Obsbok för Ljungby Fågelklubb

      2018-04-02 20:54
18-04-02: Ljungasjön sen efterm. ca. 200 tranor str. Sångsvan ca.50 str. En brun kärrhök hanne skrämde upp 4 krickor och 4 enkelbeckasiner från sjön.
Conny
    
  
      2018-04-02 19:41
180402 Exen kl 09:30 - 11:15
bl a Rastande fåglar: Sångsvan 131, Bläsgås 2, Grågås 45, Kanadagås 114, Knipa 10, Salskrake 2 hannar, Storskrake 1par, Storskarv 1, trana 7, Skrattmås 12, Gråtrut 5, Skogssnäppa 1, Sävsparv 2.
Sträckande fåglar: Storspov 1, Trana 135, Ringduva 80, Grågås 20, Trädlärka 1.
Ljungasjön Kl 11:30 - 12:30 bl a: Rastande fåglar: Storspov 2, Grågås 533, Kanadagås 734, Bläsgås 74, Vitkindad gås 10, Trana 2, Storskarv 1, Kricka 1.
Sträckande fåglar: Trana 55, Mindre sångsvan 6, Ormvråk 8.
Sommarsäte Kl 12:40 - 13:15
Rastande: Trana 88, röd glada 2, Havsörn 1, Sträckande fåglar: Pilgrimsfalk 1 ad , Trana 32.
Roger och Kerstin
    
  
      2018-04-02 19:06
180402
Toftaholm 06.00-11.45 delvis med Krister: Bra sträck enligt följande, Sångsvan 108, mindre sångsvan 1, knölsvan 3, grågås 717, sädgås 44, bläsgås 14, kanadagås 68, ormvråk 42, sparvhök 2, storskarv 88, trana 80, tofsvipa 115, rödbena 1, gråtrut 10, skrattmås 5, ringduva 950, sånglärka 90, trädlärka 3 och steglits 2.
Bland rastande/stationära fåglar kan nämnas spetsbergsgås 4, sädgås 16, bläsgås 52, grågås 380, kanadagås 100, stjärtand 1 hanne, gräsand 30, storskrake 13, salskrake 1 hanne, havsörn 2, glada 1, duvhök 1, dubbeltrast 10 och ängspiplärka 4.
Rönnbacka,Bolmsö 13.30-15.30: Kungsörn 1 ung, ormvråk 18 str, fiskgjuse 1, glada 1, sparvhök 3, mindre sångsvan 11 str, sångsvan 28 str, grågås 58 str, trana 96 str, ringduva 320, forsärla 1, steglits 1 och stenknäck 1.

Jonas
    
  
      2018-04-02 14:30
180402
Huliesjön 05.45-12.45: Pilgrimsfalk 1 ad str, mindre sångsvan 2, sångsvan 55 + 70 str, trana 2 par + 120 str, grågås 74 + 197 str, sädgås 82 str, bläsgås 55 str, kanadagås 25, storskarv 100 str, häger 14 str, tofsvipa 29 str, ringduva 685 str, skogsduva 2 str, gråtrut 2 ad str, ormvråk 10 str, sparvhök 2, glada 1, knipa 30, kricka 3, sånglärka hörd, varfågel 1, stare 45, tofsmes 1, mindre hackspett hörd.
Anders P
    
  
      2018-03-31 19:43
180331
Södra Ljunga 08.00-12.00: Kungsörn 1 subad, havsörn 2, fiskgjuse 1, glada 3, ormvråk 33 str, mindre sångsvan 4, sångsvan 74, sädgås 411, bläsgås 68, grågås 520, kanadagås 775, vitkindad gås 9, trana 220, storskarv 111 str, häger 1, skrattmås 1, dubbeltrast 30, sånglärka 25, trädlärka 1, ängspiplärka 1 och sädesärla 1.
Emil och Jonas
    
  
      2018-03-31 15:54
180331 kl 09.00-09.20
En hane brun kärrhök kom svävandes över isen på Gässjön idag. Dessutom två mindre hackspett i strandskogen samt en stare som skickligt härmade bl.a. rödvingetrastsång och ormvråksjamande.
Karl G
    
  
      2018-03-30 20:11
180330
Södra Ljunga 12.15-14.00: Kungsörn 1 subad, glada 1, ormvråk 6, mindre sångsvan 7, sångsvan 86, spetsbergsgås 19, bläsgås 43, sädgås 265, grågås 800, vitkindad gås 9, kanadagås 950, trana 92, skogsduva 3, varfågel 1 och råka 1.
Stensjön,Ryssby 14.20: Snatterand 1 par, gräsand 28, storskrake 11, sångsvan 2, storskarv 2 och häger 1.
Os 15.00: Forsärla 1.
Sundet 15.15: Knölsvan 2, sångsvan 6 och havsörn 1.
Jonas
    
