Obsbok för Ljungby Fågelklubb

      2018-03-19 17:35
180319 kl 09:30 - 12:30
Össjö-åkrarna söder om Ljungasjön
Spetsbergsgås 15, bläsgås 12, sädgås 256, grågås 729, kanadagås 291, sångsvan 9, röd glada 2, tornfalk 1, havsörn 1, ormvråk 2, dubbeltrast 29, björktrast 2, trädlärka 1, ringduva 12, skogsduva 3, trana 52, stare 26, sånglärka ca 100.
Roger och Kerstin
    
  
      2018-03-18 21:36
180318 kl 18:00 - 19:30
Pärluggla 1 Mansnäs
Kattuggla 1 Mansnäs och 1 Förarp
Sparvuggla 1 Mansnäs
Roger och Kerstin
    
  
      2018-03-18 18:28
180318
Össlöv 06.30-10.00: Havsörn 1, ormvråk 10, spetsbergsgås 1, sädgås 37, grågås 450, kanadagås 125, sångsvan 2, trana 6, skogsduva 4, havstrut 1 str, sånglärka 200, stare 30, snösparv 30 och vinterhämpling 3.
Färjelägret,Bolmsö 10.30: Havsörn 3 och glada 1.
Rönnbacka,Bolmsö 11.00-13.00: Havsörn 1, glada 1, ormvråk 11 str, grågås 6, sångsvan 6, trana 1, tofsvipa 4, skogsduva 7, sånglärka 17, varfågel 1 och steglits 1 par.
Jonas
    
  
      2018-03-17 18:21
180317
Hornsborg 05.50-08.15: Ormvråk 1, grågås 43, trana 18, storskarv 1, ringduva 15, sånglärka 30, trädlärka 3, gulsparv 100, sävsparv 4 och kungsfiskare 1 vid Lagalund.
Södra Ljunga 08.30-12.00: Spetsbergsgås 10, sädgås 385, grågås 450, kanadagås 200, sångsvan 14, glada 2, ormvråk 4, sparvhök 1, duvhök 1, trana 47, tofsvipa 9, dubbeltrast 14, stare 15, sånglärka 320, ängspiplärka 2 och snösparv 1.
Össlöv 12.15-14.00: Havsörn 2, glada 2, ormvråk 4, grågås 200, trana 19, tofsvipa 1, dubbeltrast 1, stare 9, sånglärka 150 och snösparv 5.
Sundet 14.30: Havsörn 1, storskarv 1 och häger 2.
Jonas
    
  
      2018-03-13 19:34
180313
Prästorp 10.00: Tornfalk 1.
Toftaholm 10.10: Glada 1 och trana 1.
Össlöv 16.30-17.30: Trana 9, grågås 108, sångsvan 2, tofsvipa 20, sånglärka 220, stare 32 och snösparv 11.
Jonas
    
  
      2018-03-13 17:42
180313 Södra Ljunga kl 10.30 - 12:00
Sångsvan 17, Sädgås 211, spetsbergsgås 2, grågås 313, kanadagås 90, Röd glada 1, havsörn 1, trana 14, ljungpipare 33, tofsvipa 55, sånglärka ca 200, dubbeltrast 4, stare 31.
Roger och Leif
    
  
Ljungby      2018-03-13 09:10
Nu har vi börjat notera vårfåglarna. Har du tidiga fynd så rapportera till Roger.
Rolf Nilsson
Skicka e-post till Rolf Nilsson    
  
      2018-03-12 14:50
180312 Åkrarna söder om missionshuset i Södra Ljunga Klo 08:30 - 11:00. Sädgås 273, grågås 232, kanadagås 75, spetsbergsgås 2, dubbeltrast 11, tofsvipa 53, snösparv 2, sånglärka 14, skogsduva 2, stare 1, nötskrika 2, gröngöling 1, större hackspett 1.
Veka gård: sångsvan 7, trädlärka 1, spillkråka 2
Roger och Kerstin
    
  
      2018-03-11 17:12
180311
Kämpegatan. St.hackspetthonan som jag matat hela vintern fick idag utgöra middagsmål för en sparvhökshane. Allt inför en skränande hop av skator, kråkor och kajor.
Hans-Gösta
    
  
      2018-03-10 19:20
180310
Södra Ljunga 06.00-10.00 med Emil: Spetsbergsgås 2, sädgås 229, grågås 520, kanadagås 72, sångsvan 6, havsörn 2, ormvråk 3, trana 1, häger 1, ringduva 6 och råka 1.
Hornsborg 10.15-11.30: Havsörn 2, ormvråk 2, stenfalk 1, sångsvan 4, sädgås 45 str, grågås 38, häger 1, storskarv 1, ringduva 25 och steglits 2.
Berghem 11.40: Havsörn 1.
Os, Flåren 13.00: Strömstare 1.
Jonas
    
