Obsbok för Ljungby Fågelklubb

      2019-06-01 19:30
190601
Bokholmen,Bolmen 03.45-07.00: En 3k silltrut rastade på Hyalta stenar under tidiga morgonen. Vid 05.30 drog dimma inoch därefter sågs inget värt att notera..
Emil och Jonas
    
  
      2019-05-31 18:01
190531
Färjansö 03.30-11.00: Smålom 1, storlom 1, knölsvan 3, vigg 1, havsörn 2, fiskgjuse 3, röd glada 3, brun kärrhök 1, bivråk 2, lärkfalk 3, gråhäger 1, storspov 2, tofsvipa 16, gulärla 1, rörsångare 3 sj och sävsångare 1.
Emil och Jonas
    
  
      2019-05-30 18:42
190530
Bokholmen,Bolmen 03.45-08.30: Prutgås 141 str, bläsgås 1, havsörn 1, fiskgjuse 1, röd glada 1, småskrake 1, sjöorre 4, smålom 1, storlom 1, myrspov 45 str, strandskata 2 och havstrut 2.
Emil, Krister och Jonas
    
  
      2019-05-28 20:45
190528
Toftaholm: En SOMMARGYLLING flöjtade från ekskogen öster om vägen under kvällen.
Emil och Jonas
    
  
      2019-05-25 19:11
190525
Färjansö 03.50-11.15: En blåhake skulkade i strandvegetation och vass på nordvästra delen av maden. I övrigt bl.a havsörn 1, brun kärrhök 3, bivråk 5, röd glada 3, fiskgjuse 4, lärkfalk 2, tornfalk 2, knölsvan 1 par, storlom 1, gråhäger 2, strandskata 1, storspov 1, grönbena 2, dvärgmås 3, havstrut 2, sävsångare 1 sj och rörsångare 4 sj.
Emil och Jonas
    
  
      2019-05-24 20:46
190524
Toftaholm 12.15-14.00: Havsörn 1, röd glada 1, fiskgjuse 1, lärkfalk 3, knölsvan 4, skrattmås 400, dvärgmås 3, fisktärna 30, gluttsnäppa 2 och mosnäppa 1.
Jonas
    
  
      2019-05-22 14:35
190522
Ågård, Ljungby kl 06.30: Näktergal 1 sj.
Anders P
    
  
      2019-05-21 19:52
190521
Toftaholm 16.30-18.30: En KUSTLABB sträckte mot nordost utanför strandängen kl 17.30. En överraskande obs med tanke på väderomständigheterna.
I övrigt bl.a Pilgrimsfalk 1 2k, lärkfalk 3, röd glada 1, bivråk 2, brun kärrhök 2, fiskgjuse 1, knölsvan 2, grågås 300, vitkindad gås 2, storlom 1 och svarttärna 2.
Jonas
    
  
      2019-05-20 23:43
190520
Gässjön 22.30: Gräshoppsångare 1 sj.
Anders P
    
  
      2019-05-20 16:53
2019-05-20. Kl: 16.45. En stor plog med minst 1500 vitkindade gäss flyger över Ljungby. Imponerande!
Conny
    
  
      2019-05-19 08:08
Nu är alla vårobsarna på plats. Kolla Vårfåglar och fundera.
Rolf
    
  
      2019-05-18 17:59
190518
Färjansö 04-00-12.00: Havsörn 1, brun kärrhök 1, fiskgjuse 2, sparvhök 1, lärkfalk 2, årta 1 hanne, vigg 1, vitkindad gås 2, knölsvan 3, sångsvan 2, gråhäger 3, mosnäppa 9 (!), grönbena 5, storspov 2, svarttärna 7, dvärgmås 1, gulärla 2, törnskata 1 och sävsångare 1 sj.
Emil och Jonas
    
  
      2019-05-17 18:44
190517 e.m
Sölvshall,Vidöstern: Roskarl 1 rast.
Toftaholm: Dvärgmås 1, fiskgjuse 2, röd glada 1, tornfalk 1, lärkfalk 1, vitkindad gås 1, knölsvan 2, gråhäger 1 och storspov 1.
Lunnarpsdammen,Kånna: Smådopping 1.
Jonas
    
