Obsbok för Ljungby Fågelklubb

      2018-10-07 20:50
Gölsjömyren. 18-10-07: fm. En havsörn över myren, senare en kungsörn. Blåkärrhök 1, sparvhök 2, och varfågel 1.
Conny
    
  
      2018-10-07 20:25
181007
Rönnbacka/Stenudden,Bolmsö 13.30-17.00: Pilgrimsfalk 1 1k str, stenfalk 1, havsörn 1, röd glada 7, ormvråk 39 str, blå kärrhök 1, duvhök 1, sparvhök 7 str, trana 390 str, drillsnäppa 1, ringduva 550 str, skogsduva 3, sädesärla 1 samt skärpiplärka 1 rast längst ut på piren på Stenudden.
Jonas
    
  
      2018-10-07 20:23
181007
Toftaholm 06.30-12.00: Pilgrimsfalk 1 1k, havsörn 2, fiskgjuse 2, röd glada 1, ormvråk 134 str, fjällvråk 1, duvhök 1, sparvhök 22 str, blå kärrhök 2, brun kärrhök 1, tornfalk 2, stenfalk 1, gräsand 130, bläsand 3, sjöorre 4, grågås 382 str, sädgås 3, spetsbergsgås 2, knölsvan 3, gråhäger 2, tofsvipa 73, ljungpipare 1, ringduva 5730 str, stare 16, sädesärla 4, forsärla 2, vinterhämpling 4 och steglits 3.
Emil och Jonas
    
  
      2018-10-06 19:43
181006
Två unga pilgrimsfalkar jagade ringduvor vid Os, Flåren på eftermiddagen. Dessutom en kungsfiskare på samma plats.
Jonas
    
  
      2018-10-06 19:42
181006
Färjansö 06.15-13.15: Tidvis svårskådat i dis och drivregn, bland det som ändå sågs kan nämnas bergand 1 par, bläsand 2, salskrake 1, spetsbergsgås 8 str, knölsvan 1 par, skäggdopping 15, storlom 1, havsörn 2, fiskgjuse 1, brun kärrhök 1, blå kärrhök 2, duvhök 1, fjällvråk 2, stenfalk 1, gråhäger 4, tofsvipa 60, större strandpipare 1, dvärgbeckasin 3, enkelbeckasin 11, ringduva 1000, sånglärka 4, ängspiplärka 130 str, stare 50, sädesärla 6, gulärla 1, ladusvala 1, vinterhämpling 15, gråsiska 4, steglits 1, stenknäck 1 och varfågel 1.
Sölvshall 13.30-14.00; Havsörn 2, smålom 2 och storlom 11.
Krister, Emil och Jonas
    
  
      2018-10-05 17:37
181005 e.m
Toftaholm: Ägretthäger 1 lyfte från vassen norr om campingbryggan och flög ut mot Färjansö, fjällvråk 1, röd glada 1, fiskgjuse 1, sångsvan 5, skäggdopping 11, tofsvipa 70, stare 18 och sädesärla 6.
Sölvshall: Svärta 16 och storlom 1.
Jonas
    
  
      2018-10-04 23:37
181004
Vittaryds Nygård: en rastande dvärgbeckasin och fyra dubbeltrastar.
Dan Rapp
    
  
Bolmstad      2018-10-04 12:32
En ägretthäger och en gråhäger stod på revet söder om Bolmstad hamn.
Stefan E
    
  
      2018-10-01 18:56
181001 En berglärka rastade på reveln i Exen under förmiddagen.Vid Öje sågs en svart rödstjärt.
Roger och Kerstin
    
  
      2018-09-30 18:49
180930
Rönnbacka/Stenudden, Bolmsö 12.00-15.30: Pilgrimsfalk 1 1k, fjällvråk 2, röd glada 2, storskarv 90, storlom 12, skäggdopping 5, gråhäger 2 samt skärpiplärka 2 rast på udden söder om sommarstugan på Stenudden.
Hov,Bolmsö 16.00: Spetsbergsgås 2 rast.
Jonas
    
  
      2018-09-30 18:46
180930
Jättabron 06.00-10.45: Havsörn 3, fiskgjuse 1, röd glada 2, blå kärrhök 1 honf, bläsand 58, stjärtand 5, brunand 3, småskrake 12, storlom 1, gråhäger 3, större strandpipare 1, kärrsnäppa 1, dvärgbeckasin 1, skrattmås 4, gråsiska 1, ladusvala 6, sädesärla 5 och stenskvätta 1.
Bernt, Emil, och Jonas
    
