Obsbok för Ljungby Fågelklubb

      2019-05-19 08:08
Nu är alla vårobsarna på plats. Kolla Vårfåglar och fundera.
Rolf
    
  
      2019-05-18 17:59
190518
Färjansö 04-00-12.00: Havsörn 1, brun kärrhök 1, fiskgjuse 2, sparvhök 1, lärkfalk 2, årta 1 hanne, vigg 1, vitkindad gås 2, knölsvan 3, sångsvan 2, gråhäger 3, mosnäppa 9 (!), grönbena 5, storspov 2, svarttärna 7, dvärgmås 1, gulärla 2, törnskata 1 och sävsångare 1 sj.
Emil och Jonas
    
  
      2019-05-17 18:44
190517 e.m
Sölvshall,Vidöstern: Roskarl 1 rast.
Toftaholm: Dvärgmås 1, fiskgjuse 2, röd glada 1, tornfalk 1, lärkfalk 1, vitkindad gås 1, knölsvan 2, gråhäger 1 och storspov 1.
Lunnarpsdammen,Kånna: Smådopping 1.
Jonas
    
  
      2019-05-15 19:06
190515
Två FJÄLLPIPARE upptäcktes på en jordåker i östra Trotteslöv kl 16.30. Båda individerna lyfte, tog höjd och drog mot nordväst kl 16.55.
Jonas
    
  
      2019-05-12 21:20
190512 Dörarp: brun glada 1 ex.
Toftaholm: 1 gammal havsörn
Dan Rapp Anita Bengtsson
    
  
      2019-05-11 20:26
190511
Färjansö 04.20-13.00: Ägretthäger 1, gråhäger 3, vitkindad gås 57 str, knölsvan 3, storlom 1, havsörn 2, brun kärrhök 3, röd glada 2, fiskgjuse 5, bivråk 1, lärkfalk 4, tornfalk 3, mosnäppa 5, svartsnäppa 2, gluttsnäppa 4, grönbena 25, storspov 2, småspov 1 str, strandskata 19, fasantupp 1 (!), skogsduva 1, gök 1, tornseglare 4, gulärla 20, rörsångare 1 sj och ärtsångare 1 sj.
Färsjön 13.15: Dvärgmås 6 och lärkfalk 2.
Krsiter,Emil och Jonas
    
  
      2019-05-10 23:38
190510 nygård, Vittaryd: ca 50 vitkindade gäss sträckte på morgonen, en pärluggla hoade på kvällen.
Dan Rapp
    
  
      2019-05-09 20:19
190509 kväll
Toftaholm: Myrspov 1 rast, svarttärna 3, fisktärna 25, fiskgjuse 1, vitkindad gås 2, knölsvan 1, gråhäger 1, grönbena 5, drillsnäppa 1 och dubbeltrast 2.
Sölvshall,Vidöstern: Dvärgmås 7.
Färsjön: Dvärgmås 47(!), fisktärna 80, silvertärna 2 och ladusvala 250.
Össlöv/Trotteslöv: Silltrut 1 ad, småspov 1, storspov 3 och stenskvätta 4.
Jonas
    
  
      2019-05-09 10:15
Tornfalk utmed riksettan .1st Berghem samt 1st Bäckaryd
Thomas Svennemyr
    
  
Ljungby      2019-05-04 16:40
190504
Ån vid Ljungsätersbron: vigg 1 par
Rolf
Skicka e-post till Rolf    
  
      2019-05-04 15:52
190504
Huliesjön 05.15-11.30: Vattenrall 1 sp, svartsnäppa 5, brushane 6, gluttsnäppa 23, grönbena 2, drillsnäppa 2, trana 2 par, grågås 18 ad 7 pull, kanadagås 1, sångsvan 3 ad, snatterand 1 hanne, bläsand 1 hanne, stjärtand 2 par, kricka 38, gräsand 3 hannar, vigg 2 hannar 1 hona, knipa 7, storskrake 2 par, brun kärrhök 1 2k hona, fiskgjuse 1, havstrut 1 ad, fiskmås 4, skrattmås 1, fisktärna 1, rörsångare 1 sj, gulärla thunbergi 2, sävsparv 2 hannar.
Skålsbro: Mindre hackspett 1 trum, drillsnäppa 1, grönsångare 1 sj.
Krister och Anders P
    
