O b s b o k

Utbildningscentrum   2017-11-17 13:39
Inte mindre än 24 personer kom för att lyssna till biologerna Inger och Mats Runesson från Råsgård, Opparyd i Alvesta kommun. De driver sen 2005 företaget Pratensis som inriktat sig på att saluföra ängsfröblandningar, alltså frön från ängsväxter av olika slag.
En anledning till träffen var att ett gräsdominerat område i Biparadiset, Ekholmstäkten har bearbetats för att göras om till en torräng. Till glädje för vildbin och andra "flygfän". Under det kommande året lär ett flertal av de insådda växterna komma till sin rätt och gå i blom.
Nåväl, denna kväll berättade Runessons om varför det kan vara givande och spännande att förvandla en idag ganska trist markyta, kanske delar av trädgårdens snaggade gräsmatta till en "gammeldags" äng. Hur går man till väga, hur förbereder man marken, vilka fröer och fröblandningarfungerar bäst?
På Pratensis har man lärt sig att odla fram frön från bortåt 100 olika örter och gräs; alla är de självuppdragna, svenska ängsväxter. En arbetsintensiv sysselsättning!
Under det decennium som företaget funnits till har de blivit involverade i många projekt; I Vattenparken i Örebro, på Ekerums golfbana på Öland, på SLU Uppsala, i Finspång, i Laholm, i Sunbyberg.
Biparadiset i Växjö är en annan arena där frön från Pratensis byggt upp ett nytt ängssamhälle.
Ytterligare en annan möjlig avnämare är förstås den naturvän som vill skaffa sig sin egen "vildäng".
Representanter från Ö-a kommuns gata/park var med och lyssnade och kanske entusiasmerades. Vi får se om det för med sig konkreta insatser framöver.
ÖN-föredrag
  
 
Ringarp   2017-11-15 09:34
En mindre hackspett kom nu på förmiddagen och undersökte grenarna på en medelstor ek strax utanför stugan. Några minuter senare kom den stora hackspetten och skulle visa upp sig den också.
Janne
  
 
Hjälmsjön   2017-11-12 19:57
Denna söndag kunde vi iakttaga en lite märklig händelse. Ute på Hjälmsjöns vatten dök plötsligt tre håriga huvuden upp, tre älghuvud!! Var uppe i Spångaviken, men älgarna spatserade i land på Östra Ringarpssidan... i trakterna av Krohns och Isakssons permanenthus. En säregen syn, det måste man säga!!
Ulf o Inger Åberg; Lasse o Kerstin Johansson (gm JJ)
  
 
Ringarp   2017-11-12 08:30
Ett flertal korsnäbbar satt i några höga granar och utstötte samtidigt höga "köckande" läten... Inte riktigt samma läten som de avger under sina medvetna flygturer.
Eva
  
 
Stora Flinkarundan   2017-11-11 18:32
Så fanns det tid och krafter för cykling igen. Inte mycket fågel denna blåsiga dag med inslag av regnskur med hagel. Det mest intressanta var den plöjda åkern i Ljungaskog. Där har ju rasta många arter i höst och idag såg det helt tomt ut. Men jag stannade till, tog upp kikaren och visst fanns det fåglar där, ca 100 björktrast som gick och plockade.
Lennart
  
 
Rönneå, nedströms Tranarps bro   2017-11-11 16:02
Visst är Rönneå till bredden fylld och mycket mer... Ungefår som i snösmältningstider. På håll såg vi hundratals gäss och ett ganska stort antal svanar på översvämmade, vattenfyllda mader.
Janne, Eva
  
 
Killhult    2017-11-11 13:20
Ett par steglitser framme vid fågelmatningen idag
Lars Schale
  
 
Stationen, Örkelljunga   2017-11-10 19:21
I morse vid 7-tiden sjöng en rödhake nere vid Stationen i Örkelljunga.
Eva
  
 
Häglinge, Hslm kn   2017-11-09 19:01
Kort notis.
Morkulla, större gråsiskeflock, större bergfinkflock. Vulkanrest, basalt, svartbräken, fd grustag, grova lindar. En blommande vitsippa, flera blommande revsmörblommor. Många ickeblommande växter.
Janne
  
 
Ringarp   2017-11-08 13:48
Känns som om bergfinkarna blir allt fler i sin framstrosande storflock, tror nog jag hade 4-500 individer utanför fönstren för nån timme sen. Se vad det kan bära med sig...
Häromdagen hördes steglits och gråsiska.
Janne
  
