Obsbok för Ljungby Fågelklubb

      2019-10-12 17:58
191012
Jättabron 06.45-11.00 med Emil: Havsörn 2, fjällvråk 1, ormvråk 1, röd glada 2, sparvhök 7 str, duvhök 2, bläsand 27 str, småskrake 8, dvärgbeckasin 1, skärpiplärka 1 rast, forsärla 3, steglits 8, gransångare 1, lappsparv 1 rast och bergfink minst 5000 över Norrnäsudd.
Össlöv 11.45-14.00 Pilgrimsfalk 1 ad, stenfalk 1, ormvråk 4, röd glada 3, sparvhök 4 str, sångsvan 4, storskarv 26 str, sånglärka 50, hämpling 75, steglits 7 och stare 25.
Erikstad 14.15-16.00: Ägretthäger 1, gråhäger 2, havsörn 2, röd glada 1, duvhök 1, sparvhök 1, ormvråk 2, knölsvan 1 par, sångsvan 1 par, brushane 1 str, sädesärla 1 och forsärla 1.
Jonas
    
  
      2019-10-12 16:28
191012
Huliesjön 07.10-12.30: Kungsörn 1 juv str, pilgrimsfalk 1 jagande, stenfalk 1 rast, fiskgjuse 1 str, röd glada 1, ormvråk 1 str, sparvhök 1, grågås 48 str, sångsvan 2 ad 1 juv rast, storskarv 7 str, bläsand 5 rast + 21 str, varfågel 1, dubbeltrast 1, rödvingetrast 1, skäggmes 6.
Anders P
    
  
      2019-10-09 14:42
191009
Huliesjön 07.00-11.15: Kungsfiskare 1, skäggmes hördes, bläsand 46 str + 9 rast, stjärtand 2 str, kricka 4, gräsand 27, knipa 21, sångsvan 2 ad 1 juv, sparvhök 1 juv, enkelbeckasin 1, varfågel 1, stare 14 str, dubbeltrast 4.
Anders P
    
  
      2019-10-05 18:32
191005
Färjansö 06.30-16.00: Kungsörn 1 ung, havsörn 4, ormvråk 175 str, fjällvråk 13, röd glada 3, fiskgjuse 1, blå kärrhök 9, brun kärrhök 1, duvhök 1, sparvhök 32 str, stenfalk 2, grågås 600 rast+104 str, vitkindad gås 40 str, sångsvan 9, knölsvan 2, storskarv 134 str, snatterand 1 par, bläsand 1, kricka 6, brunand 1, småskrake 1, vattenrall hörd, trana 1280 str, gråhäger 3, tofsvipa 150, enkelbeckasin 7, dvärgbeckasin 1, ringduva 4950 str, skogsduva 4, sånglärka 69 str, trädlärka 3, sädesärla 1, stare 53, hämpling 4, stenknäck 4, skäggmes 8 och mindre hackspett hörd
Jonas
    
  
      2019-10-03 18:35
191003 kl 13:20-15:30 Åby: 5330 tranor sträckte mot söder. ( 17 flockar)
Roger och Kerstin
    
  
      2019-10-03 16:08
191003
Vittaryds Nygård 14.00 - 15.30: trana fyra sträckande flockar om totalt ca 420 ex, ormvråk 94 ex sträckande och en stationär, skarv 1.
Dan Rapp
    
  
      2019-09-29 19:20
190929
Jättabron 06.30-11.00: Gråhakedopping 2 rast, pilgrimsfalk 1, stenfalk 1, blå kärrhök 1, sparvhök 1, havsörn 1, svärta 3, sjöorre 1, kricka 2, storlom 6, gråhäger 2, enkelbeckasin 1, sädesärla 10, forsärla 3, sånglärka 22 str och skärpiplärka 4 rast.
Dåligt sträck i tidvis mycket dåligt väder.
Emil och Jonas
    
  
      2019-09-29 13:51
Nedanstående blev fel.
Stefan E
    
  
Berghem Verona      2019-09-29 12:10
Ung aftonfalk sitter på en elledni g i riktning mot ån.
Stefan E
    
  
      2019-09-28 18:54
190928
Trotteslöv 14.00-16.00: Kungsörn 1 subad, röd glada 6, ormvråk 7, blå kärrhök 1, duvhök 1, sparvhök 3, tornfalk 3, sångsvan 2, gräsand 150, stjärtand 1, trana 200, sånglärka 120, ängspiplärka 50, gransångare 1, buskskvätta 1 och hämpling 20.
Jonas
    
