O b s b o k

Dalleröd (Hslm kn)   2017-09-19 21:24
Åter en liten rapport från Hässleholm. Gjort ett par besök i en besöksvärld skog på nästa 100 ha, belägen sydost Skyrup, ner till Finjasjön. Området kallat Dalleröd; fanns bak i tiden två torp, Säljalt-torpen.
Många härliga träd, ibland ganska grova; mest bokar, en del ekar, nära Finjasjön fina inslag med klungor av lindar. Mycket död ved.
Man kunde bl a urskilja skogsbingel, storrams, gulplister, gullpudra, lundarv, lundslok, hässlebrodd, harsyra mm
En mindre hackspett skrek till, en spillkråka på håll.
Nog borde en vandring vid Finjasjön platsa som en programpunkt i ÖbN framöver...
Janne
  
 
Värsjön   2017-09-19 19:08
Inte mkt fågel i sjön denna septemberdag. En endaste storlom kunde ses, fyra rastande bläsänder, varav de två hanarna i eklipsdräkt. På spillkråkeboken vid vägen/p-platsen, en klättrande trädkrypare.
Igår över V. Ringarp kl 15.45, 70 tranor åt S.
Björn
  
 
   2017-09-18 17:07
Vi såg under eftermiddagen ca 50 st tranor cirklandes över Vången. Trevligare på våren än på hösten.
Birgit och barnbarnet Frida
  
 
V Ringarp   2017-09-17 19:52
"Vi hade i går eftermiddags nöjet att beundra en fin tjädertupp vid vår nygrävda damm, där vi kunde följa honom någon timma. Länge sen sist!"
Sven-Erik och Helena Svensson (gm JJ)
  
 
Hallands Väderö   2017-09-17 18:36
Denna solstarka dag åkte 11 personer över till Väderön med 10-båten. Drygt fem timmar senare, 15.20, äntrade vi samma båt, men destinationen var nu Torekovs hamn.
Att bestämma exkursionsdag flera månader i förväg kan ha sina risker, men denna dag var det ingen av oss 11 natursnokar som ångrade beslutet att ägna dagen åt den i sol badande naturön. Vandringen förlades denna gång huvudsakligen till öns norra del, vi följde först östra sidan, uppe på amfibolitryggen intogs fikat med bedagande utsikt över stenformationer, havsband, fågelsilhuetter, gul vägglav, fyr och fyrvaktarbostäder.
En gammal havsörn sågs mäktigt, lågt över vattnet, skarvar, grågäss och vitkindade diton. Stenskvättor visade upp sig på flera håll, en lärkas flyktläte, mindre starflockar, ärlor, svalor, rödstjärt, rödhake.
Växtligheten har ju i regel blommat över vid det här laget, men på sina håll klängde kaprifolens vackert utslagna septemberblommor tillsammans med sina rödlysande frukter, resultatet av "sommarblomningen". Rödlånke, rödmire, nattskatta, gulbladig tulkört, spåtistel.
Obligatorisk var vandringen ut och förbi fyren, makalösa utsikter, Kullaberg i motsolsglitter. Badkarslinden och den liggande linden (amputerad av vinden sen några år) betittades, varefter den under det senaste årtiondena starkt decimerade jätteeken väckte minnen till liv.
Dagens Väderötur avslutades med fika vid Oadammen, några snabbvandrade till Ulagapskärret. På många håll var vattenståndet smått besvärande för stigvandrarna, men alkärret var trots det näst intill torrt. Däremot var vägen ner till Kappelhamn delvis "sönderkörd" av den regnrika eftersommaren.
På båtfärden tillbaks till Torekov fick några observanta skådare se fyra tumlare en bit från båten!
ÖbN-exk (JJ)
  
 
Ljungaskog   2017-09-16 23:13
Ceasar-runda på fm. Gott höstväder på gång, solen på väg att lysa på oss idag. Tofsviporna, de 29, tog till vingarna i min åsyn. Stenskvätta 4 ex minst, några ängspip, en entita i björkridån med andra mesar, sädesärlor några tiotal, ladusvalor i färre antal, en förbiflygande forsärla.
Björn
  
