VÄLKOMMEN TILL VÄSTBO FÅGELKLUBBS OBS-BOK

 

Skriv i Obs-boken.  

KÅREHAMN: Blå kärrhök 1 hane, Forsärla 1 ex, Storskarv 1 ex.
ÅS ÄNGAR: Röd glada 13 ex, Havsörn 2 ex, Pilgrimsfalk 1 ex, Blå kärrhök 1 hane, Ormvråk 21 str, Sparvhök 4 str.
SVANAHOLMS ÄNGAR: Duvhök 1 ex.
AS.LS

Anders Sandh, <hestrahoning@outlook.com>
Hestra - 2019-09-22 22:45
KÅREHAMN 21/9: Fiskgjuse 1 str, Pilgrimsfalk 1 str, Stenfalk 2 str, Ladusvala 20 str, Hvasörn 1 ex.
DRAFTINGE: Blå kärrhök 1 hona, Röd glada 2 ex.
AS.LS

Anders Sandh, <hestrahoning@outlook.com>
Hestra - 2019-09-22 22:38
DRAVEN: Knölsvan 2 ad, Sångsvan 32 ex, Kricka 50 ex, Gråhäger 3 ex, Blå kärrhök 1 juv, Röd glada 10 ex, Trana 20 ex, Tofsvipa 160 ex, Stare 15 ex.
VÄCKLINGE: Storskarv 38 str, Sparvhök 1 str, Stenfalk 1 juv str, Buskskvätta 1 ex, Stenskvätta 3 ex, Hämpling 1 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-09-22 19:59
ca 30 st ormvråkar i termik lyft över Lövås
Dan Nilsson, <lovaspower@hotmail.se>
Anderstorp - 2019-09-22 16:44
BADVIKEN 11:15-12:50: Gråhäger 3 ex, Storskarv 2 ex, Röd glada 2 ex, Sparvhök 5 str, Mindre hackspett 1 rop, Spillkråka 1 ex, Trädlärka 1 str, Järnsparv 1 ex, Stjärtmes 5 ex, Steglits 2 ex, Grönsiska >100 ex (SA,AS,LS).
Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-09-22 15:11
SVANAHOLMS ÄNGAR 09:00-11:00: Sångsvan 10 ex, Tofsvipa 53 ex, Enkelbeckasin 4 ex, Buskskvätta 1 ex, Stenskvätta 1 ex, Gransångare 1 sj, Hämpling 1 ex.
KARABY ÅS 13:00: Trana 15 str, Varfågel 1 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-09-22 15:07
VÄCKLINGE 21:30: Kattuggla 1 ex hörs nu.
Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-09-21 21:36
LIJENÄSVIKEN/BADVIKEN 11:15-12:25: Grågås 38 ex, Gråhäger 1 ex, Bivråk 1 str, Trana 110 ex, Steglits 1 ex.
DRAVEN 17:45-19:00: Knölsvan 2 ad, Sångsvan 7 ad, Bläsand 1 ex, Kricka 50 ex, Gråhäger 1 ex, Blå kärrhök 1 ex, Röd glada 1 juv str, Havsörn 1 ad, Tofsvipa 200 ex, Enkelbeckasin 10 ex.
VÄCKLINGE: Röd glada 1 juv, Tornfalk 1 str, Trädpiplärka 1 ex, Gransångare 2 ex, Steglits 2 ex.

Stefan Andersson, <Ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-09-21 19:41
SVANAHOLMS ÄNGAR 09:30-11:00: Sångsvan 20 ex, Röd glada 10 ex, Blå kärrhök 1 juv, Lärkfalk 1 ex, Trana 15 str, Varfågel 1 ex mm (SA,AS,LS).
Stefan Andersson, <Ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-09-21 19:36
Vaktel 1 ex, påträffad död, på trottoaren vid Gislaveds Räddningsstation
Erik Larsson, <er.la@telia.com>
GISLAVED - 2019-09-21 17:48
DRAVEN 17:30-18:00: Sångsvan 13 ad, Bläsand 7 ex, Gråhäger 2 ex, Tofsvipa 100 ex, Enkelbeckasin 2 ex, Tornfalk 1 ex.
VÄCKLINGE: Röd glada 1 ex, Gransångare 1 ex.

