VÄLKOMMEN TILL VÄSTBO FÅGELKLUBBS OBS-BOK

 

Skriv i Obs-boken.  

RENINGSDAMMARNA: Sångsvan 2 par, Smådopping 1 ad., Svarthakedopping 2 ad., Vigg 1 hona + 7 pulli, Snatterand 1 hona + 8 pulli, Grönbena 1 ex., Drillsnäppa 1 ex., Mindre strandpipare 1 ex.
Bo Gillberg, <bo.gillberg@telia.com>
Gislaved - 2019-07-16 18:17
REFTELE 16:45: Turkduva 1 ex Tingshuset.
DRAVEN 19:30-20:00: Gråhäger 1 ex, Brun kärrhök 1 hona, Brushane 2 ex, Rödbena 1 ex, Grönbena 2 ex, Gråtrut 1 par.
VÄCKLINGE: Steglits 1 sj.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-07-15 20:59
REFTELE: Turkduva 1 ex på lyktstolpe.
REFTELE KYRKA: Lärkfalk 1 ex jagande.
SMÅLANDSSTENAR: Svart rödstjärt 1 hane, Fegens sågverk.
NYBY, Långaryd: Röd glada 1 ex

Willy & Birgitta Strömblad, <bwsd@telia.com>
- 2019-07-15 12:21
DRAVEN: Årta 2 ex, Skedand 10 ex, Snatterand 10 ex, Stjärtand 1 hona, Havsörn 2 ad + 1 juv, Brun kärrhök 1 hona, Tornfalk 1 ex, Gråhäger 2 ex, Storskarv 1 ex, Sothöna 1 ex, Rödbena 1 ex, Grönbena 2 ex, Drillsnäppa 1 ex.
VÄCKLINGE: Storspov 1 str, Steglits 2 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-07-14 22:09
UNNARYD. Havsörn 1 ex drog förbi vårt hus vid 17-tiden.
Willy & Birgitta Strömblad, <bwsd@telia.com>
- 2019-07-14 19:13
RENINGSDAMMARNA 13/7: Skedand 4 ex, Bläsand 1 ex, Snatterand hona med 8 pulli, Sångsvan 6 ad, svarthakedopping 2 ex, Grönbena 3 ex, Drillsnäppa 1 ex, Forsärla 2 ex, Törnsångare 5 ex.
AS,LS

Anders Sandh, <hestrahoning@outlook.com>
Hestra - 2019-07-14 09:09
DRAVEN: Knölsvan 1 par + 1 unge, Skedand 2 ex, Brunand 1 hane, Skäggdopping 1 par + 1 unge, Gråhäger 2 ex, Havsörn 1 ad + 1 subad, Brun kärrhök 1 hona, Sothöna 1 ex, Storspov 2 str, Tofsvipa >200 ex, Brushane 4 ex, Rödbena 1 ex, Grönbena 1 ex, Gluttsnäppa 1 ex, Fiskmås 3 ad str.
VÄCKLINGE: Bivråk 1 ex, Röd glada 2 ex, Steglits 1 sj.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-07-13 22:21
ÄLMHULT, Jälluntofta; Törnskata 2 par.
JÄLLUNDEN, Jälluntofta: Storlom 1 par

Willy & BIrgitta Strömblad, <bwsd@telia.com>
- 2019-07-13 19:30
MELLBY: Röd glada 1 ex.
DRAVEN: Skedand 8 ex, Snatterand 10 ex, Vigg 4 hanar, Skäggdopping 1 par + 1 pull + 1 ad, Gråhäger 2 ex, Brun kärrhök 1 hona, Sothöna 1 ex, Brushane 1 ex, Rödbena 1 ex, Svartsnäppa 1 ex, Gluttsnäppa 1 ex, Grönbena 2 ex, Gråtrut 1 par, Fisktärna 3 par.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-07-12 22:36
MELLBY: Röd glada 1 ex.
DRAVEN 17:20-17:55: Knölsvan 1 par + 1 unge, Snatterand 10 ex, Skäggdopping 1 ex, Gråhäger 2 ex, Storskarv 1 ex, Sothöna 1 ex, Rödbena 1 ex, Grönbena 1 ex, Gråtrut 1 ad.
VÄCKLINGE: Steglits 1 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-07-11 23:13
Två Stenknäck, dagligen vid fågelmatningen...
Björn Ekström, <picostick@flygfotografen.se>
Hyltebruk - 2019-07-11 09:15
DRAVEN 19:30-20:00: Knölsvan 1 par + 1 unge, Skäggdopping 1 par + 1 unge, Skedand 2 honfärgade, Snatterand 1 ex, Vigg 1 hane, Gråhäger 3 ex, Rödbena 1 ex, Gluttsnäppa 1 ex, Gråtrut 1 par.
VÄCKLINGE: Gulärla 1 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-07-10 20:36
FRIDSNÄSTORNET vid 21-tiden i går kväll:
En havsörn juv. satt länge på en sten mitt på ängen,till vänster om vallen, och tittade sig omkring. OH och MH.