 
Ringarp   2017-09-16 19:45
Spillkråkan låtade från olika håll i Ringarpsskogen denna lördageftermiddag. Visst är det mäktigt att ha den som "inneboende".
Tittade också långt efter potentiella små svamplokaler, att kunna få ihop ett varierat svamputbud till nästa söndags skördedag i S Össjö - den 24 september. Vi får hjälpa varandra med utställningsplockandet! Hoppas du vill hjälpa till.
Eva, Janne
  
 
Spångabygget   2017-09-15 15:48
Besök på ängen denna vattenrika eftermiddag. Och oj vad det forsade, vattnet! Aldrig sett något liknande. Från "gamla" bäcken, från nya bäcken över sluttningen, gick tillsammans, sen svämma över, dela sig i tillfällighetsfåror, tillbaks igen, till brädden fyllda.
Vilka bladigheter kunde man inte låta bli att se... jo, rikligt med småvänderot- och kärrviolblad: på ett håll en enstaka vattenklöver i blom, inte illa; en blodrotsblomma, ljungblommor.
En äng för sina olika tider!
Janne
  
 
Kulturdagen   2017-09-15 07:40
Tyvärr... måste vi även detta år tacka nej till Vuxenskolans erbjudande om att ge oss lokal för en svamputställning på Kulturdagen. Dagen är, med våra ögon, knepigt förlagd så sent som 21 oktober - då är det svårt att med nån säkerhet erbjuda en sevärd utställning!
Däremot har vi tillsammans med Mikael Bergqvist lovat att närvara i Sönder Össjö på deras Skördedag. Se programpunkt här intill.
ÖbN:s styrelse
  
 
Stora Flinkarundan   2017-09-14 19:00
Motionscykling medsols med öppna ögon. Minst 4 ex gulärla plus 25-tal sädesärla på vattendränkt betesmark vid Ringbo gård. Tornfalk ryttlade över markerna i V. Flinka. Och jag undrade om tofsviporna var kvar i Ljungaskog, det var dom, 28 ex. Där också många sädesärla på marken och mycket ladusvala i luften. 1 ex honfärgad törnskata, 1 gulsparv.
Lennart
  
 
Göteborgs tjäderskogar   2017-09-13 20:13
Varit på en givande tjäderdag uppe i Göteborgstrakten tillsammans med ca 60(sic!) andra skogsfolk. Handlade om hänsynen till tjädern, speciellt kring lekplatser och närmsta 500 meter. Artskyddsförordningen var på agendan! Vad kan krävas av markägaren, vem bestämmer om vad, vad gynnar bäst tjädern, vad vet man?
Skogssällskapet tog initiativet, samordnade, regisserade; skogsstyrelsen, ornitologerna och många andra deltog. Eric Ringaby deltog. Mycket dialog, säkert åsiktsdifferenser.
Janne
  
 
Ljungaskog   2017-09-13 09:53
Morgonkoll av det plöjda fältet och 29 tofsvipa idag också men ingen vadare. Plus 1 stenskvätta, minst 1 ängspiplärka pilade runt och letade föda, 1 extremt ljus ormvråk, 2 glada, 2 buskskvätta och många sädesärla.
Lennart
  
 
Ljungaskog   2017-09-12 20:50
Kvällen. Tofsvipor kvar, 29 ex. Ingen annan vadare. Gråsiskor flög förbi i morse, 2 ex.
Björn
  
 
Höjaholm   2017-09-12 17:34
En fiskgjuse mot SÖ över Harbo-fabriken i Åsljunga 16:40
Jesper Linell
Skicka e-post till Jesper Linell  
 
Angsholma, Hslm kn   2017-09-11 20:09
Vandrade runt delar av Angsholmasjön idag. Ligger mellan Hörja och Tyringe. Lär vara en lokal för citronfläckad kärrtrollslända, när den tiden är. Öster om sjön och vägen finns ett stort grustag. Tog snabbtitt med kikaren; på långt håll sågs i en brant 15-20 misstänkta backsvalehål. Gick adrig närmre.
Janne
  
