Obsbok för Ljungby Fågelklubb

      2019-04-20 18:12
20190323
E4:s camping 04;50: Hornuggla 1 sp.
Förjansö 05;10-12;00
Vitkindad gås 146 mot NO, knölsvan 5, sångsvan 1, storskarv 47 mot N, vigg 11, bläsand 5, skedand 8, kricka 90, årta 3, skäggdopping 12, gråhäger 2, ägretthäger 1, storspov 2, brushane 3, grönbena 2, skogssnäppa 2, enkelbeckasin 30, stenfalk 2 mot N, duvhök 1, brun kärrhök 1 hona, fiskgjuse 2, lövsångare 3 sj, och sävsparv 15.
Emil
    
  
      2019-04-20 08:56
2019-04-19
Söder Ljungasjön: Rödvingetrast ca 40
Össjö: påfågel 4
Rolf o Silva
    
  
Bolmen      2019-04-19 19:29
Skedandpar i Bolmens mosse
Lars Bengtsson
Skicka e-post till Lars Bengtsson     
  
      2019-04-19 15:50
Huliesjön.fm. 19-04-19. 3, sj. lövsångare.
Conny
    
  
Ljungby      2019-04-19 14:39
190419
Orberg: första sädesärlan, kattuggla, spillkråka och sorgmantel
Dackev: första svartvit flugsnappare
Rolf o Silva
Skicka e-post till Rolf o Silva    
  
      2019-04-17 19:48
Rataryd kl 19.45
Den första ladusvalan har kommit till byn!
David Berta
Skicka e-post till David Berta    
  
      2019-04-16 15:02
190416
Toftaholm 05.45-10.45: Gravand 1 rast, bläsgås 16, knölsvan 1 par, sångsvan 2 ad 3 2k, snatterand 2 hannar 1 hona, bläsand 5 hannar 2 honor, kricka 48, vigg 1 hanne, sjöorre 7, storlom 1, skäggdopping 12, fiskgjuse 1, röd glada 1, ormvråk 1, trana 9 str, storspov 24 str + 2 sp, stare 40, rödvingetrast 200.
Djurstorp 11.00-11.30: Vitkindad gås 2 rast.
Roger, Kerstin och Anders P
    
  
      2019-04-15 14:48
190415
Gölsjömossen 05.45-10.30: Pilgrimsfalk 1 ad hittades på nattkvist, den flög 06.45, orre 13 tuppar spelade, grågås 4, gräsand 3 hannar, brun kärrhök 1 hanne, ormvråk 1, ljungpipare 1, storspov 1 par, skogssnäppa 1, varfågel 1, dubbeltrast 4, sädesärla 2, järnsparv 1 sj, tofsmes 1 sj.
Anders P
    
  
      2019-04-15 13:38
Bredemad brun glada.
Dragaryd duvhök.
Stefan E
    
  
      2019-04-13 17:24
2019-04-13
Toftaholm strandäng 05;40-11;00
Bläsgås 16, knölsvan 1, sångsvan 6, snatterand 3, bläsand 17, brunand 1 hane, kricka 13, vigg 2, skäggdopping 7, storskarv 50, fiskgjuse 4, brun kärrhök 1 hona 1 2K-hane str N, röd glada 2, havsörn 3, ormvråk 3 samt enkelbeckasin 10 och skogssnäppa 5 som stöttes på strandängen.
Emil
    
  
      2019-04-12 18:48
Exen.2019-04-12. 9.45-11.00: Sångsvan 10, grågås 15, gräsand 2, knipa 1 hanne, skrattmås 20, enkelbeckasin 1, skäggdopping 1, tofsvipa 8, skogssnäppa 2, mindre strandpipare 2, havstrut 1, fångar fisk. Trana 1, storspov 2, skarv 1, fiskgjuse 2, ormvråk 2, havsörn 1, ad,/ ringmärkt/ som tömmer sjön på fågel. Och ett rådjur.
Conny
    
  
berghem      2019-04-10 16:18
2st strandskator ljungby
1 stenskvätta berghem
1 storspov berghem
Kent
    
  
      2019-04-07 19:43
190407
Stenudden,Bolmsö 14.00-15.30: En ägretthäger flög mot nordost över Toftnäshalvön kl 12.08: Dessutom en havsörn och två fiskgjusar i området.
Jonas
    
  
      2019-04-07 19:42
190407
Bokholmen,Bolmen 05.30-11.00: Svarthakedopping 2, gråhakedopping 1, skäggdopping 13, smålom 3, storlom 1, snatterand 1 par, vigg 6, småskrake 7, fiskgjuse 1, röd glada 1, brun kärrhök 1. strandskata 1, havstrut 2, skrattmås 350 str, kattuggla 1 sp, steglits 1 och gransångare 1 sj.
Krister,Bernt,Emil och Jonas
    
