Obsbok för Ljungby Fågelklubb

      2018-06-17 19:23
180617
Toftaholm 04.15-08.00: Vitkindad gås 1, sångsvan 3, vigg 13, storlom 1, havsörn 1, fiskgjuse 2, glada 1, lärkfalk 1, trana 1 par med 1 pull, rödbena 2, svartsnäppa 1, storspov 1, mindre strandpipare 2 och stare 250.
Jonas
    
  
      2018-06-17 18:23
Större hackspett. Ett par med ungar i boet observerade i Bräkentorp. Utmed den röda slingan (yttersvängen) 500-700 meter upp från grillplatsen. I vänstersvängen vid den korta spången över uttorkat vattendrag. Rakt fram vid svängen 6-8 meter upp i björk. Väl synligt bo i björken med konstant pipande ungar men som endast visar sig när föräldrarna kommer med mat. Även väldigt ljudliga hackspettsföräldrar.
Göran Fäderlid
    
  
      2018-06-17 15:04
180616. Hedenstorpsvägen. Två nötkråkor kraxade i grantopparna.
Stefan och Annica
    
  
      2018-06-16 17:27
180616
Toftaholm 04.20-10.00: En fint utfärgad kustsnäppa kom insträckande och landade på reveln kl 07.40. Ett anmärkningsvärt fynd i mitten på Juni!
I övrigt bl.a Brun glada 1, glada 2, fiskgjuse 4, brun kärrhök 1, tornfalk 1, lärkfalk 1, sångsvan 1, snatterand 4 fisktärna 30, strandskata 2, mindre strandpipare 3 och skogssnäppa 1.
Emil och Jonas
    
  
      2018-06-16 12:30
2018-06-16: Hölminge. Idag hade vi besök i trädgården, av en kull mindre hackspett.
Conny
    
  
      2018-06-07 17:49
180607
Färjansö 03.15-10.00: En flodsångare hördes sjunga från strandvegetationen söder om vindskyddet under tidiga morgonen.
I övrigt noterades bl.a smålom 1, stjärtand 1, vigg 6, sångsvan 1, knölsvan 1 par med 4 pull, fiskgjuse 2, glada 1, bivråk 1, sparvhök 1, lärkfalk 1, tornfalk 1, häger 3, mindre strandpipare 1, storspov 2, härmsångare 1 sj och sävsångare 1 sj.
Jonas
    
  
      2018-06-06 15:15
Vittaryd 180606. På Nygård sitter en gransångare å sjunger flitigt sedan en vecka, minst, tillbaka.
Dan Rapp
    
  
      2018-06-03 16:46
180603
Toftaholm 05.30-08.00: Prutgås 1, skedand 1 par, knölsvan 5, sångsvan 1, havsörn 1, fiskgjuse 1, häger 1, storspov 2 och mindre strandpipare 1.
Jonas
    
  
      2018-06-03 16:40
180603 Kl 11:45 - 15:15. Fjärilsskådning utmed vägen Lammakulla - Fagerhult - Tämmesboda - Strömma - Trinshult. Hagtornsfjäril 54; Amiral 1, Ängsblåvinge 8; Ängssmygare 10; Skogsnätfjäril 4; Svavelgul höfjäril 15, Citronfjäril 1; Skogsvitvinge 1; Brunfläckig pärlemorfjäril 4; Prydlig pärlemorfjäril 1; Svingelgräsfjäril 1; Grönsnabbvinge 1; Puktörneblåvinge 1; Makaonfjäril 1; Nässelfjäril 1, Tosteblåvinge 1, 1 Forsärla vid Strömma.
Roger, Kerstin och Stig
    
  
      2018-06-02 10:08
2018-06-02 fm. Hölminge. En mård kommer springande på stenmuren flitigt påhejad av en flock kråkfåglar. Lite senare varnar dom för en duvhök hona.
Conny
    
  
      2018-06-01 07:21
2018-06-01: Hölminge kl. 7:15 en flock med prutgäss lågt flygande över stugan ca. 250.
Conny
    
