Obsbok för Ljungby Fågelklubb

      2018-09-24 15:20
180924 Kl 08:40 - 14:15 Össlöv .
Sträckande fåglar:
Storskarv 167, havsörn 1, sparvhök 5, ormvråk 49, tornfalk 7, trana 2201, ringduva 770, ladusvala 3.
Stationära fåglar: Röd glada 10, brun glada 1 1K, duvhök 2, steglits 1
Roger och Kerstin
    
  
      2018-09-23 18:53
180923
Jättabron 06.00-12.00: En ung STÄPPHÖK sträckte söderut kl 09.45. I övrigt kan nämnas prutgås 2, grågås 46 str, storskarv 136 str, svärta 4, stjärtand 3, småskrake 3, storlom 4, havsörn 6, fiskgjuse 1, glada 1, brun kärrhök 1, ormvråk 23 str, bivråk 3 str, sparvhök 7 str, tornfalk 9 str, trana 58 str, gråhäger 6, kärrsnäppa 3, ljungpipare 3, storspov 1, bo/bergfink >2500 str, ängspiplärka 275 str, forsärla 2, sädesärla 68 str, stenskvätta 7, dubbeltrast 8 samt SKÄRPIPLÄRKA 1 rast längst ut på "pirspetsen".
Rönnbacka,Bolmsö 13.30-16.30: Trana 1960 str, pilgrimsfalk 1 1k, lärkfalk 3, tornfalk 2, havsörn 4, duvhök 1, sparvhök 8 str, ormvråk 38 str, fiskgjuse 3, glada 1, småskrake 6, storskrake 50, storlom 8, storskarv 71 str, kustpipare 1 str och steglits 1.
Jonas
    
  
      2018-09-22 18:39
180922
Össlöv/Trotteslöv 12.30-15.30: En Brun glada höll till stationärt tillsammans med minst 13 röda glador i området runt bystugan. I övrigt bl.a pilgrimsfalk 1 1k, tornfalk 7, lärkfalk 1, ormvråk 12 str, bivråk 2 str, fiskgjuse 1, trana 150, tofsvipa 75, ljungpipare 1, skogsduva 1, stare 50, nötkråka 1, ängspiplärka 60 och rödstrupig piplärka 1.
Jonas
    
  
      2018-09-22 18:34
180922
Jättabron 06.15-12.00: Havsörn 9 sedda samtidigt!, fiskgjuse 2, ormvråk 8 str, bivråk 1, glada 1, brun kärrhök 1, sparvhök 4, tornfalk 11 str, lärkfalk 3, stenfalk 1, grågås 19 str, bläsand 11, stjärtand 10, småskrake 4, storlom 6, häger 2, gluttsnäppa 1, småsnäppa 1 str, kärrsnäppa 3, fisktärna 4, skogsduva 1, ladusvala 18 str och sädesärla 44 str.
Krister, Emil och Jonas
    
  
      2018-09-17 14:32
180917 Kl 10:15 - 12:00 Huliesjön
Rastande fåglar bl a Gräsand 22, kricka 40, stjärtand 1, bläsand 10, större strandpipare 2, tofsvipa 80, häger 3.
Sträckande fåglar: Bivråk 1, tornfalk 4, sparvhök 3, lärkfalk 1, röd glada 1, brun glada 1, ormvråk 5.
Roger, Kerstin, Conny
    
  
      2018-09-16 19:39
180916
Färjansö 05.45-13.30: Havsörn 3, glada 2, fiskgjuse 1, brun kärrhök 2, sparvhök 6, duvhök 1, tornfalk 5, lärkfalk 1, storskarv 273 str, grågås 350, bläsand 2, stjärtand 6, småskrake 1, häger 2, ljungpipare 1, syörre strandpipare 1, rödbena 1, kärrsnäppa 2, småsnäppa 1, drillsnäppa 1, gök 1, gulärla 24 str, forsärla 4 str, sädesärla 75 str, ängspiplärka 190 str, ladusvala 37 str, rödstjärt 1, gransångare 2, trädgårdssångare 1, bo/bergfink >1000 str samt lappsparv 2.
Krister, Emil och Jonas
    
  
      2018-09-14 17:20
180914
Toftaholm 12.30-15.00: Pilgrimsfalk 1 ad, havsörn 1, glada 2, brun kärrhök 2, fiskgjuse 2, duvhök 1, lärkfalk 1, tornfalk 5, ljungpipare 3, forsärla 1, gulärla 1 och gransångare 1.
Trotteslöv: Glada 2, trana 96, sånglärka 14, stenskvätta 17, buskskvätta 4, gulärla 1 och lappsparv 1.
Jonas
    
