O b s b o k

Liamossen   2019-04-26 08:53
Kurt Arne har kollat Liamyren/Liamossen flera gånger med tanke på orrspel och visst har han kunnat notera att minst 3 tuppar spelat på mossen. Kanske 4... De brukar ofta sitta i de små talltopparna, men nu har han även fått se "markspel"...
Visst är det roligt med varje konstaterad orre och för den delen också tjäder. Det är oj så sparsamt med dessa fåglar denna vår, dessa senare år...
Kurt Arne (gm JJ)
  
 
Ingeborrarp   2019-04-25 21:55
6 personer besökte i kväll Ingeborrarp. Efter förmåga granskade vi framförallt lavarna (och mossorna) på de grova ekarna i backen intill Slättsjöstugan; därefter drog vi oss bort till "blåsippsbacken" i riktning golfbanan. Bortåt 75-100 blåsippskalkar kunde inräknas. På några bokar fanns stilrena skriftlavar; särpräglade och lättbestämda - om man bara upptäcker dem.
På betesmarken bort mot den torrlagda gamla åfåran och bron vid kyrkostigen hade mängder med styvmorsvioler spridit sig! Visst är det på många håll så att violer eller penséer har kommit att blomma upp som aldrig förr:
"Många däggdjur, men även en del fåglar och myror, har för vana att samla på sig vinterförråd. Blommor som sprids med myror, tex viol och vårlök, har ofta frön som lockar insekterna med mat i form av ett fettrikt bihang."
Är det myror som lite överallt jämnat marken för denna violblomning?!?
Kryptogamcirkeln
  
 
Ekholm   2019-04-25 21:44
Hundrunda på morgonen. Lite obsar från denna tur. Fortfarande rödvingar på flytt, sjunger i träddungar här och där, ett par ladusvalor runt gårdarna i Ekholm. På betesmarkerna och på gärdsgårdarna 4 rastande stenskvättor, stararna bygger bo i holkarna, svarthättor sjöng längs ån, svartvit i holk i biparadiset, trädkrypare i stora lövskogen, lövsångare här och var.
Björn
  
 
Hjälmsjön   2019-04-25 17:48
Såg just innan 18-snåret minst två skedänder, troligen några till... Både i flykten och på vattnet.
Nu gäller cirkeldags.
Janne, Eva
  
 
ny väginfart till Stjärneholm   2019-04-24 23:04
Magnus meddela att han sett ett tofsvipepar kopplat till den nya vägbanken för att ta sig till Stjärneholm norrifrån. Sist såg han bara en vipa, möjligen att den andra låg på bo - nånstans vid den sluttande vägbanken.
Magnus Gustafsson (gm JJ)
  
 
Vallåsens anläggning   2019-04-24 23:02
Vattenrådet hade i kväll årsmöte på Vallåsen, Halland. Ny styrelse, ny ordförande utsågs. 11 personer i styrelsen, flertal markägare.
Jan Nordstrand boende i Porkenahult ny ordförande. Lars Schale är aktiv i styrelsen. Gunnar Edvardsson var mötesordförande under mötet.
Per Ingvarsson gjorde förra året en omfattande inventering av Stensån och Lilla Stensåns vattendrag uppströms Stackarp. Framförallt kartlades vattnens lämplighet för lax och öring, men Per noterade även förekomst av utterspillning, musslor mm. Här finns mycken fakta att användas för den nya styrelsen.
Stensåns Vattenråd (JJ)
  
 
Hjälmsjön   2019-04-24 09:48
24 april, morgon. En storlom i Hjälmsjön.
Seth
  
 
Nordanå-Hishult   2019-04-23 14:49
En konstrunda i påskdagarna ledde till ny passage förbi Killhults storspovar. Men det som var lite extra roligt var upptäckten av 18 tranor gåendes, plockandes på en nyharvad, nysådd åker helt nära vägen. Man trodde kanske att de flesta långflyttare, av märket trana, redan dragit norrut vid det här laget?
Bodil & Per Florell (gm JJ)
  
 
Långasjön   2019-04-23 12:28
En förmiddagstimme gav brun kärrhök hane och hona, vattenrall, enkelbeckasin, lövsångare, gråtrut samt en vuxen havsörn.
Zigge
  
 
Lärkesholm   2019-04-23 09:34
Jörgen hade under påskhelegens dagar obsar av trädpiplärka, stenskvätta, lövsångare, svarthätta uppe i Lärkesholmsområdet.
Och en grönsnabbvinge sågs för några dagar sen i en sänka nära stora sjön. Hemma vid gården i Ringarp har han redan haft parande aurorafjärilar!
Jörgen (gm JJ)
  
 
Ö. Ringarp   2019-04-23 09:16
Trädpiplärka sjöng på Jannes betesmarker, flera lövsångare och minst en svartvit flug.
Björn
  
