Tvåputtarnas forum

   2023-09-28 20:22
Mandagen 23 oktober 2023 sker
Arsmote for 2024 och avslut for 2023.
Kallelse kommer senare.
Bord bokat hos Krog o Co till 19.30
Bengt Ka
  
 
   2023-09-28 20:17
Bengt Ka
  
 
   2023-09-28 20:10
Nya resultatlistor mailade till Er
Bengt Ka
  
 
   2023-09-28 20:10
Tid bokad Norra banan 26 oktober kl 10.25 - 10.42
Bengt Ka
  
 
   2023-09-28 18:23
Den 28 september 2023
Tavling 25 Pb Sodra banan
Deltagarantal: 9 st

Resultat:

1. Dan 40 p
2. Gunnar 37 p
3. Herbert 35 p
4. Bengt-Hugo 34 p

Dagens Hedersomnamnande gar till Yngve

Nasta tavling, 5 oktober, gar pa Sodra banan och skots av Grupp C med Gunnar som bokningsansvarig
Bengt Ka
  
 
   2023-09-28 17:26
Jag spelar inte den 5 oktober.
Kenneth
  
 
   2023-09-27 10:48
Lottning till omgang 25 Sodra Pb
Forsta boll gar ut kl 09 17

Boll 1 Skold , Kenneth o Yngve

Boll 2 Gunnar , Dan o Bengt K

Boll 3 Jan Olof, Herberth o Bengt H

ValkomnaBengt H
  
 
   2023-09-26 16:20
Kenneth och jag delar bil torsdag.
Lars Skold
  
 
   2023-07-06 10:55
Inget spel tv av Jerker Sjogren och Lars Hyll.
Lars H