O b s b o k

Utbildningscentrum   2019-02-21 22:27
Hela 25 personer kom denna kväll för att lyssna på och prata runt med Pär Svensson. Vi bjöds alla på en gedigen genomgång av tillkomsten och framväxandet av Biparadiset i Ekholmstäkten. Från Mikael Sörenssons inspirerande kunskap (och inventeringsinsats), till Dalig Verksamhets hjälpande händer för att göra området trevligare för framtidens vildbin.
Kommunen fick förstås satsa medel för att ro i land de kostnadskrävande grävningar, planeringar mm som behövdes göras i projektets början. Pär har själv på olika sätt hållit samman projektet och har varit vildbinas frivillige missionär - genom förevisningar både i exv Örkelljunga, Tyringe (konferens), Göteborg (konferens). Då har han predikat om behoven av hänsyn och direkta insatser för att hjälpa till att rädda våra pollinerande vänner.
En värld av mångfald! I Biparadiset upptäcktes år 2016 mer än 50 olika arter vildbin!! Men samtidigt en hotad värld...
Biparadiset i centrum (gm JJ)
  
 
Nordanå   2019-02-18 14:26
Hallandsposten skriver idag att en utter blev påkörd i Nordanå i förra veckan.
Lars Schale
  
 
Värsjön   2019-02-17 15:31
Besökte sjön vid middagstid, lite dimma vid sjön. Knipa ca 20, 11 storskrakar sågs, 4 kanadagäss, ett par grågäss. Två glador i Värsjö, Jälla sjö 20 sångsvanar, några grågäss, 18 rastande sångsvanar i Hjelmsjön.
Björn
  
 
Ringarp, Hjälmsjön   2019-02-17 14:46
Vandring i barkborreskog, enstaka vildsvinsbök, ormvråk, gröngöling, 2 kacklande, förbiflygande grågäss. Och i sjön syntes 18 sångsvanar...
Eva, Janne
  
 
Sönderössjö Liamyren   2019-02-16 15:46
Letade efter orre-tjäder vid Liamyren, men intet av dessa. Men när jag kom fram vid bygdegården uppenbarade sig vårens första citronfjäril, det var väl ändå rekordtidigt. Är det månne växthusklimatet?
Kurt Arne i Sönderössjö
Skicka e-post till Kurt Arne i Sönderössjö  
 
Cykeltur   2019-02-16 13:57
Även idag 50-tal grågås vid Krohns damm samt 2 ex kanadagås. 2 ex stare vid Grytåsa ridskola förutom kajor i mängd och seglande över Ljungaskog 2 glada. Där även 25 grågås. 10-tal gråsparv i tät häck på Turabygget.
Lennart
  
 
Svenskemyr - en myr dömd att försvinna   2019-02-15 20:16
Den 31 januari 2019 (för 2 veckor sen) tog länsstyrelsen i Kronobergs län det beslutet att Econova Garden AB ska få "Bearbetningskoncession för brytning av energitorv på Svenskemyr". Överklagan av beslutet måste göras senast den 7 mars - vilket i så fall ska adresseras till regeringen (via länsstyrelsen i Kronobergs län).
Kurt Arne och jag beställde idag fram de handlingar som finns i ärendet uppe i Markaryds kommunhus. Vi var visst de första som begärt fram dokumenten, vilka sträcker sig bak i tiden från 2012/2013.
Som det ser ut har berörda sakägare/markägare enligt lag varit informerade i ärendet i form av samråd mm; detsamma gäller myndigheter som Örkelljunga och Markaryds kommun och länsstyrelserna i Skåne och Kronobergs län. Bägge kommunerna har dock från första början varit negativt inställda till utbrytningen av i princip all kvarvarande torv på Svenskemyr. Även Skåne länsstyrelse är till synes stark motståndare till bortexploateringen av mossen. Även många markägare intill mossen har protesterat mot planerna på förnyad, återupptagen exploatering!
Märkligt i ärendet är det faktum att naturvårdsorganisationerna i både Skåne och Kronobergs län, i form av ornitologi- och naturskyddsföreningar INTE TYCKS HA kontaktats av vare sig sökanden eller länsstyrelsen i Kronobergs län. Detta brukar vara kutym, vad vi vet.
Vi ämnar under närmsta veckorna kolla upp hur hanteringen av företagets ansökan genomförts av/hos olika myndigheter. Ärendet har ju dessutom lett till helt olika ställninstaganden hos de två olika länsmyndigheterna!!
Naturmiljökonsulten Calluna (i detta fall Göteborgskontoret) har varit företaget Econova behjälplig med att arbeta fram en artskyddsutredning (gällande arter som orre, grönbena, citronfläckad kärrtrollslända) för Svenskemyr. Denna tycks ha legat till grund för att brytningstillståndet av den intressanta mossen skulle kunna beviljas. Huvudansvarig för myndighetshanteringen har under handläggningstiden varit länsstyrelsen i Kronobergs län.

