Obsbok för Ljungby Fågelklubb

      2018-08-03 19:48
180803
Toftaholm 04.30-08.00: Pilgrimsfalk 1, tornfalk 1, lärkfalk 1, havsörn 1, glada 2, fiskgjuse 2, trana 7, häger 3, kustpipare 1, större strandpipare 1, grönbena 3, drillsnäppa 2, havstrut 1 och gulärla 1.
Jonas
    
  
      2018-08-02 15:07
180802
Jättabron 04.00-09.00: Sjöorre 14 str, stjärtand 3, småskrake 2, storskrake 1 hona med 7 pull, smålom 2, storlom 8, grågås 22 str, havsörn 2, fiskgjuse 2, bivråk 1, lärkfalk 2, gråhäger 2, myrspov 49 str, småspov 8 str, större strandpipare 1, kustpipare 7, kärrsnäppa 19 str, gluttsnäppa 1, rödbena 1, drillsnäppa 3, fisktärna 103 str, silvertärna 7 str och nötkråka 1.
Krister, Emil, Bernt och Jonas
    
  
      2018-08-01 22:11
180801 Jättabron kl 17:45 - 21:00
Sträckande fåglar: Myrspov 99, Kustpipare 12, kustsnäppa 28, gluttsnäppa 3, kärrsnäppa 19, silvertärna 3. Stationära fåglar: Storlom 6, havstrut 2, småskrake 2, fisktärna 5, lärkfalk 2 ad 2 juv.
Roger, Kerstin, Anders C.
    
  
      2018-07-30 18:06
180730
Össlöv/Trotteslöv 14.45-17.00: En brunglada höll till i området runt bystugan. Dessutom fanns ett tiotal röda glador och en brun kärrhök på lokalen och längs ån sågs två kungsfiskare i höjd med norra infarten till Össlöv.
Jonas
    
  
      2018-07-29 16:00
180729
Jättabron 04.00-09.30: Smålom 2, storlom 9, vigg 3, sjöorre 15 (BD), havsörn 1, glada 3, fiskgjuse 1, bivråk 1, lärkfalk 2, kärrsnäppa 87 str, större strandpipare 6 str, gluttsnäppa 3, ljungpipare 2, småspov 1, drillsnäppa 3 och skrattmås 18 str.
Med undantag för kärrsnäpporna, mediokert sträck trots till synes hyfsade förutsättningar.
Bernt, Emil, Krister och Jonas
    
  
      2018-07-28 14:40
180728
Jättabron 04.00-08.00: Svärta 2, sjöorre 1, vigg 3, kricka 10, småskrake 2, smålom 1, storlom 3, havsörn 1, bivråk 1, fiskgjuse 3, sparvhök 1, lärkfalk 1, häger 5, strandskata 9 str,kustsnäppa 1, kärrsnäppa 3, mosnäppa 1, mindre strandpipare 1, gluttsnäppa 4, rödbena 2, drillsnäppa 4, storspov 2, småspov 1, skrattmås 55 str och silvertärna 1 str.
Berghem 08.30: Rörhöna 1 1k.
Jonas
    
  
      2018-07-27 18:28
180727
Jättabron 04.00-08.00: Svärta 5 str, vigg 9, småskrake 1, smålom 2, storlom 4, storskarv 7 str, havsörn 1, fiskgjuse 3, bivråk 1, lärkfalk 3, häger 6, kustsnäppa 1, kärrsnäppa 4, gluttsnäppa 3, myrspov 1 str, strandskata 1, skrattmås 215 str, dvärgmås 2 1k str, fiskmås 66 str och skogsduva 2.
Stenudden,Bolmsö 14.00-15.00: Två skräntärnor flög mot nordost kl 14.10. Dessutom havsörn 1, bivråk 1, glada 1 och fiskgjuse 2.
Jonas
    
  
      2018-07-25 19:49
180725
Toftaholm 04.20-08.30: Brunand 4, vigg 6, kricka 22, knölsvan 1 par, grågås 120, havsörn 1, glada 1, fiskgjuse 2, sparvhök 1, lärkfalk 1, gråhäger 16,trana 3, småspov 5 str, tofsvipa 10, brushane 1, gluttsnäppa 2, grönbena 2, kärrsnäppa 1, drillsnäppa 2, fisktärna 15 och havstrut 1.
Jonas
    
  
      2018-07-23 17:22
180723
Jättabron 03.50-08.30: Smålom 2, storlom 2,småskrake 4, havsörn 1, bivråk 1, fiskgjuse 2, lärkfalk 1, gråhäger 1, trana 2, myrspov 11 str, småspov 1 str, större strandpipare 1, kärrsnäppa 3, gluttsnäppa 1, grönbena 1, drillsnäppa 2, skogsduva 1, backsvala 2 och gransångare 1 sj.
Åkrarna söder om Skeen 08.45: Trana 9 och lärkfalk 1.
Trotteslöv 14.30-16.00: Glada 1, fiskgjuse 1, tornfalk 1, tofsvipa 120, törnskata 1 och hämpling 6.
Jonas
    
  
      2018-07-22 19:30
2018-07-22. Hölminge just nu vid stugan, morkulla med en unge.
Conny
    
  
      2018-07-22 16:47
180722
Jättabron 03.50-08.30: Smålom 1, storlom 4, småskrake 1, havsörn 1, bivråk 1, fiskgjuse 1, lärkfalk 1, häger 7, kustsnäppa 4 str, spovsnäppa 4 str, kärrsnäppa 20, gluttsnäppa 2, storspov 3, strandskata 2 str, drillsnäppa 4, ROSKARL 2 rast, skrattmås 52 str, fiskmås 25 str, skogsduva 1 och gök 1.
Dessutom sågs en nattskärra på Torarpsvägen innan gryningen och hornuggleungarna hördes tigga från stugområdet.
Jonas
    
