Obsbok för Ljungby Fågelklubb

      2018-08-14 20:44
180814
Toftaholm 17.30-19.30: En SKRÄNTÄRNA kom insträckande norrifrån och landade på ett rev ute i sjön kl 19.05. I övrigt bl.a fiskgjuse 4, brun kärrhök 2 str, lärkfalk 1, tornfalk 1, trana 12, häger 4, större strandpipare 6, mindre strandpipare 2, mosnäppa 1 och gulärla 28 str.
Jonas
    
  
      2018-08-12 18:57
180812
Toftaholm 04.45-10.00: Havsörn 3, glada 3, fiskgjuse 4, brun kärrhök 1, duvhök 1, lärkfalk 2, tornfalk 1, häger 3, kustpipare 2, större strandpipare 5, mindre strandpipare 2, gluttsnäppa 1, drillsnäppa 2, fisktärna 10, gulärla 2 och hussvala 30.
Anders P och Jonas
    
  
      2018-08-11 15:52
180811
Jättabron 04.30-08.45: Havsörn 4, fiskgjuse 3, bivråk 1, lärkfalk 4, småskrake 1 hona med 7 pull, storlom 5, smålom 1, storskarv 17 str, strandskata 10, större strandpipare 3, kustpipare hörd, kärrsnäppa 2, gluttsnäppa 2, drillsnäppa 3, svarttärna 1 1k str kl 06.42, silvertärna 1, gråtrut 10 och havstrut 7 str.
Förutom svarttärnan en mycket lugn och stilla morgon...
Krister och Jonas
    
  
      2018-08-05 18:49
180804
Vittaryd Nygård 22.00. Hoppsan, två nattskärror kom flygande mellan sovrumsfönstret och eken.
Dan Rapp
    
  
      2018-08-05 18:16
180805
Jättabron 04.20-09.20: Sträckande fåglar enligt följande, Svärta 13, brunand 1, kricka 10, myrspov 37, kustpipare 31, ljungpipare 4, större strandpipare 7, kustsnäppa 2, kärrsnäppa 58, spovsnäppa 1, ROSKARL 1 kl 06.02, gluttsnäppa 7, rödbena 1, strandskata 1, skrattmås 256, fiskmås 29, fisktärna 42 och silvertärna 4.
Stationärt/rastande sågs havsörn 3, fiskgjuse 6, bivråk 2, glada 1, sparvhök 2, lärkfalk 3, smålom 2, storlom 10, storskrake 1 hona med 7 pull, småskrake 1, större strandpipare 7, kustsnäppa 1, drillsnäppa 4 och skogsduva 1.
Jonas
    
  
      2018-08-04 17:32
180804
Össlöv/Trotteslöv 15.00-16.15: Den bruna glada som setts på lokalen vid ett par tillfällen under den gångna veckan fanns på plats även idag. Dessutom sågs bl.a glada 7, tornfalk 1, trana 35, ljungpipare 1, ringduva 500, hämpling
3 och törnskata 1.
Jonas
    
  
      2018-08-04 17:28
180804
Jättabron 04.10-11.00: En KENTSK TÄRNA sträckte förbi på närhåll mot sydväst kl 05.40. Övrigt sträck var sjöorre 24, svärta 14, vigg 11, myrspov 17, kustsnäppa 29, kärrsnäppa 48, gluttsnäppa 15, större strandpipare 10, kustpipare 21, ljungpipare 3, fisktärna 91 och skrattmås 20.
Bland stationära/rastande fåglar kan nämnas havsörn 1, fiskgjuse 5, bivråk 1, lärkfalk 1, smålom 3, storlom 7, småskrake 1 hona med 8 pull+4 ex, storskrake 1 hona med 7 pull, kustpipare 2, strandskata 38, rödbena 2, gluttsnäppa 6, drillsnäppa 3 och skogsduva 3.
Emil, Bernt och Jonas
    
  
      2018-08-03 19:48
180803
Toftaholm 04.30-08.00: Pilgrimsfalk 1, tornfalk 1, lärkfalk 1, havsörn 1, glada 2, fiskgjuse 2, trana 7, häger 3, kustpipare 1, större strandpipare 1, grönbena 3, drillsnäppa 2, havstrut 1 och gulärla 1.
Jonas
    
