O b s b o k

Decembernumret   2018-12-16 16:13
Alcedo-tidningens decembernummer lämnas nu till tryckeriet! Kanske den hinner distribueras innan julgröten står på bordet?!
Alcedo-redaktionen
  
 
Örkelljunga   2018-12-16 10:54
Kungsfiskare rör sig på Ejderområdet. Igår 15 dec längs kanalen. Först vid halv 12, kom från under bron före Lycksta berg, satte sig på gren innan den flög in mot berget. En timme senare från kom den från bron nedanför kyrkbacken och satte sig sedan på nästa bro. För ca 1 mån sedan såg jag en från Pinnåns bro vid Lycksta berg och ngn vecka senare såg Roland o en kompis två stycken längs med kanalen. En på strå som dök för en fisk.
Maggan Lönn
Skicka e-post till Maggan Lönn  
 
Långalts myr   2018-12-14 00:46
I tisdags (11/12) "såg jag en orrtupp flyga upp strax öster om Ramön på Långalt myr vid min skogspromenad" i denna del av Långaltsområdet.
Bo Andersson (gm JJ)
  
 
Järnbläst   2018-12-11 19:01
En varfågel där. Vad vacker dennafågel är! Två glador, Skogen.
Björn
  
 
Värsjön   2018-12-10 19:54
Ställde kosan till Värsjön i eftermiddag och undrade om det fanns några rastande fåglar? I norr vid badplatsen sågs endast 2 ex. vigg och 2 ex. knipa, så det var ju lite skralt. Tog mej till udden i östra kanten och där, på långt håll, kunde ses 100-talet storskrake i två flockar. En häger flög förbi, korp hördes och fler knipor obsades. Och vädret var ju på sin bättre sida!
Lennart
  
 
Wallins skog, Wallins arboretum   2018-12-10 12:30
En knapp timmes vandring i Wallins skog, det som återstår av den. 2-4 meters granar växer nu på hygget efter den äldre granskog som avverkades av förre ägaren för flertalet år sen. En del grova, gamla träd står ännu kvar i arboretum-delen. Lite blandade känslor.
Men visst hade området mått bra av en annorlunda framtidssatsning. Ligger ju fint som ett strövområde för närboende, men sköts inte alls på detta vis. Får se vad kommunen vill göra nu när de är ägare till marken.
Janne
  
 
Helsingborg   2018-12-07 17:00
Besök i Öresundsstaden Hbg. Visst var det en kort strof framsjungen av en rödhake som hördes; lite senare några ringande småklockor från några sidensvansar.
Janne
  
 
Utbildningscentrum   2018-12-06 22:21
Knappt tjugotalet personer bänkade sig ikväll i en av salarna i Utbildningscentrum. Två timmars visning av naturen på skilda håll i landet genomfördes, varvid Patric, Lennart, Lars, Perry, Janne och Kurt Arne delade med sig av olikartade upplevelser från innevarande år. Ammarnäs, Killhult, Smörmyr, Ängsö, Tockarp... och så hade Kurt Arne letat fram diverse exponeringar från diabildstiden, det var nog 1970-talet. Roligt!
Och visst rodde Perry med hjälp av Patric det hela i land. Klementiner och äpplen bjöd de på.
Egna bilder-visning
  
 
Smedhult   2018-12-03 21:13
Sex orrar uppskrämda (hel kull?) i skogen nära länsgränsen under november.
Ingemar Svennson, Smedhult (gm Zigge)
  
 
Pinnåreservatet   2018-11-30 18:43
Sista Novemberdagen 2018, från Landisbanan upp till bron över ån och tillbaka på andra sidan ån: 1 ex. Gråhäger, 1 ex. Kungsfiskare och 1 ex. Strömstare.
Seth
  
 
Långalt-Smedhult   2018-11-28 11:29
Jo, nu ringde Kenneth precis och meddela att han just haft en gammal tjädertupp som satt på grusvägen mot Halland! Nästan så han hann fotografera den...
Man får vara glad för alla skogshöns man får rapporterat.
Kenneth Svensson (gm JJ)
  