Marianne Hedlund, <marianne@larshedlund.com>
Anderstorp - 2019-07-10 11:28
DRAVEN kväll: Snatterand 5 ex, Storskarv 1 ex, Gråhäger 1 ex, Gluttsnäppa 3 ex, Grönbena 7 ex, Rödbena 3 ex, Gråtrut 1 par.
VÄCKLINGE: Steglits 1 sj.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-07-09 21:45
GISLAVED: Strandskata 3 ex flög förbi vid Bokvägen.
Stenknäck 1 ex vid Vitsippans äldreboende.

Anders Wikland, <>
- 2019-07-08 23:30
VÄ REFTELE: BLn larmade om 1 spelande Kornknarr.
Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-07-07 21:22
DRAVEN: Bläsand 4 hanar, Gråhäger 3 ex + 1 str, Bivråk 1 spelflygande, Havsörn 3 ex, Röd glada 1 ex, Brun kärrhök 1 hona, Fiskgjuse 2 ex, Lärkfalk 2 ex, Sothöna 1 ex, Kärrsnäppa 1 ex, Gluttsnäppa 2 ex, Rödbena 1 ex, Grönbena 1 ex.
ÅS ÄNGAR: Vaktel 1 spel.
KINNABERG: Stenskvätta 1 par matade flygga ungar.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-07-07 21:20
LÖVDALA, Unnaryd: Gransångare 1 sj, Sparvhök 1 hane
Willy Strömblad, <strombladwilly@gmail.com>
- 2019-07-07 20:10
ÅS ÄNGAR: Vaktel 1 spel, Storspov 2 ex, Brun kärrhök 1 hane.
DRAVEN: Kärrsnäppa 2 ex, Brun kärrhök 3 ex, Havsörn 1 ex, sothöna 2 ex, Forsärla 1 ex.
RENINGSDAMMARNA: Vattenrall 3 juv, M.Strandpipare 3ex, Skedand 5 ex, Smådopping 1 ex, Svarthake dopping: ex, Fiskgjuse tog en guldfisk.
AS.LS

Anders Sandh, <hestrahoning@outlook.com>
Hestra - 2019-07-07 19:55
RENINGSDAMMARNA: Skrattmåsarna har uppenbarligen misslyckats totalt med årets häckning. Endast ett fåtal ungfåglar har setts och nästan alla måsar har nu lämnat. Även sångsvanparets häckning misslyckades och det verkar också finnas färre sothönsungar än det brukar. Frågan är vad som har orsakat detta? Om det är någon som har gjort några iakttagelser som kan förklara detta dåliga häckningsutfall eller har några teorier om orsaken så skriv gärna om detta här i obs-boken.
Erik Larsson, <er.la@telia.com>
GISLAVED - 2019-07-07 16:19
DRAVEN: Spovsnäppa 1 ex Fridsnästornet på fm (BLn).
Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-07-06 21:39
DRAVEN: Snatterand 1 hane, Skedand 1 hona, Ljungpipare 1 ex, Kärrsnäppa 3 ad, Brushane 3 hanar, Rödbena 1 ex, Gluttsnäppa 2 ex, Skäggdopping 1 par med minst 1 unge på ryggen, Gråhäger 2 ex.
VÄCKLINGE: Skrattmås 20 str SV, Skogsduva 1 spel, Härmsångare 1 sj, Steglits 1 sj.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-07-06 21:37
Gislaved: En trevlig obs. Jag tränade på hälsolyftet och tittade när någon meter bakom fönstret gick en strandskata och letade efter föda. Senare kan det ha vartit 4-5 st längre bort, men jag är inte säker - hade ingen kikare med mig.
AL Kantola, <alkantola@tele2.se>
Gislaved - 2019-07-06 17:11
Angående skrattmås har dom nog lämnat då sydsträcket har börjat! Mindre kolonier lämnar nog ganska omgående efter att ungarna blivit flygga! För övrigt mycket god häcknings framgång i Draven i år med många flygga ungar....
Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-07-05 20:48
DRAVEN19:30-20:10: Knölsvan 1 par + 1 unge, Stjärtand 1 hona, Gråhäger 1 ex, Storspov 2 ex, Rödbena 1 ex, Gluttsnäppa 2 ex, Gråtrut 1 par.
VÄCKLINGE: Steglits 2 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-07-05 20:32
RENINGSDAMMARNA: Bläsand 1 hane, Snatterand 3 ungkullar: 1 hona m 10 pulli, 1 hona m 8 pulli, 1 hona m 5 juv, Svarthakedopping 5 ad ex, Mindre strandpipare 1 ex, men vart har alla skrattmåsar tagit vägen, bara 3 ungfåglar och endast ett fåtal gamla finns kvar, det är väl för tidigt att lämna redan?
Erik Larsson, <er.la@telia.com>
GISLAVED - 2019-07-05 17:44
FÄRGÅN. Röd glada 1, Fiskgjuse 2, Fisktärna 1, Kanadagås 20 ex.
NISSAN FÄRGARYD. Forsärla 1 hane
NISSARYD. Stenskvätta 1 hane, Grågås 64, Ängspiplärka 1, Stare 4 ex.
NISSARYDS SKANS: Kungsfiskare 1, Duvhök 1, Drillsnäppa 1 ex