  
      2018-08-02 15:07
180802
Jättabron 04.00-09.00: Sjöorre 14 str, stjärtand 3, småskrake 2, storskrake 1 hona med 7 pull, smålom 2, storlom 8, grågås 22 str, havsörn 2, fiskgjuse 2, bivråk 1, lärkfalk 2, gråhäger 2, myrspov 49 str, småspov 8 str, större strandpipare 1, kustpipare 7, kärrsnäppa 19 str, gluttsnäppa 1, rödbena 1, drillsnäppa 3, fisktärna 103 str, silvertärna 7 str och nötkråka 1.
Krister, Emil, Bernt och Jonas
    
  
      2018-08-01 22:11
180801 Jättabron kl 17:45 - 21:00
Sträckande fåglar: Myrspov 99, Kustpipare 12, kustsnäppa 28, gluttsnäppa 3, kärrsnäppa 19, silvertärna 3. Stationära fåglar: Storlom 6, havstrut 2, småskrake 2, fisktärna 5, lärkfalk 2 ad 2 juv.
Roger, Kerstin, Anders C.
    
  
      2018-07-30 18:06
180730
Össlöv/Trotteslöv 14.45-17.00: En brunglada höll till i området runt bystugan. Dessutom fanns ett tiotal röda glador och en brun kärrhök på lokalen och längs ån sågs två kungsfiskare i höjd med norra infarten till Össlöv.
Jonas
    
  
      2018-07-29 16:00
180729
Jättabron 04.00-09.30: Smålom 2, storlom 9, vigg 3, sjöorre 15 (BD), havsörn 1, glada 3, fiskgjuse 1, bivråk 1, lärkfalk 2, kärrsnäppa 87 str, större strandpipare 6 str, gluttsnäppa 3, ljungpipare 2, småspov 1, drillsnäppa 3 och skrattmås 18 str.
Med undantag för kärrsnäpporna, mediokert sträck trots till synes hyfsade förutsättningar.
Bernt, Emil, Krister och Jonas
    
  
      2018-07-28 14:40
180728
Jättabron 04.00-08.00: Svärta 2, sjöorre 1, vigg 3, kricka 10, småskrake 2, smålom 1, storlom 3, havsörn 1, bivråk 1, fiskgjuse 3, sparvhök 1, lärkfalk 1, häger 5, strandskata 9 str,kustsnäppa 1, kärrsnäppa 3, mosnäppa 1, mindre strandpipare 1, gluttsnäppa 4, rödbena 2, drillsnäppa 4, storspov 2, småspov 1, skrattmås 55 str och silvertärna 1 str.
Berghem 08.30: Rörhöna 1 1k.
Jonas
    
  
      2018-07-27 18:28
180727
Jättabron 04.00-08.00: Svärta 5 str, vigg 9, småskrake 1, smålom 2, storlom 4, storskarv 7 str, havsörn 1, fiskgjuse 3, bivråk 1, lärkfalk 3, häger 6, kustsnäppa 1, kärrsnäppa 4, gluttsnäppa 3, myrspov 1 str, strandskata 1, skrattmås 215 str, dvärgmås 2 1k str, fiskmås 66 str och skogsduva 2.
Stenudden,Bolmsö 14.00-15.00: Två skräntärnor flög mot nordost kl 14.10. Dessutom havsörn 1, bivråk 1, glada 1 och fiskgjuse 2.
Jonas
    
  
      2018-07-25 19:49
180725
Toftaholm 04.20-08.30: Brunand 4, vigg 6, kricka 22, knölsvan 1 par, grågås 120, havsörn 1, glada 1, fiskgjuse 2, sparvhök 1, lärkfalk 1, gråhäger 16,trana 3, småspov 5 str, tofsvipa 10, brushane 1, gluttsnäppa 2, grönbena 2, kärrsnäppa 1, drillsnäppa 2, fisktärna 15 och havstrut 1.
Jonas
    
  
      2018-07-23 17:22
180723
Jättabron 03.50-08.30: Smålom 2, storlom 2,småskrake 4, havsörn 1, bivråk 1, fiskgjuse 2, lärkfalk 1, gråhäger 1, trana 2, myrspov 11 str, småspov 1 str, större strandpipare 1, kärrsnäppa 3, gluttsnäppa 1, grönbena 1, drillsnäppa 2, skogsduva 1, backsvala 2 och gransångare 1 sj.
Åkrarna söder om Skeen 08.45: Trana 9 och lärkfalk 1.
Trotteslöv 14.30-16.00: Glada 1, fiskgjuse 1, tornfalk 1, tofsvipa 120, törnskata 1 och hämpling 6.
Jonas
    