  
      2019-04-28 12:13
Nu har husvalorna kommit till Berghem. ..härligt
Thomas Svennemyr
    
  
      2019-04-27 15:36
2019-04-27: Jämte banvall-leden mot Lagan ett par mindre strandpipare som har en "komisk" dans innan parning.
Conny
    
  
      2019-04-26 08:29
Förlåt..Ägretterna flög norrut....//Thomas
Thomas Svennemyr
    
  
      2019-04-26 08:27
Tre ägretthägrar flög över Rönnäsvägen söderut på låg höjd..kl 08.20
Vilken underlig upplevelse..
Thomas Svennemyr
    
  
      2019-04-21 16:35
En pilgrimsfalk satt och åt på ett byte på en åker jämte cykelvägen vid Össlöv kl. 15,15. Lyfte med bytesrester och flög över ån n. om Veka. I övrigt 2 rörhönor vid bananbron och 3 huggormar.
Hans-Gösta
    
  
      2019-04-20 18:12
20190323
E4:s camping 04;50: Hornuggla 1 sp.
Förjansö 05;10-12;00
Vitkindad gås 146 mot NO, knölsvan 5, sångsvan 1, storskarv 47 mot N, vigg 11, bläsand 5, skedand 8, kricka 90, årta 3, skäggdopping 12, gråhäger 2, ägretthäger 1, storspov 2, brushane 3, grönbena 2, skogssnäppa 2, enkelbeckasin 30, stenfalk 2 mot N, duvhök 1, brun kärrhök 1 hona, fiskgjuse 2, lövsångare 3 sj, och sävsparv 15.
Emil
    
  
      2019-04-20 08:56
2019-04-19
Söder Ljungasjön: Rödvingetrast ca 40
Össjö: påfågel 4
Rolf o Silva
    
  
Bolmen      2019-04-19 19:29
Skedandpar i Bolmens mosse
Lars Bengtsson
Skicka e-post till Lars Bengtsson     
  
      2019-04-19 15:50
Huliesjön.fm. 19-04-19. 3, sj. lövsångare.
Conny
    
  
Ljungby      2019-04-19 14:39
190419
Orberg: första sädesärlan, kattuggla, spillkråka och sorgmantel
Dackev: första svartvit flugsnappare
Rolf o Silva
Skicka e-post till Rolf o Silva    
  
      2019-04-17 19:48
Rataryd kl 19.45
Den första ladusvalan har kommit till byn!
David Berta
Skicka e-post till David Berta    
  
      2019-04-16 15:02
190416
Toftaholm 05.45-10.45: Gravand 1 rast, bläsgås 16, knölsvan 1 par, sångsvan 2 ad 3 2k, snatterand 2 hannar 1 hona, bläsand 5 hannar 2 honor, kricka 48, vigg 1 hanne, sjöorre 7, storlom 1, skäggdopping 12, fiskgjuse 1, röd glada 1, ormvråk 1, trana 9 str, storspov 24 str + 2 sp, stare 40, rödvingetrast 200.
Djurstorp 11.00-11.30: Vitkindad gås 2 rast.
Roger, Kerstin och Anders P
    
  
      2019-04-15 14:48
190415
Gölsjömossen 05.45-10.30: Pilgrimsfalk 1 ad hittades på nattkvist, den flög 06.45, orre 13 tuppar spelade, grågås 4, gräsand 3 hannar, brun kärrhök 1 hanne, ormvråk 1, ljungpipare 1, storspov 1 par, skogssnäppa 1, varfågel 1, dubbeltrast 4, sädesärla 2, järnsparv 1 sj, tofsmes 1 sj.
Anders P
    
  
      2019-04-15 13:38
Bredemad brun glada.
Dragaryd duvhök.
Stefan E