 
Grytåsa    2017-11-06 06:20
2017-11-05, en kungsörn visade sig. Ca 100 björktrastar och ett 15-tal rödvingetrastar.
Seth
  
 
Ekholm   2017-11-05 21:56
En förbiflygande forsärla i förmiddags.
Björn
  
 
Östra Ringarp   2017-11-05 17:26
Eftermiddagsvandring i skogen, småregn en tid...
Ett bra gäng med bergfinkar flög kring våra huvuden i närheten av Hägerbacken, nog bortåt 200 st. Landade i olika trädkronor nära inpå.
Kollade lunglavträden, fyra till antalet efter "transpalantationerna" för nåt år sen... Diskuterar ev planer på lav- och mosscirkel under nästa år.
Lars Schale, janne
  
 
Attarp   2017-11-04 18:15
2017-11-04 1 forsärla vid den nygrävda dammen intill vägen i Attarp.
Seth
  
 
Pinnåreservatet   2017-11-04 16:54
Denna sena eftermiddag (15.45-16.30), Alla Helgons Dag, gick jag en runda i "vattenriket" Pinnån. Först studerades en flitig, mellanstor fladdermus som jagade matgott över Landisbanan på 6-10 meters höjd.
I det mycket rikliga vattenflödet tittade jag därefter förgäves efter nån strömstare (såg en i Vinneå 31/10). Damernas badplats badade i vatten och det var med viss försiktighet man äntrade stigen närmast åns södra sida, men det gick! Men stövlar rekommenderas. En gärdsmyg sjöng, men överröstade knappast forsandet. Stora "vätterosön" genomströmmades av flera kraftiga vattenfåror, här finns väl knappt kvar någon "vätte" längre?
Tittade så förgäves efter nån trollhand, den som Tony för flera år sen observerade på ett grövre videbuskage.
När jag kom tillbaks till Landis sträckte några olika kajflockar i riktning Hjälmsjön. Och visst fanns fladdermusen kvar, fortfarande ivrigt jagande. Efter fem minuter drog den rakt över mitt huvud och försvann mot Ejdern till.
Janne
  
 
Värsjön   2017-11-03 22:03
Ca 35 knipor, 25 vigg, en storskarv, 3 brunandshanar, 38 gräsänder och bland dem de bägge snatteränderna, 8 storskrakar.
Björn
  
 
Hässleholm   2017-11-02 22:08
Rapport österifrån.
Tofsvipeflocken som setts från och till hela hösten från väg 24, innan Finja, är kvar på åkrarna där, ca 50-75 st.
Janne
  
 
Värsjön 2017-10-29   2017-10-29 17:28
1 par snatteränder rastade tillsammans med några gräsänder och brunänder.2 storskarvar födosökte och ca 15 viggar och ett 20-tal knipor dök efter godis.
En älgtjur sprang över vägen framför bilen intill Värsjön. Älgjakt med hund pågick.
Seth
  
 
Lärkesholm   2017-10-29 16:11
En skön eftermiddagsvandring kring Stora Lärkesholmssjön. Mycket sol, blåst där det inte var lä, en del utspridda fåglar och några blommande gråfibblor vid Gustavs backe.
1 storskarv, 5 knipor, gräsänder, 4-5 ormvråkar, korpar, kråkor, st hackspett, koltrast, domherre, nötväcka, korsnäbb, rödhake, talgoxe, blåmes.
Det rikliga vattenståndet ställde lite till det; sjöstigen förbi Källstorps var vid bäckpassagen besvärlig (vattnet från Fjällramsjön), mäktigt se vattnet kasta sig ner från dammen vid fd Vångamöllan.
Ännu vackra höstfärger här och där, olvonbären lyste röda...
Eva, Janne
  
 
Hörlinge, Helgeån, Vieån   2017-10-27 19:53
Åter någon tanke efter besök i Hässleholmstrakter, närmre bestämt längs Vieån och Helgeån (innan sammanflödet). Hästberga kraftdamm är nu beväxt med ungbjörk och kommande gran- och tall"plantor". Kraftverket är ju passé...
Ner mot Vieån, högt vattenstånd, betesmarker delvis under vatten. Hörlinge ängar. 100-talet grågäss, ett par hundra kajor, gråsiskor, steglits, sjungande rödhake och gårdsmyg, spillkråka. Var det nån tofsvipa som hördes...
Janne
  
