Tvåputtarnas forum

   2022-09-29 11:49
Den 29 september 2022
Ingen tavling idag (bilforbud)

Nasta tavling, 6 oktober, gar pa Norra banan och skots av Grupp D med Lars Skold som bokningsansvarig
(Gunnar och Skold har bytt dagar pga att Gunnar ar bortrest de 6:e)
Bengt Ka
  
 
   2022-09-28 17:57
Den 6 oktober har jag bytt ansvaret for lottning med Lasse Skold. Jag tar hand om den 13:e i stallet. Ar bortrest den 6 oktober och spelar saledes inte
Gunnar
  
 
   2022-09-22 17:29
God middag, idag var det min sista tavling for sasongen, jag far tacka for ett trevligt halvar. Jag kommer tillbaka den 6 April 2023.
Ronnie Gustafsson
  
 
   2022-07-04 15:26
Jorgen bad mig meddela att han ej spelar juli augusti.
Roland
  
 
   2022-04-19 20:07
spelar inte tills vidare,meddelar nar jag kan
bg