Stefan Andersson, <Ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-09-20 19:45
DRAVEN 17:00-17:30: Grågås 9 ex, Gråhäger 2 ex, Blå kärrhök 1 juv, Röd glada 1 ex, Tofsvipa 40 ex.
VÄCKLINGE: Gransångare 1 ex.

Stefan Andersson, <Ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-09-19 19:53
DRAVEN 17:20-18:00: Sångsvan 12 ad, Skedand 2 ex, Bläsand 18 ex, Storskarv 2 ex, Havsörn 1 yngre, Blå kärrhök 1 hane, Trana 44 str, Tofsvipa 70 ex, Enkelbeckasin 2 ex, Stare 1 ex.
VÄCKLINGE: Stenskvätta 1 ex, Bergfink 1 ex.

Stefan Andersson, <Ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-09-18 20:07
Trana: 2 flockar med 50 resp 200 ex str mot S över Gislaved
Erik Larsson, <er.la@telia.com>
GISLAVED - 2019-09-18 16:43
DRAVEN 17:00-17:20: Sångsvan 5 ex, Skedand 3 ex, Bläsand 12 ex, Havsörn 2 ad, Tofsvipa 20 ex.
VÄCKLINGE: Tornfalk 1 juv.

Stefan Andersson, <Ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-09-17 20:05
MELLBY 16:30: Röd glada 2 ex.
DRAVEN 16:45-18:00: Knölsvan 2 ad, Sångsvan 6 ad, Bläsand 23 ex, Kricka 80 ex, Gråhäger 2 ex, Blå kärrhök 1 hane, Röd glada 8 ex, Tornfalk 1 ex, Tofsvipa 80 ex, Enkelbeckasin 2 ex.

Stefan Andersson, <Ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-09-16 21:06
JÄRANÄS 8.40-11.30: Sångsvan 2 ad 2 juv. Sträcket var glest i den hårda vinden. Storskarv 20, bIvråk 1, Gråtrut 1, ladusvala 9, gulärla 2, Sädesärla 44, Grönsiska 66 ex.
Willy & Birgitta Strömblad, <bwsd@telia.com>
- 2019-09-16 16:15
RENINGSDAMMARNA: Smådopping 2 ex, Rörhöna 1 ex, Storskarv 5 ex, Vigg 2 ex, Gransångare 1 ex.
AS.LS