 
Värsjön   2017-10-26 19:09
På em med hundsällskap, från Sjöholma-hållet. Vigg 18 ex, 6 storskrakar och ca 10 knipor.
Björn
  
 
reservatet Ubbalt, Vittsjö   2017-10-23 17:44
Naturreservatet Uddalt intill södra delen av Vittsjön.
Härlig hösttid, härliga färger. En flock med ett par hundra ringduvor som nog passar på att kalasa på bokollonen, skrämda av mitt vandrande. Kungsfiskarens starka läte utmed Vittsjöns strand, ser den dock inte. Gärdsmygsång, nötväcka, svartmes, grönsiska, gråsiska. Korp som luras av min härmning.
Bokskogsdominerat område, ofta påtagligt kuperad terräng, isälvens arbete för 14.000 år sen.
Janne
  
 
orrinventering 2018   2017-10-22 16:38
Skånes Ornitologiska Förening (SkOF) planerar att göra en satsning under 2018 för att få bättre koll på orrens nuvarande status i Skåne. Därför har Richard Ottvall tagit mejlkontakt med oss och undrat hur vi kan hjälpa till. Om det finns frivilliga som kan tänkas ställa upp i ett inventeringsarbete.
Richard tillägger att av rapporter att döma under senare år så har "ni en betydande del av de skånska orrarna i era trakter".
Och vi som konstaterat att allt färre orrar noteras även i våra trakter. Det är milt talat krisigt för orren i Skåne - men även i Örkelljunga!!
Se fram emot en kommande ORRINVENTERING 2018
Richard Ottvall (gm JJ)
  
 
sönderössjö   2017-10-22 16:21
Tack för en trevlig och historisk vandring runt Hultasjön och Gårdsjön. Det är en hel del små trastflockar som flyger runt i kommunen. Hade några som tillsammans med koltrastar sprang runt hemma på en åker. Det visade sig att det var rödvingetrast. Det har rapporterats stora flocka utåt Hallandskusten, och då är det troligt att det är några som även drar sig inåt landet. Kan det ha varit rödvingetrastar som flög över oss när vi samlades vid Netto? Janne trodde på taltrast, och jag på björktrastar. Har säkert varit rödvinge.
Kurt Arne i Sönderössjö
Skicka e-post till Kurt Arne i Sönderössjö  
 
Vandring runt Hultasjön, Gårdsjön   2017-10-22 13:51
Inte finns det dåliga väder...
Vi blev faktiskt sju personer som denna dag genomförde en trivsam vandring från Hultasjöns badplats, längs norra stranden, vidare runt Gårdsjön, ner till Snapperup och så tvärande längs skogsväg tillbaks till Hultasjön och så småningom åter badplatsen.
Vädret var halvhyfsat, gemytet på plats. En starkt bidragande trivselfaktor var 85-årige Erik Jansson, från Sonnarp, som spänstigt deltog under exkursionen.
Hultasjön kallades under 1800-talet ibland för Skån(e)dalssjön, exempelvis på skifteskartorna.
En sjösänkning gjordes i denna del av Stensåns vattensystem 1937 och åren efter, vilket påtagligt påverkade förekommande sjöar, fast på lite olika sätt.
Fikat intogs sittande på domarringens stenar vid Snapperup. Teaterdirektören Oscar Winge hade här sitt tillhåll under delar av 1900-tales första hälft
och drog dit sina skådespelarvänner och idka där mycket gärna jakt på fasaner, skogshöns, rovfåglar, harar och enstaka älgar. Ett gott år kunde ett tjog tjädrar skjutas. Nuvarande ägaren, Tomas Nylin, kom roligtvis ut och pratade.
Hemtraskandet söder om sjöarna fick omdirigeras pga av att ett jaktlag redan uppehöll sig i markerna närmast Gårdsjön. Vi fogade oss i deras bestämda önskemål.
Vackra färger fanns på flertalet håll, bland bokar, någon gulstark skogslönn... Hyggen och granungskog fanns/finns på flera håll; även medelålders granskog syntes på fd åkermark.
Klotpyrolans sommarstänglar hittades vid en trädstam, monke, brunört, svinmolke, skogsnoppa, åkervädd, mannagräs mm urskiljdes. Uppe i luftrummet kom en mindre flock änder (knipor?), trastar sträckte försiktigt förbi, en gärdsmyg låtade en kortare stund.
Ett extra tack till Erik Jansson som kunde ge ord åt självupplevda minnen - inte minst från Snapperuptiden; han hade även sett Winges berguvar som skulle locka fram kråkorna inom skottbart håll!
Exkursion (JJ)