Willy Strömblad, <strombladwilly@gmail.com>
- 2019-07-05 17:33
DRAVEN 19:30-20:00: Knölsvan 1 par + 1 unge, Vigg 7 hanar, Kärrsnäppa 2 ad, Rödbena 1 ex, Svartsnäppa 1 ex, Gluttsnäppa 1 ex, Gråtrut 2 par.
Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-07-04 20:11
Knölsvan 1 par med 1 unge, Årta 1 hona + 6 pull, Vigg 2 hanar, Gråhäger 4 ex, Sparvhök 1 hane med byte, Storspov 17 ex, Rödbena 2 ex, Grönbena 1 ex, Gluttsnäppa 8 ex, Gråtrut 2 par.
Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-07-03 23:50
GULLERYD: Stenknäck, tre hanar, en hona samt en unge vid min fågelmatning.
Ann-Katrin Andersson, <anneander@gmail.com>
Gislaved - 2019-07-03 19:49
VÄCKLINGE: Grönbena 2 str V 06:20. Storspov 2 str SV 17:00.
DRAVEN 19:25-20:00: Skedand 1 hane, Skäggdopping 1 ex, Gråhäger 1 ex, Sparvhök 1 hona slog kricka, Kärrsnäppa 2 ad str SV, Rödbena 1 ex, Grönbena 1 ex, Gluttsnäppa 2 ex, Gråtrut 1 par.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-07-02 23:22
GRÄFTHULT: Törnskata 1 hane, föda till ungar
Mats Hallberg, <mats.hallberg@bahnhof.se>
Gislaved - 2019-07-02 21:26
SMÅÖJA: Grönbena 1 ex sträckande.
Willy Strömblad, <strombladwilly@gmail.com>
- 2019-07-02 19:10
DRAVEN 19:30-20:10: Skedand 10 ex, Brushane 2 hanar, Rödbena 1 ex, Gluttsnäppa 3 ex, Gråtrut 1 ad.
HUNNAHALL 06:30: Trana 1 par med 1 unge på fält längs väg 153.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-07-01 21:29
SMÅLANDSSTENAR 08:10-08:30: FÅLLINGE FLYGPLATS: Trädlärka 1 sj, Sånglärka 3 sj. FEGENS SÅGVERK: Stenskvätta 1 ungkull.
HYLTEBRUK: Spillkråka 1 ex längs väg 26.
VÄCKLINGE: Lärkfalk 1 ex.
DRAVEN 19:45-20:15: Knölsvan 1 par + 1 unge, Skedand 1 honf, Snatterand 2 ex, Storspov 7 ex, Rödbena 1 ex, Gluttsnäppa 16 ex, Gråtrut 1 par, Fisktärna 3 par.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-06-30 23:33
DRAVEN 20:45-21:30: Årta 1 hona + 6 pull, Knölsvan 1 par + 1 unge, Skäggdopping 1 ex, Gråhäger 1 ex, Havsörn 1 ad, Storspov 2 ex, Rödbena 1 ex, Gråtrut 1 par + 1 subad str SV.
Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-06-29 22:57
JÄLLUNDEN: Fiskgjuse 1 ex.
ÖLMESBERG JÄLLUNTOFTA: Gransångare 1 sj, Grönsångare 1 ex.
ÄLMHULT JÄLLUNTOFTA: Törnskata 1 par.
FLATEN: Fisktärna 1 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-06-29 17:36
DRAVEN 19:50-20:30: Skedand 1 hona, Snatterand 3 ex, Gråhäger 1 ex, Brushane 1 hane, Rödbena 1 ex, Grönbena 1 ex, Gluttsnäppa 1 ex.
23:30: Småfläckig sumphöna 1 spel.
VÄCKLINGE: Steglits 1 sj.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-06-28 23:30
FÄRGÅN Rörsångare 1 sj, Sävsparv 1 sj
Willy Strömblad, <strombladwilly@gmail.com>
- 2019-06-28 17:44
DRAVEN 23:15: Småfläckig sumphöna 1 spel.
Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-06-27 23:20
KÄLLSTORP 17:20-17:50: Grönbena 1 spel.
DRAVEN 20:00-20:30: Skedand 1 hona, Snatterand 7 ex, Skäggdopping 1 ex, Gråhäger 1 ex, Storspov 1 ex, Brushane 1 hane, Rödbena 1 spel, Gluttsnäppa 1 ex, Gråtrut 1 par.
VÄCKLINGE: Steglits 1 sj.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-06-27 23:10
MELLBY: Röd glada 1 ex.
DRAVEN 20:00-20:30: Skedand 1 hona med minst 3 ungar, Snatterand 5 ex, Skäggdopping 1 par med minst 1 unge på ryggen, Gråhäger 1 ex, Rödbena 1 ex, Grönbena 1 ex, Gråtrut 1 par.
VÄCKLINGE: Steglits 1 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-06-26 21:28
DRAVEN 19:30-20:00: Havsörn 2 ad, Storspov 1 spel, Brushane 2 hanar, Rödbena 1 ex, Grönbena 2 ex.
VÄCKLINGE: Steglits 1 sj.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-06-25 22:42
Den 24.6: FÄRGÅN: Röd glada 1, Sävsparv 1 sj.
SMÅÖJA 19.45-20.15: Sparvhök 1 hane, ingen uggla.

