Obsbok för Ljungby Fågelklubb

      2018-11-04 19:08
181104 Kl 19:00 hade vi fått ihop 101 olika arter i årets rally.
Dagen nya arter är: Sädgås, bläsgås, vigg, storlom, småskrake, stenfalk, mindre hackspett, talltita, råka, stenknäck.
Ett stort tack till alla som hjälpte till med skådandet i helgen.
Roger
    
  
      2018-11-03 19:17
Resultat efter första dagen av Allhelgonarallyt: Knölsvan, sångsvan, grågås, kanadagås, bläsand, kricka, gräsand, stjärtand, knipa, salskrake, storskrake, orre, tjäder, fasan, skäggdopping, storskarv, ägretthäger, gråhäger, röd glada, havsörn, blå kärrhök, duvhök, sparvhök, ormvråk, kungsörn, vattenrall, rörhöna, tofsvipa, dvärgbeckasin, enkelbeckasin, morkulla, fiskmås, gråtrut, havstrut, tamduva, skogsduva, ringduva, turkduva, sparvuggla, kattuggla, kungsfiskare, gröngöling, spillkråka, större hackspett, sånglärka, ängspiplärka, forsärla, sidensvans, strömstare, gärdsmyg, järnsparv, rödhake, koltrast, björktrast, taltrast, rödvingetrast, dubbeltrast, svarthätta, kungsfågel, skäggmes, stjärtmes, entita, tofsmes, svartmes, blåmes, talgoxe, nötväcka, trädkrypare, varfågel, nötskrika, skata, kaja, kråka, korp, stare, gråsparv, pilfink, bofink, bergfink, grönfink, steglits, grönsiska, hämpling, vinterhämpling, gråsiska, mindre korsnäbb, större korsnäbb, domherre, snösparv, gulsparv och sävsparv. Sammanlagt 91 arter.
Inför söndagen hoppas vi på följande arter: Mindre sångsvan, sädgås, bläsgås, vitkindad gås, brunand, vigg, sjöorre, svärta, småskrake, storlom, smådopping, fjällvråk, stenfalk, tornfalk, pilgrimsfalk, skrattmås, mindre hackspett, svart rödstjärt, talltita, nötkråka, råka, stenknäck. Bra jobbat under första dagen, nu tar vi nya tag in för morgondagen.
Roger
    
  
      2018-11-02 19:29
181102 e.m
Färsjön: Alla fem ägretthägrarna var kvar i sjön, Dessutom bl.a en stjärtandshanne,
Toftaholm: En smådopping rastade söder om campingbryggan. Hoppas den finns kvar tills morgondagens Allhelgonarally...
Jonas
    
  
      2018-10-28 19:11
181028
Stenudden,Bolmsö e.m: Fyra ägretthägrar flög mot söder tillsammans med nio gråhägrar. Dessutom en rastande snösparv.
Årets uppträdande av ägretthägrar i Ljungby saknar allt motstycke! Hittills har försiktigt räknat ca 12 fynd av ca 18 individer gjorts, och ännu finns det nog ytterligare ägretter att upptäcka...
Jonas
    
  
      2018-10-28 19:08
181028
Toftaholm 06.15-10.30: Sångsvan 105 str, knölsvan 2, sädgås 80 str, kanadagås 39 str, skäggdopping 22, gräsand 100, bläsand 1, vigg 3, salskrake 2, havsörn 1, röd glada 2, tofsvipa 25, mindre hackspett 1, varfågel 1, stare 17, sädesärla 1 och snösparv 3.
Färsjön 10.50: De tre ägretthägrarna fanns kvar i sjön. Dessutom havsörn 1, storskrake 150, gräsand 120, kricka 8, bläsand 1, skäggdopping 5, storskarv 60, gråhäger 17 och fiskmås 3.
Emil och Jonas
    
  
      2018-10-27 16:28
181027
Toftaholm 07.10-14.00: En ung JAKTFALK kom inflygande utifrån sjön kl 08.10 och landade på en stubbe på strandägnen. Ett par minuter senare lyfte den dock och flög österut över Iskällarhagen.
I övrigt bl.a havsörn 6, blå kärrhök 5, glada 1, fjällvråk 1, grågås 180, sädgås 48 str, knölsvan 8, sångsvan 35, gräsand 100, bläsand 19, stjärtand 1, kricka 2, vigg 2, salskrake 5, enkelbeckasin 1, gråhäger 3, stare 10, sånglärka 4, varfågel 1 och steglits 1.
Färsjön 11.15: Ägretthäger 3 rast, gråhäger 14, gräsand 150, bläsand 10, stjärtand 1, storskrake 70, skäggdopping 7, storskarv 50 och skrattmås 1.
Jonas
    