 
Ljungaskog   2017-09-11 19:51
Bestämningen av grönbenan tillsammans,med de 34 tofsviporna, som fanns på plats idag också, har gnagt i mitt huvud. Var detta rätt av mig. Blev mer och mer tveksam. Var tvungen att sticka dit idag också, fick jag inte syn på den idag kändes det rätt ta bort obsen. Men den var kvar på den plöjda åkern. Min tveksamhet var befogad. Fågeln var en 1K brushane! Kroppsmässigt inte så mycket mindre än tofsviporna, grovt vattrad på ryggen med svart inuti det vita! Jag rättade själv till detta!
Björn
  
 
Åsljungasjön   2017-09-11 00:04
En fladdermuskoll denna stilla, vackra kväll intill Åsljungasjön. Fantastisk stjärnhimmel, mindre fantastisk motorväg (buller), smatter från några fladdermöss (osäkerhet i artbestämningen), kattugglerop, kvällsfika i god klass.
Lasse, Eva, Janne m fl
  
 
Ljungaskog   2017-09-10 21:51
På kvällen. Tofsvipa 34 ex, grönbena 2 ex, 4 stenskvättor.
Björn
  
 
Västra Ringarp/Hjälmsjö   2017-09-10 18:23
Varning, varning för ekollonätande gräsänder!! Idag efter en timmes tennisspel kom jag på gamla 24:an och kunde då se att på asfaltvägen mellan Hectors och Wibergs hade ekarna släppt ifrån sig en massa ollon ner på vägen. Lätt åtkomliga låg de där. Lätt sebara för traktens ankor. Dessa näbbade i sig, säkert smakligare än framkastat matbröd. Men inte avbröt de sin festmåltid bara för att det kom en smårostig SAAB på väg österut. Inte! Jag fick småsmyga fram, småtuta, smårulla... Var en aning rädd att nån anka ändå skulle rulla under nåt däck.
Alltså, varning för halvtama, heltama gräsänder ätandes ekollon! På Hässleholmsvägens förlängning ut ur kommunen...
Janne
  
 
Ringarp   2017-09-09 18:54
Trattkantarellerna börjar ju nu sticka fram, bli plockbara i skogarna runt kring. Idag sågs också två mycket små exemplar av svart trumpetsvamp. Den är ju mindre vanlig i våra distrikt.
Eva
  
 
nordvästra kommundelen   2017-09-09 18:49
Kenneth meddelade att han fått uppgifter av en markägare om att denne i början av augusti sett tre tjäderkycklingar nära ett mosskomplex nära kommungränsen i väster. Han fick dock inte syn på tjäderhönan.
Trevligt att någon, några lyckosamma obsar meddelas vad gäller tjäderns och orrens situation. Mycket är ju annars mest svart och negativt!
Kenneth Svensson (gm JJ)
  
 
Ljungaskog runt   2017-09-09 10:53
Fm-tur med Caesar. Trädpip som hördes lite varstans, ett par gransångare lockade, nog upp emot 40 sädesärlor på plöjda åkern vid pulling-platsen, där även en steskvätta, på staketet till banan en honf törnskata, ett antal ladusvalor i närheten, över, runt transformatorstationen, där, i träden, på upplagda gödseln en svart kråka tillsammans med vanliga gråa.
Björn
  
 
Spångabygget   2017-09-07 13:58
Den vita ladusvalan är inte sedd de senaste tre dagarna, kanske dragit sydväst ut.
Börje Gustafsson (gm JJ)
  
 
Vinslövtrakten, från bilen   2017-09-04 18:27
Nu är väl tiden mest förbi då färgstarka upplevelser kan göras längs vägrenarna och på markerna längre bort. Men en art som fortfarande tränger sig på är kanadensiskt gullris! Och när den fått starkt fäste, som på vallarna runt Ignaberga kalkbrott och på några obebyggda tomter i Vinslövs inre, då är den minst sagt förödande i sin prakt.
Är det förmildrande att ett flertal blomflugor och vilda bin finner energitillskott i all gulheten?
Reserapport - Janne
  
 
Spångabygget   2017-09-03 20:54
Börje ringde ikväll och berättade att han sen tre dagar haft en helt vit, albino ladusvala. Säreget utseende bland övriga normalsvalor! Måste vara ganska nyflygande ungar från svalans andrakull, där inne i maskinstallet. Eller vad man ska säga.
Börje Gustafsson (gm JJ)