Obsbok för Ljungby Fågelklubb

      2018-09-16 19:39
180916
Färjansö 05.45-13.30: Havsörn 3, glada 2, fiskgjuse 1, brun kärrhök 2, sparvhök 6, duvhök 1, tornfalk 5, lärkfalk 1, storskarv 273 str, grågås 350, bläsand 2, stjärtand 6, småskrake 1, häger 2, ljungpipare 1, syörre strandpipare 1, rödbena 1, kärrsnäppa 2, småsnäppa 1, drillsnäppa 1, gök 1, gulärla 24 str, forsärla 4 str, sädesärla 75 str, ängspiplärka 190 str, ladusvala 37 str, rödstjärt 1, gransångare 2, trädgårdssångare 1, bo/bergfink >1000 str samt lappsparv 2.
Krister, Emil och Jonas
    
  
      2018-09-14 17:20
180914
Toftaholm 12.30-15.00: Pilgrimsfalk 1 ad, havsörn 1, glada 2, brun kärrhök 2, fiskgjuse 2, duvhök 1, lärkfalk 1, tornfalk 5, ljungpipare 3, forsärla 1, gulärla 1 och gransångare 1.
Trotteslöv: Glada 2, trana 96, sånglärka 14, stenskvätta 17, buskskvätta 4, gulärla 1 och lappsparv 1.
Jonas
    
  
      2018-09-13 21:41
180913 Rörö, Bolmen kl 15:05. Stig Svensson såg en ägretthäger här idag
Roger
    
  
      2018-09-09 20:34
180909
Toftaholm 05.45-10.30: Stjärtand 52 str, bläsand 31 str, vigg 1, sjöorre 25 str, storlom 1, knölsvan 3, sångsvan 2, storskarv 27 str, havsörn 2, fiskgjuse 3, röd glada 2, duvhök 1, brun kärrhök 2, lärkfalk 2, tornfalk 1, häger 2, gulärla 12 str och gök 1.
Krister, Emil och Jonas
    
  
      2018-09-09 20:23
180909 Södra Ljunga kl 10-12:30 kl 11:15 upptäckte vi en 1k Stäpphök vid åkrarna söder om Ljungasjön. efter att vi hade sett den födosöka under en kvart försvann den i söder. vi såg också ca 200 tofsvipor, ca 75 ljungpipare, 1 adult havsörn, 1 tornfalk, 4 glador, 2 ormvråkar.
Roger och Kerstin
    
  
      2018-09-08 21:02
180908
Färjansö 05.30-13.00: ÄGRETTHÄGER 2 mot sydost kl 07.05, gråhäger 5, snatterand 1, bläsand 19, stjärtand 1, kricka 11, sjöorre 3 str, svärta 8 str, knölsvan 3, sångsvan 2, havsörn 2, fiskgjuse 1, röd glada 1, BRUN GLADA 1 str kl 10.15, brun kärrhök 4, bivråk 2 str, duvhök 2, lärkfalk 4, tornfalk 2, större strandpipare 1, ljungpipare 1, kärrsnäppa 1, BLÅHAKE 1 1k rast, gransångare 1, gulärla 7 str samt ORTOLANSPARV 1 str.
Emil och Jonas
    
  
      2018-09-07 18:13
180907
Toftaholm 12.30-14.30: Pilgimsfalk 1 1k, lärkfalk 5, tornfalk 1, havsörn 2, fiskgjuse 1, duvhök 1, glada 1, brun kärrhök 1, kricka 8, häger 1 och gulärla 6.
Össlöv 14.45-16.30: Röd glada 17(!), lärkfalk 1, skogsduva 1, turkduva 3 och stare 60.
Jonas
    
  
Ljungby      2018-09-05 19:35
Dackevägen 180905 kl 11-11.30
I badet: svarthätta 3 hane + 2 honf, grönsiska 8, rödhake 2, blåmes 4, sädesärla 1 juv, nötväcka 1, gråsparv 2, trädkrypare 1, skata 1, pilfink 2, bofink 2 hane, lövsångare 2
Oj vad de badade och skvätte !
Rolf Nilsson
Skicka e-post till Rolf Nilsson    
  
