Obsbok för Ljungby Fågelklubb

      2017-09-17 16:01
170917 Åkrarna söder om missionshuset: sträckande fåglar: ormvråk 35, sparvhök 4, tornfalk 1, blå kärrhök 1 hane, storskarv 58. stationära eller förbiflygande: trana ca 300, häger 3, duvhök 1, gransångare 1.
Roger, Kerstin, Anders c.
    
  
      2017-09-16 18:19
170916
Färjansö 06.00-12.30: Havsörn 6, bivråk 3 str, brun kärrhök 3, glada 2, fiskgjuse 6, sparvhök 9, tornfalk 10 str, lärkfalk 1, sångsvan 1, storlom 1, storskarv 52 str, brunand 1, bläsand 16 str, stjärtand 1, häger 2, enkelbeckasin 30, tofsvipa 100, ljungpipare 6, brushane 7, kärrsnäppa 3, skogsduva 1, sädesärla 95 str, gulärla 11 str, ladusvala 350 str, stenknäck 1, rödstjärt 1, gransångare 1 och mindre hackspett hörd.
Össlöv/Trotteslöv 13.30-16.30: Vaktel 1 stöttes på stubbåkern öster om bystugan, trana 600, glada 1, havsörn 1, sparvhök 2, tornfalk 3, stenfalk 1, lärkfalk 1, skogsduva 1 och hämpling 30.
Emil och Jonas
    
  
Ljungby      2017-09-13 21:45
Såg en ägretthäger som landade vid dammen innan Preem i Ljungby.
Anneli Salomonsson
    
  
      2017-09-11 21:23
170911
Össlöv 17.00-18.30: Två vaktlar stöttes i stubben på den nyslagna åkern öster om bystugan. Annars ganska lugnt i området.
Jonas
    
  
      2017-09-10 19:23
170910
Toftaholm 05.50-10.00: Havsörn 6, glada 2, fiskgjuse 1, sparvhök 1, tornfalk 1, lärkfalk 1, sångsvan 4, grågås 370, bläsand 26 str, stjärtand 6 str, kricka 21, småskrake 4, storskarv 26 str, storlom 1, skäggdopping 29, häger 3, tofsvipa 67, fisktärna 2, sädesärla 104 str, gulärla 23 str, dubbeltrast 3 och rödstrupig piplärka 2.
Rönnbacka/Stenudden,Bolmsö 12.00-15.30: Svarttärna 1 1k, fisktärna 1, storlom 12, bivråk 1, fiskgjuse 3, lärkfalk 1 och trana 64 str.
Jonas
    
  
      2017-09-10 18:18
Husebymaden, kl 15:00, 4st ägretthägrar tillsammans med 15 st tranor.
Kurt Andersson
Skicka e-post till Kurt Andersson    
  
      2017-09-09 18:56
170909
Jättabron 05.45-10.00: ÄGRETTHÄGER 1 mot söder kl 08.05, stjärtand 94 str, bläsand 124 str, kricka 6, storlom 4, storskarv 8, gråhäger 3, havsörn 2, fiskgjuse 1, brun kärrhök 1, lärkfalk 2, kärrsnäppa 22 str, större strandpipare 1, drillsnäppa 1, brushane 20 str, forsärla 1 och kungsfiskare 1.
Össlöv/Trotteslöv 10.40-13.00 (ej BD): Pilgrimsfalk 1 ad, tornfalk 4, sparvhök 4, blå kärrhök 1, brun kärrhök 1, glada 3, duvhök 1, fiskgjuse 2, trana 200, tofsvipa 50, gulärla 10, stenskvätta 10, ängspiplärka 100, rödstrupig piplärka 1 och törnskata 1.
Bernt, Jonas, Karl G och Anton R
    
  
Bolmån uppströms Kösen      2017-09-07 11:45
Tre kungsfiskare i rad.
Stefan
    
  
      2017-09-07 09:13
17-09-06
Bolmen,Kaninön 12.00: Storlom 7 födosökande
18.00 Ladusvala ca 100 födosökande
Anders H
    
