Obsbok för Ljungby Fågelklubb

      2018-07-14 16:03
180714
Jättabron 03.50-08.30: Svärta 11 str, sjöorre 1, småskrake 5, sångsvan 1, smålom 1, storlom 10, havsörn 1, fiskgjuse 2, lärkfalk 2, gråhäger 4, tofsvipa 5, rödbena 1, kärrsnäppa 1, småspov 1 str, silvertärna 6 str, skrattmås 61 str och skogsduva 1.
Emil och Jonas
    
  
      2018-07-13 22:22
Sydligaste Vidöstern 20180713: hittade äntligen en hussvalehäckning. Tre bebodda bon under bron vid hembygdsparken i Torset mellan Vittaryd och Dörarp.
Dan Rapp
    
  
      2018-07-08 18:21
180708
Toftaholm 07.00-09.00: Brunand 4, bivråk 3, fiskgjuse 3, glada 1, storspov 1, strandskata 2, gluttsnäppa 3, kärrsnäppa 2 och mindre strandpipare 1.
Jonas
    
  
      2018-07-07 15:18
180707
Jättabron 03.50-09.00: Havsörn 1, fiskgjuse 3, brun kärrhök 1, bivråk 1, lärkfalk 2, snatterand 2, skedand 1 par, vigg 14, sjöorre 15, småskrake 3, smålom, storlom 11, strandskata 3, gluttsnäppa 2, grönbena 2, rödbena 1, kärrsnäppa 9, drillsnäppa 1, havstrut 1 par med 1 pull, silvertärna 1 och skrattmås 253 str.
Krister, Emil och Jonas
    
  
      2018-07-07 01:10
180706-07
Borsna kl 23.40: Gräshoppsångare 1 sj
Ekornarp kl 00.25: Hornuggla 1 juv läte

Anders P
    
  
      2018-07-01 19:43
180701
Huliesjön 05.00-09.00: Snatterand 4, storlom 1, glada 1, lärkfalk 1, häger 4, mindre strandpipare 2, tofsvipa 9, gluttsnäppa 2, svartsnäppa 3, grönbena 1, drillsnäppa 3 och havstrut 2.
Jonas
    
  
      2018-06-30 16:55
180630
Toftaholm 04.15-08.00: En skräntärna sträckte söderut över sjön kl 05.15. I övrigt bl.a grågås 120, vigg 9, storlom 1, fiskgjuse 1, lärkfalk 1, häger 1, gluttsnäppa 4, rödbena 1, grönbena 2, brushane 2, mindre strandpipare 1, strandskata 2 och skrattmås 143 str.
Jonas
    
  
      2018-06-29 18:02
180629
Prästtorp 14.30-15.00: En brun glada födosökte efter en tröskande traktor tillsammans med ett par röda glador.
Emil, Hasse och Jonas
    
  
      2018-06-24 19:36
180624
Toftaholm 04.50-08.00: Vitkindad gås 5, sångsvan 1, knölsvan 1, småskrake 1, havsörn 1, fiskgjuse 1, glada 1, häger 1, gluttsnäppa 2, svartsnäppa 1, skogssnäppa 1, strandskata 2, mindre strandpipare 3 och stare 115 str.
Os,Flåren 08.15: Forsärla 1.
Storgatan 31,Lagan 08.30: Forsärla 1.
Laganland 09.30: Tornfalk 1.
Jonas
    
  
      2018-06-21 19:08
180621
Toftaholm 13.15-14.15: Svarttärna 1, havsörn 1, fiskgjuse 2, bivråk 1, glada 1, knölsvan 1 par, häger 1, gluttsnäppa 1 och stare 50.
Huliesjön 14.45-15.30: Bivråk 1, fiskgjuse 1, kricka 19, svartsnäppa 3, rödbena 1, gluttsnäppa 6, grönbena 8, skogssnäppa 2, brushane 1 och mindre strandpipare 3.
Jonas
    
  
      2018-06-19 14:10
180619 Kl 09:15 - 11:15 Huliesjön.
Myrspov 3, svartsnäppa 6, gluttsnäppa 3, grönbena 4, skogssnäppa 3, enkelbeckasin 1, mindre strandpipare 1, tofsvipa 4 + 17 mot söder, trana 2
Roger och Kerstin
    
  
      2018-06-18 15:32
180618 Huliesjön kl 09:15 - 11:30
Kricka 10 ad, 1 hona 4 pull, 1 hona 7 pull, Gräsand 1 hona 3 pull, 1 hona 7 pull, 1 hona 7 pull, 1 hona 14 pull, 1 hona 9 pull, Skrattmås 12, fisktärna 1, häger 2, fiskgjuse 1, rödbena 1, gluttsnäppa 1, grönbena 11, mindre strandpipare 2, bivråk 1, duvhök 1.
Roger och Kerstin
    