  
      2018-09-29 17:26
180929
Färjansö 05.50-13.00: Ägretthäger 1 rast, svärta 3, bläsand 34, snatterand 1, stjärtand 1, gräsand 100, kricka 70, storlom 1, storskarv 70 str, havsörn 3, glada 2, brun kärrhök 1, duvhök 1, fjällvråk 3, tornfalk 4, ljungpipare 1, större strandpipare 1, tofsvipa 120, dvärgbeckasin 1, enkelbeckasin 12, skrattmås 2, sånglärka 56 str, trädlärka 2, ladusvala 66 str, SKÄRPIPLÄRKA 1, ängspiplärka 390 str, forsärla 1, svart rödstjärt 1 honf (Ny art för lokalen!), gransångare 2, varfågel 1, stare 90 str, bo/bergfink 4400 str, hämpling 72 str, steglits 1, stenknäck 1 samt lappsparv 1 str.
Dessutom hördes såväl kattuggla som sparvuggla på lokalen innan gryningen.
Emil och Jonas
    
  
      2018-09-24 15:20
180924 Kl 08:40 - 14:15 Össlöv .
Sträckande fåglar:
Storskarv 167, havsörn 1, sparvhök 5, ormvråk 49, tornfalk 7, trana 2201, ringduva 770, ladusvala 3.
Stationära fåglar: Röd glada 10, brun glada 1 1K, duvhök 2, steglits 1
Roger och Kerstin
    
  
      2018-09-23 18:53
180923
Jättabron 06.00-12.00: En ung STÄPPHÖK sträckte söderut kl 09.45. I övrigt kan nämnas prutgås 2, grågås 46 str, storskarv 136 str, svärta 4, stjärtand 3, småskrake 3, storlom 4, havsörn 6, fiskgjuse 1, glada 1, brun kärrhök 1, ormvråk 23 str, bivråk 3 str, sparvhök 7 str, tornfalk 9 str, trana 58 str, gråhäger 6, kärrsnäppa 3, ljungpipare 3, storspov 1, bo/bergfink >2500 str, ängspiplärka 275 str, forsärla 2, sädesärla 68 str, stenskvätta 7, dubbeltrast 8 samt SKÄRPIPLÄRKA 1 rast längst ut på "pirspetsen".
Rönnbacka,Bolmsö 13.30-16.30: Trana 1960 str, pilgrimsfalk 1 1k, lärkfalk 3, tornfalk 2, havsörn 4, duvhök 1, sparvhök 8 str, ormvråk 38 str, fiskgjuse 3, glada 1, småskrake 6, storskrake 50, storlom 8, storskarv 71 str, kustpipare 1 str och steglits 1.
Jonas
    
  
      2018-09-22 18:39
180922
Össlöv/Trotteslöv 12.30-15.30: En Brun glada höll till stationärt tillsammans med minst 13 röda glador i området runt bystugan. I övrigt bl.a pilgrimsfalk 1 1k, tornfalk 7, lärkfalk 1, ormvråk 12 str, bivråk 2 str, fiskgjuse 1, trana 150, tofsvipa 75, ljungpipare 1, skogsduva 1, stare 50, nötkråka 1, ängspiplärka 60 och rödstrupig piplärka 1.
Jonas
    
  
      2018-09-22 18:34
180922
Jättabron 06.15-12.00: Havsörn 9 sedda samtidigt!, fiskgjuse 2, ormvråk 8 str, bivråk 1, glada 1, brun kärrhök 1, sparvhök 4, tornfalk 11 str, lärkfalk 3, stenfalk 1, grågås 19 str, bläsand 11, stjärtand 10, småskrake 4, storlom 6, häger 2, gluttsnäppa 1, småsnäppa 1 str, kärrsnäppa 3, fisktärna 4, skogsduva 1, ladusvala 18 str och sädesärla 44 str.
Krister, Emil och Jonas
    
  
      2018-09-17 14:32
180917 Kl 10:15 - 12:00 Huliesjön
Rastande fåglar bl a Gräsand 22, kricka 40, stjärtand 1, bläsand 10, större strandpipare 2, tofsvipa 80, häger 3.
Sträckande fåglar: Bivråk 1, tornfalk 4, sparvhök 3, lärkfalk 1, röd glada 1, brun glada 1, ormvråk 5.
Roger, Kerstin, Conny
    