Flera av er känner nog till mosskomplexet Svenskemyr. I föreningen har vi haft flera exkursioner dit. På Skånedelen finns en orrspelslokal sedan länge och för några år sen konstaterade vi att grönbenan häckar i våtmarken just in på Skånesidan. Det lär vara en av väldigt få grönbenelokaler i Skåne under senare år, möjligen den enda. I Småland finns dock ett flertal.
Nattskärror, trana, gäss, lärkfalk är andra arter i området.
Vi får framöver rapportera om det tycks vara möjligt att rädda denna gränsmyr från borttaging; namnet Svenskemyr visar ju på var den gamla gränsen mellan gammmelsverige och Danmark gick fram till 1600-talet.
Kurt Arne och Janne
  
 
Ekholm   2019-02-15 19:01
Sånglärkor på sträck.
Björn
  
 
Centrumhuset   2019-02-13 21:52
Åter dags för en ny innekväll med kryptogamerna i centrum. 10 personer dyftade, tittade i sina luppar, läste i sina bestämningsböcker. Främst var det mossor av olika slag som lades upp på bordet!
Men lämpligen hade Ingrid tagit med ett mikroskop så att vi kunde tjuvstarta med att granska mossornas blad, cellformer, nerver, bladkanter under större förstoring. Visst såg vi skillnad på husmossans och thujamossans bladiga uppenbarelser.
En trevlig kväll med pratande, diskuterande, tittande!

Och om denna vårlika dag kunde hallänningarna Lars Schale och Eva J meddela att en del av deras bin (i Killhult resp Smedjeryd) hade varit ute och gjort sina första flygturer för året.
Krypto-cirkeln
  
 
Mattarp   2019-02-12 12:17
Under flertalet veckor har Erik i Mattarp haft en flock steglitser vid sitt fågelbord. Uppskattar att det rört sig om ett tiotal individer.
Erik Torkelsson (gm JJ)
  
 
Hjälmsjön   2019-02-11 16:14
ca 22 storskrake på Hjälmsjön vid 11-tiden
Lennart
  
 
   2019-02-11 07:37
Ett tecken på kommande vår hördes idag i skogen ovan Ringåsen, koltrasten sjöng, före 7-snåret.
Björn
  
 
Bruketområdet   2019-02-10 15:36
Storskarv vid övre dammen vid 08:30 tiden, några gräsand samt trolig brudand-hona.
Lennart
  
 
Värsjön   2019-02-10 14:16
Jag glömde nämna en sittande gråtrut på isen.
Björn
  
 
Liten sjörunda   2019-02-10 14:14
Visst hade Hjelmsjön nu gott upp, men ingen fågel där. I Jälla sjö mycket vatten. Sångsvanar, svårt som vanligt med överblicken där, 12 ex, räknade till 8 grågäss, 2 korpar drog förbi. Värsjön till hälften öppen, dock inte alls utanför Osbäcken. Kollade även då från Sjöholms-hållet. Hela 72 storskrakar, 14 knipor i 2 grupper. Också Linhulta-viken inte alls öppen. Så lyfte då alla skrakar o knipor! En koll i handkikaren och i toppen på enda, tror jag, granen på ön närmast Malmströms fiskestuga, satt en havsörn. Inte konstigt att änder o skrakar tog till vingarna. En liten kvart satt den gamla örnen där, innan den flög några mindre varv över Kiön och Landön, innan den försvann i trädtoppshöjd över Landön.
Björn
  
