Obsbok för Ljungby Fågelklubb

      2019-09-01 18:18
190901
Rönnbacka,Bolmsö 13.30-16.00:
Fem ägretthägrar sträckte söderut kl 14.15. Dessutom bl.a storskarv 71, storskrake 50, storlom 9, bivråk 12 str, fiskgjuse 2, havsörn 2, röd glada 3, brun kärrhök 1, tornfalk 2, gråhäger 2, drillsnäppa 1 och ladusvala 50.
Jonas
    
  
      2019-09-01 18:16
190901
Toftaholm 05.15-11.30: Pilgrimsfalk 1, lärkfalk 1, tornfalk 1, havsörn 4, bivråk 1, brun kärrhök 1, fiskgjuse 7, sparvhök 1, röd glada 2, skedand 3 str, bläsand 71 str, stjärtand 19 str, svärta 4 str, gråhäger 5, ljungpipare 10, större strandpipare 26 str(en flock!), kärrsnäppa 2, fisktärna 1, gulärla 59 str, sädesärla 72 str, steglits 1 och mindre hackspett hörd.
Emil,Anders P, Anders C och Jonas
    
  
      2019-08-30 00:06
Toftaholm 190829 08.30 - 10.00:
Havsörn 1 gammal, fiskgjuse 2 ex, ägretthäger 1, gulärla 6 sträckande, sjöorre 1 rast, skäggdopping 4 ex, buskskvätta 2 ex, grågås (endast) 1 ex, ormvråk 2 ex, kärrsnäppa läte.
Dan Rapp
    
  
      2019-08-29 20:39
190829
Össlöv 16.30-18.05: Pilgrimsfalk 1, tornfalk 2, lärkfalk 1, bivråk 9 str, ormvråk 11, röd glada 22(!), brun kärrhök 3, sparvhök 1, duvhök 1, trana 200, ljungpipare 3, gök 1, steglits 7, hämpling 1 och gulärla 5.
Emil och Jonas
    
  
      2019-08-28 19:13
190828
Toftaholm 16.30-18.15: Två ägretthägrar höll till i området. Möjligen är det samma fåglar som setts i området tidigare under sommaren, och som nu återvänt efter en dryg veckas frånvaro.
I övrigt noterades inget anmärningsvärt.
Emil och Jonas
    
  
      2019-08-27 19:43
190827
Össlöv 16.30-17.30: Minst 20 röda och en brun glada höll till i området runt Kasteberg och bystugan. I övrigt bl.a brun kärrhök 1, ormvråk 5, storspov 1, ljungpipare 2, trana 170, gulärla 3 och stare 4.
Jonas
    
  
      2019-08-27 15:22
190827
Gölsjömossen 05.40-09.40: En adult pilgrimsfalk på nattkvist hittades när jag kom, den flög 06.45.
I övrigt sågs varfågel 1, sångsvan 2 mot N, brun kärrhök 1 juv, ormvråk 1, mindre hackspett hördes, tofsmes hördes, spillkråka 3 och buskskvätta 10.
Anders P
    
  
      2019-08-25 18:44
190825
Toftaholm 05.30-12.15: Tät dimma under tidiga morgonen, sedan bra aktivitet, inte minst på rovfåglarna.
Nämnas kan bivråk 43 str, havsörn 2, brun kärrhök 8 str, blå kärrhök 1, röd glada 3, sparvhök 6 str, fiskgjuse 7, lärkfalk 2, tornfalk 2, storskarv 156 str, stjärtand 6, knölsvan 3, gråhäger 5, storspov 8, småspov 1, myrspov 3, större strandpipare 2, svartsnäppa 1, brushane 1, drillsnäppa 1, mindre hackspett hörd, ladusvala 70 str, gulärla 134 str, grå flugsnappare 1 och nötkråka hörd.
Jonas
    
  
      2019-08-24 17:13
190824
Färjansö 05.00-11.30: Havsörn 2, bivråk 7 str, röd glada 2, duvhök 1, sparvhök 1, fiskgjuse 3, lärkfalk 2, tornfalk 1, grågås 600, knölsvan 1, gräsand 100, kricka 27, storskarv 82 str, gråhäger 7, kustpipare 9 str, ljungpipare 31 str, större strandpipare 1, storspov 4, svartsnäppa 1, rödbena 1, gluttsnäppa 2, skogssnäppa 1, grönbena 4, drillsnäppa 3, enkelbeckasin 26, gulärla 276 str, trädpiplärka 18 str, BLÅHAKE 1 rast, stare 3 och mindre hackspett 1 hörd.
Desstutom sågs två uttrar, en hona med unge, i Gorrsundet.
Emil och Jonas
    
