Obsbok för Ljungby Fågelklubb

      2019-03-24 19:23
190324
Bolmsöbron 10.30; En utter sågs simmande norr om bron.
Rönnbacka/Stenudden 11.00-15.30: Pilgrimsfalk 1 2k mot norr kl 14.10, havsörn 2, röd glada 2, ormvråk 36 str, sparvhök 3 str, salskrake 7, småskrake 1 par, bläsgås 3, storskarv 18, trana 314 str, ringduva 280 str, sädesärla 1, bergfink 2 och gransångare 1 sj.
Jonas
    
  
      2019-03-24 19:19
190324
Bokholmen,Bolmen 05.30-10.00: Ejder 1 hanne, bläsand 58 str, stjärtand 1 hona, småskrake 1 hanne, vitkindad gås 1, sångsvan 43 str, storlom 1, skäggdopping 1, storskarv 36 str, ormvråk 3 str, gråhäger 1, trana 18, skrattmås 56 str, havstrut 2, forsärla 1 och sädesärla 2.
Bernt och Jonas
    
  
      2019-03-23 19:10
190323
Färjansö 05.30-13.15: Större delen av maden är översvämmad. Detta, i kombination med dis och tidvis hård vind under morgonen, gjorde att utbytet blev magrare än förväntat.
Bland det som ändå sågs kan nämnas havsörn 4, röd glada 4, duvhök 1, spetsbergsgås 3, sädgås 5, grågås 70 str, bläsgås 24, knölsvan 1 par, sångsvan 16 str, salskrake 6, skäggdopping 7, gråhäger 1, storspov 2, enkelbeckasin 2, tofsvipa 40, havstrut 21, ringduva 1350 str, skogsduva 2, trädlärka 1, SKÄRPIPLÄRKA 1, stare 500, dubbeltrast 13, rödvingetrast 27, varfågel 1, steglits 2 och mindre hackspett 1 trum.
Emil och Jonas
    
  
Lagan      2019-03-22 23:15
Ett par knipor dök i Ringbadet.
Stefan och Annica
    
  
      2019-03-22 23:12
Fel kraftverk. Forsärlorna var i Åby inte vid Bro kraftstation.
Stefan E
    
  
      2019-03-22 20:45
190322
Toftaholm 12.00-15.00: Havsörn 4, fiskgjuse 1, ormvråk 38 str, röd glada 2, bläsgås 60 rast+52 str, sädgås 2, spetsbergsgås 2, knölsvan 2 par, skäggdopping 14, trana 197 str, havstrut 2, skrattmås 150, tofsvipa 100, ringduva 100, skogsduva 1, hämpling 1 och ängspiplärka 1.
Trotteslöv/Össlöv 15.15-16.30: Sångsvan 15, röd glada 5, skogsduva 1, sånglärka 15 och vinterhämpling 4.
Jonas
    
  
      2019-03-22 17:11
2019-03-22: Näs Ljungby. En vacker sorgmantel i solvärmen. Och ett par mindre fjärilar som jag inte kunde artbestämma med säkerhet.
Conny
    
  
      2019-03-20 21:20
190320
Toftaholm 16.30-17.45: En sädesärla rastade nedanför obsplatsen. Dessutom sågs bl.a spetsbergsgås 2, sädgås 1, bläsgås 52, sångsvan 3, salskrake 3, havsörn 1, röd glada 2, trana 44 str, gråhäger 1, strandskata 1, skäggdopping 2, storskarv 17, havstrut 1, skrattmås 100, dubbeltrast 1 och sävsparv 1.
Jonas
    
  
      2019-03-19 16:35
Huliesjön. Mindre hackspett vid parkeringen, stjärtmes och dubbeltrast vid stora vägen. Forsärla och sävsparv vid sjön.
Bro kraftstation. Tre forsärlor for runt och uppvaktade varandra.
Stefan E
    
  
      2019-03-17 19:08
190317
Rönnbacka,Bolmsö 11.00-15.30: Mindre sångsvan 14 str, sångsvan 143 str, grågås 84 str, bläsgås 7, storskrake 23, skäggdopping 1, storskarv 25, havsörn 3, röd glada 3, ormvråk 65 str, duvhök 1, sparvhök 1, skrattmås 6, havstrut 2, dubbeltrast 6, bofink 10 och bergfink 1.
Jonas
    