  
      2017-09-03 18:40
170903
Toftaholm 05.30-11.00: Havsörn 3, bivråk 15 str, glada 2, fiskgjuse 6, brun kärrhök 11 str, sparvhök 5, tornfalk 5 str, lärkfalk 2, skedand 2, bläsand 3, stjärtand 1, storskarv 272 str, trana 149 str, häger 10, kärrsnäppa 3, större strandpipare 1, brushane 1, storspov 1, skrattmås 7 str och gulärla 30 str.
Anders C, Emil och Jonas
    
  
      2017-09-02 19:38
170902
Färjansö 05.30-12.30: Bivråk 44 str, havsörn 4, brun kärrhök 10 str, sparvhök 11, glada 2, fiskgjuse 2, lärkfalk 1, tornfalk 1, grågås 650, storskarv 215 str, gräsand 50, kricka 15, skedand 1, bläsand 1, trana 72 str, DUBBELBECKASIN 1 vid sydudden, ljungpipare 5, brushane 2, gluttsnäppa 5, gök 1, nötkråka 3, forsärla 1, gulärla 95 str samt ORTOLANSPARV 1 str över vindskyddet kl 06.30.
Emil och Jonas
    
  
      2017-08-31 22:15
170830 (onsdag runt 11:30)
Toftaholm två glador tillsammans: en röd och en brun - ungfågel.
Dan Rapp
    
  
      2017-08-31 19:40
170831
Össlöv 17.30-19.00: Glada 11, blå kärrhök 2, duvhök 1, sparvhök 1, trana 400, tofsvipa 45, ljungpipare 2 och hämpling 25.
Jonas
    
  
      2017-08-27 16:29
170827
Jättabron 05.20-09.00: Svärta 8 str, sjöorre 3, kricka 4, småskrake 6, smålom 2, storlom 5, storskarv 9 str, havsörn 1, bivråk 1, fiskgjuse 1, lärkfalk 2, större strandpipare 6, kärrsnäppa 1, gluttsnäppa 1, drillsnäppa 1, skrattmås 27 str, fisktärna 14 str och mindre korsnäbb 70 str.
Jonas
    
  
      2017-08-26 16:58
170826
Färjansö 05.15-11.30: Havsörn 4, brun kärrhök 4, fiskgjuse 2, glada 1, lärkfalk 2, tornfalk 1, grågås 500, sångsvan 1, svärta 5 str, kricka 17, vigg 1, häger 5, ljungpipare 44 str, större strandpipare 12, kärrsnäppa 2, småsnäppa 1, gluttsnäppa 1, svartsnäppa 1, grönbena 1, gök 1, gulärla 403 str, stare 2, ladusvala 800 och skäggmes 6.
Össlöv/Trotteslöv 12.15-15.00: Pilgrimsfalk 1 ad slog en ringduva, glada 5, fiskgjuse 1, bivråk 2, tornfalk 1, lärkfalk 1, trana 430, ljungpipare 21, gulärla 50, hämpling 25 och törnskata 1.
Jonas
    
  
      2017-08-25 19:46
170825
Toftaholm 13.20-15.30: Stjärtand 28 str, havsörn 3, brun kärrhök 3, glada 2, fiskgjuse 2, tornfalk 1, lärkfalk 4, större strandpipare 3, kustpipare 5 str, kustsnäppa 2 str, gulärla 2 och törnskata 1.
Jonas
    
  
      2017-08-21 20:32
170821
Jättabron 16.50-19.00: Den adulta TÄRNMÅS som sågs lämna Vättern mot söder kl 13.25, och två timmar senare sågs sträcka förbi Kävsjön, passerade Jättabron på väg söderut kl 17.20. Detta är det första fyndet av arten i Ljungby.
I övrigt bl.a havsörn 1, bivråk 4 str, fiskgjuse 2, sparvhök 1, lärkfalk 1, småskrake 9, storlom 8, skäggdopping 1, häger 1, gluttsnäppa 2, rödbena 2, drillsnäppa 1, storspov 1, fiskmås 29 str, skrattmås 46 str och silvertärna 1 1k.
Jonas
    
