Obsbok för Ljungby Fågelklubb

      2018-05-09 17:57
180509 Toftaholms strandäng: Lärkfalk 2, pilgrimsfalk 1 2k, skedand 5 hannar, havsörn 1 ad, buskskvätta 1, rödstjärt 1.
Djurstorp kl 10:15 - 11:30
skrattmås 15, svarttärna 1, dvärgmås 2, gluttsnäppa 2, grönbena 3, trädgårdssångare 1
Roger och Kerstin
    
  
      2018-05-09 17:55
180507 Fälten söder om Ljungasjön Kl 21:15 - 22:15. 1 dubbelbeckasin hörde spela. 2 grönbenor hördes från Ljungasjön.
Roger o Kerstin
    
  
      2018-05-07 19:41
180507 Huliesjön. Kl 08:15 - 10:30
En brandkronad kungsfågel upptäcktes av Kerstin vid kl 08:15. Vi såg den sedan fint fram till kl 09:45 då den försvann.Jonas och Anders C. fick också se den innan den försvann. Det var ett nytt kommunkryss för oss alla.
Roger o Kerstin
    
  
      2018-05-06 19:05
180506
Bokholmen,Bolmen 04.30-09.00: Havsörn 1, brun kärrhök 1, fiskgjuse 2, lärkfalk 1, smålom 4, storlom 4, småskrake 1 par, svärta 1, storskarv 19 str, storspov 6 str, brushane 10, drillsnäppa 2, kattuggla 1 sp och gulärla 3 str.
Bernt och Jonas
    
  
      2018-05-05 17:37
180505
Färjansö 04.30-11.30: Havsörn 2, fiskgjuse 3, glada 1, brun kärrhök 1, sparvhök 1, lärkfalk 4, knölsvan 4, sångsvan 3, stjärtand 1 hanne, sjöorre 1 hona, storskarv 30 str, storlom 3, rördrom 1 sp, gråhäger 4, dvärgbeckasin 1, grönbena 8, mindre hackspett 2, gulärla 1, trädgårdssångare 2, rörsångare 1 sj, gök 1 och skäggmes hörd.
Krister och Jonas
    
  
      2018-05-04 18:55
180504
Toftaholm 13.30-15.00: Pilgrimsfalk 1 2k, lärkfalk 3, fiskgjuse 2, havsörn 2, glada 1, brun kärrhök 1, duvhök 1, knölsvan 5, häger 1, storspov 1 och fisktärna 8.
Jonas
    
  
      2018-05-01 20:07
180501
Staben,Lagan 06.00: Svart rödstjärt 1 sj.
Toftaholm 06.20-10.30: Havsörn 1, fiskgjuse 1, glada 1, lärkfalk 1, knölsvan 1 par, kricka 25, storskarv 37 str, storspov 1 sp, svartsnäppa 1, gluttsnäppa 1, grönbena 23 str, drillsnäppa 2, skogssnäppa 1, silvertärna 18 str, fisktärna 2, gulärla 1, buskskvätta 2, stenskvätta 5, steglits 1 och grå flugsnappare 1 vilket är fenologirekord för Ljungby med 4 dagar enligt artportalen.
Jonas
    
  
      2018-04-30 18:55
180430
Bokholmen,Bolmen 05.00-08.30: Smålom 1, storlom 3, småskrake 3, fiskgjuse 3, tornfalk 2, stenfalk 1, drillsnäppa 1, gulärla 2 och grönsångare 1 sj.
Dåligt sträck även idag.
Emil och Jonas
    
  
      2018-04-30 14:21
180430
Vägen Torlarp - Mansnäs kl 04.50.
Tjäder 1 tupp, 1 höna.
Anders P
    
  
      2018-04-29 18:07
180429
Perstorp,Bolmsö kl 11.10: En ringtrast rastade i en hästhage norr om Perstorpsgården.
Jonas
    
  
      2018-04-29 18:06
180429
Bokholmen,Bolmen 05.00-08.30: Dagens clou var utan tvekan en adult STÄPPHÖKSHANNE som sträckte norrut rakt över hamnpiren kl 06.18.
I övrigt mycket lugnt, nämnas kan iaf brun kärrhök 1, fiskgjuse 2, bläsand 1 par, vigg 2, storlom 1, fisktärna 3, skogssnäppa 1, drillsnäppa 1, gråsiska 1 och grönsångare 1 sj.
Emil, Bernt och Jonas
    
  
      2018-04-29 15:42
2018-04-29: Vägen till Piksborg tjädertupp 1, tjäderhöna 3.
Conny
    
  
      2018-04-29 13:26
Göken gol i Vedåsa på morgonen.
Hans-Gösta
    
  
      2018-04-28 18:30
180428 Västra industriområdet i Ljungby (Mellan Biltema och Expandia)
6 par mindre strandpipare, 5 par stenskvättor. 1 trädlärka sjöng vid Postnord.
Roger och Kerstin
    