  
      2018-10-25 16:51
181025 Kl 14:00 Sommarsäte:
Sångsvan 30, mindre sångsvan 1, spetsbergsgås 1
Roger och Kerstin
    
  
      2018-10-21 19:00
181021
Toftaholm 07.30-10.30: Ägretthäger 1, havsörn 1, grågås 380, sångsvan 1, skäggdopping 14, gräsand 100, stjärtand 1, kricka 2, salskrake 2, tofsvipa 24, skrattmås 3, stare 52, vinterhämpling 25 och snösparv 1.
Sölvshall,Vidöstern 10.45: Svärta 1 par, sjöorre 3 och skäggdopping 5.
Os,Flåren 11.00: Svärta 1, skäggdopping 8 och kungsfiskare 1.
Björkaviken,Bolmsö 11.30; Ägretthäger 1 med gråhägrar.
Rönnbacka/Stenudden,Bolmsö 12.00-15.30: Havsörn 1, röd glada 1,småskrake 11, brunand 1 par, skäggdopping 7 och storskarv 49.
Jonas
    
  
      2018-10-20 19:44
181020
Färjansö 06.45-13.15: Ägretthäger 1 ex mot norr kl 09.20+4 ex mot söder kl 10.00, havsörn 2, fjällvråk 8 str, sparvhök 9 str, blå kärrhök 1 hanne, duvhök 1, grågås 110 str+400 rast, sädgås 13, vitkindad gås 6, knölsvan 11, sångsvan 7, gräsand 150, bläsand 7, kricka 4, vigg 3, salskrake 2, skäggdopping 20, gråhäger 5 str, tofsvipa 60, enkelbeckasin 4, dvärgbeckasin 1, mindre hackspett hörd, ringduva 370 str, skogsduva 4 str, rödvingetrast 350 str, sånglärka 18, stare 130, nötkråka 1, varfågel 1 och skäggmes hörd.
Dessutom hördes såväl katt-som sparvuggla från vindskyddet innan gryningen.
Emil och Jonas
    
  
      2018-10-16 22:35
2018-10-16
Torget, södra delen av sjön Vidöstern på fm:
Havsörn 2 gamla, bläsänder 4 rastande, storskrakar 12, knipa 2, skäggdopping 4, stenknäck 2, sidensvans läte, häger 1, grågäss 30 mot söder.
Dan Rapp
    
  
      2018-10-14 18:48
181014
Toftaholm 06.45-10.00: Ägretthäger 3 ex mot söder kl 08.30, grågås 520, knölsvan 6, skäggdopping 22, gräsand 160, bläsand 7, stjärtand 3, vigg 2, salskrake 1, havsörn 1, skogsduva 1, ringduva 460 str, stare 94 str, forsärla 1 och vinterhämpling 9.
Rönnbacka/Stenudden,Bolmsö 11.30-15.30: Havsörn 2, sparvhök 7 str, småskrake 14, skäggdopping 8, skogsduva 1, steglits 4 och skäggmes 2 i det lilla vasspartiet innanför piren på Stenudden.
Jonas
    
  
Södra Ljunga      2018-10-13 21:28
En varfågel NV Ljungasjön.
Stefan och Annica
    
  
      2018-10-13 20:36
2018-10-13: Hembygdsparken Ljungby . Amiral, 1.
Conny
    
  
      2018-10-13 18:36
181013
Össlöv 14.00-16.30: Kungsörn 1 ung, fjällvråk 1, ormvråk 9, röd glada 3, ringduva 330 str, skogsduva 5, turkduva 7, stare 30, ängspiplärka 70, sånglärka 10, vinterhämpling 5, hämpling 12 och råka 1.
Jonas
    
  
      2018-10-13 18:34
181013
Färjansö 06.30-13.15: Ägretthäger 1, havsörn 2, röd glada 1, fjällvråk 2, ormvråk 18 str, sparvhök 11 str, duvhök 1, gräsand 50, stjärtand 2, bläsand 5, bläsgås 2, grågås 300, storlom 1, knölsvan 1, gråhäger 2, tofsvipa 54, dvärgbeckasin 2, enkelbeckasin 10, ringduva 1550 str, skogsduva 16 str, varfågel 1, stare 475 str, sädesärla 1, ladusvala 1, sånglärka 28 str, trädlärka 1, vinterhämpling 11, steglits 2 och skäggmes 5.
Abrahamsgård,Dörarp 13.20: Blå kärrhök 1 hona.
Emil och Jonas
    
