Obsbok för Ljungby Fågelklubb

      2017-11-15 14:07
171115 Huliesjön Kl 09:10 - 12:00
Skäggmes ca 10, kungsfiskare 1, varfågel 1, stjärtmes 5. ( Vi har varit och satt upp de fina fågelholkar som Göran skänkt till klubben. Vi har även rensat de gamla holkarna och slängt en del gamla)
Roger, Kerstin, Göran,Eva, Leif
    
  
      2017-11-12 18:46
171112
Toftaholm 07.00-11.00: Alfågel 1 hanne, salskrake 8, storskrake 24, gräsand 100, skäggdopping 15, knölsvan 7, grågås 3, kanadagås 10, sparvhök 1, häger 1, fiskmås 2, björktrast 400, ringduva 20, varfågel 1 och steglits 1.
Krister, Emil och Jonas
    
  
      2017-11-11 17:36
171111
Färjansö 06.50-12.00: Havsörn 5, ormvråk 5, duvhök 1, sparvhök 2, grågås 46 str, gräsand 50, skäggdopping 6, fiskmås 7, dubbeltrast 2, varfågel 1, sävsparv 2, steglits 5, vinterhämpling 4, skäggmes 7 och kungsfiskare 1.
Kallt och blåsigt på ön idag..
Jonas
    
  
      2017-11-08 12:40
171108 Södrasjön: Sångsvan 24, grågås 4.
Ljungasjön: skäggmes 12, blå kärrhök 1 hane, bläsand 4, gräsand 22, kricka 80
Fälten söder om Ljungasjön: mindre sångsvan 21, sångsvan 89, grågås 135, vitkindad gås 1, bläsgås 6, kanadagås 7 .
Roger o Kerstin
    
  
      2017-11-08 09:10
Ljungby fågelklubb har bytt från Plusgiro till Bankgiro.
Nu gäller bankgiro 5076-2350
Rolf
    
  
      2017-11-05 18:40
171105 Smålandsrallyt 5/11. Kl 18:00 hade vi fått 12 nya arter under söndagen och slutresultatet blir 100 arter om det inte kommer in fler rapporter. Nya arter idag blev: Sjöorre, småskrake, tjäder, fasan, blå kärrhök, fjällvråk, vattenrall, sparvuggla, strömstare, råka och hämpling. Det var 15 personer som lämnade in rapporter. Ett stort tack till alla som hjälpt till under helgen.
Roger
    
  
      2017-11-04 19:46
171104 Smålandsrallyt: Första dagen fick vi ihop 88 olika arter:
Mindre sångsvan, sångsvan, sädgås, bläsgås, grågås, kanadagås, vitkindad gås, bläsand, kricka, gräsand, stjärtand, knipa, salskrake, storskrake, orre, skäggdopping, storskarv, gråhäger, röd glada, havsörn, duvhök, sparvhök, ormvråk, kungsörn, pilgrimsfalk, ljungpipare, tofsvipa, brushane, dvärgbeckasin, enkelbeckasin, morkulla, fiskmås, gråtrut, tamduva, ringduva, turkduva, kattuggla, kungsfiskare, gröngöling, spillkråka, större hackspett, sånglärka, ängspiplärka, forsärla, sidensvans, gärdsmyg, järnsparv, rödhake, koltrast, björktrast, taltrast, rödvingetrast, dubbeltrast, svarthätta, kungsfågel, skäggmes, stjärtmes, entita, talltita, tofsmes, svartmes, blåmes, talgoxe, nötväcka, trädkrypare, varfågel, nötskrika, skata, nötkråka, kaja, kråka, korp, stare, gråsparv, pilfink, bofink, bergfink, grönfink, steglits, grönsiska, vinterhämpling, gråsiska, mindre korsnäbb, domherre, stenknäck, snösparv, gulsparv och sävsparv.

Förslag på arter att leta efter i morgon: knölsvan, vigg, sjöorre, svärta, småskrake, tjäder, fasan, storlom, blå kärrhök, fjällvråk, stenfalk, vattenrall, rörhöna, trana, skrattmås, havstrut, skogsduva, sparvuggla, mindre hackspett, trädlärka, sädesärla, strömstare, svart rödstjärt, gransångare och större hackspett.