  
      2018-04-28 18:00
180428
Färjansö 05.00-11.30: Vitkindad gås 1, skedand 1 hanne, kricka 30, storlom 1, knölsvan 1 par, fiskgjuse 2, glada 1, stenfalk 1, lärkfalk 1, fisktärna 2, dvärgbeckasin 3, storspov 3, grönbena 16, rödbena 1, drillsnäppa 2, ljungpipare 7, mindre strandpipare 1, gulärla 1, ladusvala 20, hussvala 4 och mindre hackspett hörd.
Ovanligt dött och händelselöst trots årstiden...
Kent Öhrn, Emil och Jonas
    
  
      2018-04-28 17:53
En göktyta vid Nässjön på eftermiddagen.
Hans-Gösta
    
  
      2018-04-28 12:50
Målaskogsberg. 2018-04-27. Grönsångare 1 sj.
Conny
    
  
      2018-04-22 19:58
Hölminge: 2018-04-22. Ett par ekorrar med 3 ungar har tagit över 2 av mina starholkar.
Conny
    
  
      2018-04-21 17:24
180421
Färjansö 05.00-12.00: Vitkindad gås 100+180+180 str, sångsvan 4, knölsvan 3, stjärtand 1 hanne, kricka 70, bläsand 1, vigg 1 par, småskrake 1, storlom 1, storskarv 42 str, SILLTRUT 1 ad str, fisktärna 2, storspov 2, enkelbeckasin 20, dvärgbeckasin 1, ljungpipare 6, gluttsnäppa 1, rödbena 1, grönbena 1, skogssnäppa 3, ladusvala 10, hussvala 2, gransångare 1 sj, trädpiplärka 2 sj och steglits 1.
Bernt, Emil, Kent Öhrn och Jonas
    
  
      2018-04-16 21:34
180416
Vittaryds Nygård. Ett par mindre hackspettar i allén, ca 60 bläsgäss mot norr kl 11.00, 1 duvhökshanne, ett par dubbeltrast. Fast gårdagens aha-upplevelse slår det mesta. Det hände sig i ett tillstånd av urtrötthet efter x timmar vid vedklyven. Drog ut kabeln och började gå mot huset för en fika. Men hann inte många steg från vedbacken. Tvärstannade instinktivt. En mycket märklig rörelse skedde fyra fem meter från mig. Ute på gräsgången. Vad i...? Det var ett slags märkligt ekipage. Så förstod jag: en småvessla med ett kap. Råtta? Nej! Mullvad? Nej! Sork? Ja! STOR! Den var två tre gånger större än vesslan. Han slet och slet - och märkte inte mig. Men vad gjorde han där ute i gräset? Fick svaret några få sekunder senare. Han och sorken försvann ner i ett hål i gräsmattan, litet som en gammal femkrona. Tog ett steg fram och kikade ner mot hålet. Då stack han upp huvudet och och undrade liksom vad jag glodde på. Det var de allra finaste pepparkorn jag sett!
Dan Rapp
    
  
      2018-04-16 20:02
180416 kväll
Os,Flåren: Sjöorre 1 par.
Sölvshall: Gråhakedopping 1.
Toftaholm; Havsörn 2, fiskgjuse 3, sångsvan 13, bläsgås 8 och kricka 14.
Färsjön: Brun kärrhök 1 hanne.
Jonas
    
  
Ljungby      2018-04-15 20:55
Naturreservat Ramsåshuvud. Följ den orange "Sjöslingan". Längs ner mot sjön Möckeln håller ett flertal spillkråkor till. Synliga på nära håll på em idag.
Göran Fäderlid
Skicka e-post till Göran Fäderlid    
  
      2018-04-15 19:58
180415 Kl 08:45 - 10:00 Exen: Kentsk tärna 1, ejder 2, gråhakedopping 1, alfågel 5, sjöorre 22, mindre strandpipare 1, mindre hackspett 3.
Vissjön: Svärta 6, storlom 1.
Ljungasjön: sjöorre 1 par.
Vidöstern norr om Gyllene rasten: Brunand 12 hannar och en hona
Roger och Kerstin
    
  
      2018-04-15 19:46
180415
Toftaholm 05.30-09.00: Årta 1 par, snatterand 1 hanne, stjärtand 1 hanne, kricka 25, vigg 2, salskrake 2 honor, sångsvan 5, bläsgås 8, sädgås 1, steglits 1 och kattuggla 1 sp. Tät dimma under morgonen!
Os,Flåren 11.00: Ejder 11 och storlom 2.
Färsjön 11.10: Sjöorre 1 par, vigg 1 och småskrake 1 hanne.
Sölvshall 11.15: Vitkindad gås 13, sjöorre 24 och alfågel 1.
Bolmsöbron 11.40: Gråhakedopping 2, knölsvan 1 och storlom 1.
Rönnbacka,Bolmsö 14.00-16.00: Gråhakedopping 2, smålom 1, sjöorre 34, svärta 3, knölsvan 7, häger 1, brun kärrhök 1, gransångare 1 sj och stenknäck 1.
Jonas
    
  
      2018-04-15 13:07
2 st strandskator vid city gross
Kent