VÄLKOMMEN TILL VÄSTBO FÅGELKLUBBS OBS-BOK

 

Skriv i Obs-boken.  

DRAVEN: Årta 2 hanar, Snatterand 2 hanar, Vigg 3 ex,Tornseglare >20 ex, Sothöna 1 ex, Skäggdopping 1 par, Storspov 1 spel, Rödbena 1 ex, Gråtrut 1 ad, Storskarv 1 ex, Fiskgjuse 1 ex, Brun kärrhök 1 subad, Röd glada 1 ex, Backsvala 1 ex, Ladusvala >70 ex, Hussvala >20 ex.
VÄCKLINGE: Gök 1 rop, Röd glada 1 ex.
KÄLLSTORP 23:30: Årta 1 spel, Sävsångare 2 sj.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2021-05-17 23:58
RENINGSDAMMARNA: Brun kärrhök 1 ex., Brun glada? 1 ex., Rörsångare 1 ex., Tornseglare 10 ex., Svarthakedopping 2 par ruv. (BG,PH), Sävsångare 1 ex.
Bo Gillberg, <bo.gillberg@telia.com>
GISLAVED - 2021-05-17 23:02
FÅLLINGE: Sånglärka 2 sj, Svart rödstjärt 1 sj (Granströms Åkeri), Stenskvätta 4 ex.
ÅGÅRDSFORS: Drillsnäppa 1 ex, Spillkråka 1 spel, Gransångare 1 sj, Grönsångare 1 sj, Ärtsångare 1 sj, Trädgårdssångare 2 sj, Grå flugsnappare 1 ex.
DRAVEN: Knölsvan 6 ex(utöver det häckade paret), Vitkindad gås 4 ex, Årta 1 hane, Skedand 1 hane, Snatterand 1 par, Vigg 7 ex, Skäggdopping 1 par, Sothöna 1 ex, Rödbena 1 spel, Grönbena 1 spel, Småspov 1 spel, Drillsnäppa 1 ex, Tornseglare 35 ex, Backsvala 1 ex.
VÄCKLINGE: Gök 1 rop, Ärtsångare 1 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2021-05-16 19:36
Kållerstad byaskog 210515: Nattskärra 1 ex stöttes! Stenknäck 1 ex!
anders aronsson, <anders@decalprodukter.se>
Kållerstad - 2021-05-16 10:48
Ö.VASSVIKEN, N.BOLMEN 21:45-22:30: Vassångare 1 sj, Rörsångare 1 sj, Sävsångare 2 sj, Trädgårdssångare 1 sj, Gök 1 rop, Vattenrall 1 hördes, Morkulla 1 spel, Enkelbeckasin 1 spel, Buskskvätta 1 sj (AS,LS,SA,CS). Vassångaren upptäcktes av AS&LS i torsdags och den sitter nära Kanalen i Östra vassviken och kan höras om man står på vallen mellan Storån-Kanalen!
Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2021-05-15 23:39
DRAVEN 18:20: Tornseglare 1 ex.
Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2021-05-15 18:41
SVANAHOLMS ÄNGAR 08:00-09:45: Sångsvan 6 ex, Vitkindad gås ca 175 ex, Ljungpipare 12 ex, Storspov 1 spel, Silltrut 4 ad, Gråtrut 1 ad, Härmsångare 1 sj, Törnsångare 1 sj, Stenskvätta 1 ex.
LILJENÄSVIKEN: Storspov 1 spel.
BÖKKULLEN: Storlom 1 ex.
ÅS ÄNGAR: Vitkindad gås ca 175 str N, Sångsvan 35 ex, Gråtrut 1 subad, Gök 1 rop.
DRAVEN 11:30-12:00: Skedand 2 hanar, Vigg 7 ex. På jordigt fält med pölar mellan Fridsnäs och Offerkullarna var det mängder med fågel bla Småspov 22 ex, Grönbena >30 ex, Svartsnäppa 1 ex, samt Rödbenor.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2021-05-15 12:57
RANGEN: Storlom 2 ex
BÄCKAMOSSEN, Unnaryd: Enkelbeckasin 1 spelande, Gransångare 1 sj, Trädpipläka 1 sj
BÖKEBERG, Femsjö: Mindre hackspett 1 trummande, Rödstjärt 1 sj, Trädgårdssångare 1 sj, Svarthätta 1 sj, Gransångare 1 sj.
DULLABERGET, Femsjö: Gransångare 1 sj
SÄNNÖ, Femsjö: Gransångare 1 sj, Grönsångare 1 sj, Gök 1 galande, Grågås >50, Fiskgjuse 1, Gråhäger 1, Enkelbeckasin 1 spelande.
ALENÄSHÅLAN, Femsjö: Trådgårdssångare 1 sj
SÖDRA FÄRGEN: Storlom 3 ex i norra delen.