  
      2018-10-12 17:38
181012
Toftaholm 12.30-15.00: Ägretthäger 1, gråhäger 2, havsörn 1, röd glada 2, grågås 350, bläsgås 3, gräsand 200, stjärtand 1, skäggdopping 13, tofsvipa 70, stare 50, skogsduva 4, sånglärka 13 och steglits 11.
Os,Flåren 15.15-16.00: Bläsand 186, gräsand 35, kricka 2, skäggdopping 8, blå kärrhök 1, röd glada 2 och sparvhök 1.
Jonas
    
  
      2018-10-08 21:38
Huliesjön sön 181007 15:30 - 16:30:

1 havsörn 1K, 24 sträckande vitkindade gäss, 100 rastande tofsvipor, ca 250 tranor mot söder, 4 ormvråkar, 1 stare, 3 hägrar, 80 krickor.
Dan Rapp, Märta Rapp, Anita Bengtsson
    
  
      2018-10-07 20:50
Gölsjömyren. 18-10-07: fm. En havsörn över myren, senare en kungsörn. Blåkärrhök 1, sparvhök 2, och varfågel 1.
Conny
    
  
      2018-10-07 20:25
181007
Rönnbacka/Stenudden,Bolmsö 13.30-17.00: Pilgrimsfalk 1 1k str, stenfalk 1, havsörn 1, röd glada 7, ormvråk 39 str, blå kärrhök 1, duvhök 1, sparvhök 7 str, trana 390 str, drillsnäppa 1, ringduva 550 str, skogsduva 3, sädesärla 1 samt skärpiplärka 1 rast längst ut på piren på Stenudden.
Jonas
    
  
      2018-10-07 20:23
181007
Toftaholm 06.30-12.00: Pilgrimsfalk 1 1k, havsörn 2, fiskgjuse 2, röd glada 1, ormvråk 134 str, fjällvråk 1, duvhök 1, sparvhök 22 str, blå kärrhök 2, brun kärrhök 1, tornfalk 2, stenfalk 1, gräsand 130, bläsand 3, sjöorre 4, grågås 382 str, sädgås 3, spetsbergsgås 2, knölsvan 3, gråhäger 2, tofsvipa 73, ljungpipare 1, ringduva 5730 str, stare 16, sädesärla 4, forsärla 2, vinterhämpling 4 och steglits 3.
Emil och Jonas
    
  
      2018-10-06 19:43
181006
Två unga pilgrimsfalkar jagade ringduvor vid Os, Flåren på eftermiddagen. Dessutom en kungsfiskare på samma plats.
Jonas
    
  
      2018-10-06 19:42
181006
Färjansö 06.15-13.15: Tidvis svårskådat i dis och drivregn, bland det som ändå sågs kan nämnas bergand 1 par, bläsand 2, salskrake 1, spetsbergsgås 8 str, knölsvan 1 par, skäggdopping 15, storlom 1, havsörn 2, fiskgjuse 1, brun kärrhök 1, blå kärrhök 2, duvhök 1, fjällvråk 2, stenfalk 1, gråhäger 4, tofsvipa 60, större strandpipare 1, dvärgbeckasin 3, enkelbeckasin 11, ringduva 1000, sånglärka 4, ängspiplärka 130 str, stare 50, sädesärla 6, gulärla 1, ladusvala 1, vinterhämpling 15, gråsiska 4, steglits 1, stenknäck 1 och varfågel 1.
Sölvshall 13.30-14.00; Havsörn 2, smålom 2 och storlom 11.
Krister, Emil och Jonas
    
  
      2018-10-05 17:37
181005 e.m
Toftaholm: Ägretthäger 1 lyfte från vassen norr om campingbryggan och flög ut mot Färjansö, fjällvråk 1, röd glada 1, fiskgjuse 1, sångsvan 5, skäggdopping 11, tofsvipa 70, stare 18 och sädesärla 6.
Sölvshall: Svärta 16 och storlom 1.
Jonas
    
  
      2018-10-04 23:37
181004
Vittaryds Nygård: en rastande dvärgbeckasin och fyra dubbeltrastar.
Dan Rapp
    
  
Bolmstad      2018-10-04 12:32
En ägretthäger och en gråhäger stod på revet söder om Bolmstad hamn.
Stefan E