Obsbok för Ljungby Fågelklubb

      2019-02-24 18:31
Gölsjömossen i gryningen. Sparvuggla 1 sp, på spelplatsen 11 orrtuppar, varfågel 1, sånglärka 2 sj, en del sträckande gäss och sångsvanar, dessutom rävskall från olika håll.
Conny
    
  
      2019-02-23 19:24
190223
Gölsjömossen 06.30-08.00: Kanadagås 115 str, sädgås 32 str, varfågel 1 och större korsnäbb hörd. Inget spår av den jorduggla som rapporterats från lokalen igår av en dansk skådare.
Södra Ljungaområdet 08.15-12.45: Kungsörn 1 subad, havsörn 2, röd glada 1, ormvråk 7, duvhök 1, sparvhök 1, spetsbergsgås 3, sädgås 154, bläsgås 110, grågås 660, kanadagås 980, sångsvan 14, kricka 7, trana hörd, tofsvipa 205, ljungpipare 1, stare 25, björktrast 40 och sånglärka 130.
Emil och Jonas
    
  
      2019-02-22 19:49
190222
Toftaholm 12-30-14.30: Havsörn 6, röd glada 1, ormvråk 3, bläsgås 60, sädgås 33, grågås 300, kanadagås 150, vitkindad gås 1, gräsand 200, salskrake 1 par, skäggdopping 3, gråtrut 1, tofsvipa 19 och stare 7.
Össlöv/Fallnaveka 15.00-16.00: Sångsvan 2, sädgås 21, grågås 150, kanadagås 170, ormvråk 3, röd glada 1, duvhök 1, fasan 1, tofsvipa 132, stare 50 och sånglärka 2.
Jonas
    
  
      2019-02-20 19:44
190220 em
Mjäryd: tofsvipa 167
Runt Ljungasjön: röd glada 1, sångsvan 5, bläsgås 3, sädgås 21, grågås o kanadagås ca 1000
Rolf o Silva
    
  
      2019-02-20 10:31
Lyclolänslo då vi siktar den första tranan i Hamneda. .Tillsammans med en solig dag ock tranans rop kan inte början av dagen bli bättre
Thomas Svennemyr
    
  
      2019-02-20 08:55
Nu har vi börjat lägga in uppgifter på Vårfåglar.
Roger, Rolf
    
  
      2019-02-18 21:07
190218
Toftaholm 16.30-17.15: Spetsbergsgås 2, bläsgås 26, sädgås 254, grågås 295, kanadagås 310, vitkindad gås 4, storskrake 10, gråtrut 1 och varfågel 1.
Feringe 17.45: En hornuggla jagade över flygfältet i skymningen.
Jonas
    
  
Ljungby      2019-02-17 22:41
När jag har jämfört min bild med Ulf Ekströms bild på Facebook så tror jag att min stripgås är en hybrid. Någon trodde att det var grågås x kanadagås vilket jag också tror mer på.
Martina Jonasson
Skicka e-post till Martina Jonasson    
  
      2019-02-17 22:11
190217 Södra Ljunga kl 09:00-11:00
Kanadagås 900, grågås 600, spetsbergsgås 17, sädgås 411, stripgås 1, sångsvan 23, röd glada 3, tofsvipa 107, stare 50.
Skeda: Kanadagås 275, sädgås 102, spetsbergsgås 1, bläsgås 37, sångsvan 1, grågås 60.
Roger
    
  
Bjärnaryd      2019-02-17 22:02
Tog en tur och skulle leta efter stripgåsen. Den var inte kvar i Kånna, men hade förflyttat sig till Södra Ljunga och vattensamlingarna vid reningsverket. Tid: 14:15. Molnigt. Fotograferade samt filmade den med mobilen genom tuben.
Stripgås 1, Sångsvan 13 (varav 2 juv.), Sädgås 19, Tofsvipa 60, Kanadagås 6, Knipa 2 (hanar).
Martina Jonasson
Skicka e-post till Martina Jonasson    
  
Skeda, Ryssby      2019-02-16 20:36
Promenad till Skeda fr Tuna 9:00-9:45. 9 tofsvipor. 80 grågås, 350 kanadagås, 25 kajor, 1ormvråk, 3 kråkor, 1skata, 1domherre, 5 talgoxar.
Margareta Jonsson
Skicka e-post till Margareta Jonsson    
  
      2019-02-16 19:38
190216
Hornsborg 06.30-09.00: Fjällvråk 1, ormvråk 1, sångsvan 4, sädgås 115 str, grågås 78, storskarv 8, trana hörd, ringduva 4, skogsduva 1, kungsfiskare 1, stare 1, sånglärka 22, ängspiplärka 1 och tofsmes.
Södra Ljungaområdet 09.30-12.30: Kungsörn 1 2k, havsörn 1 2k, ormvråk 22 str, röd glada 2, sparvhök 1, duvhök 1, sångsvan 65, sädgås 147 str+186 rast, spetsbergsgås 10, bläsgås 39, grågås 500, kanadagås 1350, storskarv 5, trana 1, tofsvipa 75 rast+51 str, sånglärka 50, skogsduva 3 och gråtrut 1.
Toftaholm 14.00-15.00: Havsörn 2, ormvråk 3, röd glada 1, spetsbergsgås 2, bläsgås 5, sädgås 99, grågås 164, kanadagås 186, storskrake 11, tofsvipa 13, stare 4 och varfågel 1.
Sundet 15.15: Salskrake 3, bläsand 1 hanne och gräsand 46.
Emil och Jonas
    
