O b s b o k

Jälla   2018-03-21 11:10
Idag kunde vi lyssna till ett nykommet, kärkommet läte utanför huset i Jälla. Uppe i ett träd satt en stare och sjöng för full hals!
För nån vecka sen sågs förresten en trana, många grågäss håller till här sen länge, men sångsvanarna verkar ha dragit sig tillbaks till kusttrakterna.
Nere i Oderljungatrakten rapporterades en gul ärla för ett antal dagar sen, säkert en forsärla. Hälsar Marita!
Marita Jönsson och dottern Frida (gm JJ)
  
 
Ringarp, stugan   2018-03-21 09:07
Måste än en gång nämna de säkert flera tusentalet bergfinkar som denna morgon höll konsert och låtade, flaxade, penetrerade lilla bokskogsslänten intill stugan.
Kommer definitivt att sakna dem när våren kommer på riktigt och "driver" dem norrut. Fast knappast att det är en skönsång som sådan.
Eva, Janne
  
 
Hjälmsjön (Spång)   2018-03-20 18:28
I den lilla vak som ger några andfåglar öppet vatten längst upp mot Spång fanns i den sena eftermiddagen minst 4 kniphanar, 2 kniphonor, 1 storskrakpar. Lite tendens till fighting mellan kniphanarna.
Eva, Janne
  
 
Långalts myr   2018-03-20 17:08
Gick ute på myren i eftermiddags och det funkade bra med tjäle i marken! Inget att notera i övrigt mer än att vädret var fint och Ceasar traskade lugnt med, med en större pinne i käften.
Björn
  
 
Flinka sjö, Ekholm   2018-03-20 17:06
Vid Flinka sjö gick ett tranpar. Vid Ekholms gård 5 tofsvipor, 1 stare.
Patric
  
 
Ö Flinka   2018-03-20 12:08
Tre tranor innanför affären.
Zigge
  
 
Flinkarunda väster   2018-03-19 16:42
För en gångs skull och kyla tog jag bilen. Stannade vid Ljungaskog och där passerade minst 10 sånglärka, några sjungande. Och vid Flinkagården gick 2 trana.
Lennart
  
 
Långasjö   2018-03-19 11:12
En älgko stod en lång stund längst ner mot vassen och nyfiket betraktade medan jag satte mig på liggunderlaget. För övrigt stjärtmes, större hackspett, spillkråka, domherre med mera.
Zigge
  
 
Fagerhultsmosse   2018-03-18 22:14
Hunden o jag gick lite runt o på mossen, mest på skogsvägar i området utan kontakt eller spår av hönsfågel. Gott i solen!
Björn
  
 
   2018-03-18 13:26
Flåssmyr 07.45-08.25. Inga orrar. Gick bort till lekplatsen. Kunde inte hitta några spår efter att någon varit där denna morgon. Långalts myr. Lyssnade efter orrspel från rullstensåsen på södra sidan 08.45-09.15. Tyst från myren, men i bokskogen fanns en ganska stor och mycket låtande bergfinksflock. Mindre korsnäbb. Smörmyr. Hittade till slut en orrspillning uppe på en av kullarna. Såg inte helt färsk ut, men den kunde väl inte heller ha varit från förra säsongen? Dubbeltrast i Smörmyr, vid Ringbo Gård och i Ekholm, starar vid Ringbo gård och en ensam trana i Ljungaskog. En strömstare i Pinnån.
Patric
  
 
Kommunrunda Ö-a   2018-03-17 13:44
Flera dubbeltrastar och starar vid Ö.Flinka. En tofsvipa och fler dubbeltrastar och starar vid Ekholm. Örkelljunga ovanför Rusthållaregatan drog det runt en stor flock bergfinkar, uppskattningsvis 100.000 exemplar. En spillkråka i Åsljunga.
Seth
  
 
Örkelljunga   2018-03-16 17:50
Tre fiskmåsar över byn på eftermiddagen.
Patric
  
 
Ringarp vid Hjälmsjön   2018-03-16 16:18
Något småkylig marsvind. Tittar ut genom sidofönstret, åt norr. En ek närmast huset, annars mest bokstammar. Någon björk. Men oj vad det far boklöv i luften!! Känner sig förflyttad till oktober, november. Far det boklöv hit och dit av en byig vind?
Nja, det är vinterns gäng med olikmånga bergfinkar som är på närgånget besök!! De är ute efter bokollon, jag som tycker att ollonen borde vara slut vid det här laget. Så rusar finkarna upp i träkronorna av obegriplig anledning, dimper så ner igen, ryckigt upp, faller lodrätt och sidorätt, lite hur som helst.
Hur som helst så tycks finkarna vara glada för våra bokmarker en vinter som denna. Även om vi väl inte haft flockar på 100.000-talet individer på besök detta år. Här i Ringarp är det ett par hundra denna gång; en annan gång nog haft upp mot tusentalet eller mer.
Men visst kollar bergfinkarna också gärna efter solrosfrön vid fågelmatningen. Fast snart är det säkert tåget mot Norrland som gäller!
Janne
  
 
Abborramossen   2018-03-14 20:23
Sökte upp denna mosse, där jag aldrig varit tidigare. Mycket spår efter vidsvin och det bådar inte gott med tanke på möjlighet att hitta skogshöns.
Lennart
  
 
Hjälmsjön runt   2018-03-14 20:18
På cykel, äntligen! Men visst var det isgata på grusvägen. Dock visade sig en björktrast, 3 knölsvan drog norrut. Vid Hjälmsjövik i vaken från Pinnåns inlopp i sjön låg 6 storskrake, 5 knipa och 5 gräsand. Över industriområdet cirklade 3 glador på sträck. Och jag hörde också trädkrypare i närheten av 'Jannes'
Lennart
  