  
      2019-08-22 21:01
190822
Össlöv 16.50-18.15: En 1k brun glada höll till med minst sju röda glador vid gården söder om bystugan.
Dessutom bl.a trana 135, större strandpipare 5, lärkfalk 1 och gulärla 150.
Jonas
    
  
      2019-08-22 16:56
190822 Idag har vi oljat in plattformen och trappan vid Huliesjötornet. Tornet är därför avstängt fram till söndagen den 25 augusti
Roger, Kerstin, Leif, Stig
    
  
      2019-08-18 19:03
190818
Jättabron 05.00-10.45: Smålom 2, storlom 7, vigg 1, småskrake 5, storskarv 32 str, havsörn 1, bivråk 1, fiskgjuse 2, lärkfalk 4, strandskata 10 str, småspov 13 str, storspov 4, kustpipare 1, ljungpipare 8, kustsnäppa 1, kärrsnäppa 10, spovsnäppa 1, gluttsnäppa 2, drillsnäppa 1, havstrut 4 och skogsduva 3.
Krister och Jonas
    
  
      2019-08-17 16:28
190817
Färjansö 04.45-11.15: Brun glada 1, röd glada 1, brun kärrhök 4, havsörn 1, fiskgjuse 4, duvhök 1, lärkfalk 4, ägretthäger 2, gråhäger 6, grågås 400, sädgås 1, snatterand 1, kricka 16, storskarv 57 str, tofsvipa 74, storspov 3, myrspov 8 str, större strandpipare 3, kustpipare 1, ljungpipare 1, brushane 1, gluttsnäppa 3, rödbena 1, drillsnäppa 2, fisktärna 10, gulärla 192 str, ladusvala 100 och backsvala 3.
Össlöv 11.45-13.00: Röd glada 8, tornfalk 1, trana 250, större strandpipare 2, ljungpipare 18, skogsduva 2, turkduva 1, törnskata 1 och tornseglare 20.
Jonas
    
  
      2019-08-15 21:07
190815
Össlöv 16.40-18.00: Piligrimsfalk 1 ad, tornfalk 1, röd glada 2, sparvhök 1, brun kärrhök 1, trana 246, ljungpipare 11, storspov 1, ringduva 250, törnskata 3, hämpling 1 och steglits 5.
Jonas
    
  
Lagan      2019-08-12 13:02
Fjäril: Svingelgräsfjäril (Flahult 2st, Textilvägen 1st)
Min bild på FB #svingelgräsfjäril
Magnus Olsson
Skicka e-post till Magnus Olsson    
  
      2019-08-11 18:40
190811
Jättabron 04.45-10.00: Svärta 2, vigg 1, småskrake 8, smålom 1, storlom 5, havsörn 3, bivråk 2, röd glada 1, brun kärrhök 1, fiskgjuse 2, lärkfalk 3, gråhäger 2, myrspov 1, strandskata 108 str, kustpipare 2, ljungpipare 10, större strandpipare 2, svartsnäppa 1, grönbena 1, drillsnäppa 2, fisktärna 14 str, havstrut 2 och skogsduva 2.
Emil, Bernt och Jonas
    
  
      2019-08-10 20:17
190810
Toftaholm 14.15-16.00: Brun glada 1, röd glada 2, havsörn 1, fiskgjuse 3, ägretthäger 1, gråhäger 3. tofsvipa 10, ljungpipare 8 str, gluttsnäppa 2 och fisktärna 16.
Erikstad,Vidöstern 17.50-19.15: Stjärtand 3 str, storlom 1, havsörn 1, fiskgjuse 4, bivråk 1, röd glada 1, brun kärrhök 1, tornfalk 1, lärkfalk 1, gråhäger 3, strandskata 9, gluttsnäppa 1, rödbena 3, tofsvipa 50, dvärgmås 1 och fisktärna 25.
Jonas
    