Anders Sandh, <hestrahoning@outlook.com>
Hestra - 2019-09-15 20:30
SVANAHOLMS ÄNGAR 16:30: Tofsvipa 200, Trana 160 ex.
Willy & Birgitta Strömblad, <bwsd@telia.com>
- 2019-09-15 17:46
Vi var 4 tappra personer som trotsade vädrets makter och begav oss ut på vandring vid Draven i regn och blåst... Trots det kunde vi se en hel del roligt! Bla födosökte mycket rovfågel i området, bla sågs havsörn, 3 bruna kärrhökar, tornfalkar och lärkfalk! När regnet slutade och solen kom fram kunde hela 20 ex röda glador ses samtidigt! Vi gjorde en vandring över Jonsbo ängar och här stötte vi många enkelbeckasiner, ängspiplärkor och sånglärkor! Några ladusvalor svepte förbi samt sparvhök, ormvråk, stenskvätta och rödhake kunde ses! I sjön fanns svanar, grågäss, krickor, gråhäger mm! Så trots att vi kom hem blöta var vi ganska nöjda, vi såg ganska mycket trots det dåliga vädret och vi var ju dessutom tublösa! // Stefan Andersson
Stefan Andersson, <Ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-09-15 15:32
Jag deltog idag i Riksmästerskapen i Tomtskådning, trots hyfsat sträck på morgonen fick jag endast ihop 51 arter vilket är mitt sämsta resultat någonsin! Såg bla följande vid VÄCKLINGE/DRAVEN: Sångsvan 23 ex, Skedand 1 ex, Bläsand 1 ex, Gräsand 150 ex, Gråhäger 2 ex, Storskarv 2 str, Brun kärrhök 1 juv, Blå kärrhök 1 ex, Röd glada 2 ex, Havsörn 2 ad + 1 yngre, Sparvhök 2 str, Tornfalk 2 ex, Sothöna 2 juv, Trana 200 ex, Tofsvipa 15 ex, Ljungpipare 3 str, Storspov 3 str, Enkelbeckasin 1 ex, Skrattmås 1 ex, Spillkråka 1 ex, Ladusvala 37 str, Dubbeltrast 2 str, Stenskvätta 1 ex, Järnsparv 1 ex, Forsärla 1 str, Sädesärla 34 str, Trädpiplärka 1 str, Ängspiplärka 56 str, Bergfink 1 str, Grönsiska 40 str, Steglits 5 ex, Sävsparv 5 str. Såg även Knölsvan 2 ad, Vigg 1 ex som dock ej sågs från tomten.....
Stefan Andersson, <Ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-09-14 23:51
RENINGSDAMMARNA: Kungsfiskare 1 ex., Smådopping 2 juv., Gråhäger 1 ex., Storskarv 6 ex., Vigg 2 ex., Sothöna 2 ex.
Bo Gillberg, <bo.gillberg@telia.com>
Gislaved - 2019-09-14 12:46
DRAVEN 16:30-17:30: Stäpphök 1 juv str SV, Brun kärrhök 1 hona, Röd glada 8 ex, Havsörn 1 yngre, Knölsvan 2 ad, Bläsand 2 ex, Gråhäger 3 ex, Trana 200 ex, Tofsvipa 20 ex.
VÄCKLINGE: Stenskvätta 2 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-09-13 19:40
JÄRANÄS 9.15-12.20: Sträck av bl.a Storskarv 3, Bivråk 1, Blå kärrhök 1 hona, Trana 18, Ladusvala 78, Grönsiska 205 ex. Övrigt: Gråhäger 1 ex.
JÄRANÄS BOKSKOG: Bergfink 2 ex, höstens första.

Willy & Birgitta Strömblad, <bwsd@telia.com>
- 2019-09-13 17:46
SÖNNERSKOG den 12.9:Gulärla 4,Ängspiplärka 30,Sädesärla 25 ex.
Willy Strömblad, <strombladwilly@gmail.com>
- 2019-09-13 08:32
DRAVEN 17:15-18:00: Bläsand 7 ex, Gråhäger 3 ex, Storskarv 1 ex, Tofsvipa 20 ex, Skrattmås 1 ex.
VÄCKLINGE: Lärkfalk 1 juv, Buskskvätta 2 ex, Stenskvätta 1 ex, Trädpiplärka 1 ex, Steglits 2 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-09-12 19:42
SÖNNERSKOG, Unnaryd: Gulälrla >10, Fiskmås 1 ex på nyplöjd åker.
Willy & Birgitta Strömblad, <bwsd@telia.com>
- 2019-09-11 19:03
ÖLMESTAD 16:30: Turkduva 1 ex.
DRAVEN 16:40-17:05: Sångsvan 10 ex, Bläsand 19 ex, Brun kärrhök 1 juv, Skrattmås 2 ex.
VÄCKLINGE: Stenskvätta 1 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-09-09 21:09
RENINGSDAMMARNA: Smådopping 1 juv., Rörhöna 1 juv., Snatterand 1 par, Vigg 3 ex., Sothöna 2 ex., Storskarv 4 ex.
Bo Gillberg, <bo.gillberg@telia.com>
Gislaved - 2019-09-09 19:39
VÄCKLINGE: Stenskvätta 3 ex, Ärtsångare 1 ex.
FRIDSNÄSTORNET 10:00-12:45: Ägretthäger 1 ex. Gråhäger 6 ex, Storskarv 2 ex, Skedand 1 ex, Snatterand 1 ex, Bläsand 18 ex, Kricka 200 ex, Vigg 1 ex, Röd glada 3 ex, Havsörn 1 ad, Brun kärrhök 1 hona + 1 juv, Aftonfalk 1 juv, Tornfalk 1 ex, Stenfalk 1 str SO (rastade 10 min), Forsärla 2 ex, Gransångare 2 ex.
ANDERSTORP STORMOSSE Vindskyddet 13:50-14:20: Smådopping 1 juv, Kricka 7 ex, Trädpiplärka 2 ex.
FLAHULTASJÖN: Gransångare 2 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-09-08 16:29
7/9 ANDERSTORPS STORMOSSE: Smådopping 1 ex, Duvhök 1 juv, Tornfalk 3 ex, Stenskvätta 3 ex
Emil Malm, <malm.leh@gmail.com>
Anderstorp - 2019-09-07 22:28
RENINGSDAMMARNA: Rörhöna 1 juv, Smådopping 2 ex, Snatterand 2 ex, Vigg 4 ex, Sothöna 7 juv, Storskarv 6 ex.
AS.LS