 
Ringarp   2018-03-14 12:53
Någon minut ut i marslandskapet. Blåmesen svirrar långt, den stadiga talgoxen. Men visst där, visst var det en trädkrypares mjuka strof som kunde höras i riktning Slättingen. Så var det nog allt. Vanlig och lätt att missa!
Janne
  
 
Killhult Våxtorp    2018-03-14 08:48
Idag sitter här fyra starar o småpratar i en asp.
Lars Schale
  
 
Strandhem, Svinstorp, Lemmeshult   2018-03-13 15:04
Sammanlagt 18 personer mötte upp denna fågelfyllda inne- och utedag: nämligen Petter, Tomas, Göran, Björn, Gunnar, Anna, Kurt Arne, Lars, Janne, Katia, Gunhild, Bo, Perry, Magnus, Mats, Kenneth, Jonny, Zigge.
Agronomen och biologen Petter Haldén, från Hushållningssällskapet i Uppsala, gjorde en ganska bred redovisning av hur jordbruksfåglarnas livssituation förändrats under senare decennier. I stort tycks arternas populationer stadigt visa på nedåtgående trender! Sånglärka, storspov, tofsvipa hör till denna kategori. Fast arter som grågås och trana visar delvis på annat.
Under förmiddagen fick vi alltså oss till livs forskning och insamling av kunskap som gjorts för att på olika sätt försöka gynna dessa missgynnade jordbruksarter. Stenskvättan har t ex studerats en hel del, liksom sånglärkan. Och diskussioner kom givetvis också att föras om den säregna tofvipan. Storspoven är förresten en av de arter som missgynnas mest av den alltmer tidiglagda vallslåttern. I Örkelljunga är spoven som bekant borta sen länge!
Efter en stärkande baguette blev dagens återstående dubbeltimme förlagd utomhus, ut till det ännu småvintriga kulturlandskapet. Först pulsa vi fram till stenskvättans stengärden i Svinstorp, Göran Nilssons mark. Upp ur dimman gestaltade sig 8 nykomna sånglärkor. Därefter intogs medhavd fika i Lemmeshult, på Gunnar o Anna Edvardssons mark. Här genomfördes förra året ett par lyckade tofsvipehäckningar! Idag fick vi istället nöjet att kunna njuta av 4 majestätiska tranor som förkunnade att nu måste det bli vår på riktigt. Mycken diskussion, många samtal!!
Vår innehållsrika, stärkande halvdag i jordbruksfåglarnas tecken, var därmed avklarad! Vi tackar kommunen och dess Nv-grupp som ställde upp som finansiärer för evenemanget!
JORDBRUKSFÅGELDAGEN (JJ)
  
 
Ringarp   2018-03-13 08:15
Fuktig, ganska mild morgon. Hörs en försiktig bofink-trudelutt från fågelmatningen. Säkert en av övervintrarna som ger hals...
Nu ska det snart bli en spännande jordbruksfågeldag (halvdag) med Petter Haldén, Hushållningssällskapet. Cirka 20 personer som är anmälda!
Janne
  
 
Ringåsen   2018-03-12 19:07
Gick rundan Ringåsen-Reningsverket-Biparadiset-Ekholm-Ringåsen. Mörkt när Ceasar o jag kom tillbaka vid kl 19 efter en timmes gång. Vår tyckte jag det kändes som, en tidig sådan, lätt duggregn, någon plusgrad, dimma över nejden, och någon dm snö. Och vid ån sjöng två rödhakar, trastar hördes i skogen och en koltrast sjöng så där vackert i biparadiset, grågäss drog över. Ja det kändes som en vår i mars från 60-70-talet på något vis! Kanske den smältande snön gjorde att man fick denna känsla.
Björn
  
 
Nedre Bruketdammen   2018-03-12 18:29
I den öppna nedre kvarndammen simmade en ensam kniphanne när jag bilade där förbi. Isen ligger däremot tjock på Hjälmsjön.
Janne
  
 
Killhult Våxtorp    2018-03-11 08:36
Vi hade en stare vid fågelmatningen idag, är våren på gång?
Lars Schale
  
 
Bosjöholm/Krångelbygget   2018-03-10 18:08
Spenderade någon em-timma på denna kända runda, Patrics invanda runda! Det bästa var vädret o fikan i solskenet i Krngelbygget med ryggen lutad mot en större ek. Tofsmesar, korp, mesar därav sång av entitan.
Björn
  
 
Vedbyvägen, nära motorvägsviadukten   2018-03-09 07:49
Däremot hade Helena och jag glädjen att se en hornuggla på kvällen den 22/2 sittande på en snöpinne utmed Vedbyvägen på Flinkasidan om viadukten under E4 (mörkt). Vi vände bilen för att kontrollera och då flög ugglan över vägen och satte sig på en annan snöpinne. Måste vara en obekväm sittplats!
Sven-Erik och Helena Svensson (gm JJ)
  
 
Smörmyr   2018-03-07 13:44
En liten stund på förmiddagen med röjning av buskar framför kojan. Fri sikt behövs inför kommande skogsfågelupplevelser. Och så njöt vi av den obligatoriska fikastunden. Vi gick också ut på 'fältet' och letade efter spår av hönsfågel men inga synliga. Dock av annat vilt och så hördes korsnäbb, talgoxe och sågs en glada. På hemväg en ormvråk och anades en fjällvråk men utan visshet.
Lennart o Janne