  
      2019-08-10 16:40
190810
Jättabron 04.45-11.00: Fint sträck i regnet enligt följande, Sjöorre 151, svärta 7, vigg 8, större strandpipare 26, kustpipare 1, myrspov 1, kustsnäppa 8, kärrsnäppa 53, spovsnäppa 3, SANDLÖPARE 2 kl 08.04, brushane 1, gluttsnäppa 5, rödbena 3, dvärgmås 3, skrattmås 48, silvertärna 3 och fisktärna 329.
Bland stationära fåglar kan nämnas havsörn 3, fiskgjuse 1, lärkfalk 3, smålom 2, storlom 5, gråhäger 1, drillsnäppa 2 och havstrut 2.
Emil, Bernt och Jonas
    
  
      2019-08-04 18:45
190804
Toftaholm 04.30-10.00: Ägretthäger 1, gråhäger 4, svärta 9 str, kricka 26, knölsvan 3, havsörn 2, bivråk 1, röd glada 1, fiskgjuse 3, lärkfalk 3, tornfalk 2, större strandpipare 2, rödbena 1, gluttsnäppa 3, drillsnäppa 2, storspov 10 str, fisktärna 20, havstrut 2, gulärla 1, dubbeltrast 10, steglits 1 och mindre hackspett hörd.
Emil, Anders P och Jonas
    
  
      2019-08-04 10:58
2019-08- 04. Just nu i broakärr, Röd glada 30!! ex, lyfter från en åker.
Conny
    
  
      2019-08-03 16:33
190803
Färjansö 04.30-10.30: Havsörn 1, bivråk 1, fiskgjuse 2, tornfalk 2, lärkfalk 2, grågås 400, storlom 2, gråhäger 3, tofsvipa 40, gluttsnäppa 1, svartsnäppa 1, rödbena 1, grönbena 2, drillsnäppa 2, större strandpipare 1, ladusval 100, hussvala 50, backsvala 2 och rörsångare 1 sj.
Össlöv/Trotteslöv 15.00-16.00: En yngre kungsörn höll till i området under nå´n havtimmas tid innan den drog västerut på hög höjd.
Dessutom brun glada 1, röd glada 7, bivråk 2, ormvråk 1, lärkfalk 1, trana 75, ringduva 500 och törnskata 1.
Emil och Jonas
    
  
      2019-07-31 14:24
190731
Toftaholm 04.20-09.30: Ägretthäher 1, gråhäger 2, havsörn 1, fiskgjuse 2, bivråk 2, röd glada 2, sparvhök 1, tornfalk 2, lärkfalk 2, knölsvan 1, vigg 3, storskarv 8 str, gluttsnäppa hörd, grönbena 1, drillsnäppa 1, fisktärna 40, gulärla 1, tornseglare 50 str, stare 15, steglits 1 och mindre hackspett hörd.
I stort sett inget sträck alls..
Anders P, Karl G och Jonas
    
  
      2019-07-30 15:10
190730
Jättabron 04.15-08.00: Sjöorre 43 str, svärta 2, vigg 10, skedand 2, småskrake 1 hona med 8 pull, smålom 1, storlom 9, havsörn 1, fiskgjuse 1, sparvhök 1, tornfalk 1, lärkfalk 3, gråhäger 1, kustsnäppa 9 str, större strandpipare 1, svartsnäppa 1, drillsnäppa 1, havstrut 3, silvertärna 3 str, fisktärna 35 str, skrattmås 27 str, fiskmås 54 str, rörsångare 1 sj och gransångare 1 sj.
Jonas
    
  
      2019-07-29 15:09
190729
Färjansö 04.20-10.30: Ägretthäger 1, gråhäger 4, skedand 5, brunand 1, svärta 2 str, knölsvan 1 par, grågås 300, storskarv 43 str, havsörn 2, bivråk 2, fiskgjuse 2, röd glada 1, lärkfalk 2, tornfalk 1, myrspov 2 str, kustpipare 1, tofsvipa 49, svartsnäppa 1, grönbena 1, fisktärna 60, silltrut 1 mot söder kl 08.05, skogsduva 1, rörsångare 1 sj och sävsångare 1 sj.
Jonas
    
  
      2019-07-27 16:33
190727
Toftaholm 04.15-09.00: Såväl ägretthägern som kustsnäppan var kvar i området under morgonen. I övrigt ungefär samma fåglar som under gårdagen.
Emil, Anders P och Jonas