  
      2019-02-15 20:36
190215 e.m
Össlöv/Trotteslöv: Spetsbergsgås 1, sädgås 67, grågås 160, kanadagås 128, sångsvan 8, havsörn 1, röd glada 1, duvhök 1, fjällvråk 1 och tofsvipa 3.
Sundet: Gräsand 55 och kricka 1.
Toftaholm: Ormvråk 1 och ringduva 25.
Jonas
    
  
      2019-02-14 11:27
190214 Besökte Sundet/Toftaholm/Huliesjön/Kvarnagårdsfallet på jakt efter lite vårnytt. Fast hittade inget särskilt mer än 20 sångsvanar i Hulie. Vid bildörröppningen vid hemkomst 11.17 nåddes jag av en nyhetsmelodi - sånglärka!!!! Fast den för söderut...
Dan Rapp
    
  
      2019-02-14 10:33
14/2 kl 10.15 Kånna
Stripgås tillsammans med andra gäss och sångsvanar. Pölen efter kånna krysset , gamla E4
Thomas Svennemyr
    
  
      2019-02-12 17:05
S.Ljunga omr: 2019-02-12. Bland mängder med gäss och sångsvanar, en pilgrimsfalk som jagar kajor med en fart som bara en falk kan göra. Men det blev inget byte denna gången. Dessutom en flock på ca.80 gråsiskor
Conny
    
  
      2019-02-12 12:06
Tisdag 12/2
Mängder av gäss, i tusental, söder om kalkstationen i Södra Ljunga. Canadagäss, grågäss, sädgäss, några bläsgäss och ev. några spetsbergsgäss.
Göran Malmhav
    
  
      2019-02-10 18:17
190210
Huliesjön 07.00-09.15: Havsörn 1, fjällvråk 1, ormvråk 1, duvhök 1, mindre sångsvan 1, sångsvan 25, grågås 131, kanadagås 9, bläsgås 1, gräsand 180, gråhäger 1 och skäggmes hörd.
Össlöv/Trotteslöv 09.30-10.30: Mindre sångsvan 1 (samma ex som i Huliesjön), sångsvan 33, grågås 255, kanadagås 177, sädgås 36, bläsgås 2, sparvhök 1 och 1 st hybrid svartkråka*gråkråka.
Rönnbacka/Stenudden,Bolmsö 11.30-15.30: Pilgrimsfalk 1, havsörn 2, röd glada 1, sångsvan 4, storskrake 7 och gråtrut 1.
Jonas
    
  
      2019-02-08 19:57
190208 e.m
Huliesjön: Havsörn 2, duvhök 1, sångsvan 25, mindre sångsvan 1, grågås 3, gräsand 230, gråhäger 1 och storskrake 1 par.
Toftaholm: Kungsörn 1 3k, grågås 3 och sångsvan 2.
Össlöv: Bläsgås 4, grågås 62, kanadagås 2, sångsvan 20 och snösparv 2.
Södra Ljunga: Grågås 311, kanadagås 114, sädgås 8, sparvhök 1, röd glada 1, ringduva 2 och varfågel 1.
Jonas
    
  
Ljungby      2019-02-03 11:21
190203 kl 9.30: Till Lena - en gärdsmyg var det enda jag såg vid Replösa skola.
Rolf Nilsson
Skicka e-post till Rolf Nilsson    
  
      2019-02-02 17:53
190202 Vinterfågelrallyt Kl 08:00 - 14:00.
1:a Götes (Lars J, Kent K, Jens K) 39 arter
2:a Lag-avulin (Margareta L, Kerstin K, Göran L, Roger K) 38 arter
3:a Storgatan (Krister W, Bernt D, Fredrik S, Thomas N) 37 arter

4:a Kånna (Claes F, Henrik S, Leif J, Anders C) 33 arter

5:a Gröngölingarna (Bengt A, Anders H, Lars B) 32 arter
Roger
    
  
Replösa skola, på åsidan      2019-01-27 22:08
Letade efter rödhake eller vattenrall, men där var en forsärla med två gräsänder i den lilla bäcken kl 10.30
Lena Hjelmqvist
Skicka e-post till Lena Hjelmqvist    
  
      2019-01-19 17:23
190119
Hornsborg 07.45-09.00: Havsörn 1, fjällvråk 1, ormvråk 1, sångsvan 3, grågås 14, ringduva 3 och gärdsmyg 1.
Södra Ljunga 09.15-12.15 med Emil: Havsörn 1, ormvråk 3, röd glada 1, spetsbergsgås 1, bläsgås 3, sädgås 66, grågås 390, kanadagås 72, sångsvan 11, ringduva 3, råka 1 och gråsiska 50.
Össlöv/Trotteslöv 12.30-13.00: Sångsvan 35, grågås 6, ormvråk 2 och steglits 1.
Jonas
    
  
      2019-01-13 18:21
190113
Huliesjön 07.45-09.30: Skäggmes 10, sångsvan 24, grågås 1, gräsand 200, storskrake 1 par. gråhäger 1 och sävsparv 1.
Rönnbacka/Stenudden,Bolmsö 14.00-15.30: Havsörn 1, ormvråk 1 och sparvhök 1.
Jonas
    
  
      2019-01-12 17:00
190112
Gölsjömossen 07-45-08.45: Sparvuggla 1 sp och tofsmes hörd.
Södra Ljungaområdet 09.00-12.15: Spetsbergsgås 1, bläsgås 2, sädgås 49, grågås 350, kanadagås 45, sångsvan 15, röd glada 1, ormvråk 2, tjäder 1, ringduva 4 och råka 1.
Yllefabriken,Lagan 12.45 (JS): Kungsfiskare 1.
Emil och Jonas