  
      2019-03-16 18:09
190316
Färjansö 05.50-13.00: Rördrom 1 sp, mindre sångsvan 1 ad str, sångsvan 14 rast +85 str, knölsvan 1, grågås 342 str, bläsgås 33, sädgås 3, gräsand 300, stjärtand 1, bläsand 3, kricka 17, salskrake 12, havsörn 3, röd glada 5, ormvråk 4 str, blå kärrhök 1, sparvhök 2, trana 29 str, gråhäger 1, storskarv 33 str, skrattmås 1, havstrut 2, tofsvipa 150, enkelbeckasin 4, dvärgbeckasin 1, större strandpipare 1, sånglärka 24 str, ängspiplärka 2, sidensvans 18, hämpling 1, sävsparv 3 och snösparv 1.
Jonas
    
  
      2019-03-15 20:17
190315 e.m
Toftaholm: Snatterand 1 par, stjärtand 1 hanne, gräsand 270, kricka 4, storskrake 14, salskrake 10, bläsgås 40, havsörn 2, ormvråk 3 str, röd glada 1, duvhök 1, storskarv 30, skäggdopping 11, trana 3, gråhäger 5, skogsduva 5 oich varfågel 1.
Össlöv/Trotteslöv med Emil: Sångsvan 17, trana 14, röd glada 2, tofsvipa, 115, gråtrut 1, stare 100, sånglärka 50, vinterhämpling 8, hämpling 5 och snösparv 7.
Jonas
    
  
      2019-03-13 19:03
190313 Trotteslöv: Sädgås 2, grågås 50, trana 2, ormvråk 5, sävsparv 1, röd glada 1, vinterhämpling 1, snösparv 6, sånglärka 10, trädlärka 4.
Roger och Kerstin
    
  
      2019-03-10 17:48
190310
Toftaholm 06.10-11.10: Mindre sångsvan 12 str, sångsvan 128 str, grågås 64 str, bläsgås 35, salskrake 1 hanne, stjärtand 1 hanne, vigg 1 hanne, havsörn 3, ormvråk 19 str, röd glada 5, skäggdopping 2, storskarv 55, gråhäger 1, trana 8, tofsvipa 50, havstrut 2, gråtrut 4, fiskmås 1, skogsduva 3, sånglärka 2 och ängspiplärka 1.
Emil och Jonas
    
  
      2019-03-09 22:14
190309
Toftaholm 06.10-10.00: Mindre sångsvan 3 ad str, sångsvan 88 str, knölsvan 5, sädgås 31 str, bläsgås 47, gräsand 150, salskrake 1 par, skäggdiopping 5, havsörn 4, ormvråk 4 str, röd glada 1, duvhök 1, trana 1, gråhäger 2, storskarv 7, tofsvipa 20, havstrut 2, gråtrut 4, fiskmås 2, sånglärka 13 str, dubbeltrast 4 och sävsparv 1.
Trotteslöv/Össlöv 10.20-11.00: Röd glada 3, sångsvan 8, trana 1, tofsvipa 380, skogsduva 1, stare 100 och sånglärka 100.
Södra Ljunga 11.15-13.00: Bläsgås 182, sädgås 3, grågås 375, kanadagås 180, sångsvan 28, trana 4, röd glada 2, kricka 33, tofsvipa 160, havstrut 1 och sävsparv 1.
Stensjöholm 13.15: Trana 12, gräsand 180, sångsvan 8, tofsvipa 65, sånglärka 70 och trädlärka 1.
Jonas
    
  
      2019-03-08 20:01
130308 e.m
Toftaholm: Två gravänder flög mot nordost kl 12.50. I övrigt bl.a havsörn 2, röd glada 2, duvhök 1, sångsvan 8, bläsgås 29, gräsand 100, storskrake 14, salskrake 3, skäggdopping 3, storskarv 15, trana 2, tofsvipa 84, havstrut 1, gråtrut 10, ringduva 30, skogsduva 2, råka 1 och ängspiplärka 1.
Össlöv/Trotteslöv: Röd glada 2, sädgås 3, sångsvan 18, trana 6, tofsvipa 290 och sånglärka 100.
Jonas
    
