Obsbok för Ljungby Fågelklubb

      2019-04-13 17:24
2019-04-13
Toftaholm strandäng 05;40-11;00
Bläsgås 16, knölsvan 1, sångsvan 6, snatterand 3, bläsand 17, brunand 1 hane, kricka 13, vigg 2, skäggdopping 7, storskarv 50, fiskgjuse 4, brun kärrhök 1 hona 1 2K-hane str N, röd glada 2, havsörn 3, ormvråk 3 samt enkelbeckasin 10 och skogssnäppa 5 som stöttes på strandängen.
Emil
    
  
      2019-04-12 18:48
Exen.2019-04-12. 9.45-11.00: Sångsvan 10, grågås 15, gräsand 2, knipa 1 hanne, skrattmås 20, enkelbeckasin 1, skäggdopping 1, tofsvipa 8, skogssnäppa 2, mindre strandpipare 2, havstrut 1, fångar fisk. Trana 1, storspov 2, skarv 1, fiskgjuse 2, ormvråk 2, havsörn 1, ad,/ ringmärkt/ som tömmer sjön på fågel. Och ett rådjur.
Conny
    
  
berghem      2019-04-10 16:18
2st strandskator ljungby
1 stenskvätta berghem
1 storspov berghem
Kent
    
  
      2019-04-07 19:43
190407
Stenudden,Bolmsö 14.00-15.30: En ägretthäger flög mot nordost över Toftnäshalvön kl 12.08: Dessutom en havsörn och två fiskgjusar i området.
Jonas
    
  
      2019-04-07 19:42
190407
Bokholmen,Bolmen 05.30-11.00: Svarthakedopping 2, gråhakedopping 1, skäggdopping 13, smålom 3, storlom 1, snatterand 1 par, vigg 6, småskrake 7, fiskgjuse 1, röd glada 1, brun kärrhök 1. strandskata 1, havstrut 2, skrattmås 350 str, kattuggla 1 sp, steglits 1 och gransångare 1 sj.
Krister,Bernt,Emil och Jonas
    
  
      2019-04-06 19:11
190406
Färjansö 05.30-12.45: Havsörn 2, blå kärrhök 2, brun kärrhök 1, fiskgjuse 3, röd glada 2, sångsvan 7, knölsvan 1, bläsgås 14, bläsand 9, kricka 100, stjärtand 5, vigg 1, salskrake 1 par, storlom 1, storskarv 42 str, gråhäger 7, enkelbeckasin 50, dvärgbeckasin 2, storspov 1, varfågel 1, mindre hackspett 2 trum, gransångare 1 sj, steglits 2, lappsparv samt ladusvala 2.
Emil och Jonas
    
  
      2019-04-05 19:38
190405
Toftaholm 12.00-15.00: En ringtrast rastade på åkern nordost strandängen och en skärpiplärka höll till i svämmorna nedanför obsplatsen.
Dessutom noterades bl.a havsörn 2, fiskgjuse 2, röd glada 1, bläsgås 14, knölsvan 3, gräsand 60, kricka 15, bläsand 9, salskrake 2 par, gråhäger 1, skogssnäppa 3, sädesärla 10, hämpling 5 och steglits 1.
Trotteslöv 15.30: Trana 160, sångsvan 2 och tornfalk 1.
Jonas
    
  
      2019-04-03 14:50
Morgonvandring i Ljungby
2019-04-03 kl 8.00- 10.00
25 arter bl. a. järnsparv 2, mindre hackspett 2, rörhöna 5, röd glada 1, turkduva 2
Anders Holmberg
    
  
      2019-04-01 21:30
20190401 Nygård Vittaryd En torparlärka - trädlärka - sjöng strax intill vedkapen.
Dan Rapp
    
  
      2019-03-31 19:35
2019-03-31: Hembygdparken Ljungby. Rörhöna 1.
Conny
    
  
      2019-03-30 19:35
190330
Färjansö 05.00-12.45: Havsörn 1, fiskgjuse 1, brun kärrhök 2, röd glada 3, ormvråk 15 str, sparvhök 7 str, duvhök 1, sångsvan 4, knölsvan 1 par, vitkindad gås 6, bläsgås 4, kricka 150, bläsand 1 par, stjärtand 1 hona, vigg 1 par, storlom 2, storskarv 50 rast+63 str, trana 158 str, gråhäger 2, storspov 1 par, enkelbeckasin 10, dvärgbeckasin 1, skogssnäppa 1, ringduva 500, skogssnäppa 1, råka 2 str, varfågel 1, dubbeltrast 18 str, sädesärla 4, forsärla 3, vinterhämpling 2, steglits 2 samt SKÄRPIPLÄRKA 1.
Emil och Jonas
    
  
      2019-03-30 19:33
190330 Huliesjön:Blå kärrhök 1 hona, Havsörn 1, Trana 95 mot norr, Skogssnäppa 1.
Ohs: Småskrake 1 hane.
Truxas bro: Pilgrimsfalk 1 ad.
Roger och Kerstin
    
  
      2019-03-29 20:54
190329
Toftaholm 12.30-15.00: En ung kungsörn bjöd på en fin uppvisning då den på låg höjd svepte över strandängen och fick alla områdets gäss på vingarna.
I övrigt sågs bl.a havsörn 1, fiskgjuse 1, röd glada 1, bläsgås 6, storlom 1, tofsvipa 50, storspov 1, ljungpipare 1, havstrut 2 och ringduva 250.
Jonas
    
