Obsbok för Ljungby Fågelklubb

      2018-05-24 08:17
Backsvalorna jobbar för fullt. Drygt 20 bohål.
Rolf
    
  
      2018-05-19 10:38
Drygt 2200 vitkindade gäss sträckte mot norr vid Bokholmen mellan kl 5 och 8.
Bernt
    
  
      2018-05-18 20:01
2018-05-18: Hölminge fm. Vitkindad gås ca. 70, str. Lärkfalk 1, och en småvessla följer stenmuren.
Conny
    
  
      2018-05-16 18:06
180516 Målaskogsberg kl 09:00 1 adult mindre flugsnappare sitter och sjunger utmed slingan.
Roger o Kerstin
    
  
      2018-05-12 15:34
180512
Bokholmen,Bolmen: Vitkindad gås 80+50 str, ejder 8, sjöorre 8, bläsand 1, småskrake 4, knölsvan 1 par, smålom 3, storlom 3, fiskgjuse 1, sparvhök 1, brun kärrhök 1, dvärgmås 3, silvertärna 173 str, SMÅTÄRNA 2 str, strandskata 1, rödbena 1, ROSKARL 1 rast och gulärla 3 str.
Emil, Bernt och Jonas
    
  
      2018-05-12 13:54
Nu är listan på Vårfåglar komplett. Läs och begrunda.
Tack alla observatörer.
Rolf
    
  
      2018-05-11 19:10
180511
Färjansö 04.15-12.30: En DUBBELBECKASIN stöttes vid ett par tillfällen i kort gräs på östra delen av maden. Trevlig obs! Dessutom fanns en rastande rödstrupig piplärka i vätan på madens västra sida.
I övrigt noterades bl.a vitkindad gås 764 str, knölsvan 6, sångsvan 2, vigg 5, stjärtand 1, havsörn 1, bivråk 1, glada 4, fiskgjuse 3, lärkfalk 2, brushane 3, grönbena 10, rödbena 2, storspov 1, svarttärna 3, göktyta 1 sj, sävsångare 1 sj och mindre hackspett hörd.
Emil och Jonas
    
  
      2018-05-10 19:10
180510
En flitigt sjungande BRANDKRONAD KUNGSFÅGEL upptäcktes i granskogen nedanför Rönnbacka,Bolmsö kl 11.30. Fågeln sågs och hördes i området tills jag lämnade lokalen 90 minuter senare.
Dessutom sjöng en 2k-hanne mindre flugsnappare på Stenudden,Bolmen på eftermiddagen.
Jonas
    
  
      2018-05-10 19:07
180510
Bokholmen,Bolmen 04.15-09.15: Vitkindad gås 14 str, ejder 3, svärta 1, skedand 5, vigg 9, småskrake 6, smålom 2, storlom 2, havsörn 1, fiskgjuse 2, strandskata 1, silvertärna 34 str, svarttärna 6 str, gulärla 7 str och orre hörd.
Bernt, Emil, och Jonas
    
  
      2018-05-10 13:09
10st backsvalor grustaget i berghem
kent
    
  
      2018-05-10 11:07
2018-05-10: idag kl:11 kom tornseglaren till Hölminge. Dessutom är det fyra ekorrungar i starholken.
Conny
    
  
      2018-05-09 20:48
180509
Djurstorp 18.15-20.00: Minst 23 svarttärnor sågs födosöka över Gorrsundet i kvällningen.
Emil och Jonas
    
  
      2018-05-09 17:57
180509 Toftaholms strandäng: Lärkfalk 2, pilgrimsfalk 1 2k, skedand 5 hannar, havsörn 1 ad, buskskvätta 1, rödstjärt 1.
Djurstorp kl 10:15 - 11:30
skrattmås 15, svarttärna 1, dvärgmås 2, gluttsnäppa 2, grönbena 3, trädgårdssångare 1
Roger och Kerstin
    
  
      2018-05-09 17:55
180507 Fälten söder om Ljungasjön Kl 21:15 - 22:15. 1 dubbelbeckasin hörde spela. 2 grönbenor hördes från Ljungasjön.
Roger o Kerstin
    
