Tvåputtarnas forum

   2022-11-11 13:52
Har nu bokat golfresan till Asundsholm den 24-25/8-23
Vi blir 11 st och 4 golfbollar ar bestallt
Bengt H
  
 
   2022-11-10 20:12
Blanka meddelanden kan undvikas om man inte nyttjar de tre sista bokstaverna i alfabetet.
Men KOLLA att ett eventuellt rattstavningsprogram inte har korrigerat det fel du medvetet skrev. I sa fall gick din text upp i rok.
Lars H
  
 
   2022-11-10 13:14
Har skickat info betraffande Jonssonligan till Er
Bengt Ka
  
 
   2022-11-02 10:17
Har skickat over Arsmotesprotokollet till Er
Bengt Ka
  
 
   2022-11-01 00:07
Nu nar tidbokningen ar slut for aret sa ar det bollranna som galler.
Nu anmaler vi oss pa Hemsidan om VI SKA SPELA.
Vi spelar tisdagar och torsdagar kl 09.45.
Forsta man lagger 2 bollar.
Bengt Ka