Obsbok för Ljungby Fågelklubb

      2019-01-11 22:53
190111 Gölsjömyren 5 orrtuppar.
Stefan E
    
  
Replösa skola      2019-01-10 22:10
I skymningen såg jag en vattenrall vid åsidan nedanför Replösavägen!
Lena Hjelmqvist
Skicka e-post till Lena Hjelmqvist    Hemsida
  
Replösa skola      2019-01-10 16:52
I skymningen såg jag en vattenrall vid åsidan nedanför Replösavägen!
Lena Hjelmqvist
Skicka e-post till Lena Hjelmqvist    Hemsida
  
      2019-01-06 17:08
2019-01-06: fm. Horsnäsamosse. 17, orrtuppar på spelplatsen. Korp 3, och en älg i mossekanten.
Conny
    
  
      2019-01-05 20:17
190105
Gölsjömossen 07.50-09.00: Sparvuggla 1, ormvråk 1, björktrast 2 och tofsmes 3.
Södra Ljungaområdet 09.15-12.00 med Krister och Emil: Spetsbergsgås 1, bläsgås 5, sädgås 80, grågås 450, kanadagås 74, sångsvan 16, ormvråk 2, röd glada 1, sparvhök 1, orre 1 och ringduva 2.
Huliesjön 12.45-13.30: Skäggmes 3.
Toftaholm 14.00-15.00 med Anders P: Havsörn 1, sångsvan 6, gräsand 82, stjärtand 1, storskrake 8, fiskmås 1 och varfågel 1.
Jonas
    
  
      2019-01-01 13:57
Kämpegatan: Rödhaken, som sjungit flitigt under mörka decembermorgnar ligger idag död i källartrappan - ihjälstressad av vansinnesskjutningarna i natt?

I övrigt bl.a. steglits 9, turkduva 3, gärdsmyg 1 och domherre 15.
Hans-Gösta
    
  
      2018-12-30 18:54
181230
Bokholmen,Bolmen 08.00-10.30: Knölsvan 31 str, sångsvan 42 str, grågås 13, storskrake 23, salskrake 1, storskarv 33, havsörn 3, gråtrut 3 och fiskmås 1.
Bolmstads hamn 10.45: Sädgås 16 str och gråhäger 2.
Bolmsöbron 11.00; Storskarv 38, gräsand 28 och sångsvan 1.
Rönnbacka, Bolmsö 11.30-12.30: Kungsörn 1 subad mot söder kl 12.05, sångsvan 6, gräsand 59 och ringduva 13.
Jonas
    
  
      2018-12-29 16:08
151229 f.m
Os,Flåren: Gräsand 250 och ormvråk 1.
Huliesjön: Knölsvan 2, sångsvan 4, grågås 3, gråhäger 2, strömstare 1, rödhake 1 och skäggmes 4.
Trotteslöv: Bläsgås 15, sädgås 25 och grågås 54.
Jonas
    
  
Ljungby 28-12-2018      2018-12-28 13:24
För ca: 3veckor sedan hittade Jan Christensen en trafikskadad kattuggla på Vislandavägen. Han tog hand om ugglan och körde den till ett fågelrehab i Bromölla. Igår hämtade han den helt återställd. Jag var med när den släpptes fri på samma plats som den hittades".Vi har aldrig sett en piggare och gladare kattuggla". Det är kul när det blir ett lyckligt slut.
Conny
    
  
Ljungby      2018-12-26 15:47
Idag cyklade jag min vinterrunda i Södra Ljungadalen. Första rundan gjorde jag 1988. Antalet arter blev 19, kanske inte så mycket att skryta med men bättre än väntat. Normalt ligger det mellan 20 och 25 arter. Mer anmärkningsvärt är antalet räknade fåglar, del blev 126 i år. Rena katastrofen. Det är svårt att säga vad som är normalt men ända upp till 1000 fåglar har räknats tidigare år. Men det låter värre än det är. Jag hittade ingen stor flock med kråkfåglar i år. Kråka, kaja och skata brukar vara de vanligaste fåglarna. I år blev skatan vanligaste arten men 23 tätt följd av gulsparv med 22. Kajan kom trea med 19. Enda överraskningen var en nötkråka som kom flygande i solskenet vid Bräkentorp. Var har alla kråkfåglar tagit vägen?
Krister Wahlström
    
