Obsbok för Ljungby Fågelklubb

      2019-03-10 17:48
190310
Toftaholm 06.10-11.10: Mindre sångsvan 12 str, sångsvan 128 str, grågås 64 str, bläsgås 35, salskrake 1 hanne, stjärtand 1 hanne, vigg 1 hanne, havsörn 3, ormvråk 19 str, röd glada 5, skäggdopping 2, storskarv 55, gråhäger 1, trana 8, tofsvipa 50, havstrut 2, gråtrut 4, fiskmås 1, skogsduva 3, sånglärka 2 och ängspiplärka 1.
Emil och Jonas
    
  
      2019-03-09 22:14
190309
Toftaholm 06.10-10.00: Mindre sångsvan 3 ad str, sångsvan 88 str, knölsvan 5, sädgås 31 str, bläsgås 47, gräsand 150, salskrake 1 par, skäggdiopping 5, havsörn 4, ormvråk 4 str, röd glada 1, duvhök 1, trana 1, gråhäger 2, storskarv 7, tofsvipa 20, havstrut 2, gråtrut 4, fiskmås 2, sånglärka 13 str, dubbeltrast 4 och sävsparv 1.
Trotteslöv/Össlöv 10.20-11.00: Röd glada 3, sångsvan 8, trana 1, tofsvipa 380, skogsduva 1, stare 100 och sånglärka 100.
Södra Ljunga 11.15-13.00: Bläsgås 182, sädgås 3, grågås 375, kanadagås 180, sångsvan 28, trana 4, röd glada 2, kricka 33, tofsvipa 160, havstrut 1 och sävsparv 1.
Stensjöholm 13.15: Trana 12, gräsand 180, sångsvan 8, tofsvipa 65, sånglärka 70 och trädlärka 1.
Jonas
    
  
      2019-03-08 20:01
130308 e.m
Toftaholm: Två gravänder flög mot nordost kl 12.50. I övrigt bl.a havsörn 2, röd glada 2, duvhök 1, sångsvan 8, bläsgås 29, gräsand 100, storskrake 14, salskrake 3, skäggdopping 3, storskarv 15, trana 2, tofsvipa 84, havstrut 1, gråtrut 10, ringduva 30, skogsduva 2, råka 1 och ängspiplärka 1.
Össlöv/Trotteslöv: Röd glada 2, sädgås 3, sångsvan 18, trana 6, tofsvipa 290 och sånglärka 100.
Jonas
    
  
      2019-03-06 10:12
2019-03-06. Söder om ljungasjön, 2, skrattmåsar rastar.
Conny
    
  
      2019-03-02 18:23
190302
Bokholmen,Bolmen 06.15-07.30: Bläsgås 14, storskrake 8, havstrut 1 och gråtrut 8.
Södra Ljunga 08.00-11.45: Bläsgås 138, sädgås 61, grågås 200, vitkindad gås 1, kanadagås 200, sångsvan 29 str, bläsand 2 par, gräsand 120, kricka 20, röd glada 3, ormvråk 4, storskarv 4 str, trana 7, tofsvipa 205, ljungpipare 2, dubbeltrast 1, björktrast 50, stare 50 och sånglärka 120.
Stensjöholm 12.00: Sångsvan 10, bläsgås 1, sädgås 3, vitkindad gås 1, trana 2, tofsvipa 75 och ormvråk 1.
Toftaholm 14.15-15.45: Havsörn 1, röd glada 1, gräsand 350, stjärtand 2, storskrake 14, salskrake 7, sångsvan 4, bläsgås 6, skäggdopping 9, storskarv 6, tofsvipa 69, björktrast 8 och snösparv 1.
Emil och Jonas
    
  
      2019-03-02 15:32
190302
Toftaholm 06.45-12.00: Snösparv 3, havsörn 1 ung, bläsgås 6, grågås 35, kanadagås 160, sångsvan 4 rast + 9 str, gräsand 150, stjärtand 1 hanne, kricka 11 hannar 3 honor, storskarv 12, skäggdopping 4, tofsvipa 100, häger 1, kattuggla 1 sp, röd glada 1, gråtrut 2, havstrut 2, björktrast 7, varfågel 1, salskrake 6.
Anders P
    
