Obsbok för Ljungby Fågelklubb

      2018-10-16 22:35
2018-10-16
Torget, södra delen av sjön Vidöstern på fm:
Havsörn 2 gamla, bläsänder 4 rastande, storskrakar 12, knipa 2, skäggdopping 4, stenknäck 2, sidensvans läte, häger 1, grågäss 30 mot söder.
Dan Rapp
    
  
      2018-10-14 18:48
181014
Toftaholm 06.45-10.00: Ägretthäger 3 ex mot söder kl 08.30, grågås 520, knölsvan 6, skäggdopping 22, gräsand 160, bläsand 7, stjärtand 3, vigg 2, salskrake 1, havsörn 1, skogsduva 1, ringduva 460 str, stare 94 str, forsärla 1 och vinterhämpling 9.
Rönnbacka/Stenudden,Bolmsö 11.30-15.30: Havsörn 2, sparvhök 7 str, småskrake 14, skäggdopping 8, skogsduva 1, steglits 4 och skäggmes 2 i det lilla vasspartiet innanför piren på Stenudden.
Jonas
    
  
Södra Ljunga      2018-10-13 21:28
En varfågel NV Ljungasjön.
Stefan och Annica
    
  
      2018-10-13 20:36
2018-10-13: Hembygdsparken Ljungby . Amiral, 1.
Conny
    
  
      2018-10-13 18:36
181013
Össlöv 14.00-16.30: Kungsörn 1 ung, fjällvråk 1, ormvråk 9, röd glada 3, ringduva 330 str, skogsduva 5, turkduva 7, stare 30, ängspiplärka 70, sånglärka 10, vinterhämpling 5, hämpling 12 och råka 1.
Jonas
    
  
      2018-10-13 18:34
181013
Färjansö 06.30-13.15: Ägretthäger 1, havsörn 2, röd glada 1, fjällvråk 2, ormvråk 18 str, sparvhök 11 str, duvhök 1, gräsand 50, stjärtand 2, bläsand 5, bläsgås 2, grågås 300, storlom 1, knölsvan 1, gråhäger 2, tofsvipa 54, dvärgbeckasin 2, enkelbeckasin 10, ringduva 1550 str, skogsduva 16 str, varfågel 1, stare 475 str, sädesärla 1, ladusvala 1, sånglärka 28 str, trädlärka 1, vinterhämpling 11, steglits 2 och skäggmes 5.
Abrahamsgård,Dörarp 13.20: Blå kärrhök 1 hona.
Emil och Jonas
    
  
      2018-10-12 17:38
181012
Toftaholm 12.30-15.00: Ägretthäger 1, gråhäger 2, havsörn 1, röd glada 2, grågås 350, bläsgås 3, gräsand 200, stjärtand 1, skäggdopping 13, tofsvipa 70, stare 50, skogsduva 4, sånglärka 13 och steglits 11.
Os,Flåren 15.15-16.00: Bläsand 186, gräsand 35, kricka 2, skäggdopping 8, blå kärrhök 1, röd glada 2 och sparvhök 1.
Jonas
    
  
      2018-10-08 21:38
Huliesjön sön 181007 15:30 - 16:30:

1 havsörn 1K, 24 sträckande vitkindade gäss, 100 rastande tofsvipor, ca 250 tranor mot söder, 4 ormvråkar, 1 stare, 3 hägrar, 80 krickor.
Dan Rapp, Märta Rapp, Anita Bengtsson
    
  
      2018-10-07 20:50
Gölsjömyren. 18-10-07: fm. En havsörn över myren, senare en kungsörn. Blåkärrhök 1, sparvhök 2, och varfågel 1.
Conny
    
  
      2018-10-07 20:25
181007
Rönnbacka/Stenudden,Bolmsö 13.30-17.00: Pilgrimsfalk 1 1k str, stenfalk 1, havsörn 1, röd glada 7, ormvråk 39 str, blå kärrhök 1, duvhök 1, sparvhök 7 str, trana 390 str, drillsnäppa 1, ringduva 550 str, skogsduva 3, sädesärla 1 samt skärpiplärka 1 rast längst ut på piren på Stenudden.
Jonas
    