  
      2018-09-13 21:41
180913 Rörö, Bolmen kl 15:05. Stig Svensson såg en ägretthäger här idag
Roger
    
  
      2018-09-09 20:34
180909
Toftaholm 05.45-10.30: Stjärtand 52 str, bläsand 31 str, vigg 1, sjöorre 25 str, storlom 1, knölsvan 3, sångsvan 2, storskarv 27 str, havsörn 2, fiskgjuse 3, röd glada 2, duvhök 1, brun kärrhök 2, lärkfalk 2, tornfalk 1, häger 2, gulärla 12 str och gök 1.
Krister, Emil och Jonas
    
  
      2018-09-09 20:23
180909 Södra Ljunga kl 10-12:30 kl 11:15 upptäckte vi en 1k Stäpphök vid åkrarna söder om Ljungasjön. efter att vi hade sett den födosöka under en kvart försvann den i söder. vi såg också ca 200 tofsvipor, ca 75 ljungpipare, 1 adult havsörn, 1 tornfalk, 4 glador, 2 ormvråkar.
Roger och Kerstin
    
  
      2018-09-08 21:02
180908
Färjansö 05.30-13.00: ÄGRETTHÄGER 2 mot sydost kl 07.05, gråhäger 5, snatterand 1, bläsand 19, stjärtand 1, kricka 11, sjöorre 3 str, svärta 8 str, knölsvan 3, sångsvan 2, havsörn 2, fiskgjuse 1, röd glada 1, BRUN GLADA 1 str kl 10.15, brun kärrhök 4, bivråk 2 str, duvhök 2, lärkfalk 4, tornfalk 2, större strandpipare 1, ljungpipare 1, kärrsnäppa 1, BLÅHAKE 1 1k rast, gransångare 1, gulärla 7 str samt ORTOLANSPARV 1 str.
Emil och Jonas
    
  
      2018-09-07 18:13
180907
Toftaholm 12.30-14.30: Pilgimsfalk 1 1k, lärkfalk 5, tornfalk 1, havsörn 2, fiskgjuse 1, duvhök 1, glada 1, brun kärrhök 1, kricka 8, häger 1 och gulärla 6.
Össlöv 14.45-16.30: Röd glada 17(!), lärkfalk 1, skogsduva 1, turkduva 3 och stare 60.
Jonas
    
  
Ljungby      2018-09-05 19:35
Dackevägen 180905 kl 11-11.30
I badet: svarthätta 3 hane + 2 honf, grönsiska 8, rödhake 2, blåmes 4, sädesärla 1 juv, nötväcka 1, gråsparv 2, trädkrypare 1, skata 1, pilfink 2, bofink 2 hane, lövsångare 2
Oj vad de badade och skvätte !
Rolf Nilsson
Skicka e-post till Rolf Nilsson    
  
      2018-09-01 18:57
180901
Jättabron 05.30-11.30: Svärta 36 str, sjöorre 56 str, stjärtand 1, brunand 1, smålom 2, storlom 3, storskarv 221 str, havsörn 4, glada 1, fiskgjuse 2, lärkfalk 3, gråhäger 18 str, strandskata 2, större strandpipare 10, kärrsnäppa 6, svartsnäppa 1, rödbena 1, gluttsnäppa 1, drillsnäppa 1, brushane 5, ROSKARL 1 1k, fisktärna 24 str, havstrut 4 och stare 6.
Åkrarna söder om Skeen 12.00: Bivråk 11 str, blå kärrhök 1 hona, sparvhök 3, tofsvipa 117, ljungpipare 1 och stare 25.
Össlöv 12.30-15.00 (JS och EK): Bivråk 83 str, havsörn 2, sparvhök 11 str, röd glada 5, fiskgjuse 6 str, brun kärrhök 3 str, lärkfalk 3, tornfalk 2, PILGRIMSFALK 1 ad, trana 400, ljungpipare 1, stare 30, gulärla 10 och hämpling 10.
Emil, Bernt och Jonas
    
  
      2018-08-30 20:08
180830
Toftaholm 16.50-19.00: En KUSTLABB sträckte mot SV i duggregnet kl 18.15. I övrigt bl.a bläsand 45 str, stjärtand 6 str, skedand 1, knölsvan 4, havsörn 2, röd glada 1, lärkfalk 1, tornfalk 1, gråhäger 3, större strandpipare 27, fisktärna 14, gulärla 5, ladusvala 500 och hussvala 20.
Jonas
    