Willy & Birgitta Strömblad, <bwsd@telia.com>
- 2021-05-13 18:46
ANDERSTORPS STORMOSSE, NABBEN/VINDSKYDDET: Törnskata 1 hona, Svarthätta 1 hane, Gök 1 rop, Spillkråka 1 trum, Grönbena 2 ex, Sångsvan 1 par på bo, Kricka 1 par, Knipa 1 par, Ärtsångare 1 hane, Ljungpipare flera hördes, Brun kärrhök 1 juv, Skrattmås 7 ex förbiflygande, Trana hördes, Orrhöna 1 ex stöttes
TORNET: Trana 1 ex, Gök 2 ex förbiflygande

Emil Malm, <malm.leh@gmail.com>
Anderstorp - 2021-05-13 14:31
RENINGSDAMMARNA Vid parkering, Göktyta 2 st. ropande
Arto Kantola, <arto.kantola@hotmail.fi>
Gislaved - 2021-05-13 11:45
Kållerstad By 08;00: Göktyta 1 ropsnde
anders aronsson, <anders@decalprodukter.se>
Kållerstad - 2021-05-13 08:18
DRAVEN: Ägretthäger 1 ex, Skäggdopping 1 par, Skedand 4 ex, Snatterand 7 ex, Sothöna 1 ex, Brushane 1 hane, Rödbena >1 par, Gråtrut 1 ad, Brun kärrhök 1 hona + 1 subad, Röd glada 1 ex, Havsörn 1 ad.
VÄCKLINGE: Törnsångare 1 sj, Steglits 1 sj.
KINNABERG 21:45-22:30: Småfläckig sumphöna 1 spel, Storspov 1 spel.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2021-05-12 22:47
Draftinge: Göken ropade på morgonen. Ladusvala 5 ex.
Sven-Arne Lagerstedt , <svenarne.lagerstedt@gmail.com>
Draftinge - 2021-05-12 22:40
RENINGSDAMMARNA: 18.00-19.00 grågås 1 par med 4 pulli, storskarv 1 ex, storskrake 1 hane, vigg ca 70 ex, snatterand ca 25 ex, grönbena 8 ex, ärtsångare 1 sj, törnsångare 1 sj

Anders Wikland, <>
- 2021-05-12 19:22
UNNARYD: Svarthätta 2 aj
UNNEN: Storlom 1 ex.

Willy Strömblad, <strombladwilly@gmail.com>
- 2021-05-12 17:29
DRAVEN: Bläsgås 1 ex, Årta 4 ex, Snatterand 1 par, Skedand 8 ex, Vigg 3 ex, Rörhöna 2 ex, Sothöna 3 ex, Brushane 5 spel, Gluttsnäppa 1 ex, Grönbena 4 ex, Fisktärna 3 par, Svarttärna 1 ex, Gråhäger 1 ex, Fiskgjuse 1 ex, Brun kärrhök 2 subad, Havsörn 1 ad + 1 subad, Röd glada 1 ex. (SA,AS,LS)
FRIDSNÄSTORNET 14:35-15:25: Svarthätta 1 sj, Törnsångare 1 sj.
VÄCKLINGE: Gök 1 rop, Törnsångare 1 sj.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2021-05-11 20:52
10/5 Efter en lång och kylig vår, var det plötsligt sommarvärme lagom till när "Dravenkväll" stod på programmet. 10 personer mötte upp vid parkeringen till gömslet! När vi vandrade mot gömslet slingrade sig plötsligt en Snok över stigen. Kvällens art var den Svarttärna som idogt patrullerade av och an i sjön, i övrigt såg vi Årtor, Skedänder, Fisktärnor, Rödbenor Bruna kärrhökar mm. Vi förflyttade oss till Hunnahall i skymningen, där välkomnades vi av en ropande Gök. Vi intog lite kaffe och njöt samtidigt av kvällskonserten som bestod av knarrande Årta, spelande Enkelbeckasiner, Rödbenor, Grönbenor, samt sjungande Sävsångare och Buskskvätta. Även flera Vattenrallar hördes! Strax efter 22:00 avbröt vi efter en trevlig och ljummen kväll.....//Stefan
Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2021-05-11 20:43
Fridsnästornet: Svarttärna 1ex,Fisktärna 4ex,Årta 2 hanar,Skedand 1par,Bläsgås 1ex,Vitkindad gås 1ex,Havsörn 1ad och 1 subad,Brun kärrhök 2 hanar mm
Ulf Ekerhed, <ulfeke@edu.gislaved.se>
Reftele - 2021-05-11 17:06
VÄCKLINGE 19:50: Gök 2 ex hördes ropa.
KINNABERG 21:30-22:00: Kattuggla 2 ex hördes.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2021-05-09 22:32
UNNARYD 20:40: Smålom 1 ex flög över vårt hus ner mot sjön.
SÖRSJÖN , Färda fm: Röd glada 1 ex
JÄLLUNDEN: Kanadagås 1 par 3 pull