 
Skogen   2019-04-22 09:56
Ingen ringtrast idag men rådjursbock på arenan. Buskskvätta på Sonnarpsbacken och forsärla i Skogabäcken vid Hallandsvägen.
Lennart
  
 
V. Ringarp   2019-04-22 09:13
Svartvit flugsnappare, hane nära Ringkulla Gård, och ytterligare ännu en.
Björn
  
 
Skogen   2019-04-21 12:57
En ringtrast Skogen, på traditionella platsen.
Björn
  
 
Östra Ringarp   2019-04-21 07:12
En mindre flock vitkindade gäss flög över Hjälmsjön vidare över vårt hus idag kl. 7.
Eva Persson
  
 
Fäje myr (Värsjö)   2019-04-20 17:04
Men vad nu, jag glömde ju nämna att när Eva och jag gick skiljda vägar vid Varpabacken, så kom jag i trakt av kommungränsen mellan Hässleholm och Örkelljunga att ramla över några tiotalet spillningskorvar av en trolig tjäderhöna; men det var inga färska korvar, säkert från i vintras! Dock så roligt!
Och strax intill låg en oförklarligt död, men vacker räv. Undrar vad som hänt...
Eva, Janne
  
 
Fäje myr (Värsjö)   2019-04-20 16:59
En lång påskaftonvistelse på Fäje myr, mellan 08.30-14.30. Vi besökte stora delar av det utsträckta myrkomplexet, från Örkelljungadelen, till Boaltsdammen, till Hässleholmsdelen. Den påfrestande vandringen sög nästan musten ur oss. Startade från skogsvägen i söder, längs Vittsjövägen. Växtlig granskog finns här nu, jag minns när tallblandskogen reste sig och knäroten kunde ses blomma!!
Men nu gällde det "tjädertecken", försöka hitta spillningskorvar efter fågeln eller helst skrämma upp densamma. Men oj, ack vad svårt hitta dessa spår denna vår. Och någon hjälp av tuvullsblommen får man knappt. Den dåliga blomningen detta år av tuvull, vi såg inte ett enda avbitet strå!!
Nåväl, skogssnäppa förnöjde, flera grågåspar i Boaltsdammen (Osbäcken), brun kärrhökhane, sädesärlor, en trädpiplärka sjöng vackert och flitigt, lövsångare, gransångare, järnsparv, gärdsmyg, flera talltitor duellerade, tofsmesar på et par ställen, ivriga ängspiplärkeflockar (10-tal) säkert på sträck. Dessutom gråsiska, spillkråka, korp, ormvråk.
Annars? Nja, en hel del skogsbrukande närmast myrmarken... En del fina, grova tallar som "gått bort". Just dessa kunde man väl sparat, certifierade som man är.
Eva, Janne
  
 
Ekorrstigen   2019-04-20 13:19
Tyckte tidigare mej höra rödstjärt, men så fick jag se en svarthätta därifrån ljudet kom. Ja då var det väl svarthättan som härmade rödstjärten, lätet hördes bara en gång. Men nu ett par timmar senare, då sjöng rödstjärten här.
Björn
  
 
Hjälmsjön   2019-04-20 09:00
Tack Björn för tipset om rörhöna, 2 ex i var sin pöl intill Aborrasjön idag. Jag kontrar med svart rödstjärt på industriområdet. Och i Hjälmsjön sågs 6 ex skäggdopping, 4 vigg/par, 2 bläsand/par och 1 ex drillsnäppa bland stenarna vid Kjellssons. Vattenståndet i sjön sjunker så grundet ser ut att ha 'fast' mark att stå på för skrattmåsar och andra.
Lennart
  
 
Ringarpstugan   2019-04-19 14:09
Vilket fint väder... Och tillsammans med trumvargspindlarna hördes även lövsångare, rödhake, blåmes mm mm från trädgårdens gräsmatta.
Eva, Janne
  
 
V. Ringarp   2019-04-19 09:34
Igår, en rörhöna i det våta kärret/skogen bredvid Aborrasjön.
Björn
  
 
Rya   2019-04-19 08:37
Härlig morgonpromenad på golfbanan med en hel del fågelsång. Ny för dagen var ett par lövsångare. Sökte i de små vattnen efter rörhöna men upptäckte ingen.
Lennart o Margit
  
 
Biparadiset   2019-04-19 08:24
Lövsångare sjöng precis.
Björn
  
 
V. Ringarp   2019-04-19 08:12
Svarthätta sjöng vid reningsverket.
Björn
  
 
   2019-04-18 19:42
Vid harvning och sådd i veckan i Bjärabygget hade vi 3 st tofsvipor, ett antal stenskvättor och stora mängder sädesärla och starar på åkern till som sällskap.
Anders Karlsson