Ring eller messa mig så fort du har fått en ny art.
Roger
    
  
      2017-11-03 17:01
171103
Toftaholm 12.30-14.30: En ung pilgrimsfalk uppehöll sig i området under större delen av vårt besök.
I övrigt bl.a havsörn 1, sparvhök 1, häger 1, gräsand 100, kricka 1, bläsand 1, salskrake 6, tofsvipa 120 och varfågel 1.
Emil och Jonas
    
  
      2017-10-28 18:14
171028
Jättabron 07.30-10.15: Fiskgjuse 1, grågås 2, fiskmås 1, skrattmås 4, gråsiska 550 str och vinterhämpling 95 str. Mycket blekt...
Södra Ljunga 11.00-14.00; Mindre sångsvan 21, sångsvan 35, vitkindad gås 112, bläsgås 30, sädgås 15, grågås 90, bläsand 44, stjärtand 11, kricka 250, blå kärrhök 1, sparvhök 4, tofsvipa 200, stare 200, steglits 2, vinterhämpling 2 och mindre hackspett hörd.
Emil och Jonas
    
  
      2017-10-27 17:30
171027 e.m
Toftaholm med Emil: Havsörn 2, duvhök 1, sparvhök 1,grågås 350, sädgås 7, knölsvan 7, gräsand 100, kricka 7, bläsand 4, stare 2, varfågel 1, steglits 6 och snösparv 8.
Os,Flåren: Kungsfiskare 1.
Gässjön: Salskrake 2.
Maltebäck,Kvänarp: Orrtupp 1.
Jonas
    
  
      2017-10-25 16:19
171025 Exen kl 09:00. Kungsfiskare 1, snösparv 1, sparvhök 1.
Åkrarna söder om Ljungasjön kl 10:30 - 12:00. Mindre sångsvan 18, sångsvan 36, bläsgås 18, vitkindad gås 130, stjärtand 10, skedand 1, bläsand 18, ormvråk 1, steglits 2.
Roger o Kerstin
    
  
      2017-10-24 16:43
20171024 kl 10:00 - 11:00
Åkrarna söder om Ljungasjön:
Mindre sångsvan 2 ad (den ena var halsringmärkt, uppgifter har skickats till ringmärkningscentralen), sångsvan 38, bläsgås 15, sädgås 10, grågås 100, vitkindad gås 170, blå kärrhök 1, fjällvråk 1 och häger 1.
Roger o Kerstin
    
  
      2017-10-22 19:07
171022
Toftaholm 07.00-10.30: Gråhakedopping 2, vitkindad gås 42, grågås 200, knölsvan 6, snatterand 3, bläsand 49, stjärtand 4, skedand 4, kricka 65, brunand 3, vigg 50, svärta 1, småskrake 1, havsörn 1, skrattmås 1, stare 120 str samt ringtrast 1 hanne som rastade kort nedanför obsplatsen. Enligt artportalen är detta första höstfyndet av ringtrast i kommunen någonsin.
Sölvshall 10.45-11.00: Gråhakedopping 2, skäggdopping 13, svärta 6 och sjöorre 1.
Krister, Emil och Jonas
    
  
      2017-10-21 18:49
171021
Färjansö 07.00-13.45: Mindre sångsvan 13 str, sångsvan 2, knölsvan 6, grågås 1369 str, sädgås 31, bläsgås 11, vitkindad gås 167 str, gräsand 100, kricka 50, snatterand 7, stjärtand 2, skedand 1, bläsand 18, svärta 5 str, brunand 8 str, vigg 2, småskrake 4, salskrake 1, storlom 1, havsörn 3, fjällvråk 1, ormvråk 12 str, blå kärrhök 1 1k, duvhök 1, pilgrimsfalk 1 1k, stenfalk 1, tofsvipa 120, dvärgbeckasin 1, enkelbeckasin 8, rödvingetrast 1900 str, stare 50, sädesärla 1, vinterhämpling 30, stenknäck 2 och skäggmes 15.
Sölvshall, Vidöstern 14.00-16.00: Gråhakedopping 1, bläsand 30, kricka 35, vigg 22, brunand 2, knipa 30, storskrake 35, bläsgås 29 och havsörn 1.
Os,Flåren 16.10-16.45: Havsörn 1, fjällvråk 1, sädgås 38 str, bläsgås 1 och bläsand 1.
Jonas
    
  
      2017-10-20 17:30
171020 e.m
Toftaholm: Pilgrimsfalk 1 1k, havsörn 1, sparvhök 1, knölsvan 8, grågås 300, bläsgås 11, gräsand 120, snatterand 1 hanne, bläsand 6, kricka 7, vigg 1 par, storskrake 18, trana 10 str och stenknäck 2.
Sölvshall: Sjöorre 14, knipa 30, småskrake 14, storskrake 24 och storskarv 20.
Os,Flåren: Svärta 10, bläsand 10, vigg 27, brunand 1 hanne, storskrake 50, småskrake 13, salskrake 1 och skäggdopping 12.
Jonas
    