Willy & Birgitta Strömblad, <bwsd@telia.com>
- 2021-05-09 20:47
LILJENÄSVIKEN 07:10-07:50: Småskrake 1 par, Småspov 1 str N, Enkelbeckasin 1 spel, Grönbena 1 spel, Fisktärna 4 ex.
BADVIKEN 07:50-08:20: Drillsnäppa 2 ex, Gråtrut 2 ad, Brun kärrhök 1 subad str N, Gransångare 1 sj.
KANALBRON: Gråtrut 1 ad.
DRAFTINGE: Röd glada 1 ex.
JONSBO ÄNGAR: Sånglärka 1 sj.
HÅKENTORP: Sångsvan 33 ex, Bläsgås 1 ex.
FRIDSNÄSTORNET 09:30-12:55: Småspov 9 str O, Drillsnäppa 1 ex.
DRAVEN: Skäggdopping 1 ex, Årta 2 hanar, Skedand 4 ex, Snatterand 1 par, Bläsand 1 hane, Rörhöna 1 ex i skrattmåskolonin, Sothöna 3 ex, Småspov 14 ex, Storspov 3 spel, Rödbena 4 par, Grönbena 15 ex, Gluttsnäppa 15 ex, Brushane 1 hane, Skrattmås >1000 par, Gråtrut 3 ad, Fisktärna 4 par, Storskarv 1 ex, Fiskgjuse 1 ex, Brun kärrhök 1 hona + 1 subad, Havsörn 3 subad.
HUNNAHALL 13:50-14:30: Blå kärrhök 1 hona, Stenfalk 1 hona, Sävsångare 2 sj, Sydlig Gulärla 1 ex.
VÄCKLINGE: Sparvhök 1 ex, Törnsångare 1 sj, Steglits 1 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2021-05-09 18:57
Kinnaberg 16.15-17.00 Bla Havsörn 1subad,Snatterand 1par,Årta 2 hanar,Rödbena 2ex och Råka 1ex
Ulf Ekerhed, <ulfeke@edu.gislaved.se>
Reftele - 2021-05-09 18:48
Göken hördes, vid Backagärdet ner mot Osarna
Sofia Bertilsson, <bertilsson1973@gmail.com>
Svanaholm - 2021-05-08 20:40
UNNARYD: Bergfink 1 hona ännu kvar vid vår fågelmatning. Bofink 9, Domherre 2, Grönfink 4 ex också.
Willy Strömblad, <strombladwilly@gmail.com>
- 2021-05-08 16:45
DRAVEN 8.10-12.00: Bläsgås 1 ex, Kanadagås 1 par + 7 pulli, Skedand 1 par + 2 hanar, Årta 1 hona jagades av som mest 7 hanar samtidigt, Bläsand 1 par, Vigg 4 ex, Gråhäger 1 ad, Fiskgjuse 1 ex, Havsörn 2 ex, Sothöna 1 ex, Brushane 11 ex, Rödbena 2 ex, Grönbena 1 spel, Gluttsnäppa 5 ex, Storspov 1 ex, Fisktärna 3 ex, Större hackspett 1 ex, Gröngöling 1 spel, Sånglärka 2 sj, Sydlig gulärla 1 hane, Buskskvätta 3 ex, Rödstjärt 1 sj, Sävsångare 1 sj, Nötskrika 1 ex, Hämpling 1 ex, Steglits 1 par
Christian Sandolf, <>
Bredaryd - 2021-05-08 15:04
GULLERYD:Vårfåglar inpå knuten,5:00-13:00,gav 42 arter. Lövsångare, gärdsmyg, nötväcka, talgoxe, blåmes, domherre, bofink, mindre hackspett, ringduva, sädesärla, stare, gulsparv, grönfink, nötskrika, rödvingetrast, enkelbeckasin, entita, trana, större hackspett, grönsiska, kricka, gröngöling, rödhake, koltrast, trädpiplärka, sångsvan, orre-spel, gräsand, kråka, grågås, skata, dubbeltrast, svartmes, taltrast, kaja, svarthätta, ladusvala, knipa, buskskvätta, stenknäck, korp, ormvråk.
Ann-Katrin Andersson , <anneander@gmail.com >
Gulleryd, Gislaved - 2021-05-08 15:00
TIRAHOLM 06:50-07:05: Småskrake 1 par, Drillsnäppa 1 ex, Havstrut 1 ad, Gråtrut 5 ad, Smålom 1 ex, Spillkråka 1 spel, Gransångare 1 sj.
UNNARYD 07:20: Fasan 1 tupp, Svarthätta 2 sj, Ärtsångare 1 sj, Svartvit flugsnappare 3 sj, Rödstjärt 1 sj.
ROTEN 07:30-10:00 Inventering inför restaurering: Sångsvan 2 par, Grågås 1 par + pull, Kricka 3 ex, Orre spel hördes, Brun kärrhök 1 subad, Sparvhök 1 par, Vattenrall 2 ex hördes, Trana 4 par ruvande + 7 str, Tofsvipa 3 par, Mindre strandpipare 1 str, Enkelbeckasin 3 spel, Skogssnäppa 1 spel, Grönbena 4 ex, Skrattmås 9 par, Stenskvätta 1 hane, Nötkråka 1 rop, mm.
JÄRANÄS 10:30-11:00: Fisktärna 1 par, Storskarv 1 ex, Fiskgjuse 1 ex, Svartvit flugsnappare 1 sj.
JÄRANÄS BOKSKOG Spillkråka 1 spel, Svartvit flugsnappare 1 sj.
SÄVSÅS: Svartvit flugsnappare 1 sj.
SKÖRAHOLM: Havstrut 1 ad, Gråtrut 6 ad, Storskarv 1 ex.
LILJENÄSVIKEN: Vitkindad gås 1 ex, Småspov 6 ex, Drillsnäppa 1 ex, Gulärla 1 ex.
BADVIKEN: Morkulla 1 ex, Drillsnäppa 1 ex, Storlom 1 par, Storskarv 1 ex.
HAMMARSGÅRDEN: Sångsvan 4 ex, Trana 84 ex, Stenskvätta 1 ex, Hämpling 1 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2021-05-08 14:54
ANDERSTORP, Bergsgatan:
Svartvit flugsnappare, hane, i äppleträdet.

