O b s b o k

Skåneporten, Ö Spång   2018-08-20 18:36
Jag tittade lite närmare på träden som planterats kring rastplatsen. Det visade sig vara en för kommunen ny art! Nummer 1300! En ek som påminner om rödek, men med lite annorlunda bladflikar och tydliga hårtofsar i nervviklarna på undersidan: kärrek (Quercus palustris) med hemort i östra Nordamerika.
Zigge
  
 
Almliden 40   2018-08-20 12:14
Vår fläderbuske drar till sig hungriga gäster som sväljer de mogna svarta bären hela. Under sista dagarna; 3 ex svarthätta, 3 ex rödhake, skata, koltrast, 2 ex olika svårbestämda sångare, kan ha varit grön- och ärtsångare?
Lennart o Margit
  
 
Lärkesholm   2018-08-19 21:03
Patric guidade 6 personer denna mestadels gråmulna dag - på jakt efter trollsländor. Men det var inte helt lätt att hitta några sådana när vädret inte var mer perfekt. Vi fick dock napp intill grillplatsen nära sjön (Kjällstorp) och där sågs i alla fall enstaka ex av metalltrollslända och blodröd ängstrollslända!
I övrigt titt efter fåglar, växter och gemytligt prat.
Trollsländeexkursion
  
 
Hässleholms kommun   2018-08-18 20:47
Bara några noteringar från gångna veckans "strapatser" österut.
I Vittsjön syntes flera fiskgjusar och två storlommar på nära håll. På ett par ställen skrämde jag upp morkullor i kärrartad miljö. Vid vandring längs Farstorpsån, nära Vankiva, dök plötsligt en ringmärkt vit stork upp på en vallåker. Måttligt rädd. Nere i Häglinge, Store mosse sågs flera sten- och buskskvättor. Innan har jag ju haft flertalet lärkfalkar uppåt Verum mm.
Inga rariteter, men trevligt umgänge.
Janne
  
 
Ekholm   2018-08-17 21:59
Hundrastning, minst en steglits, ännu finns ladusvalorna på plats, men huvuddelen lär snart söka sydligare nejder, för att förhoppningsvis återkomma 2019. Lyssnar ni noggrant hörs nu i augusti trädpiplärkans fina, lite diskreta kontaktläte under deras flyttning.
Björn
  
 
Ekholm   2018-08-16 19:50
I morse, hundrunda, en rastande pilgrimsfalk på hygge, sittande i toppen på en torraka! I kväll, vid halv 8, 9 rastande tofsvipor bland Bengts amkossor.
Björn
  
 
Värsjön   2018-08-16 10:02
Igår fick äntligen sjön ett besök, har inte varit här sedan den tropiska sommaren kom till landet! Vilken oerhörd massa stenar som nu var blottlagda i det mycket låga vattenståndet! Stenraden utanför Osbäckens frånflöde, där ofta måsar o tärnor brukar sitta, var nu utökad och sammanhängande. På tal om vitfågel, de har nog lämnat sjön för denna säsongen. Och inga grågäss! Hösttystnaden har redan kommit. Sju gamla storlommar var det enda min kikare fick syn på! Hussvalor hördes, spillkråka o större hackspett. Magert får man tycka.
Björn
  
 
Ramnekärr   2018-08-11 12:38
Under ett par morgontimmar (när ev dagg ännu fanns kvar) genomfördes lieslåtter nere på Ramnekärrsängen. Visst var det torrt och "segt" bland gräs och nervissnade örter. Men med någorlunda vassa lieblad kunde jobbet göras. På sina håll var svinrotsbladen helt borttorkade, på andra håll mer levande...
I år har märkvärdigt nog orkidéerna nästan helt lyst med sin frånvaro (bara 1 blommande jungfruMarie); vi får följa vad som händer under nästkommande år. Förutom svinrot sågs också många torkade darrgrässtänglar!
Efteråt granskades Christers bin och bikupor, varefter vi slåttergubbar alla blev bjudna på mackor i Unossons uterum.
Chriser U, Lars, Björn, Janne
  
 
Hjälmsjön   2018-08-10 22:12
Det hördes denna kväll flertalet gånger tofsvipeläten ute ifrån Abborragrundet i Hjälmsjön.
Janne
  
 
Spångabygget   2018-08-09 20:52
Ett torrt, härligt doftande ängshö bärgades denna kväll från ängen i Spångabygget. Skönt att räfsandet och borttagningen underlättades av torkvädret veckan efter lieslåttern. Fyra personer hjälptes åt, tack för det.
Ängsarbete (ÖbN)
  
 
Lyckeygget   2018-08-09 14:44
Besök för att se en ny art för kommunen: Lupinväppling (Thermopsis montana), tyvärr överblommad. I närheten ytterligare en ny art: Präriesolros (Helianthus ×laetiflorus). En snok ringlade över vägen.
Zigge
  
 
Ekholm   2018-08-07 13:36
Idag fick jag hjälp av Thomas Johnsson i Hässleholm att ta ett störrre antal drönarbilder från skyn över Ekholms by. Ska bli spännande att se resultatet så småningom. Förhoppningsvis i en Alcedoartikel.
Bengts amkor blev lite paralyserade en kortare stund när flygfarkosten svirrade rakt upp mot himlen. Sen lugnade de sig ganska snabbt.
Drönarbilder (JJ)
  
