Obsbok för Ljungby Fågelklubb

      2018-04-14 19:08
180414
Färjansö 05.10-12.30: Rördrom 1 sp, bläsand 5, stjärtand 1 hanne, kricka 30, vigg 1 par, storskrake 30, småskrake 1 hanne, salskrake 11, knölsvan 3, sångsvan 20, storlom 1, storskarv 133 str, havsörn 3, fiskgjuse 3, glada 2, brun kärrhök 3, blå kärrhök 1 hanne, duvhök 1, fjällvråk 1, tornfalk 1, stenfalk 1, storspov 10, småspov 2 str, enkelbeckasin 25, dvärgbeckasin 4, rödbena 1, gransångare 2 sj, råka 2 str och skärpiplärka 2 rast.
Emil och Jonas
    
  
      2018-04-13 21:13
180413 Dörarp Kl 09:00 2 ringtrastar rastade tillsammans med ca 50 björktrastar.
Roger och Kerstin
    
  
      2018-04-13 20:51
180413 e.m
Toftaholm: En extremt tidig lärkfalk sågs jaga i området. Dessutom havsörn 4, glada 3, fiskgjuse 1, bläsgås 6, sädgås 1, bläsand 1 par, storskarv 61 str och storspov hörd.
Dörarp: Ringtrast 1 hanne med trastflock NO kyrkan.
Emil och Jonas
    
  
      2018-04-11 17:14
2018-04-11: Norr om nya Kalmar fabriken, stenskvätta 2, 2018-04-09. mindre strandpipare 2.
Conny
    
  
      2018-04-10 11:31
Bolmens samhälle Nu har isen gått på Värse vik i Bolmen och en storlom visade genast upp sig.
Anders H
    
  
Mellan Södra Ljunga och Ivla      2018-04-08 20:32
52 sångsvanar öster om vägen
Lena Hjelmqvist
Skicka e-post till Lena Hjelmqvist    
  
      2018-04-07 21:38
180407
Toftaholm 05.40-14.00: Till skillnad från ifjol kunde årets klubbexkursion till lokalen avnjutas i strålande väder och femtontalet deltagare kunde notera att våren äntligen kommit på allvar. Bland fåglar som sågs kan nämnas bläsgås 94 rast+60 str, spetsbergsgås 1, sädgås 32, grågås 99 str, kanadagås 176 str, vitkindad gås 4, sångsvan 84 str, knölsvan 9 str, gräsand 70, kricka 18, stjärtand 1 par, vigg 3, havsörn 4, ormvråk 56 str, glada 5, brun kärrhök 2, storskarv 32 rast+394 str, trana 1391 str, storspov 6, skogssnäppa 1, sädesärla 50, vinterhämpling 4, steglits 4, mindre hackspett hörd samt ringtrast 1 på åkrarna söder om gården.
Jonas
    
  
      2018-04-07 17:46
2018-04-07 Ljungby. Hemma på altanen årets första citronfjäril.
Conny
    
  
      2018-04-05 20:04
180405
Toftaholm 17.30-18.15: Bläsgås 85, knölsvan 1 par, stjärtand 1 par, bläsand 3, vigg 2, knipa 22, salskrake 11, storskrake 50, storskarv 7, havsörn 3, fiskgjuse 1, trana 28, storspov 1 och skogssnäppa 2.
Jonas
    
  
      2018-04-05 19:55
Bolmaryd Nöttja 15:30-16:3 En bra eftermiddag vid Exen 4 M Sngsvan 126 Sångsvan 168 Tranor 110 Skrattmås 45 Fiskmås 2 vitkindad gås 26 Kanada gås 2 Knölsvan 2 Skäggdopping 4 Ormvråk
Bengt Andersson
    
  
      2018-04-05 19:48
180405 Kl 12:00 - 13:45 Ågårdsvägen 14B (hemma)Sträckande fåglar: Trana 833, ormvråk 68, sångsvan 61, sparvhök 7, storskarv 18, ringduva ca 200.
Koloniområdet kl 12:29 1 brun glada sträckte mot norr.
Össlöv Kl 14:15 1 brun glada flög mot bredemad. Vi åkte dit för att se om vi kunde få se den lite närmre. Vi fick se den direkt när vi kom dit där den flög tillsammans med måsfåglarna.
Roger o Kerstin
    