Marianne Hedlund, <marianne@larshedlund.com>
Anderstorp - 2021-05-07 21:21
DRAVEN: Årta 5 hanar, Skedand 3 ex, Snatterand 3 ex, Sothöna 5 ex, Skäggdopping 1 ex, Brushane 1 hane, Gluttsnäppa 12 ex, Storspov 1 spel, Rödbena 1 spel, Gråtrut 1 ad, Fisktärna 3 par, Gråhäger 1 ex, Havsörn 1 subad, Röd glada 1 ex, Ladusvala 25 ex, Hussvala 2 ex.
VÄCKLINGE: Röd glada 1 ex, Skogsduva 1 ex, Stenskvätta 1 hane, Buskskvätta 1 hane, Steglits 2 ex + 5 str.
FÅLLINGE FLYGPLATS SM.STENAR 10:05-10:25: Mindre strandpipare 1 ex, Sånglärka 4 sj, Buskskvätta 5 ex, Stenskvätta 4 ex.
ÅGÅRDSFORS: Kanadagås 1 ruvande, Drillsnäppa 1 ex, Forsärla 1 par, Rödstjärt 1 sj, Gransångare 1 sj.
VÄCKLINGETORNET 17:10-18:20: Vattenrall 1 ex hördes, Småspov 1 ex, Grönbena 2 spel, Gulärla 1 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2021-05-07 19:45
DRAVEN 6/5: Enligt Artportalen sågs det Skärfläcka 7 ex och Svarthakedopping 1 ex under torsdagen!
Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2021-05-07 19:35
NORRA BOLMEN 9:00-12:00: Stenskvätta 1 ex (Svanaholm), Havsörn 2 ad, Röd glada 1 ex, Sånglärka 3 sj, (Svanaholms ängar), Ljungpipare 1 ex (Åbyfälten), Tornfalk 1 ex (Hammargården), Göktyta 1 sj, Trädpiplärka 1 sj (Grönhammar), Småspov 1 ex, Vigg 14 ex, Kricka 5 ex, Småskrake 1 par, Storskarv 1 ex, Enkelbeckasin 1 spelande (Liljenäsviken), Ringduva 75 ex (Enetvägen).
Willy & Birgitta Strömblad, <bwsd@telia.com>
- 2021-05-07 18:46
RENINGSDAMMARNA: Sångsvan 1 par på bo, Grågås 1 par m 8 pulli, Kanadagås 1 par på bo. Snatterand 9 par + 4 hanar, Skedand 1 par, Svarthakedopping 5 par, Storskarv 1, Rörhöna 1, Grönbena 2, Drillsnäppa 4, Nordlig gulärla 6 ex
Erik Larsson, <er.la@telia.com>
Gislaved - 2021-05-07 17:19
RENINGSDAMMARNA: Rörhöna 1 ex., Gluttsnäppa 1 ex.
Bo Gillberg, <bo.gillberg@telia.com>
GISLAVED - 2021-05-07 15:23
RENINGSDAMMARNA: Silvertärna 2 ex., Nordlig gulärla 1 ex., Skedand 1 par, Svarthakedopping 4 par, Mindre strandpipare 2 ex., Backsvala 2 ex.
Bo Gillberg, <bo.gillberg@telia.com>
GISLAVED - 2021-05-06 20:56
DRAVEN fm: Snatterand 10 ex, Bläsand 3 ex, Vigg 9 ex, Sothöna 1 par, Skäggdopping 1 ex, Storspov 1 spel, Rödbena 2 ex, Grönbena 1 ex, Fisktärna 2 ex, Storskarv 1 ex, Röd glada 1 ex, Backsvala 1 ex.
VÄCKLINGE: Brushane 5 ex, Gulärla 1 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2021-05-05 23:43
RENINGSDAMMARNA: Rörhöna 1 ex., Svartvit flugsnappare 1 ex.
LILJEGRÄND: Rödstjärt 1 hane, Grönsiska 2 ex., Domherre 1 par.