 
Sönderössjö Liamyren.   2019-02-09 21:27
På ett hygge västra sidan av Liamyren stöttes 6 st orrtuppar upp. De flög sedan söder på mot Bygdegården, kunde höra något spelbubbel då de satt sig i ett träd.
Kurt Arne i Sönderössjö
Skicka e-post till Kurt Arne i Sönderössjö  
 
Hjälmsjön   2019-02-09 10:18
För några dagar sen drog en ensam grågås över sjön, idag hördes och sågs 4 sångsvanar från luften.
Janne
  
 
Utbildningscentrum   2019-02-07 21:24
Så var årsmötet avverkat, tog som vanligt ca en halvtimme. Sen fika... Och sen fick Thomas Johnsson (Hässleholm) förflytta oss till Island och dess vulkaner, lavamassor, fåglar, växter... Och kultur! Tack för den timme du gav oss Thomas, drygt! Frågor och prat. Ett 30-tal personer fick sig säkert många bilder att stanna på näthinnan.
styrelsen (JJ)
  
 
Ringarp mm   2019-02-06 19:10
För några dagar sen hördes en blåmes svirra lite vårlikt och visst har enstaka talgoxar också låtit höra sig. Några domherrar hördes idag från nån bokkrona.
På tal om talgoxe så är den visst bland annat känd för att knipsa bin utanför flustret på bikuporna. De knackar i trävirket och efter en stund är det bara att norpa det bi som skickats ut för att kolla läget! Något att upprepa. Ett känt talgoxknep som var känt redan på 1600-talet!
Janne
  
 
Killhult Våxtorp   2019-02-06 10:08
Har en liten tibast som nu har börjat blomma
Lars Schale
  
 
Cykeltur   2019-02-02 18:24
Inget bra väder för cykling men ändå en tur.
Fick se kungsfiskare på Ejdern-området, sittande i en liten buske intill skogabäcken. Den flyttade sig inte när jag passerade, verkade orädd!
Lennart
  
 
Spång, nära Hjälmsjön   2019-02-01 10:34
En häger flög fram lite "vilset", 3 svanar mer målmedvetet mot söder.
Janne
  
 
Centrumhuset   2019-01-31 21:27
När det är smått vinter, lite snö, kring nollgradigt, då är det bra att kunna kura i en lokal på Centrumhuset. Och i kväll var det åter lavarna som studerades, texten i kursboken som dryftades. Isidier, soredier, pyknider, apothecier, perithecier? Vad står dessa termer för?
9 personer hade tiden med sig denna gång. Om två veckor samlas vi igen.
Kryptogamcirkeln (JJ)
  
 
Ekorrstigen   2019-01-29 20:31
Räkningen i helgen av besökande fågel gav följande. Gulsparv 12, domherre 4, rödhake 2, bergfink 20, koltrast 3, grönfink 8, skata 2, blåmes 11, talgoxe 8, nötväcka 2, svartmes 2, pilfink 1, nötskrika 2, bofink 2, gråsiska 1 och entita 1. Totalt 16 arter. Under alla åren har det blivit totalt 23 arter.
Björn
  
 
Hjälmsjön/Ringarpssjön   2019-01-25 14:03
En häger flög nyss förbi i riktning Spång; stilla, smått majestätiskt!
Bland de som under senare tid tar för sig vid fågelmatningen syns mest: större hackspett, koltrast (nån gång 9 ex), blåmes, talgoxe, entita, svartmes, domherre, rödhake, (trädkrypare), skata, nötskrika.
Här i Östra Ringarp, sjöstugan.
Janne