Calmar Petanque plank

   2020-09-25 08:09
Anmälan till fyrlingen Borås 6-9/1 öppnar 1/11 tänkte om vi skulle vara på tårna och försöka hinna anmäla oss😀
Marie
  
 
   2020-09-24 18:22
Jag tog del av nedanstående mail i förra veckan, den vecka som ”kröntes” av SBF årsmöte. Under avgående FS sista möte lördagen 19/9 innan årsmötet så togs frågan upp avseende att två av SBF distriktsförbund inte hållit sina årsmöten varav ÖsBF var ett.

Att inte avhålla sina stadgade årsmöten är efter kontakt med RF juridik inte att beakta som ett ringa stadgeöverträdande. Rekommendationen och uppmaningen från RF Juridik är att distrikt SKALL avhålla årsmöte senast innan utgången av innevarande år. Detta för att upprätthålla föreningars rätt till insyn och del i den föreningsdemokratiska processen.

FS avgående styrelse uppdrog därefter åt mig, GS , att upprätta dialog med Östsvenska Bouleförbundet för att erhålla information om och när ÖsBF har för avsikt att avhålla distriktsårsmöte 2020 med medskicket att detta ovillkorligen skall ske?
Från Svenska Bouleförbundet
  
 
   2020-09-23 16:20
Härligt,då blir det ju några👏👍🙏
Tjocky
  
 
   2020-09-23 00:07
Vi åker oxå norrut!
Leif o Bitte
  
 
   2020-09-22 23:14
Tjocky: Din fråga om det blir något SM nästa år, så svarar jag Ja, men det beror givetvis på vilka restriktioner som finns i juli nästa år. I avtalet med Ski Star lär nog säkert en klausul om covid-19, finnas med, dumt vore det annars.
Anders H
  
 
   2020-09-22 21:46
❄️🌧☃️☀️
Frasse
  
 
   2020-09-22 19:17
Jag drar till fjälls 💕😁
Eva
  
 
   2020-09-22 19:00
Till fjälls alltså😅
Marie och Peter
  
 
   2020-09-22 19:00
Vi åker!
Marie och Peter
  
 
   2020-09-22 16:03
Ja jag åker till fjällen
Jonny