Bo Gillberg, <bo.gillberg@telia.com>
GISLAVED - 2021-05-05 15:07
UNNARYD. Fågelmatningen är fortfarande frekventerad. Idag bl.a Domherre 1 par, Grönfink 5, Bofink 7, Fasan 1, Entita 1 ex.
Willy Strömblad, <strombladwilly@gmail.com>
- 2021-05-04 19:57
VÄCKLINGE: Sparvhök 1 ex.
SVANAHOLMS ÄNGAR 09:30-09:50: Svartkråka 1 ex, Gråtrut 1 ad, Buskskvätta 4 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2021-05-04 13:04
DRAVEN 08:55-10:00: Skedand 1 hane, Snatterand 3 ex, Sothöna 2 ex, Storspov 1 spel, Brushane 3 spel, Rödbena 4 ex, Gråtrut 1 ad, Fisktärna 1 par, Brun kärrhök 1 subad.
VÄCKLINGE: Steglits 1 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2021-05-03 23:49
ANDERSTORP, LYCKÅS: Svartvit flugsnappare 1 hane
Emil Malm, <malm.leh@gmail.com>
Anderstorp - 2021-05-03 06:27
Sparvuggla 1 ex, Större Korsnäbb (vad jag kan bedömma av bilderna) 1 ex, Rödhake 1 ex, Gärdsmyg 1 ex

Anton Ståhl, <anton_stahl@hotmail.com>
Alabo - 2021-05-02 22:37
DRAVEN 19:45-20:00: Skedand 1 hane, Snatterand 1 par, Brushane 1 hane, Rödbena 1 spel, Grönbena 5 ex, Fisktärna 3 ex.
Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2021-05-02 22:36
LILJENÄSVIKEN 8.40-10.00 (utöver Stefans obsar): Fiskgjuse 3 str, Havsörn 1 ad, Drillsnäppa 5 ex, Storspov 1 spel, Gulärla 1 hane, Stjärtmes 2 ex, Steglits 1 ex, Sävsparv 1 sj
HUNNAHALL kväll: Årta 1 spel, Vattenrall hörd