Anders Sandh, <hestrahoning@outlook.com>
Hestra - 2019-09-07 20:49
DRAVEN: Knölsvan 2 ad, Skedand 1 ex, Skäggdopping 1 juv, Gråhäger 7 ex, Storskarv 2 ex, Sparvhök 1 ex, Brun kärrhök 1 hona + 2 juv, Röd glada 3 ex, Aftonfalk 1 juv, Tornfalk 5 ex, Lärkfalk 1 ex, Trana 500 ex, Brushane 1 ex, Skogsduva 1 ex, Ladusvala 30 str, Hussvala 1 str.
VÄCKLINGETORNET 12:00-14:00: Bläsand 25 ex, Smådopping 1 juv, Sothöna 1 juv, Spillkråka 1 ex, Törnskata 1 juv.
VÄCKLINGE: Gråhäger 1 str SV, Bivråk 1 str SV, Stenskvätta 5 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-09-07 19:32
DRAVEN: Aftonfalk 1 juv, Smådopping 1 juv, Tornfalk 4 ex, Lärkfalk 1 ex, Bivråk 12 str, Bläsand 18 ex,Sothöna 1 ex.
ANDERSTORPS STORE MOSSE: Tornfalk 2 ex, Bivråk 11 str, Stenskvätta 10 ex.
AS.LS

Anders Sandh, <hestrahoning@outlook.com>
Hestra - 2019-09-06 22:06
FÄRGARYD 17:00: Brun kärrhök 1 !K sträckande mot SV.
Willy & BIrgitta Strömblad, <bwsd@telia.com>
- 2019-09-06 19:35
DRAVEN 15:20-17:40: Skedand 1 ex, Bivråk 1 str SV, Röd glada 2 ex, Brun kärrhök 1 hona + 1 juv, Aftonfalk 1 juv sågs främst födosöka söder om gömslet, Tornfalk >4 ex, Lärkfalk 2 ex, Gråhäger 2 ex, Storskarv 1 ex, Skrattmås 1 juv.
VÄCKLINGE: Stenskvätta 2 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-09-06 18:11
SPORDA 9.15: Bivråk 2 ex mot SV.
NORRA BOLMEN 9.30-12.00: Trana 170, Tofsvipa 50, Ljungpipare 4, brun kärrhök 1 hane, Sparvhök 2, Havsörn 2, Stenskvätta 9 ex.