  
      2018-07-22 19:30
2018-07-22. Hölminge just nu vid stugan, morkulla med en unge.
Conny
    
  
      2018-07-22 16:47
180722
Jättabron 03.50-08.30: Smålom 1, storlom 4, småskrake 1, havsörn 1, bivråk 1, fiskgjuse 1, lärkfalk 1, häger 7, kustsnäppa 4 str, spovsnäppa 4 str, kärrsnäppa 20, gluttsnäppa 2, storspov 3, strandskata 2 str, drillsnäppa 4, ROSKARL 2 rast, skrattmås 52 str, fiskmås 25 str, skogsduva 1 och gök 1.
Dessutom sågs en nattskärra på Torarpsvägen innan gryningen och hornuggleungarna hördes tigga från stugområdet.
Jonas
    
  
      2018-07-21 15:25
180721
Toftaholm 04.00-09.30: Brun glada 1 ad flög mot nordost kl 07.50, röd glada 2, fiskgjuse 2, havsörn 1, bivråk 1, sparvhök 1, lärkfalk 1, storlom 1, häger 7, myrspov 1 str, småspov 1 str, gluttsnäppa 4, grönbena 2, rödbena 1, kärrsnäppa 4, större strandpipare 1, drillsnäppa 1, skrattmås 229 str, fiskmås 36 str, fisktärna 15 och forsärla 1.
Toftaholmsskogen 10.00: Nötkråka 1.
Yllefabriken,Lagan 10.30: Kungsfiskare 1 och forsärla 1 par.
Jonas
    
  
      2018-07-21 13:57
Kösen. En storlom hade simskola med sin unge. Den tränade på att titta under vattnet.
Stefan och Annica
    
  
      2018-07-20 15:15
180720
Toftaholm 06.00-09.30: Skedand 3, storlom 1, fiskgjuse 6, brun kärrhök 1 1k, lärkfalk 1, tofsvipa 2, gluttsnäppa 2, grönbena 3, mindre strandpipare 1 och drillsnäppa 1.
Jonas
    
  
      2018-07-18 19:54
180718
Toftaholm 17.15-19.00: Småsnäppa 1 rast, kärrsnäppa 8, småspov 1 str, gluttsnäppa 2, fiskgjuse 2, lärkfalk 1 och hussvala 25.
Jonas
    
  
      2018-07-18 19:52
180718
Jättabron 03.50-09.30: Sjöorre 101 str, svärta 10 str, vigg 4, småskrake 5, storlom 5, havsörn 2, fiskgjuse 1, lärkfalk 2, spovsnäppa 1 ad str, kärrsnäppa 22, gluttsnäppa 1, rödbena 4, grönbena 2, drillsnäppa 4, större strandpipare 2, storspov 11 str, skrattmås 184 str, fiskmås 88 sr, silvertärna 8 str och kungsfiskare 1.
Dessutom hördes tiggande hornuggleungar från stugbyn innan gryningen.
Bernt och Jonas
    
  
      2018-07-17 18:50
180717
Jättabron 03.50-08.30: Sjöorre 53 str, vigg 9, småskrake 5, storskrake 1, grågås 51 str, smålom 3, storlom 7, havsörn 1, fiskgjuse 2, bivråk 1, lärkfalk 2, spovsnäppa 2 ad str, kärrsnäppa 11 str, rödbena 4, svartsnäppa 1, drillsnäppa 5, större strandpipare 1, strandskata 2, tofsvipa 10 str, skrattmås 226 str, fiskmås 88 str och havstrut 1 par.
Jonas
    
  
      2018-07-16 17:30
180716
Huliesjön 04.30-09.30: Mosnäppa 1, grönbena 7, skogssnäppa 2, drillsnäppa 1, tofsvipa 18, trana 1 par+1 1k, häger 2, bläsand 3, glada 1, fiskgjuse 1, stare 75, törnskata 2, forsärla 1 och mindre hackspett hörd.
Anders P och Jonas