  
      2019-03-06 10:12
2019-03-06. Söder om ljungasjön, 2, skrattmåsar rastar.
Conny
    
  
      2019-03-02 18:23
190302
Bokholmen,Bolmen 06.15-07.30: Bläsgås 14, storskrake 8, havstrut 1 och gråtrut 8.
Södra Ljunga 08.00-11.45: Bläsgås 138, sädgås 61, grågås 200, vitkindad gås 1, kanadagås 200, sångsvan 29 str, bläsand 2 par, gräsand 120, kricka 20, röd glada 3, ormvråk 4, storskarv 4 str, trana 7, tofsvipa 205, ljungpipare 2, dubbeltrast 1, björktrast 50, stare 50 och sånglärka 120.
Stensjöholm 12.00: Sångsvan 10, bläsgås 1, sädgås 3, vitkindad gås 1, trana 2, tofsvipa 75 och ormvråk 1.
Toftaholm 14.15-15.45: Havsörn 1, röd glada 1, gräsand 350, stjärtand 2, storskrake 14, salskrake 7, sångsvan 4, bläsgås 6, skäggdopping 9, storskarv 6, tofsvipa 69, björktrast 8 och snösparv 1.
Emil och Jonas
    
  
      2019-03-02 15:32
190302
Toftaholm 06.45-12.00: Snösparv 3, havsörn 1 ung, bläsgås 6, grågås 35, kanadagås 160, sångsvan 4 rast + 9 str, gräsand 150, stjärtand 1 hanne, kricka 11 hannar 3 honor, storskarv 12, skäggdopping 4, tofsvipa 100, häger 1, kattuggla 1 sp, röd glada 1, gråtrut 2, havstrut 2, björktrast 7, varfågel 1, salskrake 6.
Anders P
    
  
      2019-03-01 20:08
190301
Toftaholm 12.00-14-15: Pilgrimsfalk 1 ad mot norr kl 13.20, havsörn 3, ormvråk 12 str, röd glada 1, duvhök 1, sångsvan 4, gräsand 150, vigg 1 par, knipa 25, skäggdopping 10, trana 1, storskarv 2, tofsvipa 32, gråtrut 4, kattuggla 1 sp (mitt på blanka eftermiddagen!), stare 2, dubbeltrast 1 och varfågel 1.
Össlöv 15.00-16.30: Havsörn 1, ormvråk 4, sångsvan 24, trana 5, tofsvipa 150, gråtrut 7, sånglärka 13 och stare 1.
Jonas
    
  
      2019-02-26 19:02
Bräkentorp på morgonen som är spegelblank. Några grågäss och kanadagäss, 2, storskrake. Dessutom 6 danskar som tydligen spelar in en film om sjön.
Conny
    
  
      2019-02-26 15:22
190226
Ljungasjön 07.15-11.30: Bläsgås 119 rast, sädgås 83 rast, knölsvan 2 ad, sångsvan 1 ad, bläsand 1 hona, kricka 9 hannar 3 honor, röd glada 2, ormvråk 1, trana 2, tofsvipa 1, sånglärka ca 20 str, stare 5.
Hans-Gösta och Anders P
    
  
      2019-02-25 10:45
25/2/2019: S-ljunga från att har varit 100 -tals gäss söder om ljungasjön i lördags var näst intill tomt idag, Förutom ett par nyanlända tranor .
Conny
    
  
      2019-02-24 20:33
190224
Toftaholm 06.30-11.00: Havsörn 4, ormvråk 3, röd glada 2, knölsvan 4, sångsvan 326, "tundrasädgås" 13, sädgås 2, bläsgås 28, grågås 160, kanadagås 275, vitkindad gås 4, gräsand 120, kricka 5, salskrake 6, storskrake 25, gråtrut 2, tofsvipa 23, stare 2 och sånglärka 15 str.
Krister, Emil och Jonas
    
  
Ljungby      2019-02-24 19:09
24 Feb 2019
Kl 06.30-08.15 Skärsjömaden.
Sångsvan 12, Korp 2, Tofsmes 1, Grågås överflygning 7 + 2. Troligen Ormvråg på nattkvist. Satt på långt avstånd. Vildsvin 10 st i hög fart över maden.
S.Ljunga 08.30-09.00Gäss gäss o gäss!
Joakim