  
      2018-03-07 17:37
2018-03-07 kl 12:45 - 14:15
Åkrarna söder om Missionshuset i Södra Ljunga: Havsörn 1 ad, Grågås 433, sädgås 167, Kanadagås 69, skogsduva 2, ringduva 3, gröngöling 1.
Roger och Kerstin
    
  
      2018-03-06 19:45
180306
En uggletur på kvällen gav spelande pärlugglor vid Näset,Tutaryd och Mansnäs, samt två sparvugglor vid Stolpaskogen.
Jonas
    
  
      2018-03-04 18:44
180304
Älghammar,Guddarp 17.50: En hornuggla sågs jaga, och även vid två tillfällen sittande i smågranar, på hygget just öster om byn i tidig skymning.
Jonas
    
  
      2018-03-03 17:09
180303
Hornsborg 06.20-07.45: Ormvråk 1, sånglärka 4, sävsparv 1, gulsparv 75, gärdsmyg 1 och varfågel 1.
Södra Ljunga 08.00-10.30: Grågås 300, sädgås 142, kanadagås 44, ormvråk 1, gulsparv 50 och snösparv 2.
Össlöv 12.30-13.30; Fjällvråk 1, ormvråk 2, grågås 200 och kanadagås 200.
Jonas
    
  
Ågårdsvägen norr om Ågårdsbron      2018-02-26 22:01
4 stjärtmesar klängde i en buske i slänten mot Ågårdsberget.
Lena Hjelmqvist
    
  
Ågårdsvägen norr om Ågårdsbron      2018-02-26 18:20
4 stjärtmesar klängde i en buske i slänten mot Ågårdsberget.
Lena Hjelmqvist
    
  
      2018-02-25 18:20
180225
Rönnbacka,Bolmsö: En adult pilgrimsfalk flög mot norr,en isande nordanvind och fem minusgrader till trots.
Jonas
    
  
      2018-02-24 17:13
180224
Bräkentorp 06.30: Morkulla 1.
Gölsjömossen 06.40-08.00: Orre 7 tuppar, sparvuggla 1 sp och större korsnäbb 1 par.
Södra Ljunga 08.30-11.30 med Emil: Havsörn 1, glada 1, ormvråk 3, duvhök 1, grågås 350, sädgås 150, kanadagås 200, sångsvan 4, ringduva 1 och sånglärka 1.
Össlö/Trotteslöv/Veka gård: Trana 4, sångsvan 7, ormvråk 2, varfågel 1 och sånglärka 7.
Jonas
    
  
      2018-02-23 17:17
180223 e.m
Toftaholm: Varfågel 1.
Össlöv/Trotteslöv: Trana 4, grågås 560, sädgås 22, bläsgås 1, kanadagås 230, ormvråk 3, sånglärka 2, gulsparv 100 och stenknäck 5.
Os,Flåren: Strömstare 2.
Kronoboda: Orre 6 tuppar.
Jonas
    
  
      2018-02-22 16:10
Skall vara Flåren.
Conny
    
  
      2018-02-22 16:08
2018-02-22. Fm. Os,Fåren. 3, strömstarar i revirstrid.
Conny
    
  
Ugglansryd, 34176 ryssby      2018-02-21 11:37
Måndag 19 feb. satt en ensam Storskarv vid ån mellan Ryssbysjön o Stensjön ca 50 meter söder bron på västra stranden. Tidpunkt 13,25.
Håkan Karlström
Skicka e-post till Håkan Karlström    
  
      2018-02-18 18:06
180218
Huliesjön 06.30-10.30: Såväl en utter som en mård sågs fint från fågeltornet under morgonen, dessutom en tidig sånglärka mot norr över vinterlandskapet.
I övrigt bl.a grågås 260, sädgås 27, kanadagås 3, gräsand 25, knipa 21, storskrake 1 par, ringduva 1, varfågel 1, rödhake 1, tofsmes 1 och sävsparv 1.
Anders P och Jonas
    
  
      2018-02-15 15:46
18-02-15. Södraljunga omr. I soluppgången 5, tranor födosökte, en stund senare en grann räv med hög svansföring, någon timme senare lyfter ca, 500 gäss från ett fält, jag tittar uppåt där seglar en kungsörn 2k.
Conny
    
  
      2018-02-14 11:20
180214
Huliesjön 06.30-10.30: grågås ca 170 rast + 8 mot S, kanadagås 11 rast + 24 mot S, gräsand 30, knipa 26, havsörn 2 ad, duvhök 1 juv, storskarv 1, knölsvan 8 mot S, ringduva 2, spillkråka 3, varfågel 1, sävsparv 3 + utter 1.
Anders P