  
Bjärnaryd      2018-04-05 16:06
2018-04-05
Bjärnaryd Baskabo

Järnsparv 1 födosök.
Martina Jonasson
    
  
      2018-04-05 08:55
180404 Dackevägen.
Omslaget i väder ger omslag i fågellivet hos oss. Inte så många koltrastar men en ensam taltrast. 20-30 bofinkar, 10 grönsiskor men bara 1 gråsiska. Stenknäcken hälsar på då och då.
rolf
    
  
      2018-04-04 20:00
180404
Toftaholm 16.30-18.30: Ejder 45 str, brunand 1 hona, kricka 9, gräsand 20, salskrake 4, storskrake 46, knipa 23, havsörn 1, glada 2, sparvhök 1, fiskgjuse 1, trana 12, storskarv 2, större strandpipare 1, gråtrut 4, skrattmås 4, ringduva 200, dubbeltrast 2, sädesärla 1, ängspiplärka 2 och stenknäck 1.
Jonas
    
  
      2018-04-04 18:23
180404
Huliesjön kl 12:30 - 16:00:
Sträckande fåglar: Storskarv 11, brun kärrhök 2 hannar och 2 honor, blå kärrhök 1 hanne, sparvhök 18, ormvråk 95, fiskgjuse 3, trana 152 (12 flockar), storspov 1, skrattmås 24, fiskmås 5, gråtrut 4, havstrut 2, ringduva 102, pilgrimsfalk 1 ad, stenfalk. Stationära fåglar: sångsvan 2, grågås 6, bläsand 1, kricka 5, salskrake 1 hanne 2 honor, skäggdopping 1, havsörn 1 3k,röd glada 2, forsärla 1 par och sädesärla 6.
Borsna 16:30 66 tranor, 25 sångsvanar och 3 mindre sångsvanar rastade på en åker.
Roger, Kerstin, Leif
    
  
      2018-04-03 19:21
Igår kom forsärlan till Sunnerå.
Kurt
Skicka e-post till Kurt    
  
Ljungby      2018-04-03 19:12
2018-04-03. Var ner till Ljungsätersbron i eftermiddags. Sothönan är kvar och även rörhönan som var uppe och sprang på land. Ett gammalt namn på rörhönan är grönfotad sumphöna, något som syns tydligt när hönan visar benen. Förhoppningsvis är båda hönorna kvar i morgon då vi skall ut och vandra längs ån igen. Vad som döljer sig ovanför Elverket får morgondagen visa.
Krister Wahlström
    
  
      2018-04-02 20:54
18-04-02: Ljungasjön sen efterm. ca. 200 tranor str. Sångsvan ca.50 str. En brun kärrhök hanne skrämde upp 4 krickor och 4 enkelbeckasiner från sjön.
Conny
    
  
      2018-04-02 19:41
180402 Exen kl 09:30 - 11:15
bl a Rastande fåglar: Sångsvan 131, Bläsgås 2, Grågås 45, Kanadagås 114, Knipa 10, Salskrake 2 hannar, Storskrake 1par, Storskarv 1, trana 7, Skrattmås 12, Gråtrut 5, Skogssnäppa 1, Sävsparv 2.
Sträckande fåglar: Storspov 1, Trana 135, Ringduva 80, Grågås 20, Trädlärka 1.
Ljungasjön Kl 11:30 - 12:30 bl a: Rastande fåglar: Storspov 2, Grågås 533, Kanadagås 734, Bläsgås 74, Vitkindad gås 10, Trana 2, Storskarv 1, Kricka 1.
Sträckande fåglar: Trana 55, Mindre sångsvan 6, Ormvråk 8.
Sommarsäte Kl 12:40 - 13:15
Rastande: Trana 88, röd glada 2, Havsörn 1, Sträckande fåglar: Pilgrimsfalk 1 ad , Trana 32.
Roger och Kerstin
    
