Obsbok för Ljungby Fågelklubb

      2018-01-14 16:25
180115
Rönnbacka,Bolmsö 11.45-12.30: En rastande gråhakedopping utgör första vinterfyndet av arten i Ljungby kommun enlig artportalen. Dessutom i vanlig ordning en havsörn i området.
Jonas
    
  
      2018-01-14 16:24
180115
Toftaholm 07.50-10.20: Havsörn 2, duvhök 1, stjärtand 1 hanne, gräsand 400, sädgås 8, grågås 150, kanadagås 60, sångsvan 33, björktrast 6 och varfågel 1.
Emil och Jonas
    
  
      2018-01-13 18:11
180113
Gölsjömossen 07.50-09.00: Sparvuggla 1 sp och varfågel 1.
Södra Ljungaområdet 09.15-12.00: Kungsörn 1 2k, havsörn 1 ad, glada 1, ormvråk 5, sångsvan 50, bläsgås 18, sädgås 34, grågås 450, kanadagås 160, björktrast 100, stare 1 och varfågel 1.
Össlöv 12.30-13.00: Grågås 130, storskarv 1, ormvråk 1 och gärdsmyg 1 sj.
Os,Flåren 13.15: Kungsfiskare 1.
Feringe 13.50: Dubbeltrast 1.
Jonas
    
  
      2018-01-12 17:22
180112
Toftaholm 12.00-14.00: Stjärtand 1 hanne, gräsand 370, salskrake 1 hona, sångsvan 25, grågås 200, sädgås 8, kanadagås 130, havsörn 1, storskarv 1, ringduva 5, björktrast 20 och varfågel 1.
Emil och Jonas
    
  
      2018-01-08 14:25
Hästasjömyren med Conny, 11.00-12.00.
Stämningsfullt i dimman. 8 sångsvanar landar på myren. De sträcker på halsarna samtidigt. Orsaken är en 2k kungsörn som kommer norrifrån och landar i en grantopp i myrens nö. kant. Efter en stund lyfter örnen och försvinner söderut, i riktning mot Hallsberg. I övrigt kan nämnas varfågel 1, st.korsnäbb 4 och tofsmes 1.
Hans-Gösta
    
  
      2018-01-07 18:08
180107
Toftaholm 08.00-10.30: Stjärtand 1 hanne, gräsand 150, storskrake 22, knölsvan 1, sångsvan 34, grågås 15, storskarv 31, havsörn 1, fiskmås 4, gråtrut 1 och varfågel 1.
Rönnbacka/Stenudden,Bolmsö 11.30-15.00: Havsörn 3, ormvråk 1, sångsvan 13, sädgås 9, skäggdopping 1, ringduva 15 och stenknäck 1.
Jonas
    
  
Ljungby      2018-01-07 16:39
2018-01-07: I gryningen tog jag min sovsäck och for ut till Flymossen i Annerstad. Plattformen har kantrat i ett hörn och termosen stod ostadigt i rimfrosten. Men det gjorde inget för 4 örnar sågs över myren, 2 havsörn och 2 kungsörn. Den ena kungsörnen satt i olika trädtoppar hela morgonen. På långt avstånd men ändå. Även en orrtupp, en fin räv och 1 par större korsnäbbar förgyllde den soliga men något kyliga morgonen.
Krister Wahlström
    
  
      2018-01-07 14:32
Hölminge: 18- 01-07 . Mindre hackspett 1 , morkulla 1.
Conny
    
  
      2018-01-06 17:37
180106
Huliesjön 08.00-11.00 med Emil: Grågås 120, kanadagås 6, sångsvan 5, ormvråk 1, fiskmås 2, ringduva 1, varfågel 1, skäggmes 4, rödhake 1, gärdmyg 1, bergfink 1 och sävsparv hörd.
Össlöv/Trotteslöv 11.30-12.30: Grågås 225, sädgås 34, kanadagås 39, sångsvan 8, ormvråk 2, sparvhök 1, björktrast 250, stare 1 och varfågel 1.
Toftaholm 12.45-14.15: Havsörn 2, spetsbergsgås 2, sädgås 107 str+8 rast, grågås 55, kanadagås 71, sångsvan 32, storskarv 2, fiskmås 1, tofsvipa 1 och varfågel 1.
Jonas
    
  
      2018-01-04 15:29
180104
Södrasjön: sångsvan ca 60
Ljungasjön: röd glada 1, björktrast ca 100
Rolf o Silva
    
  
      2017-12-30 17:37
171230
Huliesjön 08.00-10.00: Skäggmes 31 i högflykt, havsörn 2, ormvråk 1, sångsvan 19, grågås 13, sädgås 4, varfågel 1, rödhake 1, gärdsmyg 2 sj och sävsparv hörd.
Anders P och Jonas
    
  
Ljungby      2017-12-27 16:30
2017-12-27. Det var svårt att räkna svanarna i Nässjön, nu märker jag hur buskarna växer i sjön. Men minst ett 70-tal sångsvanar födosöker. Längs banvallen i söder knäpper en rödhake i videbuskarna Fåglarna är tuffa. Hur hittar de käk för att klara en lång natt. Våren märks på gröngölingarna som klyar i flera väderstreck. Här har vi den optimala optimisten.
Krister Wahlström
    