  
      2018-12-26 14:24
181226
Toftaholm 08.15-11.00: Havsörn 1, ormvråk 1, vitkindad gås 1, sädgås 27 str, grågås 1, sångsvan 37 str+15 rast, knölsvan 24 str+3 rast, gräsand 250, fiskmås 2, gråtrut 1 och varfågel 1.
Emil och Jonas
    
  
      2018-12-25 16:21
181225
Bolmstads hamn 08.00-09.30: Havsörn 1, ormvråk 2, vigg 1, salskrake 1, storskrake 14, gräsand 125, sångsvan 8 str, kanadagås 17 str, storskarv 37, gråhäger 2 och gråtrut 1.
Bolmsöbron 09.45-10.30: Sångsvan 31 str, storskrake 36, gräsand 29, storskarv 2, gråhäger 1 och ormvråk 1.
Rönnbacka,Bolmsö 11.00-12.30: Havsörn 2, ormvråk 1, sångsvan 11 str, gråhäger 1, gråtrut 2 och ringduva 1.
Stenudden,Bolmsö 14.30-15.30: Havsörn 2.
Jonas
    
  
      2018-12-24 15:28
181224
Huliesjön 08.00-10.00 med Anders P och Emil: Sångsvan 54, storskrake 7, gråhäger 1, fiskmås 2 och varfågel 1.
Bolmsöbron 10.45-12.30: Knölsvan 142 str, sångsvan 31 str, sädgås 93 str, storskarv 3, gråhäger 1, gräsand 38, havsörn 1, ormvråk 1 och ringduva 2.
Jonas
    
  
      2018-12-22 12:20
22 / 12 / 2018: Vägen till Rokullen, en nötkråka sitter i en grantopp.
Conny
    
  
      2018-12-15 18:34
181215
Färjansö 07.45-12.30: Havsörn 1, ormvråk 2, sparvhök 1, knölsvan 8, sångsvan 15, stjärtand 1 hanne, gräsand 150, skäggdopping 4, storskarv 51, gråhäger 3, fiskmås 18, gråtrut 1, ringduva 1, varfågel 1 och skäggmes 8.
Sölvshall, Vidöstern 12.45: Havsörn 1.
Färsjön 13.00: Salskrake 3, storskrake 21, gräsand 82, gråhäger 3 och storskarv 1.
Jonas
    
  
Huliesjön      2018-12-15 17:08
Vi såg ett vildsvin vid vasskanten också.
Stefan
    
  
      2018-12-15 16:09
181214 Nu är siktröjningen vid Huliesjön klar. Krister var vid sjön i början på veckan och sågade ned alla buskar väster om tornet. I dag samlades 12 av klubbens medlemmar för att dra in allt ris till skogen. Efter ett par timmars hårt arbete var allt ris borttaget. Ett stort tack till alla som kunde slita sig från julförberedelserna och hjälpa till. Vi som var där: Krister, Emil, Axel, Conny, Ulf, Anders P, Anders C, Claes, Stefan, Kent, Kerstin och Roger. Ett tack till Fredrik som höll med röjsåg och bränsle. Ett tack till markägarna som tillät att vi siktröjde. Vi såg inte så mycket fågel, men 8 korsnäbbar flög över när vi fikade.
Roger
    
  
      2018-12-08 17:07
181208 f.m
Os,Flåren: Havsörn 1, gräsand 350, storskrake 19, sångsvan 3 och kungsfiskare 1.
Toftaholm: Havsörn 1, ormvråk 1, storskarv 38, skäggdopping 1, sädgås 8, gråhäger 1 och fiskmås 6.
Färsjön; Storskrake 82, gräsand 110 och gråhäger 1.
Kvarnafallen: Strömstare 1.
Jonas
    
  
      2018-11-26 12:30
Södra Vidöstern.
Sothöna 1, salskrake 7, storskrake 7, skäggdopping 12, häger 1, knipor och gräsänder.
Färsjön isbelagd förutom en liten råk där ett tjugotal gräsänder trängdes.
Stefan E
    
