Obsbok för Ljungby Fågelklubb

      2018-01-07 14:32
Hölminge: 18- 01-07 . Mindre hackspett 1 , morkulla 1.
Conny
    
  
      2018-01-06 17:37
180106
Huliesjön 08.00-11.00 med Emil: Grågås 120, kanadagås 6, sångsvan 5, ormvråk 1, fiskmås 2, ringduva 1, varfågel 1, skäggmes 4, rödhake 1, gärdmyg 1, bergfink 1 och sävsparv hörd.
Össlöv/Trotteslöv 11.30-12.30: Grågås 225, sädgås 34, kanadagås 39, sångsvan 8, ormvråk 2, sparvhök 1, björktrast 250, stare 1 och varfågel 1.
Toftaholm 12.45-14.15: Havsörn 2, spetsbergsgås 2, sädgås 107 str+8 rast, grågås 55, kanadagås 71, sångsvan 32, storskarv 2, fiskmås 1, tofsvipa 1 och varfågel 1.
Jonas
    
  
      2018-01-04 15:29
180104
Södrasjön: sångsvan ca 60
Ljungasjön: röd glada 1, björktrast ca 100
Rolf o Silva
    
  
      2017-12-30 17:37
171230
Huliesjön 08.00-10.00: Skäggmes 31 i högflykt, havsörn 2, ormvråk 1, sångsvan 19, grågås 13, sädgås 4, varfågel 1, rödhake 1, gärdsmyg 2 sj och sävsparv hörd.
Anders P och Jonas
    
  
Ljungby      2017-12-27 16:30
2017-12-27. Det var svårt att räkna svanarna i Nässjön, nu märker jag hur buskarna växer i sjön. Men minst ett 70-tal sångsvanar födosöker. Längs banvallen i söder knäpper en rödhake i videbuskarna Fåglarna är tuffa. Hur hittar de käk för att klara en lång natt. Våren märks på gröngölingarna som klyar i flera väderstreck. Här har vi den optimala optimisten.
Krister Wahlström
    
  
Ljungasjön.      2017-12-27 13:14
Nu är mördarsniglarna vid Ljungasjön hotade. Två myskänder är på plats.
Stefan E
    
  
      2017-12-26 18:28
171226
Ljungasjön 08.00-09.30: Sångsvan 78, bläsgås 5, sädgås 15, grågås 170, kanadagås 100 och ormvråk 2.
Hornsborg 09.45-10.45: Glada 1, ormvråk 2, storskarv 6, sångsvan 17, grågås 16, ringduva 2, björktrast 150 och varfågel 1.
Emil och Jonas
    
  
      2017-12-24 14:52
171224
Huliesjön 07.50-10.30: Havsörn 1, sparvhök 1, knölsvan 5 str, sångsvan 1, kanadagås 13, grågås 9, storskrake 8, ringduva 2, björktrast 15, varfågel 1, kungsfiskare 1, rödhake 1, gärdsmyg 4, sävsparv 2 och skäggmes hörd.
Anders P och Jonas
    
  
Ljungby      2017-12-23 15:42
2017-12-23: Idag födosökte 8 stenknäckar i bibliotekets avenbokar. De är ovanligt orädda så passa på att titta på dem. Det är inte så ofta man kan studera stenknäcken på nära håll. På förmiddagen flög 3 sidensvansar förbi Folkparksområdet.
Krister Wahlström
    
  
Ljungby      2017-12-21 16:16
2017-12-21. Gott om ringduvor just nu. En förmiddagspromenad gav 1 ringduva i Kvänjarp, 1 i Kånna och hela 33 i ekarna vid Ekebacken här i Ljungby. Bland ringduvorna på Ekebacken satt också en stenknäck. Tidigare på morgonen fanns 11 stenknäckar i Kvänjarp. En flock sidensvansar (22 stycken) flög söderut vid Skinnarna. Vid Kvänjarp fanns även 1 rödhake och 5 bofinkar. Vid Högarör 18 björktrastar.
Krister Wahlström
    
  
      2017-12-17 18:43
171217
Toftaholm 08.00-10.30: Stenfalk 1 hanne, havsörn 2, ormvråk 2, knölsvan 4, sångsvan 35, sädgås 66 str, grågås 1, kanadagås 64 str, storskrake 30, storskarv 19, häger 1, fiskmås 2, gråtrut 1, ringduva 4 och varfågel 1.
Rönnbacka,Bolmsö 12.00-13.00: Sångsvan 20 str, knölsvan 5 str, sädgås 198 str, grågås 2, kanadagås 42 str, storskrake 100 och ormvråk 1.
Stenudden,Bolmsö 14.00-15.00: Kungsörn 1 ung, havsörn 1, sädgås 70 str, kanadagås 34 str och knölsvan 11 str.
Jonas
    