 
Ö-a   2018-08-06 22:21
Om en månad är det dags att börja hopsättningen av nästa Alcedonummer. Planer finns på artikel om Ammarnäsexpeditionen, om Ekholms by, om annat av intresse. Hoppas du sitter inne med egna idéer - skriv, ta bilder, bidra på annat sätt.
En bra idé är den att skildra den snart förbirinnande sommarens makalösa torka. Kanske genom att ta bra, belysande fotografier?!
Tänk därför gärna efter om inte du själv kan bidra till att göra Alcedo till en än mer rik och intresseväckande tidning. Visst kan du det!
Alcedoredaktionen
  
 
Hjälmsjön   2018-08-04 07:59
På morgontimmen vid 07.30-08.00 hördes då och då en gluttsnäppa från sjön. Ibland något varierat, annorlunda läte också?
Eva, Janne
  
 
Ringarp, Lasapella   2018-08-03 08:40
Skogsduvan låter åter höra sig, måste väl vara ny häckning på gång. Rosenberg skriver att den nog ibland t.o.m. kan genomföra tre häckningar på samma säsong. Och i Carl-Fredrik Lundevalls bok "Våra fåglar", 1988, nämner denne att man på Gotland konstaterat även fyra häckningar någon gång.
Janne
  
 
Spångabygget   2018-08-02 21:54
Denna stilla vackra sommarkväll genomförde 7 personer årets lieslåtter på Spångabyggetängen, dessutom deltog 1 buskklippar-person med atthålla efter lövuppslag.
Kort innan 21-slaget var vi färdiga med både äpplepajfikat, liksom med alla andra bestyr - för arbetet var påtagligt, liksom gemytet!
Tackar alla som ställde upp: Evy, Lars, Marita, Bengt Anders, Christer, Jörgen, Eva, Janne.
Om en vecka förväntar vi oss att gräs och örter fröat av sig, varför vi den 9 augusti hjälps åt med att bära bort årets "skörd". Välkomna!
Slåtterkvällen (JJ)
  
 
Grytåsa   2018-08-01 23:15
En lärkfalk här i söndags, den 31 juli. Idag sträckande drillsnäppor i mörkret över Ekorrstigen.
Björn
  
 
Värsjö   2018-08-01 20:11
När passerat Värsjö senaste veckorna har oftast stora mängder ladusvalor, årets ungproduktion, synts sittande på ledningar eller flygande elegant runtkring.
På åkrarna har trots torkan vita blommande kladuskor med stormåra synts mest överallt.
Janne
  
 
Våxtorp   2018-07-31 15:09
Nu är Per Ingvarsson klar med inventeringen av Stensån så nu återstår ett digert jobb att sammanställa allt.
Efter den långa torkan så har det nu slutat rinna i Lilla Stensån och Per meddelar att det slutat rinna uppströms Vitasjö i stora Stensån.
Lars Schale
  
 
Spångabygget, Ramnekärr, Hjälmsjön   2018-07-31 11:10
En sväng med bilen i förmiddagsvärmen. Det ser trots allt bra ut inför slåttern på torsdag uppe i Spångabygget. Ganska grönt i sidvallen, fuktmarken.
Däremot mycket knepigare nere i Ramnekärr, träffade Christer. Vi ska försöka genomföra en morgonslåtter nästnästa lördag... så finns det kanske lite morgondagg kvar som underlättar lieslagningen. Får återkomma. Det är ju så storrt på denna hårdvallsbacke.
Och till slut kollades klockgentianelokalen vid Ola Hectors, Hjälmsjön. Men kunde inte hitta några sådana växter. Mest bara blåtåtel, pors, bunkestarr och lite vildrisblad.
RAPPORT - Janne
  
 
Bosjöholm, Sjöhultet   2018-07-30 21:16
Lillebil hade igår (29/7) en lärkfalk som hon fick på bild efter det att den jagat i snabb fart och fångat något! Var till synes en ungfågel.
Lillebil Nilsson (gm JJ)
  
 
Hörlinge ängar, Vieån, Helgeå   2018-07-30 14:42
Inventerande åter lite i Hässleholm. En klockgentianalokal skulle finnas här nära Helgeå, men missade arten.
I det torra vädret traskade jag ut på Hörlinge ängar; snustorrt mest överallt. Även de grunda vattensamlingarna, sjön nära Vieån (nära fågeltornet) var sen länge helt knastertorra! Makabert med tusentals, tusentals döda dammusslor! Mest bara getingar i utsiktstornet.
Lövsångartrudelutt i skogskanten, enkelbeckasin i ett dike.
Janne
  
 
Biparadiset   2018-07-28 17:18
Idag hade Biparadiset besök från Göingebygdens biologiska förening som har planer på att etablera ett liknande område i Hässleholmstrakten. Gullrisets klargula blommor hälsade välkomna där de kämpade på den i övrigt brända marken. Vi fick tillfälle att berätta om vårt projekt som nu Pågått i tre lärorika år och kommit in i en betydligt lugnare fas. Givetvis gick vi ”Vandra-för-bi-slingan” där tillfälle gavs till många intressanta diskussioner.
Pär och Janne
  
 
Hjälmsjön   2018-07-28 15:22
2018-07-28, skrattmåsarna har lyckats få ut en hel del ungar på grundet i Hjälmsjön. Vanligen dränks grundet på grund av högt vattenstånd, men så icke i år:-)
Seth
  
 
Ringarp, stugan   2018-07-27 09:39
En stillsam, melodiös lövsångare trevade sig fram med lite förmiddagstoner vid stugans björke. Inte mycket fågelsång som annars hörs, verkligen inte.
Sista månaden har jag mest noterat enstaka inslag med gärdsmygsång, kanske nån gransångare, svartmes...
Janne