  
      2018-11-25 16:42
181125
Toftaholm strandäng 07;30-11;00
Sångsvan 86 str, knölsvan 2, storskarv 42, kanadagås 7, storskrake 77 str, salskrake 2, sjöorre 3, knipa 6, gräsand 150, skäggdopping 16, gråhäger 1, gråtrut 5, trädkrypare 1 snösparv 1 och 55 starar söder om Toftaholms gård.
Färsjön 11;15
Salskrake 7, storskrake 378 och gråhäger 3
Emil och Anders P
    
  
      2018-11-18 16:24
181118
Toftaholm Strandäng 07;15-11;30

Kanadagås 192str, sädågs 993str, grågås 35str, bläsgås 26str, sångsvan 44 str, storskarv 24, knölsvan 2ad, häger 2, vigg 2 hona, bläsand 3, kricka 1, gräsand 250, storskrake 14, blå kärrhök 1 hon-f mot söder, ormvråk 4 str, glada 1, fiskmås 14 str, skrattmås 6 str, gråtrut 2, skäggdopping 14, tofsvipa 75, varfågel 1 samt två Ad Havsörn som sågs slå en tillsynes utmattad vitkindad gås!

Färsjön 10;40

Stjärtand 1 hane, salskrake 2, kricka 4, gräsand 130, storskrake 70 och häger 2.
Emil och Hasse
    
  
      2018-11-17 12:35
181117
Huliesjön 07.00-12.00: Sångsvan 29 ad 2 juv, sädgås 7 rast + 31 str, grågås 106 rast, vitkindad gås 1 rast, snatterand 2 hannar 1 hona rast, gråhäger 6, havsörn 1 ad 1 juv, sparvhök 1, skrattmås 2 juv, ringduva 1, sparvuggla hörd, kungsfiskare 1, björktrast ca 100, skäggmes hörd, varfågel 1, stare ca 20.
Anders P
    
  
      2018-11-04 19:08
181104 Kl 19:00 hade vi fått ihop 101 olika arter i årets rally.
Dagen nya arter är: Sädgås, bläsgås, vigg, storlom, småskrake, stenfalk, mindre hackspett, talltita, råka, stenknäck.
Ett stort tack till alla som hjälpte till med skådandet i helgen.
Roger
    
  
      2018-11-03 19:17
Resultat efter första dagen av Allhelgonarallyt: Knölsvan, sångsvan, grågås, kanadagås, bläsand, kricka, gräsand, stjärtand, knipa, salskrake, storskrake, orre, tjäder, fasan, skäggdopping, storskarv, ägretthäger, gråhäger, röd glada, havsörn, blå kärrhök, duvhök, sparvhök, ormvråk, kungsörn, vattenrall, rörhöna, tofsvipa, dvärgbeckasin, enkelbeckasin, morkulla, fiskmås, gråtrut, havstrut, tamduva, skogsduva, ringduva, turkduva, sparvuggla, kattuggla, kungsfiskare, gröngöling, spillkråka, större hackspett, sånglärka, ängspiplärka, forsärla, sidensvans, strömstare, gärdsmyg, järnsparv, rödhake, koltrast, björktrast, taltrast, rödvingetrast, dubbeltrast, svarthätta, kungsfågel, skäggmes, stjärtmes, entita, tofsmes, svartmes, blåmes, talgoxe, nötväcka, trädkrypare, varfågel, nötskrika, skata, kaja, kråka, korp, stare, gråsparv, pilfink, bofink, bergfink, grönfink, steglits, grönsiska, hämpling, vinterhämpling, gråsiska, mindre korsnäbb, större korsnäbb, domherre, snösparv, gulsparv och sävsparv. Sammanlagt 91 arter.
Inför söndagen hoppas vi på följande arter: Mindre sångsvan, sädgås, bläsgås, vitkindad gås, brunand, vigg, sjöorre, svärta, småskrake, storlom, smådopping, fjällvråk, stenfalk, tornfalk, pilgrimsfalk, skrattmås, mindre hackspett, svart rödstjärt, talltita, nötkråka, råka, stenknäck. Bra jobbat under första dagen, nu tar vi nya tag in för morgondagen.
Roger
    
  
      2018-11-02 19:29
181102 e.m
Färsjön: Alla fem ägretthägrarna var kvar i sjön, Dessutom bl.a en stjärtandshanne,
Toftaholm: En smådopping rastade söder om campingbryggan. Hoppas den finns kvar tills morgondagens Allhelgonarally...
Jonas