  
      2019-03-01 20:08
190301
Toftaholm 12.00-14-15: Pilgrimsfalk 1 ad mot norr kl 13.20, havsörn 3, ormvråk 12 str, röd glada 1, duvhök 1, sångsvan 4, gräsand 150, vigg 1 par, knipa 25, skäggdopping 10, trana 1, storskarv 2, tofsvipa 32, gråtrut 4, kattuggla 1 sp (mitt på blanka eftermiddagen!), stare 2, dubbeltrast 1 och varfågel 1.
Össlöv 15.00-16.30: Havsörn 1, ormvråk 4, sångsvan 24, trana 5, tofsvipa 150, gråtrut 7, sånglärka 13 och stare 1.
Jonas
    
  
      2019-02-26 19:02
Bräkentorp på morgonen som är spegelblank. Några grågäss och kanadagäss, 2, storskrake. Dessutom 6 danskar som tydligen spelar in en film om sjön.
Conny
    
  
      2019-02-26 15:22
190226
Ljungasjön 07.15-11.30: Bläsgås 119 rast, sädgås 83 rast, knölsvan 2 ad, sångsvan 1 ad, bläsand 1 hona, kricka 9 hannar 3 honor, röd glada 2, ormvråk 1, trana 2, tofsvipa 1, sånglärka ca 20 str, stare 5.
Hans-Gösta och Anders P
    
  
      2019-02-25 10:45
25/2/2019: S-ljunga från att har varit 100 -tals gäss söder om ljungasjön i lördags var näst intill tomt idag, Förutom ett par nyanlända tranor .
Conny
    
  
      2019-02-24 20:33
190224
Toftaholm 06.30-11.00: Havsörn 4, ormvråk 3, röd glada 2, knölsvan 4, sångsvan 326, "tundrasädgås" 13, sädgås 2, bläsgås 28, grågås 160, kanadagås 275, vitkindad gås 4, gräsand 120, kricka 5, salskrake 6, storskrake 25, gråtrut 2, tofsvipa 23, stare 2 och sånglärka 15 str.
Krister, Emil och Jonas
    
  
Ljungby      2019-02-24 19:09
24 Feb 2019
Kl 06.30-08.15 Skärsjömaden.
Sångsvan 12, Korp 2, Tofsmes 1, Grågås överflygning 7 + 2. Troligen Ormvråg på nattkvist. Satt på långt avstånd. Vildsvin 10 st i hög fart över maden.
S.Ljunga 08.30-09.00Gäss gäss o gäss!
Joakim
    
  
      2019-02-24 18:31
Gölsjömossen i gryningen. Sparvuggla 1 sp, på spelplatsen 11 orrtuppar, varfågel 1, sånglärka 2 sj, en del sträckande gäss och sångsvanar, dessutom rävskall från olika håll.
Conny
    
  
      2019-02-23 19:24
190223
Gölsjömossen 06.30-08.00: Kanadagås 115 str, sädgås 32 str, varfågel 1 och större korsnäbb hörd. Inget spår av den jorduggla som rapporterats från lokalen igår av en dansk skådare.
Södra Ljungaområdet 08.15-12.45: Kungsörn 1 subad, havsörn 2, röd glada 1, ormvråk 7, duvhök 1, sparvhök 1, spetsbergsgås 3, sädgås 154, bläsgås 110, grågås 660, kanadagås 980, sångsvan 14, kricka 7, trana hörd, tofsvipa 205, ljungpipare 1, stare 25, björktrast 40 och sånglärka 130.
Emil och Jonas
    
  
      2019-02-22 19:49
190222
Toftaholm 12-30-14.30: Havsörn 6, röd glada 1, ormvråk 3, bläsgås 60, sädgås 33, grågås 300, kanadagås 150, vitkindad gås 1, gräsand 200, salskrake 1 par, skäggdopping 3, gråtrut 1, tofsvipa 19 och stare 7.
Össlöv/Fallnaveka 15.00-16.00: Sångsvan 2, sädgås 21, grågås 150, kanadagås 170, ormvråk 3, röd glada 1, duvhök 1, fasan 1, tofsvipa 132, stare 50 och sånglärka 2.
Jonas
    