  
      2019-09-28 18:48
190928
Färjansö 06.15-12.30: Dis och dimma gjorde det svårskådat under morgonen. Bland det som sågs kan nämnas prutgås 26 str, grågås 150, knölsvan 2, sångsvan 4, storskarv 109 str, bläsand 2, havsörn 2, röd glada 1, brun kärrhök 1, blå kärrhök 1, duvhök 1, fjällvråk 1, gråhäger 1, enkelbeckasin 50, större strandpipare 1, kärrsnäppa 2, ängspiplärka 270, gransångare 2, rörsångare 2, steglits 2 och stenknäck 1.
Emil och Jonas
    
  
      2019-09-27 18:48
190927
Toftaholm 12.20-13.20: Havsörn 1, fiskgjuse 1, duvhök 1, svärta 6, sjöorre 5 och kricka 6.
Sölvshall 13.30-14.45 med Emil: En flock med 9 smålommar rastade i regnet. Dessutom sjöorre 9, svärta 4, storlom 1, storskrake 47, fiskgjuse 1 och större korsnäbb 1.
Jonas
    
  
      2019-09-21 19:12
190921
Färjansö 06.00-14.30: Havsörn 1, röd glada 4, fjällvråk 1, ormvråk 52 str, blå kärrhök 4, brun kärrhök 1, duvhök 1, sparvhök 25 str, tornfalk 3, stenfalk 3, storskarv 51 str, grågås 250, bläsand 7, vigg 1, trana 45 str, gråhäger 2, enkelbeckasin 40, dvärgbeckasin 2, tofsvipa 60 str, sparvuggla hörd, trädlärka 1, gulärla 1, ängspiplärka 200 rast+200 str, trädpiplärka 5, rödstrupig piplärka 1, ladusvala 186 str, gransångare 3, lövsångare 1, steglits 14, hämpling 5 och stare 21.
Kent Öhrn, Krister, Emil och Jonas
    
  
      2019-09-18 20:25
190918
Trotteslöv 16.30-18.15: En blåhake rastade i en dikesren.
I övrigt bl.a blå kärrhök 1 hanne, ormvråk 2, röd glada 1, sparvhök 1, tornfalk 1, stenfalk 1, sångsvan 2, trana 180, sånglärka 20, buskskvätta 4, rödstjärt 1 och hämpling 50.
Jonas
    
  
      2019-09-17 19:54
190917 kväll
Sölvshall : Svärta 8 och storlom 5.
Toftaholm: Pilgrimsfalk 11, stenfalk 1, havsörn 1, sparvhök 1 och gråhäger 1.
Össlöv: Blå kärrhök 1, röd glada 2, ormvråk 3, trana 520 och skogsduva 1.
Jonas
    
  
      2019-09-17 19:37
190917 Össlöv kl 10:00 -11:00 bl a Trana 870 rast, en av tranorna var ringmärkt, ormvråk 3, röd glada 2.
Sommarsäte kl 14:30 - 16:30 sträckande fåglar: trana 25, ormvråk 26, blå kärrhök 1 hanne, stäpphök 1 1K, Rastande fåglar: Hämpling ca 40, sånglärka 10, trana 286, duvhök 2, röd glada 2.
Veka gård:rastande fåglar: Lappsparv 1, sädesärla ca 100, ängspiplärka 30, stenskvätta 10, 1 fiskgjuse mot söder.
Roger och Kerstin
    
  
      2019-09-14 19:11
190914
Färjansö 05.45-14.15: STÄPPHÖK 1 1k mot söder kl 11.30, brun kärrhök 4, blå kärrhök 2, havsörn 4, fiskgjuse 1, röd glada 4, bivråk 4 str, ormvråk 14 str, sparvhök 13 str, duvhök 1, pilgrimsfalk 1, lärkfalk 1, tornfalk 5 str, knölsvan 1 par, grågås 400, storskarv 97 str, storlom 2, bläsand 10, snatterand 3, svärta 8 str, småskrake 3 str, ägretthäger 1, gråhäger 1, tofsvipa 50, ljungpipare 25 str, brushane 2, enkelbeckasin 30, mindre hackspett hörd, sädesärla 88 str, gulärla 6 str, ängspiplärka 145, nötskrika 120 str(!), gransångare 2 samt kattuggla hörd.
Össlöv/Trotteslöv 16.00-17.30: Vaktel 2 stöttes på stubbåker i nordöstra Trotteslöv, röd glada 6, ormvråk 6, blå kärrhök 1, fiskgjuse 1, tornfalk 2, lärkfalk 1, stenfalk 1, sångsvan 2, gräsand 150, vigg 1, stenskvätta 8, sånglärka 30 och skogsduva 3.
Jonas
    