      2018-09-01 18:57
180901
Jättabron 05.30-11.30: Svärta 36 str, sjöorre 56 str, stjärtand 1, brunand 1, smålom 2, storlom 3, storskarv 221 str, havsörn 4, glada 1, fiskgjuse 2, lärkfalk 3, gråhäger 18 str, strandskata 2, större strandpipare 10, kärrsnäppa 6, svartsnäppa 1, rödbena 1, gluttsnäppa 1, drillsnäppa 1, brushane 5, ROSKARL 1 1k, fisktärna 24 str, havstrut 4 och stare 6.
Åkrarna söder om Skeen 12.00: Bivråk 11 str, blå kärrhök 1 hona, sparvhök 3, tofsvipa 117, ljungpipare 1 och stare 25.
Össlöv 12.30-15.00 (JS och EK): Bivråk 83 str, havsörn 2, sparvhök 11 str, röd glada 5, fiskgjuse 6 str, brun kärrhök 3 str, lärkfalk 3, tornfalk 2, PILGRIMSFALK 1 ad, trana 400, ljungpipare 1, stare 30, gulärla 10 och hämpling 10.
Emil, Bernt och Jonas
    
  
      2018-08-30 20:08
180830
Toftaholm 16.50-19.00: En KUSTLABB sträckte mot SV i duggregnet kl 18.15. I övrigt bl.a bläsand 45 str, stjärtand 6 str, skedand 1, knölsvan 4, havsörn 2, röd glada 1, lärkfalk 1, tornfalk 1, gråhäger 3, större strandpipare 27, fisktärna 14, gulärla 5, ladusvala 500 och hussvala 20.
Jonas
    
  
      2018-08-26 18:52
180826
Toftaholm 05.30-11.00: Stjärtand 30 str, storskarv 108 str, skäggdopping 9, storlom hörd, havsörn 2, fiskgjuse 1, röd glada 3, brun kärrhök 2 str, bivråk 2, lärkfalk 1, tornfalk 1, ljungpipare 1, större strandpipare 3, gulärla 249 str, ladusvala 160 str, hussvala 16, tornseglare 2, stare 7, buskskvätta 15, stenskvätta 5 och kungsfiskare 2 vid Toftaåns mynning.
Emil och Jonas
    
  
      2018-08-25 18:22
180825
Össlöv/Trotteslöv 09.45-15.00: Bivråk 37 str, havsörn 1, röd glada 10, BRUN GLADA 1 1k str kl 13.09, fiskgjuse 2, duvhök 1, sparvhök 5 str, lärkfalk 6, tornfalk 1, trana 370, ljungpipare 21 str, större strandpipare 1, storspov 1, turkduva 3, stare 50, ladusvala 300, gulärla 38 str, gransångare 1, hämpling 3 och törnskata 2.
Jonas
    
  
      2018-08-25 18:17
180825
Jättabron 05.00-09.15: En ad silltrut sträckte söderut ihop med gråtrutar kl 07.40. I övrigt överraskande mediokert. Bland det som noterades kan nämnas havsörn 3, brun kärrhök 1 1k, fiskgjuse 1, lärkfalk 4, tornfalk 1, storskarv 52 str, grågås 15 str, smålom 1, storlom 5, småskrake 1 hona med 6 pull, kricka 10, strandskata 1, större strandpipare 2, gluttsnäppa 1, grönbena 1, drillsnäppa 1 och havstrut 3.
Bernt och Jonas
    
  
      2018-08-25 17:42
180825 Ljungasjön Kl 09:30 - 09:40
En Ägretthäger rastade vid Ljungasjön när jag kom till tornet vid kl 09:30. Efter tio minuter blev den bortjagad av en gråhäger och tog höjd och flög mot norr.
Roger
    
  
      2018-08-24 18:28
180824
Toftaholm 12.45-14.30: En dubbelbeckasin stöttes ett par gånger i ett gräsparti nedanför obsplatsen. I övrigt bl.a havsörn 1, bivråk 3, glada 1, fiskgjuse 1, lärkfalk 2, tornfalk 1, trana 25 str, större strandpipare 6, gulärla 11 och mindre hackspett hörd.
Össlöv/Trotteslöv 14.45-17.30: Glada ca 10, brun kärrhök 1, lärkfalk 1, ljungpipare 15 str, storspov 1, stare 20 och gulärla 2.
Jonas
    
  
berghem      2018-08-21 19:21
10st Gulärlor
Kent
    
  
      2018-08-19 17:32
180819
Jättabron 05.00-09.15: Havsörn 1, bivråk 1, fiskgjuse 1, lärkfalk 1, storskarv 30 str, småskrake 5, smålom 2, storlom 5, myrspov 2, småspov 2, större strandpipare 2, kustpipare 1, rödbena 1, gluttsnäppa 1, drillsnäppa 1 och gransångare hörd.
Bernt och Jonas
    
