Obsbok för Ljungby Fågelklubb

      2019-07-26 17:21
190726
Toftaholm 05.30-09.30: Ägretthäger 1, gråhäger 5, fiskgjuse 2, röd glada 1, tornfalk 1, lärkfalk 1, kricka 20, knölsvan 1 par, storskarv 34 str, kustsnäppa 1 rast, kustpipare 1, gluttsnäppa 3, grönbena 1, skogssnäppa 1, drillsnäppa 3, fisktärna 44, havstrut 1, skogsduva 3, mindre hackspett hörd, gulärla 1 och steglits 1.
Jonas
    
  
      2019-07-25 15:59
190725
Färjansö 04.15-10.00: Havsörn 1, brun kärrhök 2, fiskgjuse 3, röd glada 1, lärkfalk 2, tornfalk 1, grågås 280, storlom 1, bläsand 1, vigg 8, storskarv 22 str, gråhäger 15 str, tofsvipa 39, småspov 9 str, kustpipare 1, ljungpipare 1, mosnäppa 1, kärrsnäppa 1, svartsnäppa 1, gluttsnäppa 5, grönbena 4, fisktärna 50, skogsduva 1, hussvala 40, gransångare 1 sj, rörsångare 2 sj och sävsångare 2 sj.
Jonas
    
  
      2019-07-25 09:18
Kösen. En storlomsfamilj på fem snurrade rumt varandra i en ritual.
En tjäderhöna med två kycklingar var i diket vid 25an Flymossen bredvid all trafik.
Stefan och Annica
    
  
      2019-07-24 14:34
190724
Toftaholm 04.45-10.00: En skräntärna flög söderut över Långö kl 06.19.
I övrigt bl.a havsörn 2, bivråk 2, röd glada 1, fiskgjuse 2, tornfalk 1, lärkfalk 1, grågås 225, knölsvan 1 par, snatterand 5, kricka 6, gråhäger 6, tofsvipa 42 str, storspov 1, kustpipare 2, gluttsnäppa 4, svartsnäppa 1, grönbena 5, drillsnäppa 2, skogssnäppa 1, fisktärna 50 och mindre hackspett 2 hörda.
Anders P, Karl G och Jonas
    
  
      2019-07-23 16:00
190723
Jättabron 04,00-09.00: Dis och dimma under morgonen, men iaf sjöorre 11, småskrake 1, storlom 16, havsörn 1, lärkfalk hörd, kustsnäppa 3 str, kärrsnäppa 9 str, större strandpipare 1, kustpipare 1, gluttsnäppa 1, grönbena 1, drillsnäppa 2, gråhäger 2 och havstrut 3.
Bernt och Jonas
    
  
      2019-07-23 12:00
190723
Huliesjön 05.00-10.30: Brun glada 1, röd glada 2, havsörn 1 ad, fiskgjuse 1, lärkfalk 1, grågås 34, strandskata 7 str, gluttsnäppa 1, rödbena 3, mindre strandpipare 2 ad 1 juv, kärrsnäppa 16, grönbena 3, skogssnäppa 2, drillsnäppa 2, tofsvipa 16, enkelbeckasin 3, kricka 18 häger 1 och rörsångare 2 sj.
Dan R och Anders P
    
  
      2019-07-22 16:38
190722
Jättabron 04.00-08.00: Två roskarlar kom insträckande och landade på stenar utanför Yttre Jättabron kl 05.08, för att dra vidare söderut 10 min senare.
I övrigt bl.a vigg 5, storskrake 4, småskrake 1, storlom 4, fiskgjuse 2, lärkfalk 1, gråhäger 1, myrspov 17 str, kustpipare 1, större strandpipare 1, kärrsnäppa 18 str, grönbena 2, rödbena 1, silvertärna 17 str, fisktärna 14 str och gransångare 1 sj.
Jonas
    
  
      2019-07-21 15:58
190721
Jättabron 03.45-10.00: Fint morgonsträck enligt följande, Svärta 2, sjöorre 18, kricka 2, kustpipare 8, ljungpipare 1, storspov 2, myrspov 65, kustsnäppa 14, kärrsnäppa 277, spovsnäppa 1, grönbena 1, silvertärna 26 0ch fisktärna 19.
Totalsumman på 277 kärrsnäppor är ett nytt kommunrekord för Ljungby!
Bland rastande/stationära fåglar kan nämnas smålom 2, storlom 10, småskrake 2, storskrake 4, gråhäger 3 strandskata 3, rödbena 1, drillsnäppa 2 och skogsduva 1.
Bernt, Emil och Jonas
    
  
      2019-07-20 15:43
190720
Jättabron 03.50-09.00: Minst en bändelkorsnäbb sträckte söderut i en mindre korsnäbbflock kl 08.10.
I övrigt bl.a smålom 2, storlom 7, skäggdopping 2, storskarv 16 str, vigg 6, småskrake 1 hona med 8 pull, storskrake 4, havsörn 1, fiskgjuse 1, lärkfalk 2, gråhäger 2, kärrsnäppa 59 str, drillsnäppa 1, havstrut 2, silvertärna 19 str, fisktärna 10 str, skrattmås 94 str, fiskmås 48 str, skogsduva 1, tornseglare 22 str och rörsångare 1 sj.
Emil och Jonas
    
  
      2019-07-18 22:14
190718
Vittaryds kyrka: åtminstone en handfull hussvalor stationära men inga bon lokaliserade.
DanRapp
    
  
      2019-07-18 22:12
190718 Färjansö 14.00: ägretthäger 1 ex, brun kärrhök 1 ex, grå häger 2. ex, strandskata 2 ex, fiskgjuse som kom med rejäl gren i klorna - för bobyggnation - nu??
Sundet: hussvala 5 bon under bron.
Vittaryd
Dan Rapp
    