  
      2019-09-13 17:35
190913
Toftaholm 12.20-14.40: Pilgrimsfalk 1 ad, tornfalk 1, lärkfalk 1, havsörn 1, röd glada 3, fiskgjuse 3, sparvhök 2, grågås 330, gråhäger 2, trana 22 str, gulärla 60 och rödstjärt 1.
Jonas
    
  
      2019-09-12 20:20
190912
Erikstad 16.40-18.00: Brunand 2, sångsvan 1, havsörn 1, fiskgjuse 3, blå kärrhök 1, stenfalk 1, tornfalk 1, gråhäger 2 och tofsvipa 50.
Jonas
    
  
      2019-09-08 18:55
190908
Toftaholm 05.30-12.00: Kungsörn 1 ung mot söder kl 11.50, havsörn 1, bivråk 19 str, röd glada 2, fiskgjuse 6, brun kärrhök 5, blå kärrhök 1, STÄPPHÖK 1 ad hanne mot söder kl 08.57, sparvhök 12, tornfalk 10, lärkfalk 2, stenfalk 1, AFTONFALK 1 1k mot söder kl 06.50, grågås 570, knölsvan 1 par, stjärtand 10, bläsand 73 str, kricka 61 str, storskrake 14, storlom 5, smålom 2 str, storskarv 423 str, trana 215 str, ägretthäger 1, gråhäger 20, tofsvipa 74, brushane 1, skrattmås 11 str, havstrut 2, gulärla 34 str, sädesärla 69 str och hämpling 5.
I efterhand fick vi veta att den adulta stäpphökshannen också setts vid Osudden, ca 15 km längre norrut i sjön, på sin väg söderut. Detta ger fågeln en sträckhastighet på ca 40 km/h.
Emil och Jonas
    
  
      2019-09-08 18:35
190908 Kl 09:00 - 12:00 Fälten söder om missionshuset i Sommarsäte.
Sträckande fåglar: Aftonfalk 1 ung, pilgrimsfalk 1 ung, bivråk 11, sparvhök 5, tornfalk 5, fiskgjuse 2, brun kärrhök 1, trana 41. Stationära fåglar: Ormvråk 4, steglits 1, röd glada 3.
Roger och Kerstin
    
  
      2019-09-06 19:58
190906
Toftaholm 12-15-14.15: En ung aftonfalk sträckte förbi på närhåll kl 12.37. I övrigt havsörn 1, röd glada 2, brun kärrhök 2, fiskgjuse 1, tornfalk 4, storskarv 49 str, gråhäger 3, tofsvipa 80 och ljungpipare 4.
Össlöv/Trotteslöv 14.30-17.00: Röd glada 13, duvhök 1, brun kärrhök 1, tornfalk 2, lärkfalk 1, storspov 1, stenskvätta 35 och hämpling 25.
Jonas
    
  
      2019-09-05 19:44
190905
Erikstad 16.40-18.30: Ägretthägern var kvar vid hamnen, dessutom en överflygande rödstrupig piplärka.
I övrigt bl.a havsörn 1, fiskgjuse 2, röd glada 2, brun kärrhök 1, tornfalk 2, lärkfalk 1, sångsvan 1, bläsand 2, havstrut 1, fisktärna 3 och gulärla 1.
Jonas
    
  
      2019-09-03 20:41
190903
Erikstad 16.45-18.00: En ägretthäger fanns vid hamnpiren. Dessutom tre kustpipare mot söder, annars lugnt..
Jonas
    
  
      2019-09-03 13:54
190903 10.00 - 11.30

Toftaholm:
Sträckande: storskarv 36 + 31 ex, bivråk 2, lärkfalk 1.
Stationära: havsörn 2 (ad & juv), fiskgjuse 2, tornfalk 1, ormvråk 1, grågås 26, storskarv 3, kricka 3, gräsand 20, gråtrut 2, fiskmås 3, stenskvätta 1.
Dan Rapp