svarthakedopping 2 ex, Snatterand 2 par + 1 hane, Storskarv 1 str, Forsärla 1 ex, Gransångare 3 sj.
GRUSTAGET REFTELEVÄGEN: Trädlärka 1 sj.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-04-14 14:13
HENJA: Bakom Henja by stenskvätta, sånglärka, ljungpipare, storspov sp., ett par rödvingetrastar, över 150 ringduvor.
GRUSTAGET, Reftelevägen: röd glada, trädlärka

Arto Kantola (+AL), <arto.kantola@tele2.se>
Gislaved - 2018-04-14 13:35
SMALÅS 6.00 - 8.00: Orre 2 tuppar spel, Sparvuggla 1 ex spel, Ormvråk 1 ex, Knipa 1 par, Spillkråka 1 par, Större Hackspett 4 par, Stjärtmes 1 par, Järnsparv 1 ex
Mats Hallberg, <mats.hallberg@bahnhof.se>
GISLAVED - 2018-04-14 08:56
DRAVEN: Knölsvan 3 ex, Sångsvan 22 ex, Bläsand 72 ex, Stjärtand 5 par, Skedand 1 par, Vigg 6 ex, Salskrake 2 honor, Storskrake 1 par, Storskarv 13 ex, gråhäger 3 ex, Havsörn 1 ad, Fiskgjuse 2 ex, Storspov 3 spel, Rödbena 1 ex, Skogssnäppa 2 ex.
HAMRA: Ringtrast 1 hane.
FRIDSNÄS: Steglits 1 ex.
VÄCKLINGE: Röd glada 1 ex, Storskarv 43 str, Bergfink 1 sj.
REFTELE RENINGSVERK: Storspov 1 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-04-13 20:20
RENINGSDAMMARNA: Grågås 4 ex, Vigg 30 ex, Gråhakedopping 1 ex, Svarthakedopping 1 ex, Sothöna 50 ex
Erik Larsson, <er.la@telia.com>
GISLAVED - 2018-04-12 17:10
DRAVEN 10:00-11:00: Knölsvan 5 ex, Storlom 1 ex, Storskarv 1 ex, Gråhäger 2 ex, Bläsand 1 par, Stjärtand 1 par, Vigg 3 ex, Salskrake 1 hane, Storskrake 20 ex, Fiskgjuse 2 ex, Trana 18 str, Rödbena 1 ex.
VÄCKLINGE: Röd glada 1 ex, Sidensvans 3 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-04-12 12:33
MELLANSJÖN: Isen borta, 3 storlommar på plats.
Lennart Bäckman, <le.ba@tele2.se>
Skalleved - 2018-04-12 09:15
RENINGSDAMMARNA 16.30: Snatterand 2 par, Bläsand 1 par, Svarthakedopping 1 ex, Gråhakedopping 1 ex, Forsärla 1 ex
Mats Hallberg, <mats.hallberg@bahnhof.se>
GISLAVED - 2018-04-11 20:00
RENINGSDAMMARNA: Svarthakedopping 1 ex., Snatterand 1 par + 1 hane, Sångsvan 1 par, Ladusvala 1 ex.
Bo Gillberg, <bo.gillberg@telia.com>
Gislaved - 2018-04-11 11:37
DRAVEN övrigt 09:40-11:00: Knölsvan 2 ex, Bläsand 40 ex, Skedand 1 hane, Stjärtand 2 hanar, Vigg 8 ex, Storskrake 3 ex, Storskarv 12 ex, Fiskgjuse 1 ex, Storspov 2 spel, Rödbena 1 spel, Enkelbeckasin >10 ex, Havstrut 2 ad, Gråtrut 1 ad.
VÄCKLINGE: Bergfink 1 SJ.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-04-10 12:41
DRAVEN 10:15: STÄPPHÖK 1 hane, kom insträckande vid Kinnaberg och fortsatte stadigt mot N lågt över sjön, tappades i höjd med Gömslet!
Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-04-10 11:20