  
      2018-08-18 17:23
180818
Toftaholm 05.00-10.00: Stjärtand 3, knölsvan 8, storlom 1, havsörn 2, brun kärrhök 2, bivråk 3 str, röd glada 1, fiskgjuse 4, duvhök 1, lärkfalk 3, tornfalk 3, trana 43 str, gråhäger 6, myrspov 3 str, strandskata 5 str, gluttsnäppa 1, större strandpipare 1, gulärla 174 str, ladusvala 75 str, backsvala 1 och nötkråka hörd.
Emil och Jonas
    
  
      2018-08-14 20:44
180814
Toftaholm 17.30-19.30: En SKRÄNTÄRNA kom insträckande norrifrån och landade på ett rev ute i sjön kl 19.05. I övrigt bl.a fiskgjuse 4, brun kärrhök 2 str, lärkfalk 1, tornfalk 1, trana 12, häger 4, större strandpipare 6, mindre strandpipare 2, mosnäppa 1 och gulärla 28 str.
Jonas
    
  
      2018-08-12 18:57
180812
Toftaholm 04.45-10.00: Havsörn 3, glada 3, fiskgjuse 4, brun kärrhök 1, duvhök 1, lärkfalk 2, tornfalk 1, häger 3, kustpipare 2, större strandpipare 5, mindre strandpipare 2, gluttsnäppa 1, drillsnäppa 2, fisktärna 10, gulärla 2 och hussvala 30.
Anders P och Jonas
    
  
      2018-08-11 15:52
180811
Jättabron 04.30-08.45: Havsörn 4, fiskgjuse 3, bivråk 1, lärkfalk 4, småskrake 1 hona med 7 pull, storlom 5, smålom 1, storskarv 17 str, strandskata 10, större strandpipare 3, kustpipare hörd, kärrsnäppa 2, gluttsnäppa 2, drillsnäppa 3, svarttärna 1 1k str kl 06.42, silvertärna 1, gråtrut 10 och havstrut 7 str.
Förutom svarttärnan en mycket lugn och stilla morgon...
Krister och Jonas
    
  
      2018-08-05 18:49
180804
Vittaryd Nygård 22.00. Hoppsan, två nattskärror kom flygande mellan sovrumsfönstret och eken.
Dan Rapp
    
  
      2018-08-05 18:16
180805
Jättabron 04.20-09.20: Sträckande fåglar enligt följande, Svärta 13, brunand 1, kricka 10, myrspov 37, kustpipare 31, ljungpipare 4, större strandpipare 7, kustsnäppa 2, kärrsnäppa 58, spovsnäppa 1, ROSKARL 1 kl 06.02, gluttsnäppa 7, rödbena 1, strandskata 1, skrattmås 256, fiskmås 29, fisktärna 42 och silvertärna 4.
Stationärt/rastande sågs havsörn 3, fiskgjuse 6, bivråk 2, glada 1, sparvhök 2, lärkfalk 3, smålom 2, storlom 10, storskrake 1 hona med 7 pull, småskrake 1, större strandpipare 7, kustsnäppa 1, drillsnäppa 4 och skogsduva 1.
Jonas
    
  
      2018-08-04 17:32
180804
Össlöv/Trotteslöv 15.00-16.15: Den bruna glada som setts på lokalen vid ett par tillfällen under den gångna veckan fanns på plats även idag. Dessutom sågs bl.a glada 7, tornfalk 1, trana 35, ljungpipare 1, ringduva 500, hämpling
3 och törnskata 1.
Jonas
    
  
      2018-08-04 17:28
180804
Jättabron 04.10-11.00: En KENTSK TÄRNA sträckte förbi på närhåll mot sydväst kl 05.40. Övrigt sträck var sjöorre 24, svärta 14, vigg 11, myrspov 17, kustsnäppa 29, kärrsnäppa 48, gluttsnäppa 15, större strandpipare 10, kustpipare 21, ljungpipare 3, fisktärna 91 och skrattmås 20.
Bland stationära/rastande fåglar kan nämnas havsörn 1, fiskgjuse 5, bivråk 1, lärkfalk 1, smålom 3, storlom 7, småskrake 1 hona med 8 pull+4 ex, storskrake 1 hona med 7 pull, kustpipare 2, strandskata 38, rödbena 2, gluttsnäppa 6, drillsnäppa 3 och skogsduva 3.
Emil, Bernt och Jonas