  
      2019-07-18 14:46
190718
Färjansö 04.30-10.30: Snatterand 4, brunand 3, vigg 1 par, grågås 250, bivråk 2, fiskgjuse 5, röd glada 2, sparvhök 1, tornfalk 2, lärkfalk 2, gråhäger 5, trana 1 par, tofsvipa 52, strandskata 2, kustpipare 1, kärrsnäppa 2, skogssnäppa 1, grönbena 1, fisktärna 60, rörsångare 2 sj, sävsångare 1 och nötkråka 1.
Emil och Jonas
    
  
      2019-07-18 09:52
190718
Ljungasjön: Vaktel 1 sp. Hördes sporadiskt under några minuter när jag kom vid 06:15.
Anders P
    
  
      2019-07-17 15:14
190717
Huliesjön 04.45-10.00: Havsörn 1, bivråk 1, röd glada 4, fiskgjuse 2, lärkfalk 1, grågås 45, kricka 16, gråhäger 5, tofsvipa 41, mindre strandpipare 1, kärrsnäppa 1, rödbena 1, gluttsnäppa 2, grönbena 8, skogssnäppa 1, drillsnäppa 2, havstrut 1, törnskata 1, gulärla 1, rörsångare 3 sj och kungsfiskare 2.
Anders P och Jonas
    
  
      2019-07-17 08:27
..över vårt hus i Hamneda. .
Thomas
    
  
      2019-07-17 08:26
En härlig morgon. .tre bivråkar i skyn ovanför frenetiskt flygande tornseglare. Ses o hörs tydligt
Thomas Svennemyr
    
  
      2019-07-16 13:20
190716
Toftaholm 04.15-09.30: Havsörn 1, bivråk 1, röd glada 2, fiskgjuse 2, lärkfalk 2, tornfalk 1, knölsvan 5, storlom 1, grågås 76 str, gråhäger 1, trana 1 par med 1 pull, tofsvipa 70, gluttsnäppa 3, spovsnäppa 2 ad, kärrsnäppa 1, fisktärna 50, skogsduva 1 och kungsfiskare 1.
Emil, Anders P och Jonas
    
  
      2019-07-15 13:35
190715
Jättabron 03.45-08.00: Sjöorre 18, vigg 5, småskrake 5, havsörn 2, fiskgjuse 1, lärkfalk 2, gråhäger 4, drillsnäppa 1, skogssnäppa 1, strandskata 1, fiskmås 42 str, skrattmås 23 str och havstrut 2.
Obefintligt sträck!
Össlöv 10.45-12.00: En brun glada höll till med 16(!) röda glador vid gården söder om bystugan. I övrigt bl.a lärkfalk 1, turkduva 2 och steglits 2.
Jonas
    
  
      2019-07-09 15:30
190709
Huliesjön 05.00-11.00: Strandskata 1, tofsvipa 19, mosnäppa 2, kärrsnäppa 4, brushane 1, gluttsnäppa 5, grönbena 28, skogssnäppa 1, drillsnäppa 5, enkelbeckasin 3, kricka 24, häger 2, storskarv 11, havsörn 1 ad + 1 subad, röd glada 1, gröngöling 1 ad + 1 juv, rörsångare 1 sj och gransångare 1 sj.
Anders P
    
  
      2019-07-07 19:19
190707
Jättabron 03.40-09.15: En silltrut sträckte söderut rakt över inre Jättabron kl 08.05. I övrigt bl.a dvärgmås 1 ad, skrattmås 397 str, fiskmås 42 str, havstrut 2, fisktärna 9 str, havsörn 1, bivråk 1, fiskgjuse 1, lärkfalk 3, gråhäger 7, kärrsnäppa 2, strandskata 1, grågås 88 str, storlom 4, vigg 1 och småskrake 4.
Emil och Jonas
    
  
      2019-07-07 13:09
Hölminge just nu, en duvhök kommer lågt flygande förbi stugan med en kråka i klorna tät följd av en massa skränande kråkor och fiskmåsar.
Conny
    
  
      2019-07-06 18:00
190706
Toftaholm 04.30-10:00: Snatterand 1 par, vigg 2, knölsvan 4, grågås 115, storlom 1, skäggdopping 17, havsörn 1, röd glada 2, fiskgjuse 2, tornfalk 1, lärkfalk 2, gråhäger 7, småspov 2 str, storspov 2, rödbena 7, gluttsnäppa k, grönbena 1, skogssnäppa 1, kärrsnäppa 7, strandskata 1, dvärgmås 1, skrattmås 97 str och stare 80 str.
Vid ett återbesök på lokalen 15.30-17.00 noterades utöver ovanstående spovsnäppa 3 och myrspov 1, dessutom rastade 50 sjöorrar vid Sölvshall.
Emil och Jonas
    
  
      2019-07-04 13:11
190704
Huliesjön 06.30-11.00: Gluttsnäppa 19, rödbena 1, svartsnäppa 1, kärrsnäppa 17, grönbena 6, skogssnäppa 2, drillsnäppa 2, tofsvipa 14, duvhök 1, fiskgjuse 1, röd glada 2, havsörn 1 subad, lärkfalk 1, häger 2, skrattmås 42 ad 3 juv och gök 3.
Anders P
    
  
Ljungby      2019-06-27 09:18
Kollade backsvalorna vid Emballator förra veckan. Förra årets boplatser har förstörts men svalorna har byggt 10-12 bohål längre in i området. Några svalor flög runt.
Rolf
Skicka e-post till Rolf    
  
      2019-06-26 19:00
26/6/2019. Hölminge/ Stjärnelund. 18.30 Tjäderhöna med en unge.
Conny