  
      2019-04-06 19:11
190406
Färjansö 05.30-12.45: Havsörn 2, blå kärrhök 2, brun kärrhök 1, fiskgjuse 3, röd glada 2, sångsvan 7, knölsvan 1, bläsgås 14, bläsand 9, kricka 100, stjärtand 5, vigg 1, salskrake 1 par, storlom 1, storskarv 42 str, gråhäger 7, enkelbeckasin 50, dvärgbeckasin 2, storspov 1, varfågel 1, mindre hackspett 2 trum, gransångare 1 sj, steglits 2, lappsparv samt ladusvala 2.
Emil och Jonas
    
  
      2019-04-05 19:38
190405
Toftaholm 12.00-15.00: En ringtrast rastade på åkern nordost strandängen och en skärpiplärka höll till i svämmorna nedanför obsplatsen.
Dessutom noterades bl.a havsörn 2, fiskgjuse 2, röd glada 1, bläsgås 14, knölsvan 3, gräsand 60, kricka 15, bläsand 9, salskrake 2 par, gråhäger 1, skogssnäppa 3, sädesärla 10, hämpling 5 och steglits 1.
Trotteslöv 15.30: Trana 160, sångsvan 2 och tornfalk 1.
Jonas
    
  
      2019-04-03 14:50
Morgonvandring i Ljungby
2019-04-03 kl 8.00- 10.00
25 arter bl. a. järnsparv 2, mindre hackspett 2, rörhöna 5, röd glada 1, turkduva 2
Anders Holmberg
    
  
      2019-04-01 21:30
20190401 Nygård Vittaryd En torparlärka - trädlärka - sjöng strax intill vedkapen.
Dan Rapp
    
  
      2019-03-31 19:35
2019-03-31: Hembygdparken Ljungby. Rörhöna 1.
Conny
    
  
      2019-03-30 19:35
190330
Färjansö 05.00-12.45: Havsörn 1, fiskgjuse 1, brun kärrhök 2, röd glada 3, ormvråk 15 str, sparvhök 7 str, duvhök 1, sångsvan 4, knölsvan 1 par, vitkindad gås 6, bläsgås 4, kricka 150, bläsand 1 par, stjärtand 1 hona, vigg 1 par, storlom 2, storskarv 50 rast+63 str, trana 158 str, gråhäger 2, storspov 1 par, enkelbeckasin 10, dvärgbeckasin 1, skogssnäppa 1, ringduva 500, skogssnäppa 1, råka 2 str, varfågel 1, dubbeltrast 18 str, sädesärla 4, forsärla 3, vinterhämpling 2, steglits 2 samt SKÄRPIPLÄRKA 1.
Emil och Jonas
    
  
      2019-03-30 19:33
190330 Huliesjön:Blå kärrhök 1 hona, Havsörn 1, Trana 95 mot norr, Skogssnäppa 1.
Ohs: Småskrake 1 hane.
Truxas bro: Pilgrimsfalk 1 ad.
Roger och Kerstin
    
  
      2019-03-29 20:54
190329
Toftaholm 12.30-15.00: En ung kungsörn bjöd på en fin uppvisning då den på låg höjd svepte över strandängen och fick alla områdets gäss på vingarna.
I övrigt sågs bl.a havsörn 1, fiskgjuse 1, röd glada 1, bläsgås 6, storlom 1, tofsvipa 50, storspov 1, ljungpipare 1, havstrut 2 och ringduva 250.
Jonas
    
  
      2019-03-24 19:23
190324
Bolmsöbron 10.30; En utter sågs simmande norr om bron.
Rönnbacka/Stenudden 11.00-15.30: Pilgrimsfalk 1 2k mot norr kl 14.10, havsörn 2, röd glada 2, ormvråk 36 str, sparvhök 3 str, salskrake 7, småskrake 1 par, bläsgås 3, storskarv 18, trana 314 str, ringduva 280 str, sädesärla 1, bergfink 2 och gransångare 1 sj.
Jonas
    
  
      2019-03-24 19:19
190324
Bokholmen,Bolmen 05.30-10.00: Ejder 1 hanne, bläsand 58 str, stjärtand 1 hona, småskrake 1 hanne, vitkindad gås 1, sångsvan 43 str, storlom 1, skäggdopping 1, storskarv 36 str, ormvråk 3 str, gråhäger 1, trana 18, skrattmås 56 str, havstrut 2, forsärla 1 och sädesärla 2.
Bernt och Jonas
    
  
      2019-03-23 19:10
190323
Färjansö 05.30-13.15: Större delen av maden är översvämmad. Detta, i kombination med dis och tidvis hård vind under morgonen, gjorde att utbytet blev magrare än förväntat.
Bland det som ändå sågs kan nämnas havsörn 4, röd glada 4, duvhök 1, spetsbergsgås 3, sädgås 5, grågås 70 str, bläsgås 24, knölsvan 1 par, sångsvan 16 str, salskrake 6, skäggdopping 7, gråhäger 1, storspov 2, enkelbeckasin 2, tofsvipa 40, havstrut 21, ringduva 1350 str, skogsduva 2, trädlärka 1, SKÄRPIPLÄRKA 1, stare 500, dubbeltrast 13, rödvingetrast 27, varfågel 1, steglits 2 och mindre hackspett 1 trum.
Emil och Jonas