  
      2017-08-20 19:55
170820
Toftaholm 05.15-09.00: Brun glada 1 över fälten söder om gården, glada 1, havsörn 2, fiskgjuse 2, brun kärrhök 1, lärkfalk 4, sångsvan 1, grågås 200, häger 2, större strandpipare 1, ljungpipare 5, tofsvipa 25, storspov 1, gluttsnäppa 3, dvärgmås 1, fisktärna 6 och gulärla 37 str.
Össlöv/Trotteslöv 16.30-18.30: Glada 7, brun kärrhök 2, sparvhök 2, lärkfalk 1, sångsvan 2, grågås 150, trana 320, kustpipare 1, ljungpipare 3, skrattmås 62, hämpling 4 och gulärla 2.
Jonas
    
  
      2017-08-19 17:38
170819
Össlöv/Trotteslöv 13.30-15.30: En ad pilgrimsfalk spred skräck bland duvor och skrattmåsar i norra Össlöv.
I övrigt bl.a havsörn 1, brun kärrhök 4, glada 3, sparvhök 1, trana 200, ljungpipare 6, kustpipare 1 str och törnskata 3.
Jonas
    
  
      2017-08-19 17:36
170819
Färjansö 05.15-11.15: Havsörn 3, brun kärrhök 3, fiskgjuse 2, bivråk 1, glada 2, lärkfalk 3, tornfalk 1, sångsvan 1, snatterand 3, kricka 8, svärta 8 str, vigg 4, trana 8, gråhäger 2, kustpipare 1, ljungpipare 6 str, tofsvipa 19, gluttsnäppa 5, drillsnäppa 2, småspov 1 str, fisktärna 3, gök 1, törnskata 1 och gulärla 15 str.
Krister,Jonas och Roger Ahlman
    
  
Bolmån      2017-08-17 22:27
Ett par kungsfiskare i Bolmån nedströms Exen.
Stefan
    
  
Hamneda      2017-08-16 16:25
En kungsfiskare besökte bohål vid Lagaån. Ett par förmodligen samma fåglar drog förbi några kilometer nerströms.
Stefan E
    
  
      2017-08-13 19:11
170813
Toftaholm 05.00-10.00: Snatterand 2, grågås 350, havsörn 2, fiskgjuse 6, brun kärrhök 4, bivråk 1, sparvhök 2, lärkfalk 5, tornfalk 1, myrspov 1, gluttsnäppa 3, drillsnäppa 1 och kustpipare 16 str.
Helgasjön,Bolmsö 11.00: Tjäder 1 höna.
Färjelägret,Bolmsö 13.30: Kustpipare 11 str och kustsnäppa 1 str.
Jonas
    
  
      2017-08-13 10:03
Dragaryd ung Älgtjur.
Sundet kl 07.00-08.40 Trana, Häger, Fiskgjuse, Lärkfalk, Glada, Havsörn, Gråtrut, Spillkråka mm
Fallnaveka Grävling. Över lag mycket tranor.
Joakim Salomonsson
    
  
      2017-08-12 14:59
170812
Jättabron 05.00-09.00: Sjöorre 1, smålom 1, storlom 10, småskrake 1 hona+8 pull, storskarv 20 str, fiskgjuse 1, häger 5, lärkfalk 3, kustpipare 2, större strandpipare 1, storspov 1, kustsnäppa 51 str, kärrsnäppa 1, drillsnäppa 1, fiskmås 115 str, skrattmås 78 str, fisktärna 44 str och silvertärna 29 str.
Bernt, Henrik och Jonas