  
Kösen Östraby      2018-05-24 22:40
Två svarttärnor ute vid första grundmarkeringen. Den ene satt en stund på stolpen.
Stefan E
    
  
      2018-05-24 12:52
Skickar en hälsning från Wolong,Kina. Resans hittills bästa dag är snart till ända. På Balang Shan, 4520 möh, noterades bl.a lammgam, tibetansk snöhöna, snow partridge, murkrypare, fyra arter rosenfinkar och inte minst Firethroat. Blir svårt att toppa framöver...
Jonas
    
  
      2018-05-24 08:17
Backsvalorna jobbar för fullt. Drygt 20 bohål.
Rolf
    
  
      2018-05-19 10:38
Drygt 2200 vitkindade gäss sträckte mot norr vid Bokholmen mellan kl 5 och 8.
Bernt
    
  
      2018-05-18 20:01
2018-05-18: Hölminge fm. Vitkindad gås ca. 70, str. Lärkfalk 1, och en småvessla följer stenmuren.
Conny
    
  
      2018-05-16 18:06
180516 Målaskogsberg kl 09:00 1 adult mindre flugsnappare sitter och sjunger utmed slingan.
Roger o Kerstin
    
  
      2018-05-12 15:34
180512
Bokholmen,Bolmen: Vitkindad gås 80+50 str, ejder 8, sjöorre 8, bläsand 1, småskrake 4, knölsvan 1 par, smålom 3, storlom 3, fiskgjuse 1, sparvhök 1, brun kärrhök 1, dvärgmås 3, silvertärna 173 str, SMÅTÄRNA 2 str, strandskata 1, rödbena 1, ROSKARL 1 rast och gulärla 3 str.
Emil, Bernt och Jonas
    
  
      2018-05-12 13:54
Nu är listan på Vårfåglar komplett. Läs och begrunda.
Tack alla observatörer.
Rolf
    
  
      2018-05-11 19:10
180511
Färjansö 04.15-12.30: En DUBBELBECKASIN stöttes vid ett par tillfällen i kort gräs på östra delen av maden. Trevlig obs! Dessutom fanns en rastande rödstrupig piplärka i vätan på madens västra sida.
I övrigt noterades bl.a vitkindad gås 764 str, knölsvan 6, sångsvan 2, vigg 5, stjärtand 1, havsörn 1, bivråk 1, glada 4, fiskgjuse 3, lärkfalk 2, brushane 3, grönbena 10, rödbena 2, storspov 1, svarttärna 3, göktyta 1 sj, sävsångare 1 sj och mindre hackspett hörd.
Emil och Jonas
    
  
      2018-05-10 19:10
180510
En flitigt sjungande BRANDKRONAD KUNGSFÅGEL upptäcktes i granskogen nedanför Rönnbacka,Bolmsö kl 11.30. Fågeln sågs och hördes i området tills jag lämnade lokalen 90 minuter senare.
Dessutom sjöng en 2k-hanne mindre flugsnappare på Stenudden,Bolmen på eftermiddagen.
Jonas
    
  
      2018-05-10 19:07
180510
Bokholmen,Bolmen 04.15-09.15: Vitkindad gås 14 str, ejder 3, svärta 1, skedand 5, vigg 9, småskrake 6, smålom 2, storlom 2, havsörn 1, fiskgjuse 2, strandskata 1, silvertärna 34 str, svarttärna 6 str, gulärla 7 str och orre hörd.
Bernt, Emil, och Jonas
    
  
      2018-05-10 13:09
10st backsvalor grustaget i berghem
kent
    
  
      2018-05-10 11:07
2018-05-10: idag kl:11 kom tornseglaren till Hölminge. Dessutom är det fyra ekorrungar i starholken.
Conny
    
  
      2018-05-09 20:48
180509
Djurstorp 18.15-20.00: Minst 23 svarttärnor sågs födosöka över Gorrsundet i kvällningen.
Emil och Jonas