Obsbok för Ljungby Fågelklubb

      2018-07-16 17:30
180716
Huliesjön 04.30-09.30: Mosnäppa 1, grönbena 7, skogssnäppa 2, drillsnäppa 1, tofsvipa 18, trana 1 par+1 1k, häger 2, bläsand 3, glada 1, fiskgjuse 1, stare 75, törnskata 2, forsärla 1 och mindre hackspett hörd.
Anders P och Jonas
    
  
      2018-07-14 16:03
180714
Jättabron 03.50-08.30: Svärta 11 str, sjöorre 1, småskrake 5, sångsvan 1, smålom 1, storlom 10, havsörn 1, fiskgjuse 2, lärkfalk 2, gråhäger 4, tofsvipa 5, rödbena 1, kärrsnäppa 1, småspov 1 str, silvertärna 6 str, skrattmås 61 str och skogsduva 1.
Emil och Jonas
    
  
      2018-07-13 22:22
Sydligaste Vidöstern 20180713: hittade äntligen en hussvalehäckning. Tre bebodda bon under bron vid hembygdsparken i Torset mellan Vittaryd och Dörarp.
Dan Rapp
    
  
      2018-07-08 18:21
180708
Toftaholm 07.00-09.00: Brunand 4, bivråk 3, fiskgjuse 3, glada 1, storspov 1, strandskata 2, gluttsnäppa 3, kärrsnäppa 2 och mindre strandpipare 1.
Jonas
    
  
      2018-07-07 15:18
180707
Jättabron 03.50-09.00: Havsörn 1, fiskgjuse 3, brun kärrhök 1, bivråk 1, lärkfalk 2, snatterand 2, skedand 1 par, vigg 14, sjöorre 15, småskrake 3, smålom, storlom 11, strandskata 3, gluttsnäppa 2, grönbena 2, rödbena 1, kärrsnäppa 9, drillsnäppa 1, havstrut 1 par med 1 pull, silvertärna 1 och skrattmås 253 str.
Krister, Emil och Jonas
    
  
      2018-07-07 01:10
180706-07
Borsna kl 23.40: Gräshoppsångare 1 sj
Ekornarp kl 00.25: Hornuggla 1 juv läte

Anders P
    
  
      2018-07-01 19:43
180701
Huliesjön 05.00-09.00: Snatterand 4, storlom 1, glada 1, lärkfalk 1, häger 4, mindre strandpipare 2, tofsvipa 9, gluttsnäppa 2, svartsnäppa 3, grönbena 1, drillsnäppa 3 och havstrut 2.
Jonas
    
  
      2018-06-30 16:55
180630
Toftaholm 04.15-08.00: En skräntärna sträckte söderut över sjön kl 05.15. I övrigt bl.a grågås 120, vigg 9, storlom 1, fiskgjuse 1, lärkfalk 1, häger 1, gluttsnäppa 4, rödbena 1, grönbena 2, brushane 2, mindre strandpipare 1, strandskata 2 och skrattmås 143 str.
Jonas
    
  
      2018-06-29 18:02
180629
Prästtorp 14.30-15.00: En brun glada födosökte efter en tröskande traktor tillsammans med ett par röda glador.
Emil, Hasse och Jonas
    
  
      2018-06-24 19:36
180624
Toftaholm 04.50-08.00: Vitkindad gås 5, sångsvan 1, knölsvan 1, småskrake 1, havsörn 1, fiskgjuse 1, glada 1, häger 1, gluttsnäppa 2, svartsnäppa 1, skogssnäppa 1, strandskata 2, mindre strandpipare 3 och stare 115 str.
Os,Flåren 08.15: Forsärla 1.
Storgatan 31,Lagan 08.30: Forsärla 1.
Laganland 09.30: Tornfalk 1.
Jonas
    
  
      2018-06-21 19:08
180621
Toftaholm 13.15-14.15: Svarttärna 1, havsörn 1, fiskgjuse 2, bivråk 1, glada 1, knölsvan 1 par, häger 1, gluttsnäppa 1 och stare 50.
Huliesjön 14.45-15.30: Bivråk 1, fiskgjuse 1, kricka 19, svartsnäppa 3, rödbena 1, gluttsnäppa 6, grönbena 8, skogssnäppa 2, brushane 1 och mindre strandpipare 3.
Jonas
    
  
      2018-06-19 14:10
180619 Kl 09:15 - 11:15 Huliesjön.
Myrspov 3, svartsnäppa 6, gluttsnäppa 3, grönbena 4, skogssnäppa 3, enkelbeckasin 1, mindre strandpipare 1, tofsvipa 4 + 17 mot söder, trana 2
Roger och Kerstin
    