  
      2019-05-15 19:06
190515
Två FJÄLLPIPARE upptäcktes på en jordåker i östra Trotteslöv kl 16.30. Båda individerna lyfte, tog höjd och drog mot nordväst kl 16.55.
Jonas
    
  
      2019-05-12 21:20
190512 Dörarp: brun glada 1 ex.
Toftaholm: 1 gammal havsörn
Dan Rapp Anita Bengtsson
    
  
      2019-05-11 20:26
190511
Färjansö 04.20-13.00: Ägretthäger 1, gråhäger 3, vitkindad gås 57 str, knölsvan 3, storlom 1, havsörn 2, brun kärrhök 3, röd glada 2, fiskgjuse 5, bivråk 1, lärkfalk 4, tornfalk 3, mosnäppa 5, svartsnäppa 2, gluttsnäppa 4, grönbena 25, storspov 2, småspov 1 str, strandskata 19, fasantupp 1 (!), skogsduva 1, gök 1, tornseglare 4, gulärla 20, rörsångare 1 sj och ärtsångare 1 sj.
Färsjön 13.15: Dvärgmås 6 och lärkfalk 2.
Krsiter,Emil och Jonas
    
  
      2019-05-10 23:38
190510 nygård, Vittaryd: ca 50 vitkindade gäss sträckte på morgonen, en pärluggla hoade på kvällen.
Dan Rapp
    
  
      2019-05-09 20:19
190509 kväll
Toftaholm: Myrspov 1 rast, svarttärna 3, fisktärna 25, fiskgjuse 1, vitkindad gås 2, knölsvan 1, gråhäger 1, grönbena 5, drillsnäppa 1 och dubbeltrast 2.
Sölvshall,Vidöstern: Dvärgmås 7.
Färsjön: Dvärgmås 47(!), fisktärna 80, silvertärna 2 och ladusvala 250.
Össlöv/Trotteslöv: Silltrut 1 ad, småspov 1, storspov 3 och stenskvätta 4.
Jonas
    
  
      2019-05-09 10:15
Tornfalk utmed riksettan .1st Berghem samt 1st Bäckaryd
Thomas Svennemyr
    
  
Ljungby      2019-05-04 16:40
190504
Ån vid Ljungsätersbron: vigg 1 par
Rolf
Skicka e-post till Rolf    
  
      2019-05-04 15:52
190504
Huliesjön 05.15-11.30: Vattenrall 1 sp, svartsnäppa 5, brushane 6, gluttsnäppa 23, grönbena 2, drillsnäppa 2, trana 2 par, grågås 18 ad 7 pull, kanadagås 1, sångsvan 3 ad, snatterand 1 hanne, bläsand 1 hanne, stjärtand 2 par, kricka 38, gräsand 3 hannar, vigg 2 hannar 1 hona, knipa 7, storskrake 2 par, brun kärrhök 1 2k hona, fiskgjuse 1, havstrut 1 ad, fiskmås 4, skrattmås 1, fisktärna 1, rörsångare 1 sj, gulärla thunbergi 2, sävsparv 2 hannar.
Skålsbro: Mindre hackspett 1 trum, drillsnäppa 1, grönsångare 1 sj.
Krister och Anders P
    
  
      2019-04-28 12:13
Nu har husvalorna kommit till Berghem. ..härligt
Thomas Svennemyr
    
  
      2019-04-27 15:36
2019-04-27: Jämte banvall-leden mot Lagan ett par mindre strandpipare som har en "komisk" dans innan parning.
Conny
    
  
      2019-04-26 08:29
Förlåt..Ägretterna flög norrut....//Thomas
Thomas Svennemyr
    
  
      2019-04-26 08:27
Tre ägretthägrar flög över Rönnäsvägen söderut på låg höjd..kl 08.20
Vilken underlig upplevelse..
Thomas Svennemyr