  
      2018-10-07 20:23
181007
Toftaholm 06.30-12.00: Pilgrimsfalk 1 1k, havsörn 2, fiskgjuse 2, röd glada 1, ormvråk 134 str, fjällvråk 1, duvhök 1, sparvhök 22 str, blå kärrhök 2, brun kärrhök 1, tornfalk 2, stenfalk 1, gräsand 130, bläsand 3, sjöorre 4, grågås 382 str, sädgås 3, spetsbergsgås 2, knölsvan 3, gråhäger 2, tofsvipa 73, ljungpipare 1, ringduva 5730 str, stare 16, sädesärla 4, forsärla 2, vinterhämpling 4 och steglits 3.
Emil och Jonas
    
  
      2018-10-06 19:43
181006
Två unga pilgrimsfalkar jagade ringduvor vid Os, Flåren på eftermiddagen. Dessutom en kungsfiskare på samma plats.
Jonas
    
  
      2018-10-06 19:42
181006
Färjansö 06.15-13.15: Tidvis svårskådat i dis och drivregn, bland det som ändå sågs kan nämnas bergand 1 par, bläsand 2, salskrake 1, spetsbergsgås 8 str, knölsvan 1 par, skäggdopping 15, storlom 1, havsörn 2, fiskgjuse 1, brun kärrhök 1, blå kärrhök 2, duvhök 1, fjällvråk 2, stenfalk 1, gråhäger 4, tofsvipa 60, större strandpipare 1, dvärgbeckasin 3, enkelbeckasin 11, ringduva 1000, sånglärka 4, ängspiplärka 130 str, stare 50, sädesärla 6, gulärla 1, ladusvala 1, vinterhämpling 15, gråsiska 4, steglits 1, stenknäck 1 och varfågel 1.
Sölvshall 13.30-14.00; Havsörn 2, smålom 2 och storlom 11.
Krister, Emil och Jonas
    
  
      2018-10-05 17:37
181005 e.m
Toftaholm: Ägretthäger 1 lyfte från vassen norr om campingbryggan och flög ut mot Färjansö, fjällvråk 1, röd glada 1, fiskgjuse 1, sångsvan 5, skäggdopping 11, tofsvipa 70, stare 18 och sädesärla 6.
Sölvshall: Svärta 16 och storlom 1.
Jonas
    
  
      2018-10-04 23:37
181004
Vittaryds Nygård: en rastande dvärgbeckasin och fyra dubbeltrastar.
Dan Rapp
    
  
Bolmstad      2018-10-04 12:32
En ägretthäger och en gråhäger stod på revet söder om Bolmstad hamn.
Stefan E
    
  
      2018-10-01 18:56
181001 En berglärka rastade på reveln i Exen under förmiddagen.Vid Öje sågs en svart rödstjärt.
Roger och Kerstin
    
  
      2018-09-30 18:49
180930
Rönnbacka/Stenudden, Bolmsö 12.00-15.30: Pilgrimsfalk 1 1k, fjällvråk 2, röd glada 2, storskarv 90, storlom 12, skäggdopping 5, gråhäger 2 samt skärpiplärka 2 rast på udden söder om sommarstugan på Stenudden.
Hov,Bolmsö 16.00: Spetsbergsgås 2 rast.
Jonas
    
  
      2018-09-30 18:46
180930
Jättabron 06.00-10.45: Havsörn 3, fiskgjuse 1, röd glada 2, blå kärrhök 1 honf, bläsand 58, stjärtand 5, brunand 3, småskrake 12, storlom 1, gråhäger 3, större strandpipare 1, kärrsnäppa 1, dvärgbeckasin 1, skrattmås 4, gråsiska 1, ladusvala 6, sädesärla 5 och stenskvätta 1.
Bernt, Emil, och Jonas
    