Christian Sandolf, <>
Bredaryd - 2021-05-01 23:52
LILJENÄSVIKEN 07:45-08:30: Årta 1 par, Enkelbeckasin 1 spel, Gråtrut 4 ad, Storlom 3 ex, Havsörn 1 subad, Mindre hackspett 1 trum, Lövsångare 3 sj, Trädpiplärka 2 sj.
BADVIKEN: Fisktärna 1 ex, Göktyta 1 ex, Stjärtmes 1 ex, Lövsångare 4 sj, Gransångare 1 sj.
ÅS ÄNGAR: Sångsvan 39 ex, Trana 74 ex.
DRAFTINGE: Tornfalk 1 ex.
FRIDSNÄS: Lövsångare 3 sj, Hämpling 1 ex, Steglits 2 ex.
DRAVEN: Årta 3 ex, Snatterand 10 ex, Bläsand 6 ex, Vigg 7 ex, Sothöna 3 ex, Skäggdopping 1 ex, Rödbena 3 ex, Grönbena 1 spel, Brun kärrhök 1 hane, Havsörn 1 ad + 1 subad, Fiskgjuse 1 ex, Fisktärna 2 ex, Ladusvala 20 ex, Hussvala 2 ex.
MELLBY: Sånglärka 3 ex.
VÄCKLINGE: Stenskvätta 1 par, Lövsångare 2 sj.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2021-05-01 22:34
UNNARYD: Bergfink 1 hona kvar på vår fågelmatning.
GISLAVEDS RENINGSDAMMAR: Svarthakedopping 3, Snatterand 8, Mindre strandpipare 1, Drillsnäppa 1 ex bl a

Willy & Birgitta Strömblad, <bwsd@telia.com>
- 2021-05-01 19:14
Anderstorps Stormosse, vindskyddet: Sångsvan 1 par, Buskskvätta 2 ex, Stenskvätta 1 ex, Knipa 1 hane, Kricka 1 hane, Ladusvala 4 ex, Tofsvipa 1 ex. Tornet: Grönbena 3 ex, Tornfalk 1 ex, Ormvråk 1 ex förbiflygande.
Älgarem: Tjädertupp 1 ex

Emil Malm, <malm.leh@gmail.com>
Anderstorp - 2021-05-01 15:59
KÄLLSTORP 15:25-15:55: Stjärtmes 1 ex med föda i näbben, Lövsångare 10 sj, Svarthätta 1 sj, Trädpiplärka 1 sj.
DRAVEN: Skedand 2 hanar, Snatterand 5 ex, Bläsand 2 hanar, Vigg 6 ex, Sothöna 1 ex, Storspov 2 spel, Rödbena 2 ex, Grönbena 1 ex, Havstrut 1 ad, Gråtrut 3 ad, Fisktärna 2 par, Brun kärrhök 1 hane.
VÄCKLINGE: Stenskvätta 1 ex.
VÄCKLINGETORNET 21:37-22:00: Vattenrall 1 ex Herdes, Småfläckig sumphöna 1 spelade sporadiskt i norr, Dvärgbeckasin 1 spelande söder om tornet (hördes 21:51 o 21:54)! Enkelbeckasin >5 spelande.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2021-04-30 22:10
HOGÅRD, Unnaryd: Ringtrast 1 hane, Rödvingetrast 1 du
YAFORS: Spillkråka 1, Knipa 1 hane, Gransångare 1 ex
YASJÖN: Storlom 1 par
BÖKÖNA: Lövsångare 1 sj, Spillkråka 1 ex

Willy & Birgitta Strömblad, <bwsd@telia.com>
- 2021-04-29 16:32
RENINGSDAMMARNA: Sångsvan 1 ex på bo + 1 ex, Grågås 3 par m 4 + 5 + 9 pull + 5 ad ex, Snatterand 8 par + 4 hanar, Svarthakedopping 3 par, Grönbena 1 ex, Drillsnäppa 1 ex + gott om ladusvalor och hussvalor
Erik Larsson, <er.la@telia.com>
Gislaved - 2021-04-29 16:19
RINGVÄGEN: Rödstjärt, hane. Första för i år
Anton Ståhl, <anton_stahl@hotmail.com>
Hestra - 2021-04-29 08:08