  
      2019-03-24 19:23
190324
Bolmsöbron 10.30; En utter sågs simmande norr om bron.
Rönnbacka/Stenudden 11.00-15.30: Pilgrimsfalk 1 2k mot norr kl 14.10, havsörn 2, röd glada 2, ormvråk 36 str, sparvhök 3 str, salskrake 7, småskrake 1 par, bläsgås 3, storskarv 18, trana 314 str, ringduva 280 str, sädesärla 1, bergfink 2 och gransångare 1 sj.
Jonas
    
  
      2019-03-24 19:19
190324
Bokholmen,Bolmen 05.30-10.00: Ejder 1 hanne, bläsand 58 str, stjärtand 1 hona, småskrake 1 hanne, vitkindad gås 1, sångsvan 43 str, storlom 1, skäggdopping 1, storskarv 36 str, ormvråk 3 str, gråhäger 1, trana 18, skrattmås 56 str, havstrut 2, forsärla 1 och sädesärla 2.
Bernt och Jonas
    
  
      2019-03-23 19:10
190323
Färjansö 05.30-13.15: Större delen av maden är översvämmad. Detta, i kombination med dis och tidvis hård vind under morgonen, gjorde att utbytet blev magrare än förväntat.
Bland det som ändå sågs kan nämnas havsörn 4, röd glada 4, duvhök 1, spetsbergsgås 3, sädgås 5, grågås 70 str, bläsgås 24, knölsvan 1 par, sångsvan 16 str, salskrake 6, skäggdopping 7, gråhäger 1, storspov 2, enkelbeckasin 2, tofsvipa 40, havstrut 21, ringduva 1350 str, skogsduva 2, trädlärka 1, SKÄRPIPLÄRKA 1, stare 500, dubbeltrast 13, rödvingetrast 27, varfågel 1, steglits 2 och mindre hackspett 1 trum.
Emil och Jonas
    
  
Lagan      2019-03-22 23:15
Ett par knipor dök i Ringbadet.
Stefan och Annica
    
  
      2019-03-22 23:12
Fel kraftverk. Forsärlorna var i Åby inte vid Bro kraftstation.
Stefan E
    
  
      2019-03-22 20:45
190322
Toftaholm 12.00-15.00: Havsörn 4, fiskgjuse 1, ormvråk 38 str, röd glada 2, bläsgås 60 rast+52 str, sädgås 2, spetsbergsgås 2, knölsvan 2 par, skäggdopping 14, trana 197 str, havstrut 2, skrattmås 150, tofsvipa 100, ringduva 100, skogsduva 1, hämpling 1 och ängspiplärka 1.
Trotteslöv/Össlöv 15.15-16.30: Sångsvan 15, röd glada 5, skogsduva 1, sånglärka 15 och vinterhämpling 4.
Jonas
    
  
      2019-03-22 17:11
2019-03-22: Näs Ljungby. En vacker sorgmantel i solvärmen. Och ett par mindre fjärilar som jag inte kunde artbestämma med säkerhet.
Conny
    
  
      2019-03-20 21:20
190320
Toftaholm 16.30-17.45: En sädesärla rastade nedanför obsplatsen. Dessutom sågs bl.a spetsbergsgås 2, sädgås 1, bläsgås 52, sångsvan 3, salskrake 3, havsörn 1, röd glada 2, trana 44 str, gråhäger 1, strandskata 1, skäggdopping 2, storskarv 17, havstrut 1, skrattmås 100, dubbeltrast 1 och sävsparv 1.
Jonas
    
  
      2019-03-19 16:35
Huliesjön. Mindre hackspett vid parkeringen, stjärtmes och dubbeltrast vid stora vägen. Forsärla och sävsparv vid sjön.
Bro kraftstation. Tre forsärlor for runt och uppvaktade varandra.
Stefan E
    
  
      2019-03-17 19:08
190317
Rönnbacka,Bolmsö 11.00-15.30: Mindre sångsvan 14 str, sångsvan 143 str, grågås 84 str, bläsgås 7, storskrake 23, skäggdopping 1, storskarv 25, havsörn 3, röd glada 3, ormvråk 65 str, duvhök 1, sparvhök 1, skrattmås 6, havstrut 2, dubbeltrast 6, bofink 10 och bergfink 1.
Jonas
    
  
      2019-03-16 18:09
190316
Färjansö 05.50-13.00: Rördrom 1 sp, mindre sångsvan 1 ad str, sångsvan 14 rast +85 str, knölsvan 1, grågås 342 str, bläsgås 33, sädgås 3, gräsand 300, stjärtand 1, bläsand 3, kricka 17, salskrake 12, havsörn 3, röd glada 5, ormvråk 4 str, blå kärrhök 1, sparvhök 2, trana 29 str, gråhäger 1, storskarv 33 str, skrattmås 1, havstrut 2, tofsvipa 150, enkelbeckasin 4, dvärgbeckasin 1, större strandpipare 1, sånglärka 24 str, ängspiplärka 2, sidensvans 18, hämpling 1, sävsparv 3 och snösparv 1.
Jonas
    
  
      2019-03-15 20:17
190315 e.m
Toftaholm: Snatterand 1 par, stjärtand 1 hanne, gräsand 270, kricka 4, storskrake 14, salskrake 10, bläsgås 40, havsörn 2, ormvråk 3 str, röd glada 1, duvhök 1, storskarv 30, skäggdopping 11, trana 3, gråhäger 5, skogsduva 5 oich varfågel 1.
Össlöv/Trotteslöv med Emil: Sångsvan 17, trana 14, röd glada 2, tofsvipa, 115, gråtrut 1, stare 100, sånglärka 50, vinterhämpling 8, hämpling 5 och snösparv 7.
Jonas