  
      2018-06-18 15:32
180618 Huliesjön kl 09:15 - 11:30
Kricka 10 ad, 1 hona 4 pull, 1 hona 7 pull, Gräsand 1 hona 3 pull, 1 hona 7 pull, 1 hona 7 pull, 1 hona 14 pull, 1 hona 9 pull, Skrattmås 12, fisktärna 1, häger 2, fiskgjuse 1, rödbena 1, gluttsnäppa 1, grönbena 11, mindre strandpipare 2, bivråk 1, duvhök 1.
Roger och Kerstin
    
  
      2018-06-17 19:23
180617
Toftaholm 04.15-08.00: Vitkindad gås 1, sångsvan 3, vigg 13, storlom 1, havsörn 1, fiskgjuse 2, glada 1, lärkfalk 1, trana 1 par med 1 pull, rödbena 2, svartsnäppa 1, storspov 1, mindre strandpipare 2 och stare 250.
Jonas
    
  
      2018-06-17 18:23
Större hackspett. Ett par med ungar i boet observerade i Bräkentorp. Utmed den röda slingan (yttersvängen) 500-700 meter upp från grillplatsen. I vänstersvängen vid den korta spången över uttorkat vattendrag. Rakt fram vid svängen 6-8 meter upp i björk. Väl synligt bo i björken med konstant pipande ungar men som endast visar sig när föräldrarna kommer med mat. Även väldigt ljudliga hackspettsföräldrar.
Göran Fäderlid
    
  
      2018-06-17 15:04
180616. Hedenstorpsvägen. Två nötkråkor kraxade i grantopparna.
Stefan och Annica
    
  
      2018-06-16 17:27
180616
Toftaholm 04.20-10.00: En fint utfärgad kustsnäppa kom insträckande och landade på reveln kl 07.40. Ett anmärkningsvärt fynd i mitten på Juni!
I övrigt bl.a Brun glada 1, glada 2, fiskgjuse 4, brun kärrhök 1, tornfalk 1, lärkfalk 1, sångsvan 1, snatterand 4 fisktärna 30, strandskata 2, mindre strandpipare 3 och skogssnäppa 1.
Emil och Jonas
    
  
      2018-06-16 12:30
2018-06-16: Hölminge. Idag hade vi besök i trädgården, av en kull mindre hackspett.
Conny
    
  
      2018-06-07 17:49
180607
Färjansö 03.15-10.00: En flodsångare hördes sjunga från strandvegetationen söder om vindskyddet under tidiga morgonen.
I övrigt noterades bl.a smålom 1, stjärtand 1, vigg 6, sångsvan 1, knölsvan 1 par med 4 pull, fiskgjuse 2, glada 1, bivråk 1, sparvhök 1, lärkfalk 1, tornfalk 1, häger 3, mindre strandpipare 1, storspov 2, härmsångare 1 sj och sävsångare 1 sj.
Jonas
    
  
      2018-06-06 15:15
Vittaryd 180606. På Nygård sitter en gransångare å sjunger flitigt sedan en vecka, minst, tillbaka.
Dan Rapp
    
  
      2018-06-03 16:46
180603
Toftaholm 05.30-08.00: Prutgås 1, skedand 1 par, knölsvan 5, sångsvan 1, havsörn 1, fiskgjuse 1, häger 1, storspov 2 och mindre strandpipare 1.
Jonas
    
  
      2018-06-03 16:40
180603 Kl 11:45 - 15:15. Fjärilsskådning utmed vägen Lammakulla - Fagerhult - Tämmesboda - Strömma - Trinshult. Hagtornsfjäril 54; Amiral 1, Ängsblåvinge 8; Ängssmygare 10; Skogsnätfjäril 4; Svavelgul höfjäril 15, Citronfjäril 1; Skogsvitvinge 1; Brunfläckig pärlemorfjäril 4; Prydlig pärlemorfjäril 1; Svingelgräsfjäril 1; Grönsnabbvinge 1; Puktörneblåvinge 1; Makaonfjäril 1; Nässelfjäril 1, Tosteblåvinge 1, 1 Forsärla vid Strömma.
Roger, Kerstin och Stig
    
  
      2018-06-02 10:08
2018-06-02 fm. Hölminge. En mård kommer springande på stenmuren flitigt påhejad av en flock kråkfåglar. Lite senare varnar dom för en duvhök hona.
Conny
    
  
      2018-06-01 07:21
2018-06-01: Hölminge kl. 7:15 en flock med prutgäss lågt flygande över stugan ca. 250.
Conny
    
  
Kösen Östraby      2018-05-24 22:40
Två svarttärnor ute vid första grundmarkeringen. Den ene satt en stund på stolpen.
Stefan E