  
      2019-02-20 19:44
190220 em
Mjäryd: tofsvipa 167
Runt Ljungasjön: röd glada 1, sångsvan 5, bläsgås 3, sädgås 21, grågås o kanadagås ca 1000
Rolf o Silva
    
  
      2019-02-20 10:31
Lyclolänslo då vi siktar den första tranan i Hamneda. .Tillsammans med en solig dag ock tranans rop kan inte början av dagen bli bättre
Thomas Svennemyr
    
  
      2019-02-20 08:55
Nu har vi börjat lägga in uppgifter på Vårfåglar.
Roger, Rolf
    
  
      2019-02-18 21:07
190218
Toftaholm 16.30-17.15: Spetsbergsgås 2, bläsgås 26, sädgås 254, grågås 295, kanadagås 310, vitkindad gås 4, storskrake 10, gråtrut 1 och varfågel 1.
Feringe 17.45: En hornuggla jagade över flygfältet i skymningen.
Jonas
    
  
Ljungby      2019-02-17 22:41
När jag har jämfört min bild med Ulf Ekströms bild på Facebook så tror jag att min stripgås är en hybrid. Någon trodde att det var grågås x kanadagås vilket jag också tror mer på.
Martina Jonasson
Skicka e-post till Martina Jonasson    
  
      2019-02-17 22:11
190217 Södra Ljunga kl 09:00-11:00
Kanadagås 900, grågås 600, spetsbergsgås 17, sädgås 411, stripgås 1, sångsvan 23, röd glada 3, tofsvipa 107, stare 50.
Skeda: Kanadagås 275, sädgås 102, spetsbergsgås 1, bläsgås 37, sångsvan 1, grågås 60.
Roger
    
  
Bjärnaryd      2019-02-17 22:02
Tog en tur och skulle leta efter stripgåsen. Den var inte kvar i Kånna, men hade förflyttat sig till Södra Ljunga och vattensamlingarna vid reningsverket. Tid: 14:15. Molnigt. Fotograferade samt filmade den med mobilen genom tuben.
Stripgås 1, Sångsvan 13 (varav 2 juv.), Sädgås 19, Tofsvipa 60, Kanadagås 6, Knipa 2 (hanar).
Martina Jonasson
Skicka e-post till Martina Jonasson    
  
Skeda, Ryssby      2019-02-16 20:36
Promenad till Skeda fr Tuna 9:00-9:45. 9 tofsvipor. 80 grågås, 350 kanadagås, 25 kajor, 1ormvråk, 3 kråkor, 1skata, 1domherre, 5 talgoxar.
Margareta Jonsson
Skicka e-post till Margareta Jonsson    
  
      2019-02-16 19:38
190216
Hornsborg 06.30-09.00: Fjällvråk 1, ormvråk 1, sångsvan 4, sädgås 115 str, grågås 78, storskarv 8, trana hörd, ringduva 4, skogsduva 1, kungsfiskare 1, stare 1, sånglärka 22, ängspiplärka 1 och tofsmes.
Södra Ljungaområdet 09.30-12.30: Kungsörn 1 2k, havsörn 1 2k, ormvråk 22 str, röd glada 2, sparvhök 1, duvhök 1, sångsvan 65, sädgås 147 str+186 rast, spetsbergsgås 10, bläsgås 39, grågås 500, kanadagås 1350, storskarv 5, trana 1, tofsvipa 75 rast+51 str, sånglärka 50, skogsduva 3 och gråtrut 1.
Toftaholm 14.00-15.00: Havsörn 2, ormvråk 3, röd glada 1, spetsbergsgås 2, bläsgås 5, sädgås 99, grågås 164, kanadagås 186, storskrake 11, tofsvipa 13, stare 4 och varfågel 1.
Sundet 15.15: Salskrake 3, bläsand 1 hanne och gräsand 46.
Emil och Jonas
    
  
      2019-02-15 20:36
190215 e.m
Össlöv/Trotteslöv: Spetsbergsgås 1, sädgås 67, grågås 160, kanadagås 128, sångsvan 8, havsörn 1, röd glada 1, duvhök 1, fjällvråk 1 och tofsvipa 3.
Sundet: Gräsand 55 och kricka 1.
Toftaholm: Ormvråk 1 och ringduva 25.
Jonas