Willy Strömblad, <strombladwilly@gmail.com>
- 2019-06-25 12:48
Kållerstad By:00:30 jo nu spelar Nattskärrorna också! Hörs från minst 2 olika håll...
Anders aronsspn, <Anders@decalprodukter.se>
Kållerstad - 2019-06-25 00:33
Kållerstad Hilme Mosse:(nära Skoghem): Törnskata Hona och Hane med mat i näbben!
Häckning på lokalen!!!

Anders Aronsson, <anders@decalprodukter.se>
Kållerstad - 2019-06-25 00:07
DRAVEN 19:25-20:15: Knölsvan 1 par med 1 unge, Skedand 2 honor, Skäggdopping 1 ex, Trana 2 par med 2 + 1 unge, Brushane 6 str SV, Rödbena 1 ex, Svarsnäppa 1 str SV + 1 ex, Gluttsnäppa 5 str SV, Gråtrut 1 ad.
VÄCKLINGE: Steglits 2 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-06-24 23:24
ALEBO, Unnaryd: Sävsparv 1 sj
SÖNNERSKOG. Sävsparv 1 sj
LÖVDALA, Unnaryd: Gransångare 1 sj, Grönsångare 1 SJ
RANGEN. Grågås 2 par med ungar, kanadagås 1 par med ungar, Gråhäger 1 ex, Grå flugsnappare 1 ex.
TIRAHOLM: Röd glada 1 ex (WS, BS)

Willy Strömblsd, <strombladwilly@gmail.com>
- 2019-06-23 17:44
FÅLLINGE SMÅLANDSSTENAR 13:15-13:30: Vaktel 1 ex spelade sporadiskt på flygfältet, Svart rödstjärt 1 sj vid Västbo Transport!
Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-06-23 15:59
DRAVEN 09:00-12:00: Knölsvan 1 par + 1 unge, Skedand 1 hona + 1 pull, Snatterand 4 ex, Vigg 9 ex, Skäggdopping 1 ex, Gråhäger 1 ex, Havsörn 1 ad + 2 subad, Röd glada 1 ex, Brun kärrhök 1 hona, Fiskgjuse 4 ex, Lärkfalk 2 ex, Sothöna 1 ex, Småspov 1 ex, Storspov 3 ex, Brushane 3 hanar, Rödbena 6 ex, Skogssnäppa 4 ex, Drillsnäppa 1 ex.
FRIDSNÄSTORNET: Gulärla 1 ex, Forsärla 1 ex, Tofsmes 1 ex.
HUNNAHALL: Härmsångare 1 sj.
(SA,TORE HOLSENDAHL,mfl).

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-06-23 15:57