  
      2018-09-16 19:39
180916
Färjansö 05.45-13.30: Havsörn 3, glada 2, fiskgjuse 1, brun kärrhök 2, sparvhök 6, duvhök 1, tornfalk 5, lärkfalk 1, storskarv 273 str, grågås 350, bläsand 2, stjärtand 6, småskrake 1, häger 2, ljungpipare 1, syörre strandpipare 1, rödbena 1, kärrsnäppa 2, småsnäppa 1, drillsnäppa 1, gök 1, gulärla 24 str, forsärla 4 str, sädesärla 75 str, ängspiplärka 190 str, ladusvala 37 str, rödstjärt 1, gransångare 2, trädgårdssångare 1, bo/bergfink >1000 str samt lappsparv 2.
Krister, Emil och Jonas
    
  
      2018-09-14 17:20
180914
Toftaholm 12.30-15.00: Pilgrimsfalk 1 ad, havsörn 1, glada 2, brun kärrhök 2, fiskgjuse 2, duvhök 1, lärkfalk 1, tornfalk 5, ljungpipare 3, forsärla 1, gulärla 1 och gransångare 1.
Trotteslöv: Glada 2, trana 96, sånglärka 14, stenskvätta 17, buskskvätta 4, gulärla 1 och lappsparv 1.
Jonas
    
  
      2018-09-13 21:41
180913 Rörö, Bolmen kl 15:05. Stig Svensson såg en ägretthäger här idag
Roger
    
  
      2018-09-09 20:34
180909
Toftaholm 05.45-10.30: Stjärtand 52 str, bläsand 31 str, vigg 1, sjöorre 25 str, storlom 1, knölsvan 3, sångsvan 2, storskarv 27 str, havsörn 2, fiskgjuse 3, röd glada 2, duvhök 1, brun kärrhök 2, lärkfalk 2, tornfalk 1, häger 2, gulärla 12 str och gök 1.
Krister, Emil och Jonas
    
  
      2018-09-09 20:23
180909 Södra Ljunga kl 10-12:30 kl 11:15 upptäckte vi en 1k Stäpphök vid åkrarna söder om Ljungasjön. efter att vi hade sett den födosöka under en kvart försvann den i söder. vi såg också ca 200 tofsvipor, ca 75 ljungpipare, 1 adult havsörn, 1 tornfalk, 4 glador, 2 ormvråkar.
Roger och Kerstin
    
  
      2018-09-08 21:02
180908
Färjansö 05.30-13.00: ÄGRETTHÄGER 2 mot sydost kl 07.05, gråhäger 5, snatterand 1, bläsand 19, stjärtand 1, kricka 11, sjöorre 3 str, svärta 8 str, knölsvan 3, sångsvan 2, havsörn 2, fiskgjuse 1, röd glada 1, BRUN GLADA 1 str kl 10.15, brun kärrhök 4, bivråk 2 str, duvhök 2, lärkfalk 4, tornfalk 2, större strandpipare 1, ljungpipare 1, kärrsnäppa 1, BLÅHAKE 1 1k rast, gransångare 1, gulärla 7 str samt ORTOLANSPARV 1 str.
Emil och Jonas
    
  
      2018-09-07 18:13
180907
Toftaholm 12.30-14.30: Pilgimsfalk 1 1k, lärkfalk 5, tornfalk 1, havsörn 2, fiskgjuse 1, duvhök 1, glada 1, brun kärrhök 1, kricka 8, häger 1 och gulärla 6.
Össlöv 14.45-16.30: Röd glada 17(!), lärkfalk 1, skogsduva 1, turkduva 3 och stare 60.
Jonas
    
  
Ljungby      2018-09-05 19:35
Dackevägen 180905 kl 11-11.30
I badet: svarthätta 3 hane + 2 honf, grönsiska 8, rödhake 2, blåmes 4, sädesärla 1 juv, nötväcka 1, gråsparv 2, trädkrypare 1, skata 1, pilfink 2, bofink 2 hane, lövsångare 2
Oj vad de badade och skvätte !
Rolf Nilsson
Skicka e-post till Rolf Nilsson