Språkförsvarets gästbok

Hisings-Backa   2019-03-05 13:20
Tråkigt att se skylten STOP i alla bussar och spårvagnar här i Göteborg.
Det ska stå STOPP, stop är ju en sejdel, bägare, pokal
Inga-Lill Jonsson
Skicka e-post till Inga-Lill Jonsson  
 
göteborg   2019-02-27 23:29
https://www.purevento.com/

Något i Tyskland som renar luft heter inte
Clear Air eller Clean Air
inga johansson
Skicka e-post till inga johansson  
 
   2019-02-27 23:29
Annons:
Gör dina inköp på nätet via Rabattkod.se. Det sparar du pengar på.
  
 
göteborg   2019-02-16 17:07
En somalisk kvinna skulle betala i kassan på Lidl.
Den turkiske kassören försökte få henne att förstå priset 33:- kronor
Han gick då via engelska och spottade ut "sjörti schrii"
Jag försökte säga Tridek tri, i hopp om att italienskan satt sina spår i Somalia.

Efteråt tänkte jag på bussen. Varför lär man ut Engelska med läspljud och annat dumt
när man kunde lära ut Esperanto?
inga johansson
Skicka e-post till inga johansson  
 
göteborg   2019-01-08 23:29
Från och med 16 januari blir det möjligt för engelsktalande personer att lämna blod i Stockholm, rapporterar P4 Radio Stockholm. För att undvika risker för missförstånd har det hittills inte gått att lämna blod för dem som inte talar svenska.

Men alla andra språk, som invandrare talar bättre än engelska?
Får jag lämna blod om jag talar tyska ?
inga johansson
Skicka e-post till inga johansson  
 
göteborg   2018-12-27 14:13
Whataboutism ?
Kiopriismo är lättare att stava och uttala,
borde vara ett nytt svenskt ord.
inga johansson
Skicka e-post till inga johansson  
 
göteborg   2018-12-27 14:05
Nytt svenskt ord 2018
Aquafaba ?
Akvofabo - men det är ju ett ord på esperanto
sedan cirka 130 år
inga johansson
Skicka e-post till inga johansson  
 
göteborg   2018-12-14 18:38
Polisen i Skåne larmar nu om att människor allt oftare försöker begå självmord genom att medvetet bli skjutna av poliser, så kallat "suicide by cop".

Inte att förväxla med "suicide by coop"
inga johansson
  
 
göteborg   2018-11-19 12:26
LangFest Montreal 21-26 aug.
LingvaFest, Bratislava 28-29 sep.
Lingva Festivalo Tjeboksary, 21 okt
Expolingua Berlin, 16-17 nov

Har något svenskt media rapporterat om dessa 4 språkfestivaler under hösten 2018
Eller är det för att det inte är från "engelska" områden; franska, slovakiska, ryska och tyska!
inga johansson
  
 
göteborg   2018-11-09 10:49
Så varför inte satsa på att införa brodersmålsundervisning?
ett logiskt och propedeutiskt språk som ger lust att lära ytterliagre språk, med begriplig grammatik
inga johansson
  
 
Malmö   2018-10-17 20:35
Det höjs inte alltför sällan röster om att undervisning i modersmål bör begränsas. Argumenten varierar om varför det skulle vara nödvändigt och ofta rör det sig om att det är kostnadsmässigt belastande för kommuner att vara tvungna att erbjuda det till elever som uppfyller kravprofilen. Det rör sig också om argument att inlärningen av svenska skulle försämras om fokus också läggs på att studera sitt modersmål.

Forskning visar att flerspråkighet snarare gynnar inlärning av fler språk. Dessutom blir det lättare för elever att tillgodogöra sig ämneskunskaper om de får möjlighet att få hjälp på sitt hemspråk. Man behärskar sitt modersmål bäst och om man istället ges möjlighet att öva upp sin förmåga till tänkande och lärande på sitt modersmål (och successivt övergå mer till svenska i takt med inlärningen av den) har man också större möjligheter att överföra det till övriga ämnen.

Det finns naturligtvis praktiska problem av olika slag när det rör sig om modersmålsundervisning (för få lärare, elever som inte vill läsa modersmålet mm), men om vi bortser från dessa för en stund och tänker helt på tvärs mot de ovanstående argumenten - alltså att man istället skulle satsa mer resurser på att utveckla modersmålsundervisningen och att ett utvecklat modersmål hos den enskilde istället skulle gynna övrig inlärning i skolan. Skulle inte kommunerna på sikt snarare få lägre kostnader eftersom fler får högre studieresultat snabbare och får ökade möjligheter att studera vidare och ta sig ut i arbetslivet? Modersmålsundervisning står inte som motpol mot god inlärning av svenska utan som ett komplement och bör kunna utnyttjas som språngbräda till ett effektivare lärande av svenska och övriga skolämnen.
Martin