Språkförsvarets gästbok

Lighthouse Point   2019-04-04 16:37
Jag har först för ett par dagar sedan blivit medveten om Språkförsvarets existens. Boende utomlands har jag till största del blivit hänvisad till svenska medias nätupplagor för att någorlunda hålla mig á jour med utvecklingen i Sverige. Den försämrade språkhanteringen har härvid blivit mer och mer irriterande, i synnerhet då det här gäller en yrkeskår vars ansvar i detta hänseende är större än befolkningen i stort. Att söka stöd hos politiker menar jag är utsiktslöst så länge deras jobb inte står på spel. Däremot tror jag att koordinerade insatser riktade mot massmedia kan ge visst resultat, under förutsättning att skribenterna och TV-tyckarna tar sin yrkesuppgift på allvar.
Martin Lakocinski
Skicka e-post till Martin Lakocinski  
 
Stockholm   2019-04-03 09:20
Ett hjärtligt tack till Christina Johansson för artikeln i DN åsikt angående språkbruket på varuhuset NK i Stockholm. Det var befriande att läsa och inse att jag inte var ensam om de åsikterna. Tack!
Benyamin Löw
Skicka e-post till Benyamin Löw  
 
göteborg   2019-03-27 21:55
ded knot evin speal qoreklee

hittat i kommentarsfältet under TYT (the young turks)

Är detta den engelska vi måste lära?
inga johansson
Skicka e-post till inga johansson  
 
göteborg   2019-03-13 16:01
13/3 Kulturnytt Sveriges Radio berättar om
Shared reading eller hette det Scared reading?
Varför inte kalla det "Lästräff" Man möts för att läsa tillsammans.
inga johansson
Skicka e-post till inga johansson  
 
Hisings-Backa   2019-03-05 13:20
Tråkigt att se skylten STOP i alla bussar och spårvagnar här i Göteborg.
Det ska stå STOPP, stop är ju en sejdel, bägare, pokal
Inga-Lill Jonsson
Skicka e-post till Inga-Lill Jonsson  
 
göteborg   2019-02-27 23:29
https://www.purevento.com/

Något i Tyskland som renar luft heter inte
Clear Air eller Clean Air
inga johansson
Skicka e-post till inga johansson  
 
göteborg   2019-02-16 17:07
En somalisk kvinna skulle betala i kassan på Lidl.
Den turkiske kassören försökte få henne att förstå priset 33:- kronor
Han gick då via engelska och spottade ut "sjörti schrii"
Jag försökte säga Tridek tri, i hopp om att italienskan satt sina spår i Somalia.

Efteråt tänkte jag på bussen. Varför lär man ut Engelska med läspljud och annat dumt
när man kunde lära ut Esperanto?
inga johansson
Skicka e-post till inga johansson  
 
göteborg   2019-01-08 23:29
Från och med 16 januari blir det möjligt för engelsktalande personer att lämna blod i Stockholm, rapporterar P4 Radio Stockholm. För att undvika risker för missförstånd har det hittills inte gått att lämna blod för dem som inte talar svenska.

Men alla andra språk, som invandrare talar bättre än engelska?
Får jag lämna blod om jag talar tyska ?
inga johansson
Skicka e-post till inga johansson  
 
göteborg   2018-12-27 14:13
Whataboutism ?
Kiopriismo är lättare att stava och uttala,
borde vara ett nytt svenskt ord.
inga johansson
Skicka e-post till inga johansson  
 
göteborg   2018-12-27 14:05
Nytt svenskt ord 2018
Aquafaba ?
Akvofabo - men det är ju ett ord på esperanto
sedan cirka 130 år
inga johansson
Skicka e-post till inga johansson