  
      2018-08-26 18:52
180826
Toftaholm 05.30-11.00: Stjärtand 30 str, storskarv 108 str, skäggdopping 9, storlom hörd, havsörn 2, fiskgjuse 1, röd glada 3, brun kärrhök 2 str, bivråk 2, lärkfalk 1, tornfalk 1, ljungpipare 1, större strandpipare 3, gulärla 249 str, ladusvala 160 str, hussvala 16, tornseglare 2, stare 7, buskskvätta 15, stenskvätta 5 och kungsfiskare 2 vid Toftaåns mynning.
Emil och Jonas
    
  
      2018-08-25 18:22
180825
Össlöv/Trotteslöv 09.45-15.00: Bivråk 37 str, havsörn 1, röd glada 10, BRUN GLADA 1 1k str kl 13.09, fiskgjuse 2, duvhök 1, sparvhök 5 str, lärkfalk 6, tornfalk 1, trana 370, ljungpipare 21 str, större strandpipare 1, storspov 1, turkduva 3, stare 50, ladusvala 300, gulärla 38 str, gransångare 1, hämpling 3 och törnskata 2.
Jonas
    
  
      2018-08-25 18:17
180825
Jättabron 05.00-09.15: En ad silltrut sträckte söderut ihop med gråtrutar kl 07.40. I övrigt överraskande mediokert. Bland det som noterades kan nämnas havsörn 3, brun kärrhök 1 1k, fiskgjuse 1, lärkfalk 4, tornfalk 1, storskarv 52 str, grågås 15 str, smålom 1, storlom 5, småskrake 1 hona med 6 pull, kricka 10, strandskata 1, större strandpipare 2, gluttsnäppa 1, grönbena 1, drillsnäppa 1 och havstrut 3.
Bernt och Jonas
    
  
      2018-08-25 17:42
180825 Ljungasjön Kl 09:30 - 09:40
En Ägretthäger rastade vid Ljungasjön när jag kom till tornet vid kl 09:30. Efter tio minuter blev den bortjagad av en gråhäger och tog höjd och flög mot norr.
Roger
    
  
      2018-08-24 18:28
180824
Toftaholm 12.45-14.30: En dubbelbeckasin stöttes ett par gånger i ett gräsparti nedanför obsplatsen. I övrigt bl.a havsörn 1, bivråk 3, glada 1, fiskgjuse 1, lärkfalk 2, tornfalk 1, trana 25 str, större strandpipare 6, gulärla 11 och mindre hackspett hörd.
Össlöv/Trotteslöv 14.45-17.30: Glada ca 10, brun kärrhök 1, lärkfalk 1, ljungpipare 15 str, storspov 1, stare 20 och gulärla 2.
Jonas
    
  
berghem      2018-08-21 19:21
10st Gulärlor
Kent
    
  
      2018-08-19 17:32
180819
Jättabron 05.00-09.15: Havsörn 1, bivråk 1, fiskgjuse 1, lärkfalk 1, storskarv 30 str, småskrake 5, smålom 2, storlom 5, myrspov 2, småspov 2, större strandpipare 2, kustpipare 1, rödbena 1, gluttsnäppa 1, drillsnäppa 1 och gransångare hörd.
Bernt och Jonas
    
  
      2018-08-18 17:23
180818
Toftaholm 05.00-10.00: Stjärtand 3, knölsvan 8, storlom 1, havsörn 2, brun kärrhök 2, bivråk 3 str, röd glada 1, fiskgjuse 4, duvhök 1, lärkfalk 3, tornfalk 3, trana 43 str, gråhäger 6, myrspov 3 str, strandskata 5 str, gluttsnäppa 1, större strandpipare 1, gulärla 174 str, ladusvala 75 str, backsvala 1 och nötkråka hörd.
Emil och Jonas
    
  
      2018-08-14 20:44
180814
Toftaholm 17.30-19.30: En SKRÄNTÄRNA kom insträckande norrifrån och landade på ett rev ute i sjön kl 19.05. I övrigt bl.a fiskgjuse 4, brun kärrhök 2 str, lärkfalk 1, tornfalk 1, trana 12, häger 4, större strandpipare 6, mindre strandpipare 2, mosnäppa 1 och gulärla 28 str.
Jonas
    
  
      2018-08-12 18:57
180812
Toftaholm 04.45-10.00: Havsörn 3, glada 3, fiskgjuse 4, brun kärrhök 1, duvhök 1, lärkfalk 2, tornfalk 1, häger 3, kustpipare 2, större strandpipare 5, mindre strandpipare 2, gluttsnäppa 1, drillsnäppa 2, fisktärna 10, gulärla 2 och hussvala 30.
Anders P och Jonas