  
      2018-05-07 19:41
180507 Huliesjön. Kl 08:15 - 10:30
En brandkronad kungsfågel upptäcktes av Kerstin vid kl 08:15. Vi såg den sedan fint fram till kl 09:45 då den försvann.Jonas och Anders C. fick också se den innan den försvann. Det var ett nytt kommunkryss för oss alla.
Roger o Kerstin
    
  
      2018-05-06 19:05
180506
Bokholmen,Bolmen 04.30-09.00: Havsörn 1, brun kärrhök 1, fiskgjuse 2, lärkfalk 1, smålom 4, storlom 4, småskrake 1 par, svärta 1, storskarv 19 str, storspov 6 str, brushane 10, drillsnäppa 2, kattuggla 1 sp och gulärla 3 str.
Bernt och Jonas
    
  
      2018-05-05 17:37
180505
Färjansö 04.30-11.30: Havsörn 2, fiskgjuse 3, glada 1, brun kärrhök 1, sparvhök 1, lärkfalk 4, knölsvan 4, sångsvan 3, stjärtand 1 hanne, sjöorre 1 hona, storskarv 30 str, storlom 3, rördrom 1 sp, gråhäger 4, dvärgbeckasin 1, grönbena 8, mindre hackspett 2, gulärla 1, trädgårdssångare 2, rörsångare 1 sj, gök 1 och skäggmes hörd.
Krister och Jonas
    
  
      2018-05-04 18:55
180504
Toftaholm 13.30-15.00: Pilgrimsfalk 1 2k, lärkfalk 3, fiskgjuse 2, havsörn 2, glada 1, brun kärrhök 1, duvhök 1, knölsvan 5, häger 1, storspov 1 och fisktärna 8.
Jonas
    
  
      2018-05-01 20:07
180501
Staben,Lagan 06.00: Svart rödstjärt 1 sj.
Toftaholm 06.20-10.30: Havsörn 1, fiskgjuse 1, glada 1, lärkfalk 1, knölsvan 1 par, kricka 25, storskarv 37 str, storspov 1 sp, svartsnäppa 1, gluttsnäppa 1, grönbena 23 str, drillsnäppa 2, skogssnäppa 1, silvertärna 18 str, fisktärna 2, gulärla 1, buskskvätta 2, stenskvätta 5, steglits 1 och grå flugsnappare 1 vilket är fenologirekord för Ljungby med 4 dagar enligt artportalen.
Jonas
    
  
      2018-04-30 18:55
180430
Bokholmen,Bolmen 05.00-08.30: Smålom 1, storlom 3, småskrake 3, fiskgjuse 3, tornfalk 2, stenfalk 1, drillsnäppa 1, gulärla 2 och grönsångare 1 sj.
Dåligt sträck även idag.
Emil och Jonas
    
  
      2018-04-30 14:21
180430
Vägen Torlarp - Mansnäs kl 04.50.
Tjäder 1 tupp, 1 höna.
Anders P
    
  
      2018-04-29 18:07
180429
Perstorp,Bolmsö kl 11.10: En ringtrast rastade i en hästhage norr om Perstorpsgården.
Jonas
    
  
      2018-04-29 18:06
180429
Bokholmen,Bolmen 05.00-08.30: Dagens clou var utan tvekan en adult STÄPPHÖKSHANNE som sträckte norrut rakt över hamnpiren kl 06.18.
I övrigt mycket lugnt, nämnas kan iaf brun kärrhök 1, fiskgjuse 2, bläsand 1 par, vigg 2, storlom 1, fisktärna 3, skogssnäppa 1, drillsnäppa 1, gråsiska 1 och grönsångare 1 sj.
Emil, Bernt och Jonas
    
  
      2018-04-29 15:42
2018-04-29: Vägen till Piksborg tjädertupp 1, tjäderhöna 3.
Conny
    
  
      2018-04-29 13:26
Göken gol i Vedåsa på morgonen.
Hans-Gösta