  
Ljungasjön.      2017-12-27 13:14
Nu är mördarsniglarna vid Ljungasjön hotade. Två myskänder är på plats.
Stefan E
    
  
      2017-12-26 18:28
171226
Ljungasjön 08.00-09.30: Sångsvan 78, bläsgås 5, sädgås 15, grågås 170, kanadagås 100 och ormvråk 2.
Hornsborg 09.45-10.45: Glada 1, ormvråk 2, storskarv 6, sångsvan 17, grågås 16, ringduva 2, björktrast 150 och varfågel 1.
Emil och Jonas
    
  
      2017-12-24 14:52
171224
Huliesjön 07.50-10.30: Havsörn 1, sparvhök 1, knölsvan 5 str, sångsvan 1, kanadagås 13, grågås 9, storskrake 8, ringduva 2, björktrast 15, varfågel 1, kungsfiskare 1, rödhake 1, gärdsmyg 4, sävsparv 2 och skäggmes hörd.
Anders P och Jonas
    
  
Ljungby      2017-12-23 15:42
2017-12-23: Idag födosökte 8 stenknäckar i bibliotekets avenbokar. De är ovanligt orädda så passa på att titta på dem. Det är inte så ofta man kan studera stenknäcken på nära håll. På förmiddagen flög 3 sidensvansar förbi Folkparksområdet.
Krister Wahlström
    
  
Ljungby      2017-12-21 16:16
2017-12-21. Gott om ringduvor just nu. En förmiddagspromenad gav 1 ringduva i Kvänjarp, 1 i Kånna och hela 33 i ekarna vid Ekebacken här i Ljungby. Bland ringduvorna på Ekebacken satt också en stenknäck. Tidigare på morgonen fanns 11 stenknäckar i Kvänjarp. En flock sidensvansar (22 stycken) flög söderut vid Skinnarna. Vid Kvänjarp fanns även 1 rödhake och 5 bofinkar. Vid Högarör 18 björktrastar.
Krister Wahlström
    
  
      2017-12-17 18:43
171217
Toftaholm 08.00-10.30: Stenfalk 1 hanne, havsörn 2, ormvråk 2, knölsvan 4, sångsvan 35, sädgås 66 str, grågås 1, kanadagås 64 str, storskrake 30, storskarv 19, häger 1, fiskmås 2, gråtrut 1, ringduva 4 och varfågel 1.
Rönnbacka,Bolmsö 12.00-13.00: Sångsvan 20 str, knölsvan 5 str, sädgås 198 str, grågås 2, kanadagås 42 str, storskrake 100 och ormvråk 1.
Stenudden,Bolmsö 14.00-15.00: Kungsörn 1 ung, havsörn 1, sädgås 70 str, kanadagås 34 str och knölsvan 11 str.
Jonas
    
  
      2017-12-16 16:49
171216
Huliesjön 07.50-11.30: Havsörn 1, ormvråk 1, sparvhök 1, sångsvan 22, storskrake 10, kungsfiskare 1, varfågel 1, björktrast 42, ringduva 5, bofink 2, bergfink 1 och skäggmes 15.
Krister, Anders P, Conny och Jonas
    
  
      2017-12-09 14:35
171209
Huliesjön 08.00-12.30: Havsörn 1 ad, sångsvan 18, knölsvan 2, storskrake 2, varfågel 1, storskarv 1 str, sädgås 3, bergfink 2, björktrast 6, spillkråka 2, gråsiska 10, skäggmes hördes + utter 2 och vildsvin 1.
Anders P
    
  
      2017-12-02 13:57
171202
Huliesjön 07.30-12.00: Havsörn 1 ad + 1 subad, glada 1, ormvråk 1, duvhök 1 ad, skäggmes minst 20, sångsvan 9 ad 4 juv, grågås 9, storskrake 35, storskarv 1 str, bläsand 3, varfågel 1, sidensvans 2, bergfink 4, sävsparv 3.
Anders P
    
  
      2017-11-29 11:13
171129 Södra Ljunga: Sångsvan 210, kanadagås 19, sädgås 35, bläsgås 7, grågås 249,varfågel 1, björktrast 39.
Roger
    
  
Lagaån      2017-11-28 12:08
En ung rörhöna simmar runt i Hansaviken.
Stefan E
    
  
      2017-11-23 09:40
17-11-23. kl 08.00. Ljungby Gamla Torg.
17 ! Turkduvor födosökande
Conny
    
  
      2017-11-19 18:12
171119
Toftaholm 07.15-10.00: Havsörn 2, ormvråk 1, salskrake 12, småskrake 1, gräsand 50, kricka 1, knölsvan 7, sångsvan 2, grågås 2, skäggdopping 10, storskarv 23, häger 2, fiskmås 2, gråtrut 1 och varfågel 1.
Jonas