  
      2018-04-02 19:06
180402
Toftaholm 06.00-11.45 delvis med Krister: Bra sträck enligt följande, Sångsvan 108, mindre sångsvan 1, knölsvan 3, grågås 717, sädgås 44, bläsgås 14, kanadagås 68, ormvråk 42, sparvhök 2, storskarv 88, trana 80, tofsvipa 115, rödbena 1, gråtrut 10, skrattmås 5, ringduva 950, sånglärka 90, trädlärka 3 och steglits 2.
Bland rastande/stationära fåglar kan nämnas spetsbergsgås 4, sädgås 16, bläsgås 52, grågås 380, kanadagås 100, stjärtand 1 hanne, gräsand 30, storskrake 13, salskrake 1 hanne, havsörn 2, glada 1, duvhök 1, dubbeltrast 10 och ängspiplärka 4.
Rönnbacka,Bolmsö 13.30-15.30: Kungsörn 1 ung, ormvråk 18 str, fiskgjuse 1, glada 1, sparvhök 3, mindre sångsvan 11 str, sångsvan 28 str, grågås 58 str, trana 96 str, ringduva 320, forsärla 1, steglits 1 och stenknäck 1.

Jonas
    
  
      2018-04-02 14:30
180402
Huliesjön 05.45-12.45: Pilgrimsfalk 1 ad str, mindre sångsvan 2, sångsvan 55 + 70 str, trana 2 par + 120 str, grågås 74 + 197 str, sädgås 82 str, bläsgås 55 str, kanadagås 25, storskarv 100 str, häger 14 str, tofsvipa 29 str, ringduva 685 str, skogsduva 2 str, gråtrut 2 ad str, ormvråk 10 str, sparvhök 2, glada 1, knipa 30, kricka 3, sånglärka hörd, varfågel 1, stare 45, tofsmes 1, mindre hackspett hörd.
Anders P
    
  
      2018-03-31 19:43
180331
Södra Ljunga 08.00-12.00: Kungsörn 1 subad, havsörn 2, fiskgjuse 1, glada 3, ormvråk 33 str, mindre sångsvan 4, sångsvan 74, sädgås 411, bläsgås 68, grågås 520, kanadagås 775, vitkindad gås 9, trana 220, storskarv 111 str, häger 1, skrattmås 1, dubbeltrast 30, sånglärka 25, trädlärka 1, ängspiplärka 1 och sädesärla 1.
Emil och Jonas
    
  
      2018-03-31 15:54
180331 kl 09.00-09.20
En hane brun kärrhök kom svävandes över isen på Gässjön idag. Dessutom två mindre hackspett i strandskogen samt en stare som skickligt härmade bl.a. rödvingetrastsång och ormvråksjamande.
Karl G
    
  
      2018-03-30 20:11
180330
Södra Ljunga 12.15-14.00: Kungsörn 1 subad, glada 1, ormvråk 6, mindre sångsvan 7, sångsvan 86, spetsbergsgås 19, bläsgås 43, sädgås 265, grågås 800, vitkindad gås 9, kanadagås 950, trana 92, skogsduva 3, varfågel 1 och råka 1.
Stensjön,Ryssby 14.20: Snatterand 1 par, gräsand 28, storskrake 11, sångsvan 2, storskarv 2 och häger 1.
Os 15.00: Forsärla 1.
Sundet 15.15: Knölsvan 2, sångsvan 6 och havsörn 1.
Jonas
    
  
      2018-03-30 20:07
180330
Toftaholm 05.50-09.00: Spetsbergsgås 2, bläsgås 18, sädgås 20, grågås 350, sångsvan 4, knölsvan 4, knipa 25, havsörn 2, trana 7, häger 1, gråtrut 6, varfågel 1 och snösparv 1.
Össlöv 09.15-12.00: Kungsörn 1 2k, havsörn 2, glada 2, ormvråk 6, duvhök 1, stenfalk 1, sångsvan 58, bläsgås 2, kanadagås 160, gråtrut 1, trana 400, tofsvipa 9, skogsduva 1, stare 50 och sånglärka 10.
Emil och Jonas