  
      2017-12-16 16:49
171216
Huliesjön 07.50-11.30: Havsörn 1, ormvråk 1, sparvhök 1, sångsvan 22, storskrake 10, kungsfiskare 1, varfågel 1, björktrast 42, ringduva 5, bofink 2, bergfink 1 och skäggmes 15.
Krister, Anders P, Conny och Jonas
    
  
      2017-12-09 14:35
171209
Huliesjön 08.00-12.30: Havsörn 1 ad, sångsvan 18, knölsvan 2, storskrake 2, varfågel 1, storskarv 1 str, sädgås 3, bergfink 2, björktrast 6, spillkråka 2, gråsiska 10, skäggmes hördes + utter 2 och vildsvin 1.
Anders P
    
  
      2017-12-02 13:57
171202
Huliesjön 07.30-12.00: Havsörn 1 ad + 1 subad, glada 1, ormvråk 1, duvhök 1 ad, skäggmes minst 20, sångsvan 9 ad 4 juv, grågås 9, storskrake 35, storskarv 1 str, bläsand 3, varfågel 1, sidensvans 2, bergfink 4, sävsparv 3.
Anders P
    
  
      2017-11-29 11:13
171129 Södra Ljunga: Sångsvan 210, kanadagås 19, sädgås 35, bläsgås 7, grågås 249,varfågel 1, björktrast 39.
Roger
    
  
Lagaån      2017-11-28 12:08
En ung rörhöna simmar runt i Hansaviken.
Stefan E
    
  
      2017-11-23 09:40
17-11-23. kl 08.00. Ljungby Gamla Torg.
17 ! Turkduvor födosökande
Conny
    
  
      2017-11-19 18:12
171119
Toftaholm 07.15-10.00: Havsörn 2, ormvråk 1, salskrake 12, småskrake 1, gräsand 50, kricka 1, knölsvan 7, sångsvan 2, grågås 2, skäggdopping 10, storskarv 23, häger 2, fiskmås 2, gråtrut 1 och varfågel 1.
Jonas
    
  
Ljungby      2017-11-19 10:23
Ett trettiotal stenknäckar utanför biblioteket.
Stefan och Annica
    
  
      2017-11-15 14:07
171115 Huliesjön Kl 09:10 - 12:00
Skäggmes ca 10, kungsfiskare 1, varfågel 1, stjärtmes 5. ( Vi har varit och satt upp de fina fågelholkar som Göran skänkt till klubben. Vi har även rensat de gamla holkarna och slängt en del gamla)
Roger, Kerstin, Göran,Eva, Leif
    
  
      2017-11-12 18:46
171112
Toftaholm 07.00-11.00: Alfågel 1 hanne, salskrake 8, storskrake 24, gräsand 100, skäggdopping 15, knölsvan 7, grågås 3, kanadagås 10, sparvhök 1, häger 1, fiskmås 2, björktrast 400, ringduva 20, varfågel 1 och steglits 1.
Krister, Emil och Jonas
    
  
      2017-11-11 17:36
171111
Färjansö 06.50-12.00: Havsörn 5, ormvråk 5, duvhök 1, sparvhök 2, grågås 46 str, gräsand 50, skäggdopping 6, fiskmås 7, dubbeltrast 2, varfågel 1, sävsparv 2, steglits 5, vinterhämpling 4, skäggmes 7 och kungsfiskare 1.
Kallt och blåsigt på ön idag..
Jonas
    
  
      2017-11-08 12:40
171108 Södrasjön: Sångsvan 24, grågås 4.
Ljungasjön: skäggmes 12, blå kärrhök 1 hane, bläsand 4, gräsand 22, kricka 80
Fälten söder om Ljungasjön: mindre sångsvan 21, sångsvan 89, grågås 135, vitkindad gås 1, bläsgås 6, kanadagås 7 .
Roger o Kerstin
    
  
      2017-11-08 09:10
Ljungby fågelklubb har bytt från Plusgiro till Bankgiro.
Nu gäller bankgiro 5076-2350
Rolf
    
  
      2017-11-05 18:40
171105 Smålandsrallyt 5/11. Kl 18:00 hade vi fått 12 nya arter under söndagen och slutresultatet blir 100 arter om det inte kommer in fler rapporter. Nya arter idag blev: Sjöorre, småskrake, tjäder, fasan, blå kärrhök, fjällvråk, vattenrall, sparvuggla, strömstare, råka och hämpling. Det var 15 personer som lämnade in rapporter. Ett stort tack till alla som hjälpt till under helgen.
Roger