  
      2018-07-21 15:25
180721
Toftaholm 04.00-09.30: Brun glada 1 ad flög mot nordost kl 07.50, röd glada 2, fiskgjuse 2, havsörn 1, bivråk 1, sparvhök 1, lärkfalk 1, storlom 1, häger 7, myrspov 1 str, småspov 1 str, gluttsnäppa 4, grönbena 2, rödbena 1, kärrsnäppa 4, större strandpipare 1, drillsnäppa 1, skrattmås 229 str, fiskmås 36 str, fisktärna 15 och forsärla 1.
Toftaholmsskogen 10.00: Nötkråka 1.
Yllefabriken,Lagan 10.30: Kungsfiskare 1 och forsärla 1 par.
Jonas
    
  
      2018-07-21 13:57
Kösen. En storlom hade simskola med sin unge. Den tränade på att titta under vattnet.
Stefan och Annica
    
  
      2018-07-20 15:15
180720
Toftaholm 06.00-09.30: Skedand 3, storlom 1, fiskgjuse 6, brun kärrhök 1 1k, lärkfalk 1, tofsvipa 2, gluttsnäppa 2, grönbena 3, mindre strandpipare 1 och drillsnäppa 1.
Jonas
    
  
      2018-07-18 19:54
180718
Toftaholm 17.15-19.00: Småsnäppa 1 rast, kärrsnäppa 8, småspov 1 str, gluttsnäppa 2, fiskgjuse 2, lärkfalk 1 och hussvala 25.
Jonas
    
  
      2018-07-18 19:52
180718
Jättabron 03.50-09.30: Sjöorre 101 str, svärta 10 str, vigg 4, småskrake 5, storlom 5, havsörn 2, fiskgjuse 1, lärkfalk 2, spovsnäppa 1 ad str, kärrsnäppa 22, gluttsnäppa 1, rödbena 4, grönbena 2, drillsnäppa 4, större strandpipare 2, storspov 11 str, skrattmås 184 str, fiskmås 88 sr, silvertärna 8 str och kungsfiskare 1.
Dessutom hördes tiggande hornuggleungar från stugbyn innan gryningen.
Bernt och Jonas
    
  
      2018-07-17 18:50
180717
Jättabron 03.50-08.30: Sjöorre 53 str, vigg 9, småskrake 5, storskrake 1, grågås 51 str, smålom 3, storlom 7, havsörn 1, fiskgjuse 2, bivråk 1, lärkfalk 2, spovsnäppa 2 ad str, kärrsnäppa 11 str, rödbena 4, svartsnäppa 1, drillsnäppa 5, större strandpipare 1, strandskata 2, tofsvipa 10 str, skrattmås 226 str, fiskmås 88 str och havstrut 1 par.
Jonas
    
  
      2018-07-16 17:30
180716
Huliesjön 04.30-09.30: Mosnäppa 1, grönbena 7, skogssnäppa 2, drillsnäppa 1, tofsvipa 18, trana 1 par+1 1k, häger 2, bläsand 3, glada 1, fiskgjuse 1, stare 75, törnskata 2, forsärla 1 och mindre hackspett hörd.
Anders P och Jonas
    
  
      2018-07-14 16:03
180714
Jättabron 03.50-08.30: Svärta 11 str, sjöorre 1, småskrake 5, sångsvan 1, smålom 1, storlom 10, havsörn 1, fiskgjuse 2, lärkfalk 2, gråhäger 4, tofsvipa 5, rödbena 1, kärrsnäppa 1, småspov 1 str, silvertärna 6 str, skrattmås 61 str och skogsduva 1.
Emil och Jonas
    
  
      2018-07-13 22:22
Sydligaste Vidöstern 20180713: hittade äntligen en hussvalehäckning. Tre bebodda bon under bron vid hembygdsparken i Torset mellan Vittaryd och Dörarp.
Dan Rapp
    
  
      2018-07-08 18:21
180708
Toftaholm 07.00-09.00: Brunand 4, bivråk 3, fiskgjuse 3, glada 1, storspov 1, strandskata 2, gluttsnäppa 3, kärrsnäppa 2 och mindre strandpipare 1.
Jonas
    
  
      2018-07-07 15:18
180707
Jättabron 03.50-09.00: Havsörn 1, fiskgjuse 3, brun kärrhök 1, bivråk 1, lärkfalk 2, snatterand 2, skedand 1 par, vigg 14, sjöorre 15, småskrake 3, smålom, storlom 11, strandskata 3, gluttsnäppa 2, grönbena 2, rödbena 1, kärrsnäppa 9, drillsnäppa 1, havstrut 1 par med 1 pull, silvertärna 1 och skrattmås 253 str.
Krister, Emil och Jonas
    
  
      2018-07-07 01:10
180706-07
Borsna kl 23.40: Gräshoppsångare 1 sj
Ekornarp kl 00.25: Hornuggla 1 juv läte

Anders P
    
  
      2018-07-01 19:43
180701
Huliesjön 05.00-09.00: Snatterand 4, storlom 1, glada 1, lärkfalk 1, häger 4, mindre strandpipare 2, tofsvipa 9, gluttsnäppa 2, svartsnäppa 3, grönbena 1, drillsnäppa 3 och havstrut 2.
Jonas
    
  
      2018-06-30 16:55
180630
Toftaholm 04.15-08.00: En skräntärna sträckte söderut över sjön kl 05.15. I övrigt bl.a grågås 120, vigg 9, storlom 1, fiskgjuse 1, lärkfalk 1, häger 1, gluttsnäppa 4, rödbena 1, grönbena 2, brushane 2, mindre strandpipare 1, strandskata 2 och skrattmås 143 str.
Jonas