  
      2018-03-30 20:07
180330
Toftaholm 05.50-09.00: Spetsbergsgås 2, bläsgås 18, sädgås 20, grågås 350, sångsvan 4, knölsvan 4, knipa 25, havsörn 2, trana 7, häger 1, gråtrut 6, varfågel 1 och snösparv 1.
Össlöv 09.15-12.00: Kungsörn 1 2k, havsörn 2, glada 2, ormvråk 6, duvhök 1, stenfalk 1, sångsvan 58, bläsgås 2, kanadagås 160, gråtrut 1, trana 400, tofsvipa 9, skogsduva 1, stare 50 och sånglärka 10.
Emil och Jonas
    
  
      2018-03-30 20:02
18-03-30: S.ljunga. Bland mängder med gäss tranor och sångsvanar uppehöll sig en väldigt underhållande tyskhare som jagade kråkor, skator, och ett par ormvråkar!! skådespelet höll på minst 1 timme.
Conny
    
  
      2018-03-29 19:32
180329 e.m
Toftaholm 13.00-14.30 med Emil: Mindre sångsvan 13, sångsvan 6, knölsvan 1 par, spetsbergsgås 2, bläsgås 21, sädgås 20, grågås 350, kanadagås 100, salskrake 1 par, havsörn 3
, glada 1, trana 17 och varfågel 1.
Sundet: Knölsvan 2 par, häger 1, bläsand 1 par och storskarv 2.
Össlöv: Mindre sångsvan 2, sångsvan 44, trana 420, sånglärka 50 och snösparv 9.
Jonas
    
  
      2018-03-27 20:42
18 03 27
En morkulla kommer kryssande i snöyran bland bokarna vid vattentornet.
Hans-Gösta
    
  
      2018-03-25 19:26
180325
Huliesjön 06.00-08.00 i dimma; mindre sångsvan 2, sångsvan 19, grågås 500, sädgås 40, bläsgås 4, knipa 30, sävsparv 1 sj och kattuggla hörd.
Össlöv 08.30-10.00: Sädgås 109, bläsgås 40, tofsvipa 64, ljungpipare 1, sånglärka 150, ängspiplärka 6, stare 80 och snösparv 30.
Stenudden,Bolmsö 13.00-15.30: Havsörn 1, ormvråk 6 str, glada 1, sparvhök 1, grågås 82 str, sädgås 12, trana 220 str, häger 3, storskarv 1, havstrut 2, sånglärka 5, dubbeltrast 3 och skärpiplärka 1 rast längst ut på piren.
Sundet 17.30: Brunand 1 hanne, knipa 27, gräsand 24, storskrake 3, grågås 55, knölsvan 2, sångsvan 2 och häger 1.
Jonas
    
  
      2018-03-25 19:09
180325 kl 14:00 Åby kraftverksdamm:
Forsärla 1 hane.
Ljunga Kl 14:30 -15:30. Stare 100, tofsvipa 127, röd glada 1, blå kärrhök 1 hane, bläsgås 9, vitkindad gås 3, sädgås 12 rast + 21 mot norr, grågås 40, sånglärka 100, snösparv 28, trana 102 mot norr, dubbeltrast 1, sångsvan 5, skogsduva 1, ormvråk 2, gråtrut 1, skrattmås 1, ängspiplärka 5, fjällvråk 1.
Stensjön Kl 15:45. Bläsand 16 annar 15 honor, storskrake 9, knipa 8, gråtrut 2, havsörn 1 ad.
Bredemad: Gråtrut 25, havstrut 2, fiskmås 1, ormvråk 1.
Roger och Kerstin
    
  
Bjärnaryd      2018-03-25 12:26
2018-03-24 kl 13:00
Bjärnaryd Baskabo: Stenknäck 9
Martina Jonasson
    
  
      2018-03-24 22:02
Vissjön, N Finnhult
Havsörn 1, Spillkråka 1.
Ulf
    
  
      2018-03-24 21:31
18-03-24. Gängesbron Ljungby: Ett 20 tal sidensvansar sitter i videbuskarna, Rödhaken sj. i bakgrunden, knipa 2, skarv 1, en sidensvans ryttlar över lagans vatten för att dricka.
Conny
    