  
      2017-10-20 15:50
2017-10-20 13.00
En stjärtand, hane, rastade tillsammans med några gräsänder vid Kaninön, Bolmen
Anders H
    
  
      2017-10-19 16:33
171019
Flåren kl 10:00 -11:00: svärta 3, gräsand 25, kricka 5, skäggdopping 10, storlom 1. Sträckande fåglar: grågås ca 400, vitkindad gås ca 300,storskarv 68, sädgås 50.
Huliesjön kl 11:30 12:00. knipa 21, salskrake 1, duvhök 1, havsörn 1 flög mot norr. sträckande fåglar: ormvråk 11, sparvhök 4, bläsgås 7, vitkindad gås 53, grågås 120, vinterhämpling ca 50
Roger o Kerstin
    
  
      2017-10-15 18:56
171015
Färjansö 06.45-12.15: Bläsgås 25, grågås 750, sädgås 4, knölsvan 6, bläsand 15, gräsand 50, havsörn 2, glada 1, sparvhök 5, tornfalk 1, häger 1, tofsvipa 120, brushane 1, dvärgbeckasin 1, enkelbeckasin 10, stare 50, råka 1, sånglärka 16 str, ängspiplärka 110 str, vinterhämpling 7, hämpling 3, steglits 14 och skäggmes 2.
Emil och Jonas
    
  
      2017-10-14 17:56
171014
Jättabron med Emil 06.45-09.45: Prutgås 3,svärta 4, bläsand 15 str, småskrake 2, havsörn 1, häger 1 och enkelbeckasin 1.
Dis, duggregn och tidvis mycket dålig sikt...
Os 11.30: Kungsfiskare 1.
Rönnbacka,Bolmsö 13.00-15.00: Svärta 1 rast+27 str, sjöorre 12 str, bläsand 22 str, småskrake 16, storlom 1, storskarv 17, havsörn 1, glada 1, duvhök 2, sparvhök 5, fjällvråk 1, ormvråk 11 str och stenfalk 1.
Jonas
    
  
      2017-10-13 17:16
171013
Toftaholm 13.00-15.30: Kungsörn 1 2k, havsörn 2, ormvråk 36 str, sparvhök 4, duvhök 1, knölsvan 1 par, bläsgås 37+55 str, grågås 48 str, vitkindad gås 140 str, storlom 1, bläsand 5, trana 2, häger 1, sånglärka 24 str, steglits 6, stare 40 och stenskvätta 1.
Emil och Jonas
    
  
      2017-10-07 19:55
171007
Färjansö 06.30-11.30: Bläsgås 100, grågås 1000, svärta 8 str, bläsand 28, stjärtand 1, kricka 22, småskrake 5 str, storskrake 15, havsörn 3, sparvhök 2, tornfalk 1, skrattmås 21 str, enkelbeckasin 10, dvärgbeckasin 1, brushane 1, ljungpipare 1, tofsvipa 54, stare 17, sånglärka 17 str, forsärla 1 samt gott om trastar, finkar och ängspiplärkor som sträckte söderut i blåsten.
Krister, Emil och Jonas
    
  
      2017-10-06 18:55
171006
Toftaholm 12.30-15.30: Bläsgås 27, grågås 600, knölsvan 1 par, bläsand 14, havsörn 3, glada 1, blå kärrhök 2, ormvråk 112 str, sparvhök 5, duvhök 1, trana 420 str, ringduva 850 str, skogsduva 3, ladusvala 1 och varfågel 1.
Emil och Jonas
    
  
Lagan      2017-10-06 12:52
Kl 12.30 gjorde ca 100-130 st Tranor en överflygning söder ut över Stabens fabrik. Även en Ormvråk sågs strax innan vid tankstationen över Sundström.
Joakim Salomonsson
    
  
      2017-10-06 10:05
171006
Trevlig morgon på Dackevägen: Kungsfågel 1, Gärdsmyg 1, Koltrast 5, Pilfink 3
Rolf o Silva
    
  
      2017-10-04 19:30
171004
En skärpiplärka rastade vid vattenpölar på grusplanen mellan Opido och Bergtex,Lagan på sena eftermiddagen.
Jonas