 
Smedhult   2018-11-26 16:15
Kenneth meddelade igår att han för ca 2 veckor sen skrämt upp två tjädertuppar i Smedhult. Det var två ungfåglar som överlevt första halvårets påfrestningar, alltså vuxna fåglar från årets häckning. "Vilket ju är extra roligt!" konstaterar Kenneth.
Kenneth Svensson (gm JJ)
  
 
V. Ringarp   2018-11-25 19:06
En forsärla flygande över ån.
Björn
  
 
Lärkesholmssjöarna   2018-11-24 12:53
Knappt tre timmarsutevistelse och vandring kring stora Lärkesholmssjön. Vi var ett ringa antal exkurerare som lite ledarlösa tog oss ann utmaningen på egen hand. Härligt, fast mulet väder, vindstilla.
Korpen mötte oss med sin dova stämma, olika mesläten, nötväcka. På Kjällstorpssidan sågs flera nötskrikor och en gröngöling ropade till (ett tag trodde vi mer på spillkråka, men vi fick sen se spetten på närhåll). Vid viltdammen sågs ett knippar.
Vångamöllan är ett minne blott, men vid den väl tilltagna dammen finns numera en ny, välbyggd övergång där vattnet flera meter under en syns störta ner för sin vidare passage mot själva sjön.
I den första Lärkesholmsboken (Bringéus & Forssell) står det: "I samband med att fördämningen vid Vångamöllan brast på 1950-talet spolades karp - kanske av den gamla stam som von Liewen inplanterade - ner i Lärkesholmssjöarna."
Färska vildsvinsbök fanns i Källstorpsområdet denna förmiddag, liksom äldre från tidigare starka besök; man blir allt mer tveksam till detta "vidlyftiga" djur, med rätt att fara fram på alla våra betesmarker. Inte minst de fina fossila åkrarna i Lärkesholm. Stiftelsen verkar ha en ambivalent inställning till vildsvinen, man tjänar väl mycket jaktpengar på djurens vardande.
En skön vandring avslutades med återvandring till bilarna, via åssträckningen mellan sjöarna. Trevlig samvaro!
ÖbN-exkursion (JJ)
  
 
Almliden 40 och Flinkarunda   2018-11-21 17:40
Årets kalla period närmar sig och det gör vinterfåglarna också. Domherre har hörts tidigare och senaste veckan sökt sig ner till den utlagda dieten. Idag kom även en svartmes på matsök. Sedan tidigare har ju mesarna dagligen 'tatt' för sig liksom skator och koltrast som mest plockar på marken. Rödhaken vill också smaka av 'fettet'
Men på Flinkarundan var det glest med fågel. En Knipa-hane har redan mutat in sitt revir i Krohns damm.
Lennart
  
 
Kyrkolycke   2018-11-21 13:04
Enligt HD har Örkelljunga kommun förlorat tvisten om Wallins skog och tvingas nu lösa in området för 1,5 miljoner. Det återstår nu att se om man är beredd att satsa ytterligare för att utveckla detta unika område eller stycka upp det till villatomter
Zigge
  
 
Värsjön   2018-11-18 13:49
En timme vid sjön, skådande från bägge hållen. Minst 13 storskarvar, minst 100 storskrakar, ca 25 knipor, 13 vigg. Gråsiska drog förbi och en ”sent” sträckande sånglärka. Och lite praktiskt naturvårdsarbete de sista veckorna. Tillsammans med Ceasar är holkarna i Ö. Ringarp rensade och då också kontrollerade.
Björn
  