  
      2018-03-24 19:41
180324
Bokholmen,Bolmen 05.30-08.00 med Bernt: Havsörn 1, bläsgås 7 str, sädgås 56, kanadagås 116, storskarv 4, trana 1, gråtrut 4, forsärla 1, sånglärka 8, bergfink 50 och kattuggla 1 sp.
Södra Ljungaområdet 08.30-12.00: Bläsgås 25, Spetsbergsgås 3, sädgås 200, vitkindad gås 4, sångsvan 20, trana 82, tofsvipa 16, enkelbeckasin 1, skogsduva 8, stare 50, dubbeltrast 6, varfågel 1, sånglärka 50 och trädlärka 1.
Össlöv/Trotteslöv 12.30-15.30: Kungsörn 1 2k, ormvråk 4, glada 2, blå kärrhök 1 hanne, mindre sångsvan 2, sångsvan 39, grågås 750, sädgås 68, bläsgås 6, kanadagås 250, trana 128, tofsvipa 60, ljungpipare 6, dubbeltrast 2, sånglärka 500, ängspiplärka 2, stare 100 och snösparv 33.
Emil och Jonas
    
  
      2018-03-23 20:16
180323
Toftaholm 12.15-13.30: Bläsand 1 hanne, kricka 2 par, grågås 270, sädgås 12, knölsvan 1 par, glada 1, ormvråk 5, ringduva 50, skogsduva 3 och sånglärka 3.
Össlöv/Trotteslöv 14.00-16.30 med Emil; Sångsvan 11, sädgås 31, bläsgås 2, grågås 650, kanadagås 360, trana 98, duvhök 1, glada 2, ormvråk 8, tofsvipa 30, sånglärka 500, stare 100, snösparv 15 och vinterhämpling 4.
Jonas
    
  
      2018-03-22 17:16
180322 Össjö - Månsagård. kl 15:00 - 16:30.
Sädgås 34 (en stor flock sädgäss stod bakom en trädridå där vi inte kunde räkna dom), grågås 612, kanadagås 486, bläsgås 4, spetsbergsgås 6, vitkindad gås 4, trana 69, sångsvan 64, skogsduva 1,
storskarv 1.
Roger och Leif
    
  
      2018-03-19 17:35
180319 kl 09:30 - 12:30
Össjö-åkrarna söder om Ljungasjön
Spetsbergsgås 15, bläsgås 12, sädgås 256, grågås 729, kanadagås 291, sångsvan 9, röd glada 2, tornfalk 1, havsörn 1, ormvråk 2, dubbeltrast 29, björktrast 2, trädlärka 1, ringduva 12, skogsduva 3, trana 52, stare 26, sånglärka ca 100.
Roger och Kerstin
    
  
      2018-03-18 21:36
180318 kl 18:00 - 19:30
Pärluggla 1 Mansnäs
Kattuggla 1 Mansnäs och 1 Förarp
Sparvuggla 1 Mansnäs
Roger och Kerstin
    
  
      2018-03-18 18:28
180318
Össlöv 06.30-10.00: Havsörn 1, ormvråk 10, spetsbergsgås 1, sädgås 37, grågås 450, kanadagås 125, sångsvan 2, trana 6, skogsduva 4, havstrut 1 str, sånglärka 200, stare 30, snösparv 30 och vinterhämpling 3.
Färjelägret,Bolmsö 10.30: Havsörn 3 och glada 1.
Rönnbacka,Bolmsö 11.00-13.00: Havsörn 1, glada 1, ormvråk 11 str, grågås 6, sångsvan 6, trana 1, tofsvipa 4, skogsduva 7, sånglärka 17, varfågel 1 och steglits 1 par.
Jonas
    
  
      2018-03-17 18:21
180317
Hornsborg 05.50-08.15: Ormvråk 1, grågås 43, trana 18, storskarv 1, ringduva 15, sånglärka 30, trädlärka 3, gulsparv 100, sävsparv 4 och kungsfiskare 1 vid Lagalund.
Södra Ljunga 08.30-12.00: Spetsbergsgås 10, sädgås 385, grågås 450, kanadagås 200, sångsvan 14, glada 2, ormvråk 4, sparvhök 1, duvhök 1, trana 47, tofsvipa 9, dubbeltrast 14, stare 15, sånglärka 320, ängspiplärka 2 och snösparv 1.
Össlöv 12.15-14.00: Havsörn 2, glada 2, ormvråk 4, grågås 200, trana 19, tofsvipa 1, dubbeltrast 1, stare 9, sånglärka 150 och snösparv 5.
Sundet 14.30: Havsörn 1, storskarv 1 och häger 2.
Jonas
    
  
      2018-03-13 19:34
180313
Prästorp 10.00: Tornfalk 1.
Toftaholm 10.10: Glada 1 och trana 1.
Össlöv 16.30-17.30: Trana 9, grågås 108, sångsvan 2, tofsvipa 20, sånglärka 220, stare 32 och snösparv 11.
Jonas
    
  
      2018-03-13 17:42
180313 Södra Ljunga kl 10.30 - 12:00
Sångsvan 17, Sädgås 211, spetsbergsgås 2, grågås 313, kanadagås 90, Röd glada 1, havsörn 1, trana 14, ljungpipare 33, tofsvipa 55, sånglärka ca 200, dubbeltrast 4, stare 31.
Roger och Leif