  
      2018-09-29 17:26
180929
Färjansö 05.50-13.00: Ägretthäger 1 rast, svärta 3, bläsand 34, snatterand 1, stjärtand 1, gräsand 100, kricka 70, storlom 1, storskarv 70 str, havsörn 3, glada 2, brun kärrhök 1, duvhök 1, fjällvråk 3, tornfalk 4, ljungpipare 1, större strandpipare 1, tofsvipa 120, dvärgbeckasin 1, enkelbeckasin 12, skrattmås 2, sånglärka 56 str, trädlärka 2, ladusvala 66 str, SKÄRPIPLÄRKA 1, ängspiplärka 390 str, forsärla 1, svart rödstjärt 1 honf (Ny art för lokalen!), gransångare 2, varfågel 1, stare 90 str, bo/bergfink 4400 str, hämpling 72 str, steglits 1, stenknäck 1 samt lappsparv 1 str.
Dessutom hördes såväl kattuggla som sparvuggla på lokalen innan gryningen.
Emil och Jonas
    
  
      2018-09-24 15:20
180924 Kl 08:40 - 14:15 Össlöv .
Sträckande fåglar:
Storskarv 167, havsörn 1, sparvhök 5, ormvråk 49, tornfalk 7, trana 2201, ringduva 770, ladusvala 3.
Stationära fåglar: Röd glada 10, brun glada 1 1K, duvhök 2, steglits 1
Roger och Kerstin
    
  
      2018-09-23 18:53
180923
Jättabron 06.00-12.00: En ung STÄPPHÖK sträckte söderut kl 09.45. I övrigt kan nämnas prutgås 2, grågås 46 str, storskarv 136 str, svärta 4, stjärtand 3, småskrake 3, storlom 4, havsörn 6, fiskgjuse 1, glada 1, brun kärrhök 1, ormvråk 23 str, bivråk 3 str, sparvhök 7 str, tornfalk 9 str, trana 58 str, gråhäger 6, kärrsnäppa 3, ljungpipare 3, storspov 1, bo/bergfink >2500 str, ängspiplärka 275 str, forsärla 2, sädesärla 68 str, stenskvätta 7, dubbeltrast 8 samt SKÄRPIPLÄRKA 1 rast längst ut på "pirspetsen".
Rönnbacka,Bolmsö 13.30-16.30: Trana 1960 str, pilgrimsfalk 1 1k, lärkfalk 3, tornfalk 2, havsörn 4, duvhök 1, sparvhök 8 str, ormvråk 38 str, fiskgjuse 3, glada 1, småskrake 6, storskrake 50, storlom 8, storskarv 71 str, kustpipare 1 str och steglits 1.
Jonas
    
  
      2018-09-22 18:39
180922
Össlöv/Trotteslöv 12.30-15.30: En Brun glada höll till stationärt tillsammans med minst 13 röda glador i området runt bystugan. I övrigt bl.a pilgrimsfalk 1 1k, tornfalk 7, lärkfalk 1, ormvråk 12 str, bivråk 2 str, fiskgjuse 1, trana 150, tofsvipa 75, ljungpipare 1, skogsduva 1, stare 50, nötkråka 1, ängspiplärka 60 och rödstrupig piplärka 1.
Jonas
    
  
      2018-09-22 18:34
180922
Jättabron 06.15-12.00: Havsörn 9 sedda samtidigt!, fiskgjuse 2, ormvråk 8 str, bivråk 1, glada 1, brun kärrhök 1, sparvhök 4, tornfalk 11 str, lärkfalk 3, stenfalk 1, grågås 19 str, bläsand 11, stjärtand 10, småskrake 4, storlom 6, häger 2, gluttsnäppa 1, småsnäppa 1 str, kärrsnäppa 3, fisktärna 4, skogsduva 1, ladusvala 18 str och sädesärla 44 str.
Krister, Emil och Jonas
    
  
      2018-09-17 14:32
180917 Kl 10:15 - 12:00 Huliesjön
Rastande fåglar bl a Gräsand 22, kricka 40, stjärtand 1, bläsand 10, större strandpipare 2, tofsvipa 80, häger 3.
Sträckande fåglar: Bivråk 1, tornfalk 4, sparvhök 3, lärkfalk 1, röd glada 1, brun glada 1, ormvråk 5.
Roger, Kerstin, Conny