Willy & Birgitta Strömblad, <bwsd@telia.com>
- 2019-09-05 15:45
RENINGSDAMMARNA: Sångsvan 3 ex, Snatterand 1 par, Vigg 4 ex, Storskarv 3 ex, Gråhäger 1 ex, Rörhöna 1 juv, Sothöna 10 ex
Erik Larsson, <er.la@telia.com>
GISLAVED - 2019-09-04 15:36
1/9 ANDERSTORPS STORE MOSSE: Bivråk 5 ex, Tornfalk 5 ex, Lärkfalk 2 ex, Kungsörn 1 ex, Mindre hackspett 1 ex, Obestämd Ängs- Stäpphök 1 juv.
AS.LS.EL.BG

Anders Sandh, <hestrahoning@outlook.com>
Hestra - 2019-09-02 13:34
HÖLJERYD, Långaryd 12.30: Bivråk 5 ex sakta glidande mot SV.
Willy & BIrgitta Strömblad, <bwsd@telia.com>
- 2019-09-01 20:18
31/8. Kårehamn: Sträckande. Fiskgjuse 2 ex, Gråhäger 2 ex, Storlom 2 ex, Ladusvala 6 ex, Sädesärla 22 ex.
I sjön. Smålom 1 ex, Storskarv 1 ex, Gråtrut 1ex.
DRAVEN: Havsörn 1ex, Tornfalk 1 ex, Lärkfalk 1 ex, Brun kärrhök 4 ex, Glada 4 ex, Storskarv 1 ex, Brushane 11 ex, Stjärtand 9 ex, Skedand 7 ex, Snatterand 1 ex, Skäggdopping 1 juv, Steglits 1 str.
AS.LS

Anders Sandh, <hestrahoning@outlook.com>
Hestra - 2019-09-01 11:22
DRAFTINGE: Idag på morgonen räknade jag till 15ex Glador.
Sven-Arne Lagerstedt, <svenarne.lagerstedt@gmail.com>
Draftinge - 2019-08-31 22:53
JÄRANÄS 09-12: Mindre hackspett 1, Spillkråka 1, Bivråk 2, Gulärla 3, Dubbeltrast 8 ex,
Willy & Birgitta Strömblad, <bwsd@telia.com>
- 2019-08-30 20:01
DRAVEN: Lärkfalk 2 ex, Havsörn 2 ex, Glada 2 ex, Brun kärrhök 2 juv, Bläsand 32 ex, Skedand 5 ex, Stjärtand 8 ex, Årta 1 ex.
HESTRA: Gransångare 1 ex.
AS.LS

Anders Sandh, <hestrahoning@outlook.com>
Hestra - 2019-08-30 19:53
DRAVEN: Aftonfalk 3 ex, Havsörn 2 ex, Brun kärrhök 3 ex.
AS.LS

Anders Sandh, <hestrahoning@outlook.com>
Hestra - 2019-08-29 23:04
DRAVEN: Aftonfalk 2 ex. (ev.3), Brun kärrhök 2 ex., Glada 1 ex., Gråhäger 3 ex., Sångsvan 4 ex., Knölsvan 2 ex.
Bo o Helena Gillberg, <bo.gillberg@telia.com>
Gislaved - 2019-08-29 18:59
Kållerstad Kvarnagård 190827 01:45; Sjöorre 1 ex lockandes på SV sträck.!Kanske ensam men förmodligen flera i flock...
anders Aronsson , <anders@decalprodukter.se>
Kållerstad - 2019-08-28 23:42
DRAFTINGE: Idag räknade jag till 11ex röda glador bakom lagårn.
Sven Arne Lagerstedt, <svenarne.lagerstedt@gmail.com>
Draftinge - 2019-08-28 22:40
REFTELE: Turkduva 2 ex.
KÅREHAMN: Sträckande: Stjärtand 11 ex, Röd glada 1 ex, Gråhäger 4 ex, Brun kärrhök 2 ex, Lärkfalk 2 ex, Storspov 3 ex, Kärrsnäppa 5 ex. Vid sjön: Havsörn 3 ex, Storlom 1 ex, Gråtrut 1 ex. Innan åska o regn.
AS.LS

Anders Sandh, <hestrahoning@outlook.com>
Hestra - 2019-08-28 20:15
ÅBYKRYSSET N.Bolmen den 27.8: Gulärla 10 ex rastande.
Willy & Birgitta Strömblad, <bwsd@telia,com>
- 2019-08-28 18:41