  
      2018-06-17 19:23
180617
Toftaholm 04.15-08.00: Vitkindad gås 1, sångsvan 3, vigg 13, storlom 1, havsörn 1, fiskgjuse 2, glada 1, lärkfalk 1, trana 1 par med 1 pull, rödbena 2, svartsnäppa 1, storspov 1, mindre strandpipare 2 och stare 250.
Jonas
    
  
      2018-06-17 18:23
Större hackspett. Ett par med ungar i boet observerade i Bräkentorp. Utmed den röda slingan (yttersvängen) 500-700 meter upp från grillplatsen. I vänstersvängen vid den korta spången över uttorkat vattendrag. Rakt fram vid svängen 6-8 meter upp i björk. Väl synligt bo i björken med konstant pipande ungar men som endast visar sig när föräldrarna kommer med mat. Även väldigt ljudliga hackspettsföräldrar.
Göran Fäderlid
    
  
      2018-06-17 15:04
180616. Hedenstorpsvägen. Två nötkråkor kraxade i grantopparna.
Stefan och Annica
    
  
      2018-06-16 17:27
180616
Toftaholm 04.20-10.00: En fint utfärgad kustsnäppa kom insträckande och landade på reveln kl 07.40. Ett anmärkningsvärt fynd i mitten på Juni!
I övrigt bl.a Brun glada 1, glada 2, fiskgjuse 4, brun kärrhök 1, tornfalk 1, lärkfalk 1, sångsvan 1, snatterand 4 fisktärna 30, strandskata 2, mindre strandpipare 3 och skogssnäppa 1.
Emil och Jonas
    
  
      2018-06-16 12:30
2018-06-16: Hölminge. Idag hade vi besök i trädgården, av en kull mindre hackspett.
Conny
    
  
      2018-06-07 17:49
180607
Färjansö 03.15-10.00: En flodsångare hördes sjunga från strandvegetationen söder om vindskyddet under tidiga morgonen.
I övrigt noterades bl.a smålom 1, stjärtand 1, vigg 6, sångsvan 1, knölsvan 1 par med 4 pull, fiskgjuse 2, glada 1, bivråk 1, sparvhök 1, lärkfalk 1, tornfalk 1, häger 3, mindre strandpipare 1, storspov 2, härmsångare 1 sj och sävsångare 1 sj.
Jonas
    
  
      2018-06-06 15:15
Vittaryd 180606. På Nygård sitter en gransångare å sjunger flitigt sedan en vecka, minst, tillbaka.
Dan Rapp
    
  
      2018-06-03 16:46
180603
Toftaholm 05.30-08.00: Prutgås 1, skedand 1 par, knölsvan 5, sångsvan 1, havsörn 1, fiskgjuse 1, häger 1, storspov 2 och mindre strandpipare 1.
Jonas
    
  
      2018-06-03 16:40
180603 Kl 11:45 - 15:15. Fjärilsskådning utmed vägen Lammakulla - Fagerhult - Tämmesboda - Strömma - Trinshult. Hagtornsfjäril 54; Amiral 1, Ängsblåvinge 8; Ängssmygare 10; Skogsnätfjäril 4; Svavelgul höfjäril 15, Citronfjäril 1; Skogsvitvinge 1; Brunfläckig pärlemorfjäril 4; Prydlig pärlemorfjäril 1; Svingelgräsfjäril 1; Grönsnabbvinge 1; Puktörneblåvinge 1; Makaonfjäril 1; Nässelfjäril 1, Tosteblåvinge 1, 1 Forsärla vid Strömma.
Roger, Kerstin och Stig
    
  
      2018-06-02 10:08
2018-06-02 fm. Hölminge. En mård kommer springande på stenmuren flitigt påhejad av en flock kråkfåglar. Lite senare varnar dom för en duvhök hona.
Conny
    
  
      2018-06-01 07:21
2018-06-01: Hölminge kl. 7:15 en flock med prutgäss lågt flygande över stugan ca. 250.
Conny
    
  
Kösen Östraby      2018-05-24 22:40
Två svarttärnor ute vid första grundmarkeringen. Den ene satt en stund på stolpen.
Stefan E
    
  
      2018-05-24 12:52
Skickar en hälsning från Wolong,Kina. Resans hittills bästa dag är snart till ända. På Balang Shan, 4520 möh, noterades bl.a lammgam, tibetansk snöhöna, snow partridge, murkrypare, fyra arter rosenfinkar och inte minst Firethroat. Blir svårt att toppa framöver...
Jonas