 
Skånes Djurpark    2018-11-17 20:36
Idag samlades Skånes alla kommunornitologer här mitt i Skåne för att få lite info om året som snart är till ända och titta lite mot 2019. Leif Dehlin, nu boende på Öland, talade om IBA, Important Bird Areas. Det är särskilt betydelsefulla viktiga fågelområden, som bestämts internationellt. Åtta sådana i Skåne, exempelvis Skälderviken/Kullaberg, Krankesjön, kustlandskapet i NO, Lommabukten m. fl. Staffan Åkeby var där och Kennet Bengtsson, som höll i trådarna. Det snackades om årets inventeringar, kommande också, Sophie Ehnbom talade en del om åtets på Falsterbo Fågelstation, Fredrik Haas, Lunds Universitet, spekulerade om hur Skånes och Sveriges fågelfauna ser ut om 30-50 år. Lite så och lite till.
Björn
  
 
Killhult (Våxtorp)   2018-11-17 13:38
Även denna gång ägnade sig cirkeln, idag bestående av 7 personer, åt markernas mossor. Vi gick under ca 3-4 timmar runt i Schales olikartade biotper i Killhult, Halland. Vägkanter, trädbevuxna betesmarker, rullstensåsar, blöt och kall högmosse mm.
Kvastmossor, björnmossor, kammossa, blåmossa, cypressmossa... och mycket, mycket mer. Ofta var vi alltför okunniga, men det är väl därför man går en sådan här cirkel - för att gemensamt försöka lära sig något nytt!!
Kryptogamcirkeln (JJ)
  
 
Örkelljunga   2018-11-15 23:19
Denna kväll mellanlandade Nils Carlsson från länsstyrelsen för en föredragning om invasiva växter och djur under bortåt femkvart! Intresset var stort och bortåt 40 personer satt bänkade.
Ämnet är också stort och kommer med säkerhet att vara alltmer på agendan åren framöver - både nationellt, kommunalt och enskilt för markägaren. Nils nuddade mest bara vid problematiken, men nämnde bl a mårdhunden, signalkräftan, parkslidet och sjögullen som konkreta exempel.
Naturvårdsgruppen i Ö-a kommun har satt upp bekämpningen av invasiva arter som en av dess framtidsuppgifter.
Föreläsning Utbildningscentrum
  
 
Krångelbygget   2018-11-15 18:25
Sen runda i det fina området med öppen natur, nu flera plöjda åkrar, dimman lägger sej i svackorna, solen håller sakta på att gå ner. Helt stilla, rogivande, hunden travar på. Vid hemfärden, en morkulla skrämdes upp i Bosjöholm.
Björn
  
 
Lärkesholmssjön   2018-11-11 18:02
EM-runda i varmt, disigt, grått väder längs sjön och upp i Kjellstorp. Ceasar var med som sällskap. Inga fåglar, nästan. En ormvråk, någon gulsparv, talgoxar vid Erikssons, nötskrika.
Björn
  
 
P1 - radion   2018-11-10 08:24
Denna morgon sa Mikael Sörensson något bra i morgonens naturpanel i radion: "Du ska inte blåsa bort all damm från böckerna i bokhyllan! Då missgynnar du bokskorpionen - som dessutom jagar boklössen!"
Det behövde gott min sambo höra, hon som kan ha synpunkter!
Mikael Sörensson (gm JJ)
  
 
Värsjön   2018-11-09 17:11
Idag på em, men vad dimmigt det var här uppe. I Örkelljunga fanns ingen dimma, den började märkas lite innan Skånes Värsjö. Så ingen fågel att rapportera från denna sjö. Gick vid Pinnån för ett par dagar sedan och lade märke till de vissnande safsorna. Vad de var iögonfallande vid denna årstid, de var fortfarande lite ståtliga i detta stadium, det mesta av övriga växter är ju sedan veckor mera visset!
Björn
  
 
Jännaholm Storesjö   2018-11-07 19:17
Ännu en ägretthäger observerad i Storesjö, denna gång på Hallandssidan, närmare bestämt Mellomsjön. Det var min granne Lena som på sin eftermiddagsrunda med hundarna obsat den. Tyvärr var den försvunnen då jag åkte dit för att kolla.
Kurt Arne i Sönderössjö
Skicka e-post till Kurt Arne i Sönderössjö